Periodicka soustava prvků

50 %
50 %
Information about Periodicka soustava prvků
Education

Published on February 28, 2014

Author: kylianek

Source: slideshare.net

Description

Periodicka soustava prvků

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ 2. pol. 19. stol.  velmi mnoho poznatků o prvcích  nepřehledné, potřeba poznatky o prvcích uspořádat D. I. Mendělejev  1869 – uspořádal 63 známých prvků do tabulky

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ uspořádal prvky do přehledné tabulky pro neznámé prvky vynechal místo u neznámých prvků odhadl jejich vlastnosti na úpravách tabulky se podílel Bohuslav Brauner

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ Vychází z Periodického zákona Periodický zákon: vlastnosti prvků jsou periodicky závislé na protonovém čísle atomů

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ 7 vodorovných řad – periody (1. – 7.)  číslo periody – počet obsazených el. vrstev  16 svislých sloupců – skupiny (I. – VIII.)  skupiny – A – hlavní skupiny  skupiny – B – vedlejší skupiny  do skupin – prvky podobných vlastností  číslo skupiny – počet valenčních elektronů

Add a comment

Related presentations

Related pages

Periodická soustava prvků - Chemické výpočty

Periodická tabulka prvků, kterou si můžete vytisknout a mnoho informací o prvcích.
Read more

Mendělejevova periodická soustava prvků

Mendělejevova periodická tabulka prvků. Online verze periodické tabulky s popisem chemických vlastností prvků.
Read more

Periodická tabulka – Wikipedie

Periodická tabulka prvků nebo též periodická soustava prvků je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucích ...
Read more

Periodická tabulka prvků

Internetové zpracování periodické tabulky prvků. Podrobné informace o každém chemickém prvku včetně jeho výskytu, vlastností, laboratorní ...
Read more

Periodická soustava prvků

Periodická soustava prvků. Periodická tabulka prvků přehlednou a jednoduchou formou zobrazuje chemické prvky a jejich zařazení v periodické soustavě.
Read more

Periodická soustava prvků - Zprávy, Finance, Sport ...

Periodická soustava prvků 1 H. Vlastnosti prvků: 2 He : 3 Li. 4 Be. 5 B. 6 C. 7 N. 8 O. 9 F. 10 Ne. 11 Na. 12 Mg. 13 Al. 14 Si. 15 P. 16 S. 17 Cl. 18 Ar ...
Read more

Periodická tabulka prvků - Periodická soustava prvků

Jak periodická tabulka vypadá? Skupiny Prvky. Periodická soustava prvků, můžeme se také setkat s pojmenováním periodická tabulka prvků.
Read more

Periodická soustava prvků - Periodic Table

Periodická soustava prvků: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18; H 1 : Alkalické kovy: Kovy alkalických zemin: Přechodné prvky: Halogeny ...
Read more

Periodická tabulka prvků - Broukej.cz

http://www.broukej.cz/tabulka Periodická tabulka prvků Veškeré chyby prosím hlaste na periodicka-tabulka@email.cz I.A II.A III.B IV.B V.B VI.B VII.B ...
Read more

Periodic Table - Android Apps on Google Play

Periodic Table for Android. No ads. Require no permissions. A description of each element contains a Latin name, symbol, atomic number, atomic ...
Read more