Pentaksiran Pusat 2014 Pengopersian Penjaminan Kualiti

100 %
0 %
Information about Pentaksiran Pusat 2014 Pengopersian Penjaminan Kualiti
Education

Published on February 15, 2014

Author: anuar2u

Source: slideshare.net

Description

http://panitiapijb.blogspot.com/

PELAKSANAAN PP OLEH LP 16 DISEMBER 2013 SURAT SIARAN LP BIL. 8 TAHUN 2013 10 SEPTEMBER 2013 29 JULAI 2011 SURAT SIARAN LP BIL. 3 TAHUN 2011 14 FEBRUARI 2011 SURAT PEKELILING LP BIL. 2 TAHUN 2011 PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENTAKSIRAN KEBANGSAAN BAGI PMR MULAI TAHUN 2012 PEMAKLUMAN PBS DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH MESYUARAT JK KURIKULUM PUSAT BIL 3/2013 MELULUSKAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT DALAM PBS PENTAKSIRAN PUSAT DALAM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DI PERINGKAT MENENGAH RENDAH MULAI TAHUN 2014

KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 PENTAKSIRAN SEKOLAH / / / PENTAKSIRAN PAJSK / / / PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK / PENTAKSIRAN PUSAT / /

UJIAN BERTULIS Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Mathematics Science UJIAN LISAN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris PELBAGAI INSTRUMEN Sejarah Pendidikan Islam Pendidikan Moral

SEKOLAH KERAJAAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN SM PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH DI BAWAH AGENSI KERAJAAN SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) SEKOLAH MENENGAH AGAMA NEGERI (SMAN) SEKOLAH MENENGAH AGAMA RAKYAT (SMAR) SEKOLAH SWASTA YANG BERDAFTAR DENGAN KPM SEKOLAH SWASTA YANG TIDAK BERDAFTAR DENGAN KPM TETAPI MENGIKUTI KURIKULUM KEBANGSAAN CALON PERSENDIRIAN

UJIAN BERTULIS Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Mathematics Science UJIAN LISAN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris PELBAGAI INSTRUMEN Sejarah Pendidikan Islam Pendidikan Moral

UJIAN BERTULIS UJIAN LISAN WAJIB Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Mathematics Science PILIHAN Bahasa Arab / Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Iban / Bahasa Kadazandusun Bahasa Melayu Bahasa Inggeris

CALON SEKOLAH Semua murid sekolah kerajaan / sekolah bantuan kerajaan / Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) / sekolah di bawah agensi kerajaan / Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) / Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR), SM Pendidikan Khas, dan sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM atau Sekolah Swasta yang Tidak Berdaftar tetapi mengikuti kurikulum kebangsaan hendaklah melaksanakan PP di peringkat menengah rendah dan Murid berada di Tingkatan Tiga CALON PERSENDIRIAN Pernah menduduki PMR/SRP/LCE/ Sabah Junior School Certificate/ Sarawak Junior School Certificate, atau atau Telah menduduki UPSR sekurang-kurangnya dua (2) tahun sebelum mendaftar untuk menduduki Pentaksiran Pusat Peringkat Menengah Rendah.

PELBAGAI INSTRUMEN JULAI HINGGA OGOS UJIAN BERTULIS OKTOBER UJIAN LISAN BERTUTUR DAN MENDENGAR OGOS

INSTRUMEN BULAN J Pelbagai Instrumen Pentadbiran F M A M J J O SEJ S O PI/PM Penjaminan Kualiti Kemasukan Markah Pentadbiran 7-9 Penjaminan Kualiti Ujian Bertulis 7-9 Kemasukan Markah Ujian Lisan Pentadbiran Penjaminan Kualiti Kemasukan Markah Keputusan BM BI N D

1 2 3 • Menjalankan pemeriksaan berdasarkan peraturan pemarkahan LP • Menjalankan penyelarasan • Menghantar markah secara atas talian ke Lembaga Peperiksaan mengikut jadual kerja yang ditetapkan oleh LP. • Menghantar satu salinan lembaran markah bagi semua mata pelajaran yang telah disahkan oleh Pengetua ke Lembaga Peperiksaan mengikut jadual kerja yang ditetapkan oleh LP.

Pelaporan dicetak oleh sekolah berdasarkan format pelaporan standard yang disediakan LP Pelaporan yang menunjukkan potensi murid secara holistik

KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 PS PELAPORAN FORMATIF / / / PS PELAPORAN KUMULATIF / / / PAJSK PELAPORAN PAJSK / / / PPSi PELAPORAN PSIKOMETRIK / PP PELAPORAN PENTAKSIRAN PUSAT / /

PENJAMINAN KUALITI MERUPAKAN PIAWAIAN UNTUK MENENTUKAN KUALITI PELAKSANAAN PBS MENGIKUT GARIS PANDUAN YANG DITETAPKAN

PENJAMINAN KUALITI MENJADI KEUTAMAAN DALAM SEMUA ASPEK DAN PERINGKAT PENTAKSIRAN KERANA : • Pentaksiran yang berkualiti akan menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap penguasaan murid. • Memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan bagi menjamin kesahan dan kebolehpercayaan skor , kebolehtadbiran instrumen dan keadilan kepada murid.

JAWATAN KPM JPN PPD SEKOLAH PENGERUSI KPPM Pengarah Pendidikan PPD Pengetua/ Guru Besar NAIB PENGERUSI TKPPM (Sektor Dasar dan Pembangunan Pndidikan) Timbalan Pengarah Pendidikan Timbalan PPD PK PK PK PK PK SETIAUSAHA Pengarah Peperiksaan Ketua Sektor, Setor Penilaian dan Peperiksaan Penolong PPD SU Peperiksaan/SU PBS AHLI Pengarah-Pengarah Bahagian Semua KS Pengarah IPGM Ketua Nazir, JNJK KPP BTPN Semua KPP, JPN Semua PPD YDP Majlis Pengetua YDP Majlis GB YDP Majlis GC Semua Pengetua Semua Guru Besar Semua Penolong PPD Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Cemerlang Guru Disiplin Kaunselor JU (Setiap mata pelajaran) PERANAN     Pentadbiran (PS dan PP) HEM (PPsi) Ko-Kurikulum (PAJSK) Petang (jika berkenaan) Pendidikan Khas (jika berkenaan) Pelaksanaan Dasar (Surat Siaran/Dokumen) Penataran (Perkongsian maklumat kepada guru/ibu bapa/murid) Pengurusan Pentaksiran Pusat (Penyediaan dan pematuhan kepada Jadual Waktu dan Jadual Kerja, pelantikan personel, pengurusan) Penjaminan Kualiti (Pementoran/Penyelarasan/Pemantauan)

PEMENTORAN ADALAH SATU PROSES MEMBANTU,MEMUDAH CARA DAN MEMBIMBING, MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN GURU UNTUK MELAKSANAKAN PBS MENGIKUT PROSEDUR DAN GARIS PANDUAN YANG DITETAPKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN

 MEMBERI BIMBINGAN, KHIDMAT BANTU DAN NASIHAT MENGENAI PELAKSANAAN DAN PENGURUSAN PBS  MENINGKATKAN KEMAHIRAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN DALAM KALANGAN GURU YANG DIBIMBING  MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KEYAKINAN GURU YANG DIBIMBING  MEMBANTU GURU MENYELESAIKAN MASALAH PELAKSANAAN PBS  MEMBINA RANGKAIAN KERJA DAN HUBUNGAN PROFESIONAL ANTARA MENTOR DAN GURU YANG DIBIMBING

DALAMAN LUAR Ketua Panitia Pegawai yang dilantik oleh: Guru mata pelajaran yang dilantik oleh Pengetua Lembaga Peperiksaan (KPM) Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Pejabat Pendidikan Negeri (PPD)

KOMPONEN Pementoran WAKTU Sebelum memulakan tugasan PERKARA Memberi kefahaman mengenai pengurusan tugasan Menyediakan keperluan melaksana tugasan

PEMANTAUAN ADALAH SATU PROSES MEMASTIKAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT PROSEDUR DAN GARIS PANDUAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN

 MEMASTIKAN ARAHAN PELAKSANAAN PBS DIPATUHI  MENGENALPASTI MASALAH PELAKSANAAN PBS OLEH GURU  MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH PELAKSANAAN PBS DI SEKOLAH  MENGELAKKAN BERLAKUNYA PENYELEWENGAN DAN KETIDAKAKURAN DALAM PELAKSANAAN PBS DI SEKOLAH

DALAMAN Guru yang dilantik oleh: Pengetua LUAR Pegawai yang dilantik oleh: Lembaga Peperiksaan (KPM) Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Pejabat Pendidikan Negeri (PPD)

KOMPONEN Pemantauan WAKTU Semasa pelaksanaan tugasan Semasa penyelarasan penskoran PERKARA Memantau pelaksanaan ujian / tugasan dan penskoran menepati prosedur yang ditetapkan oleh LP

PENYELARASAN ADALAH PROSES MENYERAGAMKAN PELAKSANAAN TUGASAN DAN PENSKORAN

 MENYERAGAMKAN KEFAHAMAN TERHADAP KEHENDAK TUGASAN DAN KRITERIA PENSKORAN  MENYERAGAMKAN ALAT, BAHAN DAN SITUASI MENGIKUT KRITERIA YANG TELAH DITETAPKAN UNTUK MENGHASILKAN SKOR YANG TERLARAS  MENYERAGAMKAN SKOR YANG DIBERIKAN OLEH GURU  MEMASTIKAN SKOR YANG DIBERIKAN MENEPATI KEUPAYAAN DAN PRESTASI MURID BAGI MENJAMIN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN SKOR DALAM PELAKSANAAN PBS  MEMASTIKAN SKOR YANG DIBERIKAN ADALAH ADIL BAGI SEMUA MURID

DALAMAN Ketua Panitia LUAR Pegawai Lembaga Peperiksaan Guru Cemerlang Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK) Jurulatih Utama Ketua Pentaksir Negeri (KPN) Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) Pentaksir Kawasan

KOMPONEN Penyelarasan WAKTU Semasa penyelarasan penskoran PERKARA Menyelaras pemeriksaan skrip menepati peraturan pemarkahan yang ditetapkan oleh LP

PENTAKSIR PERINGKAT PELANTIKAN Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK) Kebangsaan Lembaga Peperiksaan Ketua Pentaksir Negeri (KPN) Negeri JPN Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) Daerah JPN/Daerah Pentaksir Kawasan (PKw) Daerah JPN/Daerah

PENTAKSIR LANTIKAN Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK) Lembaga Peperiksaan Ketua Pentaksir Negeri (KPN) BILANGAN 1 di peringkat kebangsaan JPN 1 setiap negeri Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) JPN / Daerah 1 setiap daerah Pentaksir Kawasan (PKw) JPN / Daerah 1 setiap 5 sekolah di Semenanjung 1 setiap 3 sekolah di Sabah dan Sarawak

PENTAKSIR BAYARAN Bayaran Ikhtisas KPK RM 150.00 Bayaran Ikhtisas KPN RM 100.00 Bayaran Ikhtisas KPKw RM 75.00 Bayaran Ikhtisas PKw RM 50.00 Bayaran Penyelarasan Skrip ( 10 skrip setiap sekolah) RM 2.00

KEBANGSAAN DAERAH SEKOLAH TUJUAN   FASILITATOR Pegawai LP KPN dan KPKw PKw SASARAN KPK, KPN, KPKw PKw Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran BILA Feb 2014 Mac 2014 Mac 2014 DI MANA Zon Tengah Daerah Sekolah BAGAIMANA Taklimat berpusat di zon tengah mengikut mata pelajaran Taklimat di daerah mengikut mata pelajaran Taklimat di peringkat Panitia mengikut mata pelajaran Menyampaikan maklumat mengenai pentaksiran pusat Memberi latihan pemeriksaan dan penyelarasan

KEBANGSAAN DAERAH SEKOLAH TUJUAN   FASILITATOR Pegawai LP KPN, KPKw PKw SASARAN KPK, KPN, KPKw PKw Ketua Panitia & Guru Mata Pelajaran BILA Mulai April 2014 Mulai April 2014 Mulai April 2014 DI MANA Zon Tengah Daerah Sekolah BAGAIMANA Taklimat berpusat di zon tengah mengikut mata pelajaran Taklimat berpusat di daerah mengikut mata pelajaran Taklimat di sekolah mengikut mata pelajaran Memeriksa skrip murid (10 sampel mengikut aras) Menyelaraskan skor murid

DOKUMEN SUMBER MAKLUMAN 1. JADUAL WAKTU UJIAN BERTULIS LAMAN WEB LP PENTADBIRAN UJIAN BERTULIS 2. PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN PUSAT (PPPP) LAMAN WEB LP PENTADBIRAN PP 3. PANDUAN PENJAMINAN KUALITI (PPK) LAMAN WEB LP PEMENTORAN PEMANTAUAN PENYELARASAN 4. PANDUAN PEMERIKSAAN LAMAN WEB LP PEMERIKSAAN INSTRUMEN PELBAGAI

Add a comment

Related presentations

Related pages

KEMENTERIAN INSTRUMEN P M ENDIDIKAN ALAYSIA B

Rujuk Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan Panduan ... Penjaminan Kualiti terkini (April 2014) daripada Lembaga Peperiksaan
Read more

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENJAMINAN KUALITI PBS 2013

Instrumen Pemantauan Penjaminan Kualiti Pbs ... Percubaan UPSR 2014; Percubaan UPSR 2013; ... Pusat Akses Sekolah ...
Read more

Borang Penjaminan Kualiti - Scribd - Read Unlimited Books

Borang Penjaminan Kualiti - Download as Word Doc ... PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ... Laporan Aktiviti MBM 2014.
Read more

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2014

pentaksiran. Upload Sign in Join. Books Audiobooks. Scribd Selects. Hand-picked favorites from our editors. Scribd Selects Audio. Hand-picked favorites ...
Read more

3 PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran Pusat Ujian Bertulis (MP ... penyelarasan bagi penjaminan kualiti & standard 7 ... PMR 100% PBS MULAI 2014 . 60% PEPERIKSAAN PUSAT 40% ...
Read more

DOKUMEN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2014

dokumen penjaminan kualiti pentaksiran tingkatan 3 (pt3) 2014 ... dokumen penjaminan kualiti pentaksiran tingkatan 3... pt3 ...
Read more

Mersing Hebat: INSTRUMEN PENJAMINAN KUALITI PBS 2014

INSTRUMEN PENJAMINAN KUALITI PBS 2014. ... PPPD Pentaksiran Berasaskan Sekolah. yasin.daud@moe.gov.my. Unit Pendidikan Islam. ABD RANEE BIN OSMAN.
Read more

PAN UAN P NJAMINAN KUALITI P NTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

Panduan Penjaminan Kualiti Pentaksiran Tingkatan 3 ... Pentaksiran Pusat ... PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2014
Read more