Pengajian kurikulum model kurikulum

83 %
17 %
Information about Pengajian kurikulum model kurikulum
Education

Published on March 23, 2014

Author: NoradilahHjNain

Source: slideshare.net

PENSYARAH EN SAIFUL BAHRI BIN DISEDIAKAN OLEH NOORUL DALILAH BT HARUN NOORIZAN BT MD SAID NORADILAH BT HAJI NAIN ROHANA BT YOB

TAJUK SOALAN SOALAN SATU (1) Bina pengurusan grafik untuk model-model kurikulum dan buat pembentangan dalam menggunakan “power point” Atau cara pilihan anda yang paling sesuai.

ISI KANDUNGAN . Pengurusan dan perkembangan kurikulum 2.1 Konsep kurikulum - Konsep dan jenis kurikulum - Model-model kurikulum (Tyler,Taba, Stenhouse ) 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan kurikulum 2.3 KSPK - Matlamat - Objektif - Ciri-ciri utama - Struktur - TUNJANG 2.4 Pengubahsuaian sukatan pelajaran KSPK 2.5 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum

Konsep Kurikulum  Kamus Dwibahasa, “kurikulum” diertikan sebagai bidang pelajaran di sekolah.  Jika ditinjau dari segi sejarah, perkataan “kurikulum”berasal drpd perkataan Latin “curriculum” yg bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlaku.  Mengikut www.iteawww.org/TAA/Glossary.htm, kurikulum didefinisikan sebagai bahan pengajaran yg guru & murid-murid perlu meliputi dlm proses pembelajaran.  Pakar2 pendidikan :Kerr (1968)pula mendefinisikan kurikulum sebagai “semua jenis pembelajaran yg dirancang &dipandu oleh sekolah sama ada dlm kumpulan @ secara individu, di dlm @ di luar sekolah.”

Sambung…  Hirst(1975)-mendefinisikan kurikulum sebagai satu program yg mengandungi aktiviti2 pembelajaran & disusun oleh guru utk membolehkan murid2 mencapai objektif yg telah ditentukan.  Tafsiran umum utk kurikulum=aktiviti-aktiviti yg dialami oleh seseorang individu dr peringkat kematangan kanak- kanak ke peringkat kematangan orang dewasa.  Tafsiran spesifik pula=pelbagai aktiviti pembelajaran yg dijalankan di dlm & luar bilik darjah.  Pengertian kurikulum juga merujuk kpd bidang-bidang mata pelajaran yg diajar di sekolah.

Konsep Kurikulum  Pakar pendidikan, Kerr (1968) mendefinisikan kurikulum sebagai “semua jenis pembelajaran yang dirancang & dipandu oleh sekolah sama ada dalam kumpulan dan secara individu, di dalam atau di luar sekolah.”

Sambung… Proses penilaian kurikulum Aktiviti P&P Objektif kurikulum Kandungan kurikulum Komponen-komponen utama dlm sebuah kurikulum

Sambung… Kandungan Kurikulum sekolah Aktiviti-aktiviti P&P Aktiviti-aktiviti ko-kurikulum

Sambung… Kemahiran (tingkah laku & amalan) Nilai & sikap (produk) Kognitif (ilmu Pengetahuan & teori) Aspek-aspek yg perlu difokuskan dlm kurikulum

JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum tersembunyi Kurikulum yang dialami/dipelajari Kurikulum yang diuji Kurikulum yang diajarkan Cadangan kurikulum Kurikulum bertulis/yang dihasratkan Kurikulum sokongan Kurikulum masa depan

Kurikulum Mengikut Konteks Malaysia  Menurut Laporan JawatanKuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia, kurikulum boleh didefinisikan sebagai : “Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan”.

Apakah Pembangunan Kurikulum?  Pembangunan kurikulum pula adalah perihal pembinaan dan pembentukan kurikulum. Setelah kurikulum dibentuk, ianya akan melalui tahap penyebaran, tahap pelaksanaan, tahap penilaian, tahap pembaharuan yang akan membawa kepada pembentukan dan pembinaan kurikulum yang baru pula (Razali Arof, 1996).

Apakah Pembangunan Kurikulum?  Pembangunan kurikulum pula adalah perihal pembinaan dan pembentukan kurikulum. Setelah kurikulum dibentuk, ianya akan melalui tahap penyebaran, tahap pelaksanaan, tahap penilaian, tahap pembaharuan yang akan membawa kepada pembentukan dan pembinaan kurikulum yang baru pula (Razali Arof, 1996).

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Kurikulum  Faktor Pelajar  Faktor Masyarakat  Kandungan Kurikulum

Proses Pembangunan Kurikulum Pembangunan P e n g u r u s a n Pembangunan P e n g u r u s a n Pembangunan Kurikulum Penyebaran Kurikulum Pelaksanaan Kurikulum Perubahan Kurikulum

Model-model Kurikulum Model-model Kurikulum Tyler Taba Stenhouse Trend Terkini

Model Tyler

Model Tyler (1949)  Menurut Tyler (1949), kurikulum ialah segala pembelajaran yang diarah, dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan.  Kurikulum merangkumi objektif pendidikan termasuk segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar.

• Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum • Menganggap pendidikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. • Mengikut Tyler(1949), tujuan sebenar pendidikan ialah untuk membawa perubahan dalam tingkah laku pelajar. Model Tyler (1949)

Ralph W. Tyler.  Tujuan pendidikan (hasil pembelajaran) hendaklah ditentukan terlebih dahulu sebelum kaedah pengajaran.  Model ini semata-mata berfokuskan kepada pencapaian tujuan pendidikan sahaja.  Komponen-komponen lain seperti kandungan, pengurusan dan penilaian dianggap sebagai sekunder 1902-1994 (Meninggal dunia akibat barah)

Proses Pembangunan Kurikulum Tyler Pelajar Masyarakat Keperluan Subjek Objektif Umum Falsafah Pendidikan Psikologi Pembelajaran Objektif Pengajaran Yang Tepat Sumber

Empat Langkah Model Tyler Menentukan matlamat dan objektif Memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran perlu disusun secara sistematik Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi menentukan pencapaian objektif

4 Soalan Asas Kurikulum 1. Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? 2. Apakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? 3. Bagaimana pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? 4. Bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai?

Model Tyler, 1949 Sumber Objektif Sementara Tapisan Objektif Sebenar Pemilihan PengalamanPerubahan S M Masyarakat Pelajar Falsafah Psikologi

Model Taba

Model Taba  Kurikulum sebagai rancangan untuk bertindak  Pendekatan bawah ke atas (bottom-up)  Guru memainkan peranan utama  Guru harus membantu dalam proses perkembangan kurikulum  Objektif sebagai platform untuk aktiviti di sekolah

Model Taba  Objektif bentuk keputusan kurikulum - apa yang perlu disampaikan - apa yang perlu ditekankan - apa jenis isi kandungan yang perlu dipilih - apa jenis pengalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan

Model Taba  Hilda Taba (1962) seperti yang dipetik oleh Yusuf Hashim (2000) guna pendekatan “grass-root” untuk membina kurikulum  Kurikulum seharusnya dibina oleh guru dan bukannya diturunkan dari atas ke bawah

5 Langkah Pembangunan Kurikulum Model Taba 1) Menghasilkan unit kecil pelajaran mengikut gred dan mata pelajaran 2) Mencuba unit yang dihasilkan 3) Menyemak semula pelajaran dan membuat penambahbaikan 4) Menilai skop dan urutan program 5) Mengguna dan menyebar hasil pelajaran

5 Langkah Pembangunan Kurikulum Model Taba 1) Menghasilkan unit kecil pelajaran mengikut gred dan mata pelajaran 2) Mencuba unit yang dihasilkan 3) Menyemak semula pelajaran dan membuat penambahbaikan 4) Menilai skop dan urutan program 5) Mengguna dan menyebar hasil pelajaran

4 Strategi Pengajaran Untuk Galak Pemikiran Kritis Di Kalangan Pelajar 1) Pembentukan konsep - Senaraikan data sesuatu konsep - Kumpul dan kategorikan data ikut persamaan - Susun ketegori data ikut kepentingan

4 Strategi Pengajaran Untuk Galak Pemikiran Kritis Di Kalangan Pelajar 2) Menginterpretasi data - Buat diskriminasi antara data dalam kategori yang berlainan - Buat pengasingan antara hubungkait kesan dan akibat - Buat rumusan atau inferens daripada pemerhatian

4 Strategi Pengajaran Untuk Galak Pemikiran Kritis Di Kalangan Pelajar 3) Mengaplikasikan prinsip-prinsip - Analisis sesuatu masalah - Ramal penyelesaian masalah tersebut

4 strategi pengajaran untuk galak pemikiran kritis di kalangan pelajar 4) Interpretasi perasaan, sikap dan nilai - Buat penyelesaian masalah secara interpersonal dengan membuat dan membincangkan pertimbangan nilai

7 langkah bentuk kurikulum  Langkah 1: Diagnosis keperluan Kenal pasti keperluan pelajar iaitu mereka yang menjadi sasaran untuk kurikulum yang dirancang

7 langkah bentuk kurikulum  Langkah 2: Membentuk objektif Objektif untuk kurikulum dibentuk  Langkah 3: Memilih isi kandungan Objektif yang dipilih atau yang dibentuk membayangkan mata pelajaran dan kandungan kurikulum

7 Langkah Bentuk Kurikulum Langkah 4 : Menyusun kandungan - Perancang kurikulum atur isi kandungan yang telah dipilih secara tersusun - Ambil kira kematangan pelajar, pencapaian pelajar dan minat mereka

7 Langkah Bentuk Kurikulum • Langkah 5 : Memilih pengalaman pembelajaran - Isi kandungan mesti disampaikan kepada pelajar - Isi kandungan perlu menarik perhatian pelajar - Kaedah pengajaran guru mesti melibatkan pelajar dengan isi kandungan

7 Langkah Bentuk Kurikulum • Langkah 6 : Menyusun pengalaman pembelajaran - Isi kandungan dan aktiviti pembelajaran perlu teratur dan tersusun - Aktiviti pembelajaran yang teratur ditentukan oleh isi kandungan - Tahap kebolehan pelajar perlu diambil kira dalam melaksanakan sesuatu aktiviti pembelajaran

7 Langkah Bentuk Kurikulum  Langkah 7 : Menentukan apa dan bagaimana menilai kurikulum - Perancang kurikulum perlu kenal pasti objektif yang hendak dicapai - Prosedur penilaian perlu dipertimbangkan oleh guru dan pelajar

Model Taba Diagnosis keperluan Membentuk objektif Memilih isi kandungan Menyusun kandungan Memilih pengalaman pembelajaran Menyusun pengalaman pembelajaran Menentukan apa dan bagaimana menilai kurikulum

Model Kurikulum Stenhouse (1975)  Merupakan model proses kurikulum  Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif  Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya (dari kriterianya bukan objektif)  Bermula dari titiktolak – pendidikan membawa implikasi ia proses penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari  Pendidikan melibatkan aktiviti dan aktiviti mempunyai nilai standard dan nilai tara kecemerlangan tersendiri Contoh berenang … mengetahui bgm drp mengetahui mengenai  Mengikut Stenhouse, kurikulum=satu perantaraan utk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yg menyeluruh.  Penekanan proses perkembangan – pendidikan sebgai pengalaman berkembang dan hasil dilihat dari segi perkembangan intelek/kognitif  Mementingkan bijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajar  Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kpd 3 bahagian.

(c)Dlm pembelajaran proses: •Guru mesti memilih isi kandungan dr segi kriteria & tak perlu bergantung kpd objektifnya. •Merancang aktiviti yg membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dlm proses P&P. •Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru & menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dgn tujuan meningkatkan kemahirannya. (b)Dlm pembelajaran empirikal: •Guru mesti menentukan apa yg harus dipelajari •oleh murid &cara-cara menilai pencapaian murid •Melihat ‘feasibility’kesesuaian implementasikan kurikulum dlm konteks sekolah & persekitaran yg berlainan. (a)Dlm perancangan kurikulum: •Guru mesti menentukan bahan pengajaran yg akan diajar • prinsip-prinsip yg akan dipraktikkan dlm kaedah & teknik P&P. •prinsip-prinsip dlm membuat urutan bahan pembelajaran. • kriteria-kriteria mengenai kekuatan & kelemahan murid-murid.

Kurikulum Trend Terkini (Emergent Curiculum)  Kurikulum ‘emergent’yg terpaksa diwujudkan mengikut kehendak ,kuasa & trend semasa dlm sistem pendidikan sebuah negara.  Contoh Zaman ICT … Sekolah Bestari  BI … Sains dan Matematik  Menerokai apa yg diperlukan secara sosial & ia amat bermakna kpd kanak-kanak.  Ia adalah pembelajaran yg terdiri drpd interaksi kanak-kanak dgn orang dewasa.  Kanak-kanak diberikan peluang & intiatif utk membuat keputusan dlm kurikulum ‘emergent’.  4 komponen penting – Objektif kurikulum, pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan penilaian kurikulum

Sambung…  Kurikulum ini dipanggil “emergent” kerana ia sentiasa berubah & sentiasa terbuka utk kemungkinan- kemungkinan baru.  Idea-idea dlm kurikulum “emergent” berasal drpd minat, persoalan- persoalan & isu-isu semasa dlm satu persekitaran & drpd satu kumpulan manusia.  Dlm kurikulum ini, peranan guru =sebagai seorang pemerhati.  Guru mesti menilai kebolehan murid & merancang aktiviti-aktiviti utk meningkatkan pemikiran kritis mereka.

Kesimpulan  Setiap model mempunyai pandangan berbeza dalam pembangunan kurikulum.  Model Taba menekankan kurikulum terbentuk dengan mengenal pasti keperluan pelajar dari peringkat bawah.  Model Tyler mengatakan kurikulum terbentuk berdasarkan matlamat pendidikan sedia ada.

Ini panduan kasar..cuba tgk2kan. Ada perubahan kasi tau..ok  …

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kurikulum - Model Kurikulum - Scribd - Read books ...

1. Kurikulum Kurikulum berasal dari perkataan Latin yang merujuk kepada 'laluan dalam sesuatu pertandingan. Berdasarkan kepada konsep tersebut , perkataan ...
Read more

Pengajian kurikulum model kurikulum - Education

Kurikulum - Model Kurikulum 1. Kurikulum Kurikulum berasal dari perkataan Latin yang merujuk kepada 'laluan dalam sesuatu pertandingan. Berdasarkan kepada ...
Read more

Pengajian Kurikulum

Pengajian Kurikulum. Oct 06, 2015 by kogin79. 2 views. Embed. Download. Download as PPT, PDF, TXT. Description. Pengenalan Proses Pembangunan Kurikulum ...
Read more

MODEL-MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM ...

MODEL-MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM. By: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I (Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo) & Akademisi UIN Maliki Malang)
Read more

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | MODEL PENDIDIKAN

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan ...
Read more

MODEL-MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN FUNGSINYA BAGI GURU ...

* Sri Rahayu Chandrawati, S.Pd. A. Latar Belakang. Model-model pengembangan kurikulum memegang peranan penting dalam kegiatan pengembangan kurikulum.
Read more