Pensioneringsåldern år 2013

50 %
50 %
Information about Pensioneringsåldern år 2013
News & Politics

Published on February 5, 2014

Author: Elaketurvakeskus

Source: slideshare.net

Pensioneringsåldern år 2013 Jari Kannisto Utvecklingschef 5.2.2014, info

Teman • Antalet nya arbetspensionstagare • Pensioneringsålderns utveckling • Förväntad tid i arbete ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 2

Målet att senarelägga pensioneringarna följs • med hjälp av den förväntade pensioneringsåldern, som – bygger på motsvarande princip som den förväntade livslängden – beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern, om pensioneringsfrekvensen och dödligheten hålls på statistikårets nivå – är oberoende av befolkningens åldersstruktur. • med hjälp av sysselsättningsgraden bland äldre personer (Mikko Kauttos presentation) • med hjälp av den förväntade tiden i arbete, som – beskriver antalet år som en person i en viss ålder kan förväntas arbeta som anställd eller företagare under sin återstående livstid. – grundar sig på en metod som använder sig av tvärsnittsmaterial om dödsrisktal, arbetskraftsandelar och sysselsättningsgrader. ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 3

Pensioneringsåldern år 2013 • Pensioneringsåldern var – 60,9 år (den förväntade pensioneringsåldern för 25-åringar) – 62,6 år (den förväntade pensioneringsåldern för 50-åringar). • Förändringarna var små – siffran för 25-åringar hölls på samma nivå som året innan – siffran för 50-åringar sjönk med 0,1 år från året innan • Förändringarna i pensioneringsfrekvens var små ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 4

Nya arbetspensionstagare åren 1998-2013 efter pensionsslag Personer 90 000 80 000 Deltidspension* Spec.pens. för lantbruksföret. Arbetslöshetsp. Sjukpension Förtida ålderspension 70 000 60 000 50 000 40 000 Egentlig ålderspension 30 000 20 000 10 000 0 1998 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 2013 År 2013 gick 73 266 personer i arbetspension (exkl. deltidspensioner). * De som gått i deltidspension räknas inte som pensionerade. ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 5

Antalet nya arbetspensionstagare efter ålder Antal 25000 20000 2003 15000 2007 2013 10000 5000 0 -54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69Ålder när pensionen börjar ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 6

Förväntad pensioneringsålder, samtliga nya arbetspensionstagare Ålder 64,0 63,5 63,0 62,5 62,0 61,5 61,0 50-åringar 60,5 60,0 59,5 25-åringar 59,0 58,5 58,0 57,5 57,0 1996 97 98 99 2000 01 ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 Pensionsskyddscentralen 7

Nya arbetspensionstagares andel av de försäkrade, 25–49-åringar % 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 2011 2012 2013 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Ålder vid statistikårets slut ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 8

Nya arbetspensionstagares andel av de försäkrade, 50–69-åringar % 60 50 40 30 2011 2012 2013 20 10 0 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Ålder vid statistikårets slut ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 9

Om övergångarna i arbetspension • I fjol gick nästan 73 300 personer i arbetspension, mer än 4 000 fler än året innan • Antalet nya ålderspensionstagare ökade med 9 % – Antalet nya ålderspensionstagare översteg för första gången 50 000. – Mer än 70 % av alla nypensionerade gick direkt i ålderspension. • Antalet nya sjukpensionstagare var oförändrat – Antalet nya sjukpensionstagare var något över 20 000 i likhet med året innan. • Deltidspensionens popularitet ökade tydligt – Mer än 5 000 personer blev deltidspensionerade. – Åldersgränsen är 60 år för dem som är födda år 1953. • Små förändringar i pensioneringsfrekvensen – Ingen skillnad mellan män och kvinnor. ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 10

Framtiden • De direkta effekterna av lagändringarna vid 2005 års pensionsreform är huvudsakligen redan synliga i pensionsövergångarna – Pensioneringsåldern har höjts och urvalet av pensioner har minskat. – Livslängdskoefficientens inverkan är det tills vidare omöjligt att bedöma. • Den framtida utvecklingen beror på hur folks beteende ändras – Svårt att förutse. • Den framtida utvecklingen är beroende av ekonomins utveckling • Den framtida utvecklingen är beroende av arbetslivets utveckling • År 2014 torde antalet nya pensionstagare vara på samma nivå som i fjol ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 11

Förväntad arbetslivslängd för 15-åringar 2000-2013 År 40 35 30 25 20 15 Förväntad tid i arbetskraften 10 Förväntad tid i arbete 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 12

Förväntad tid i arbete för 15-åringar 2000-2013 År 40 35 30 25 20 15 Män Kvinnor 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 13

Arbetslivslängden • Den förväntade tiden i arbetskraften var 37,0 år i fjol – ökat med två år på 2000-talet, – minskat med 0,2 år från året innan. • Den förväntade tiden i arbete var 33,9 år i fjol – ökat med 2,4 år på 2000-talet, – minskat med 0,3 år från året innan, – 34,0 år för män och 33,8 år för kvinnor, – ökat med 1,6 år för män på 2000-talet, – ökat med 1,6 år för kvinnor. ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 14

Den förväntade pensioneringsåldern, mål och utfall Ålder 63,0 62,5 Mål enligt överenskommelse år 2009, 62,4 år fram till år 2025 62,0 61,5 61,0 60,5 60,0 Förväntad pensionerings ålder för 25åringar Långsiktig prognos 2013 59,5 59,0 58,5 58,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 15

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Eläkkeellesiirtymisikä Suomen ...

År 2013 var den förväntade pensioneringsåldern 60,9 år, ... År 2013 var den förväntade pensioneringsåldern för 25-åringar inom den privata sektorn
Read more

04/2013

04/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA ... den förväntade pensioneringsåldern vara 0,25 år lägre än för närvarande. I slutet av 2012
Read more

Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland ...

Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland Effective retirement age in the Finnish ... 01/2015 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2013
Read more

2013

lande av arbetsförmågan för att pensioneringsåldern ska kunna ... För riskplaceringarnas, i synnerhet aktiernas, del var 2013 ett ytterst starkt år.
Read more

Raportti - taittoversio VNK

I rapporten bedöms med hjälp av material ur Pensionsskyddscentralens register hur pensionsreformen år ... pensioneringsåldern ... (2013): Työstä ...
Read more

Nordisk Försäkringstidskrift

2013; 2012; 2011; 2010; 2009; 2008; 2007; 2006; 2005; 2004; 2003; 2002; 2001; 2000; 1999; 1998; 1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 1992; Articles in category ...
Read more

Tohtori Fläppi: Doktor Fläp:

DEN 17.9.2013 arrangerade ... Vi har redan i många år stött ... – Med nuvarande arbetsintensitet kan jag inte se hur pensioneringsåldern ...
Read more

M-Brain

Målet för förhandlingarna är att höja den förväntande pensioneringsåldern för 25-åringar till minst 62,4 år fram ... työvoimasta vuonna 2013.
Read more