Pengaturcaraan C++ - Kalukulator Bulatan (C++ Programming - Circle Calculator)

50 %
50 %
Information about Pengaturcaraan C++ - Kalukulator Bulatan (C++ Programming - Circle...
Education
oum

Published on February 5, 2014

Author: iamsharper

Source: slideshare.net

Description

Buku ini adalah manual pengaturcaraan C++ bagi membuat kalkulator Bulatan. Buku ini juga dibuat bagi memuaskan soalan daripada Open University Malaysia (OUM).

Pengaturcaraan C Tajuk : Kalkulator Ringkas Bulatan Oleh : Khairi Aiman Kajian soalan daripada : Open University Malaysia Pengaturcaraan #include<stdio.h> int main() { int rad; float PI=3.14,area,ci,di; printf("nSilaMasukkanNilai Radius Anda: "); scanf("%d",&rad); area = PI * rad * rad; printf("nLuasBulatanAdalah: %f ",area); ci = 2 * PI * rad; printf("nUkurLilitAdalah: %f ",ci); di = 2 * rad; printf("nDiameterAdalah: %f ",di); return(0); }

PaparanSkrin Pengaturcaraanmeminta supaya pengguna untuk memasukkannilai radius bagibualatan.Nilai radius dimasukkan dengan nilai 2 cm. KemudianPeangaturcaraaanakanmembalas dengan pengiraan yang dilakukan.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Programming Your Calculator FX-7400G PLUS - Documents

Share Programming Your Calculator FX-7400G PLUS. ... Programming in c plus plus3 1. ... Kalukulator Bulatan (C++ Programming - Circle Calculator) ...
Read more

Calculate the Area of a Circle - CalculateMe.com ...

This will calculate the area of a circle based on its radius. Radius Area. Formula. The area of circle is pi times the square of its radius.
Read more

Addmaths Formula

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more

C - Universiti Kebangsaan Malaysia

calculator - kalkulator ... c-algebra - algebra-c ; ... canonical form of a linear programming - bentuk berkanun pengaturcaraan linear
Read more

Modul Perefect Score Matematik Tambahan Melaka 2014

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more

Sistem Elektronik Berdigit

• Jika terminal E mempunyai satu bulatan kecil, ... Bahasa Malaysia..Contoh bahasa pengaturcaraan ialah C ... Pascal and C) Programming instructions ...
Read more

Buku Istilah Kejuruteraan - Scribd - Read Unlimited Books

bes. pangkalan alamatasas sudut tapak penintang pincang tapak pembakaran dasar bulatan asas ... circle base compensation base ... calculator calendar ...
Read more

Laman ICT

... pendidikan tinggi kita mungkin akan didedahkan kepada bahasa pengaturcaraan komputer baris perintah seperti turbo C, ... Programming Language Read more