Pension

67 %
33 %
Information about Pension
Education

Published on February 24, 2014

Author: ingazemit

Source: slideshare.net

PENSION Inga Zemit

Pensionisüsteemid • Eelfinantseeritud pensionisüsteemi puhul tehakse pensionimaksedfondist, kuhu sellega liitunud isikud on eelnevate aastate jooksul sissemakseid teinud. Eelfinantseeritud pensionisüsteem võib olla nii eraviisiliselt kui ka riiklikult juhitav. • Jooksva finantseerimisega pensionisüsteemis tehakse pensionimakseid ühiskonnaliikmete jooksvatest maksetest (töötavate inimeste maksetest). Jooksva finantseerimise süsteeme juhib ja korraldab üldjuhul riik, kes kogub vajaliku raha maksudena. • Eesti pensionisüsteem sisaldab nii eelfinantseeritud osa kui ka jooksva finantseerimisega osa.

Eesti pensionisüsteemi kolm sammast • I sammas: Riiklik pension • II sammas: Kohustuslik kogumispension • III sammas: Täiendav kogumispension

I sammas • Riiklik solidaarne pensionikindlustus, mille kaudu tänased maksumaksjad maksavad pensioni tänastele pensionäridele. • Riiklik pensionikindlustus tagab inimesele sissetuleku vanaduse, töövõimetuse ja toitjakaotuse korral. • Eestis makstakse kahte liiki riiklikke pensione: tööpanusest sõltuvaid pensione: vanaduspensioni, töövõimetuspensioni, toitjakaotuspensioni ning miinimum ehk rahvapensioni

Vanaduspensioon • Venaduspensioni saamiseks peab isik olema vähemalt 63 aastane ning isikul peab olema vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži. • Alates 2026.aastast sätestatakse vanaduspensioni üldiseks eaks 65 aastat

Pensioniiga tõuseb kogu Euroopa Liidus

Vanaduspension koosneb kolmest osast • baasosast; (alates 2013.a 126,8183 eurot) • staažiosakust, mille suurus võrdub pensioniõigusliku staaži aastate arvu ja aastahinde korrutisega; (alates 2013.a. on pensioni aastahinne 4,718 eurot.) • kindlustusosakust, mille suurus võrdub pensionikindlustatu aastakoefitsientide summa ja aastahinde korrutisega.

Näide • 2010. aastal vanaduspensionile läinud Mihklil on 43 aastat • • • • • • Eesti omandatud pensioniõiguslikku staaži ning tema aastakoefitsientide summa on 2,090. Tema pension arvutatakse järgmiselt. 1. Baasosa 126,8183 eurot 2. Staažiosak 43 x 4,718 = 202,874 eurot 3. Kindlustusosak 2,090 x 4,718 = 9,86 Kokku 339,55 eurot Mihkli pensionist moodustab põhiosa staažiosak, sest suurem osa tema tööelust langes 1998. aasta eelsesse aega. Mida aeg edasi, seda suurema kaalu saab vanaduspensionis kindlustusosak – inimestel, kes on alustanud tööd 1999. aastal või hiljem, kaob staažiosak pensioniarvestusest üldse.

Töövõimetuspension • Töövõimetuspensionile on õigus inimesel alates 16.eluaastast kuni vanaduspensionieani, juhul kui töövõime kaotus on 40-100%. Töövõimetuspensioni arvutamise aluseks võetakse suurem järgmistest vanaduspensionidest: • püsivalt töövõimetule inimesele arvutatud vanaduspension; • vanaduspension 30 aastase pensioniõigusliku staaži korral. • Töövõimetuspensioni suurus on eelnimetatud kahest summast suurema ja töövõime kaotuse protsendi korrutis.

Rahvapension • Rahvapension tagab miinimumpensioni neile vähemalt 63- aastastele inimestel, kel ei teki õigust tööpanusest sõltuvale pensionile ja kes on elanud Eestis vähemalt viis aastat enne pensioni taotlemist. • Töövõimetutele isikutele, kelle töövõime kaotuse protsent on 40-100%, kuid kellel puudub töövõimetuspensioni määramiseks vajalik tööstaaž, makstakse rahvapensioni töövõimetuse korral. • Samuti määratakse rahvapensioni toitja surma korral tema perekonnaliikmetele, kellel seoses toitjal nõutava pensionistaaži puudumisega ei teki õigust toitjakaotuspensionile, kui nad on elanud Eestis vähemalt ühe aasta. • Alates 01. aprillist 2013 on rahvapensioni määr 140,81 eurot

• Riikliku pensioni taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgsesse pensioniametisse.

II sammas • Kogumispension põhineb eelfinantseerimisel - töötav inimene kogub • • • • enda pensioni ise, makstes oma brutopalgast 2% pensionifondi. Riik lisab sellele töötaja palgalt arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt 4%. Alates 1. juunist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 peatuvad riigipoolsed kogumispensioni sissemaksed. Soovijail on avalduse alusel võimalik alates 2010. aastast jätkata omapoolsete sissemaksete tegemist. 2011. aastast jätkuvad maksed pooles mahus ehk riik maksab 2 protsenti ja inimene ise 1 protsendi. 2012. aasta 1. jaanuarist taastusid kohustusliku kogumispensioni maksed täies ulatuses. 2% arvestab tööandja töötaja brutopalgalt ning riik lisab sellele 4% (sotsiaalmaksu kogumispensioni osa). Nendele liitujatele, kes jätkasid 2010. aastal vabatahtlikult sissemaksete tegemist, kohalduvad aastatel 2014–2017 automaatselt maksemäärad 2% + 6%, mille kohaselt maksab liituja ise 2% ja riik 6%. Kõnealustel isikutel on õigus esitada avaldus ka makse oma osa tõstmiseks 2%-lt 3%-le (sellisel juhul rakendub skeem 3%+6%).

Kogumispensioni sisemaksete ajakava

Pensionifondi valimine • http://kool.minuraha.ee/pension/

III sammas • Täiendav kogumispension. See on vabatahtlik era- lisapension, mis võimaldab täiendavalt säästa, et hoida väljakujunenud elustandardit ka vanaduspõlves.

Pensionikalkulaator • http://www.minuraha.ee/kasulikud- abivahendid/?popup=pensionikalkulaator_tulevik

Kogumispensioni alternatiivid • Kinnisvara • Lapsed • Haridus • Oma äri

Pea meeles! • Elamiskulud pensionule jäädes langevad, kuid kulud tervisehooldusele tõusevad järsult • Raha peab jätkuma kauemaks kui 65. eluaastaks, sest Sa elad märksa kauem • Kui Sul saab pärast 65. eluaastat raha otsa, siis see on Sinu, mitte ettevõtte või riigi mure

Vaata lisaks • http://kool.minuraha.ee/mangud/ • http://www.minuraha.ee/i-sammas-ehk-riiklik-pension/ • http://www.sm.ee/sinule/eakale/sotsiaalkindlustus/pension .html • http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/vanaduspension-2/ • http://www.minuraha.ee/finantsaabits

Add a comment

Related presentations

Related pages

pension.de - 30000 Pensionen u. Gästehäuser

Willkommen auf pension.de - Katalog mit 30.000 Pensionen, Hotels, Monteurzimmern, bed & breakfast, Ferienwohnungen und Apartments in Deutschland
Read more

Pensionen Pension Unterkunft Apartment Monteurzimmer ...

Pension, Unterkunft, Apartment, Monteurzimmer online mieten oder vermieten, Zimmervermietung, Übernachtung im Gasthof, Pensionen oder Unterkunfte ...
Read more

Pension, Pensionen, Ferienwohnungen & Privatzimmer ...

Pension-Verzeichnis - Preiswert Übernachten in Pensionen, Ferienwohnungen, Hotels garni und Privatzimmer
Read more

Deutschland - Pensionen in Deutschland - lokale Verzeichnisse

Verzeichnis der Pensionen, Privatzimmer, Ferienwohnungen und mehr in Deutschland, sortiert nach PLZ und nach Städten/Urlaubsgebieten
Read more

Pension – Wikipedia

Pension (von frz. und lat. pensio „Abwägen, Auszahlung, Abgabe“) steht für: Pension (Altersversorgung), regelmäßig ausbezahlte Altersversorgung
Read more

Pension in Berlin suchen - Pensionen - Berlin.de

Pension Berlin: Berlin.de hilft Ihnen bei der Suche nach günstigen Pensionen in und um Berlin. Verwenden Sie einfach unsere Pensionssuche, um sich einen ...
Read more

Pensionen - Berlin.de - Berlin - Offizielles Stadtportal ...

Pensionen sind kleiner als Hotels und meist familiärer. In Berlin liegen einige Pensionen in den typischen Berliner Altbauten. Auf Qualität muss der Gast ...
Read more

Pensionen in München - muenchen.de - Das offizielle ...

Pensionen in München in der Übersicht ... Reichhaltiges Frühstück Ruhige zentrumsnahe Lage Wireless Lan U-Bahn Nähe
Read more

dict.cc | Pension | Wörterbuch Englisch-Deutsch

Übersetzung für Pension im Englisch-Deutsch-Wörterbuch dict.cc. ... Limited Input Mode - Mehr als 1000 ungeprüfte Übersetzungen! Du kannst trotzdem ...
Read more

Pensionen auf der Ostseeinsel Rügen - Tourismuszentrale ...

Pension "Wieseneck" auf der Insel Hiddensee DUWENO Gaststätten- und Hotelbetriebs GmbH. 18565 Kloster/Hiddensee
Read more