Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi

67 %
33 %
Information about Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi
Education

Published on February 12, 2009

Author: army_gulz87

Source: slideshare.net

Description

contoh aktiviti untuk prasekolah

PERBEZAAN PENDEKATAN , KAEDAH DAN TEKNIK

PENDEKATAN Parera (1986) : Pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma (pernyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada sesuatu huraian). Kamarudin Hj. Husin (1988) : satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa

Parera (1986) :

Pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma (pernyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada sesuatu huraian).

Kamarudin Hj. Husin (1988) :

satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa

Jenis-jenis Pendekatan : Pendekatan Induktif Pendekatan Deduktif Pendekatan Eklektik Pendekatan Komunikatif Pendekatan Interaksional Pendekatan Pengalaman Bahasa Pendekatan Bersepadu

Pendekatan Induktif

Pendekatan Deduktif

Pendekatan Eklektik

Pendekatan Komunikatif

Pendekatan Interaksional

Pendekatan Pengalaman Bahasa

Pendekatan Bersepadu

KAEDAH Mangantar Simanjuntak (1982) : satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang di gunakan. Parera (1986 ) : satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan secara teratur bahan-bahan bahasa, tidak ada bahagian-bahagiannya yang saling bertentangan dan semuanya berdasarkan kepada pendekatan Ishak Ramly (2006) : satu rancangan tentang apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran.

Mangantar Simanjuntak (1982) :

satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang di gunakan.

Parera (1986 ) :

satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan secara teratur bahan-bahan bahasa, tidak ada bahagian-bahagiannya yang saling bertentangan dan semuanya berdasarkan kepada pendekatan

Ishak Ramly (2006) :

satu rancangan tentang apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran.

Jenis-jenis kaedah : (menurut Kamarudin Hj. Husin,1988 ) Kaedah terus Kaedah semulajadi Kaedah askar atau tentera Kaedah ajuk-hafaz Kaedah linguistik Kaedah oral-aural Kaedah terjemahan Kaedah psikologi Kaedah kod-kognitif Kaedah khusus

Kaedah terus

Kaedah semulajadi

Kaedah askar atau tentera

Kaedah ajuk-hafaz

Kaedah linguistik

Kaedah oral-aural

Kaedah terjemahan

Kaedah psikologi

Kaedah kod-kognitif

Kaedah khusus

1. Kaedah Terus : Menurut Salleh Mohd Akib (1975), kaedah terus ini ialah kaedah pengajaran secara perbualan untuk memperkenalkan bahasa kedua kepada kanak-kanak. menurut Kamarudin Hj. Husin (1988), kaedah ini mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan psikologi kanak-kanak. Kaedah ini disampaikan berdasarkan empat perkara asas iaitu: Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya. Pengajaran harus dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman sedia ada. timbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak melalui soalan-soalan yang telah dirancangkan. mengutamakan bahasa lisan, tidak mempelajari undang-undang tentang bahasa yang hendak dipelajari, mengutamakan sebutan yang betul, ulangan dan pengukuhan harus dibanyakkan, dan mempelajari sesuatu yang mudah sebelum sesuatu yang kompleks.

1. Kaedah Terus :

Menurut Salleh Mohd Akib (1975), kaedah terus ini ialah kaedah pengajaran secara perbualan untuk memperkenalkan bahasa kedua kepada kanak-kanak.

menurut Kamarudin Hj. Husin (1988), kaedah ini mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan psikologi kanak-kanak.

Kaedah ini disampaikan berdasarkan empat perkara asas iaitu:

Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya.

Pengajaran harus dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman sedia ada.

timbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak melalui soalan-soalan yang telah dirancangkan.

mengutamakan bahasa lisan, tidak mempelajari undang-undang tentang bahasa yang hendak dipelajari, mengutamakan sebutan yang betul, ulangan dan pengukuhan harus dibanyakkan, dan mempelajari sesuatu yang mudah sebelum sesuatu yang kompleks.

2. Kaedah Semulajadi : hampir sama dengan kaedah Terus. Pengajaran dimulakan dengan soalan-soalan yang berhubung dengan objek dan gambar. Perkataan-perkataan yang baru diterangkan dengan menggunakan perkataan-perkataan yang telah diketahui oleh murid. Terjemahan tidak langsung digunakan. 3. Kaedah Oral-Aural : kaedah mendengar dan kemudiannya bertutur. menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan. Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik memberi perhatian kepada intonasi yang betul. 4. Kaedah Linguistik : Kaedah ini membolehkan kanak-kanak menggunakan bahasa yang telah diketahuinya untuk mempelajari bahasa baru dari segi bunyi. memulakan aktiviti dengan latihan pendengaran kemudian diikuti oleh aktiviti menyebut. Pengajaran tatabahasa dilakukan mengikut pendekatan Induktif (Kamarudin Hj. Husin,1988).

2. Kaedah Semulajadi :

hampir sama dengan kaedah Terus. Pengajaran dimulakan dengan soalan-soalan yang berhubung dengan objek dan gambar. Perkataan-perkataan yang baru diterangkan dengan menggunakan perkataan-perkataan yang telah diketahui oleh murid.

Terjemahan tidak langsung digunakan.

3. Kaedah Oral-Aural :

kaedah mendengar dan kemudiannya bertutur.

menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan.

Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik memberi perhatian kepada intonasi yang betul.

4. Kaedah Linguistik :

Kaedah ini membolehkan kanak-kanak menggunakan bahasa yang telah diketahuinya untuk mempelajari bahasa baru dari segi bunyi.

memulakan aktiviti dengan latihan pendengaran kemudian diikuti oleh aktiviti menyebut. Pengajaran tatabahasa dilakukan mengikut pendekatan Induktif (Kamarudin Hj. Husin,1988).

TEKNIK Kamus Dewan (edisi ketiga) : kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya. Edward M. Anthony : satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz : pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.

Kamus Dewan (edisi ketiga) :

kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya.

Edward M. Anthony :

satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.

Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz :

pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.

Jenis-jenis teknik : (menurut Kamarudin Hj. Husin,1988 ) Teknik main peranan Teknik permainan bahasa Teknik latih tubi Teknik bercerita Teknik inkuiri Teknik perbahasan Teknik kuiz Teknik sumbangsaran Teknik soal jawab Teknik simulasi Teknik drama Teknik perbincangan

Teknik main peranan

Teknik permainan bahasa

Teknik latih tubi

Teknik bercerita

Teknik inkuiri

Teknik perbahasan

Teknik kuiz

Teknik sumbangsaran

Teknik soal jawab

Teknik simulasi

Teknik drama

Teknik perbincangan

Teknik berbincang teknik pengajaran yang berbentuk perbualan dan ia dilakukan di kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. Teknik brainstorming teknik yang berbentuk perbincangan Kanak-kanak digalakkan berfikir secara kreatif dan aktif untuk menghuraikan pendapatnya. Teknik soal jawab teknik yang kerap digunakan oleh guru. Ia mewujudkan interaksi antara guru dengan kanak-kanak. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru bertanyakan soalan dan kanak-kanak akan menjawab soalan tersebut. Mempunyai aras kesukaran soalan

Teknik berbincang

teknik pengajaran yang berbentuk perbualan dan ia dilakukan di kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru.

Teknik brainstorming

teknik yang berbentuk perbincangan

Kanak-kanak digalakkan berfikir secara kreatif dan aktif untuk menghuraikan pendapatnya.

Teknik soal jawab

teknik yang kerap digunakan oleh guru.

Ia mewujudkan interaksi antara guru dengan kanak-kanak.

Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru bertanyakan soalan dan kanak-kanak akan menjawab soalan tersebut.

Mempunyai aras kesukaran soalan

4. Teknik main peranan teknik yang melibatkan gambaran-gambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip. pengalaman secara spontan. 5. Teknik bercerita Guru memilih cerita yang sesuai dengan kanak-kanak dan isi pengajaran yang hendak disampaikan. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek bahasa yang hendap diajarkan. 6. Teknik tunjuk cara sesuai digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan kanak-kanak bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang betul dan sempurna. Di samping menunjuk cara, kanak-kanak diminta untuk menerangkannya melalui bahasa yang baik. Sebelum kanak-kanak menunjuk cara, guru perlulah menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus dicakapkan.

4. Teknik main peranan

teknik yang melibatkan gambaran-gambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip.

pengalaman secara spontan.

5. Teknik bercerita

Guru memilih cerita yang sesuai dengan kanak-kanak dan isi pengajaran yang hendak disampaikan.

Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek bahasa yang hendap diajarkan.

6. Teknik tunjuk cara

sesuai digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan kanak-kanak bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang betul dan sempurna.

Di samping menunjuk cara, kanak-kanak diminta untuk menerangkannya melalui bahasa yang baik.

Sebelum kanak-kanak menunjuk cara, guru perlulah menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus dicakapkan.

7. Teknik penyelesaian masalah teknik pembelajaran yang dilaksanakan di bawah penyeliyaan guru. Kanak-kanak diberi masalah dan cuba menyelesaikan masalah tersebut. 8. Teknik latih tubi pengulangan fakta-fakta yang telah dipelajari. Tujuannya adalah untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran tersebut dan di samping itu, untuk menjamin kekekalannya. 9. Teknik permainan bahasa guru membentuk satu situasi yang memerlukan kanak-kanak menggunakan bahasa yang ada pada mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas permainan yang diberi.

7. Teknik penyelesaian masalah

teknik pembelajaran yang dilaksanakan di bawah penyeliyaan guru. Kanak-kanak diberi masalah dan cuba menyelesaikan masalah tersebut.

8. Teknik latih tubi

pengulangan fakta-fakta yang telah dipelajari. Tujuannya adalah untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran tersebut dan di samping itu, untuk menjamin kekekalannya.

9. Teknik permainan bahasa

guru membentuk satu situasi yang memerlukan kanak-kanak menggunakan bahasa yang ada pada mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas permainan yang diberi.

Secara keseluruhannya, pendekatan adalah bersifat aksiomatik dan menggambarkan hakikat bahasa dan proses belajar bahasa yang dijadikan landasan untuk menyusun kaedah mengajar. Kaedah pula adalah bersifat prosedur dan teknik merupakan perlaksanaan kaedah dalam kelas.

Secara keseluruhannya, pendekatan adalah bersifat aksiomatik dan menggambarkan hakikat bahasa dan proses belajar bahasa yang dijadikan landasan untuk menyusun kaedah mengajar. Kaedah pula adalah bersifat prosedur dan teknik merupakan perlaksanaan kaedah dalam kelas.

Sumber : Kamaruddin haji Husin (1988) Teknik : Bercerita Brainstorming Soal jawab Berbincang Permainan bahasa Teknik : Penyelesaian masalah Tunjuk cara Latih tubi Soal jawab Teknik : Main peranan Bercerita Lakonan/ drama Tunjuk cara Teknik : Berbincang Brainstorming Soal jawab Kaedah : Linguistik Oral-aural Terus Kaedah : Linguistik Oral-aural Semulajadi Terus Kaedah : Linguistik Semulajadi Terus Kaedah : Terus atau semulajadi Oral-aural Linguistik Fonetik Bahasa sebagai satu komunikasi Pengajaran lebih kepada dialog Situasi yang menyerupai keadaan sebenar Gabungan induktif dan deduktif Pengajaran mengikut kebolehan dan kemampuan kanak-kanak Umum kepada khusus Pengajaran berdasarkan hukum Kemukakan genelisasi Khusus kepada umum Pengajaran mendapatkan hukum Banyak menggunakan contoh Pendekatan Komunikatif Pendekatan Eklektik Pendekatan Deduktif Pendekatan Induktif

Teknik :

Bercerita

Brainstorming

Soal jawab

Berbincang

Permainan

bahasa

Teknik :

Penyelesaian

masalah

Tunjuk cara

Latih tubi

Soal jawab

Teknik :

Main peranan

Bercerita

Lakonan/ drama

Tunjuk cara

Teknik :

Berbincang

Brainstorming

Soal jawab

Kaedah :

Linguistik

Oral-aural

Terus

Kaedah :

Linguistik

Oral-aural

Semulajadi

Terus

Kaedah :

Linguistik

Semulajadi

Terus

Kaedah :

Terus atau semulajadi

Oral-aural

Linguistik

Fonetik

Bahasa sebagai satu komunikasi

Pengajaran lebih kepada dialog

Situasi yang menyerupai keadaan sebenar

Gabungan induktif dan deduktif

Pengajaran mengikut kebolehan dan kemampuan kanak-kanak

Umum kepada khusus

Pengajaran berdasarkan hukum

Kemukakan genelisasi

Khusus kepada umum

Pengajaran mendapatkan hukum

Banyak menggunakan contoh

Pendekatan Induktif dipelopori oleh aliran pemikiran behaviorisme dimulai dengan contoh-contoh khusus kpd kesimpulan umum memberi peluang kepada pelajar membuat kesimpulan sendiri bermatlamatkan kepada pembentukan kebiasaan & menekankan kpd pengulangan utk mendapatkan hukum

dipelopori oleh aliran pemikiran behaviorisme

dimulai dengan contoh-contoh khusus kpd

kesimpulan umum

memberi peluang kepada pelajar membuat kesimpulan sendiri

bermatlamatkan kepada pembentukan kebiasaan & menekankan kpd pengulangan

utk mendapatkan hukum

Konsep-konsep pndktn induktif : Mempelbagaikan perbendaharaan kata untuk mendapatkan hukum Memperkenalkan pengetahuan & pengalaman Mengakumulasikan maklumat utk m’btk hukum Membentuk kesimpulan drpd cth-cth tertentu

Mempelbagaikan perbendaharaan kata untuk mendapatkan hukum

Memperkenalkan pengetahuan & pengalaman

Mengakumulasikan maklumat utk m’btk hukum

Membentuk kesimpulan drpd cth-cth tertentu

Pendekatan Deduktif Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran Gestalt pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan kemudian diikuti oleh contoh-contoh. bematlamatkan pemerolehan struktur kognitif Pendekatan ini lebih banyak menekankan aspek tulisan

Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran Gestalt

pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan kemudian diikuti oleh contoh-contoh.

bematlamatkan pemerolehan struktur kognitif

Pendekatan ini lebih banyak menekankan aspek tulisan

Prinsip-prinsip pndktn deduktif Generalisasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit Cth-cth yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi Cth tdk hrs datang dr guru shj ttp juga dr murid Cth msti btl spy murid dpt meniru & mghslkan cth yg lain Pemahaman generalisasi murid msti dinilai melalui pelbgai cara

Generalisasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit

Cth-cth yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi

Cth tdk hrs datang dr guru shj ttp juga dr murid

Cth msti btl spy murid dpt meniru & mghslkan cth yg lain

Pemahaman generalisasi murid msti dinilai melalui pelbgai cara

Kelebihan: Cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran. Menjimatkan masa dan tenaga, tidak perlu membuat banyak persediaan. Pendekatan ini patut dan sesuai digunakan oleh kerana secara tradisinya, guru patut memberikan penerangan sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran.

Cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran.

Menjimatkan masa dan tenaga, tidak perlu membuat banyak persediaan.

Pendekatan ini patut dan sesuai digunakan oleh kerana secara tradisinya, guru patut memberikan penerangan sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran.

Pendekatan Eklektik Pendekatan eklektik merupakan gabungan daripada dua pendekatan lain iaitu pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan eklektik bermaksud pengajaran disampaikan dengan menggabungkan semua atau sebahagian daripada ciri-ciri sesuatu kaedah ke dalam kaedah yang baru.

Pengajaran eklektik amat penting dalam membantu meningkatkan kemahiran mengeja dan juga kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak. Pendekatan eklektik digunakan apabila sesuatu pengajaran memerlukan guru menggunakan berbagai-bagai pendekatan tidak hanya dengan penggunaan satu bidang pendekatan yang mirip kepada satu teori sahaja.

Pengajaran eklektik amat penting dalam membantu meningkatkan kemahiran mengeja dan juga kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak.

Pendekatan eklektik digunakan apabila sesuatu pengajaran memerlukan guru menggunakan berbagai-bagai pendekatan tidak hanya dengan penggunaan satu bidang pendekatan yang mirip kepada satu teori sahaja.

Teori eklektik berpegang kepada satu fahaman bahawa kaedah yang baik diterap dari berbagai-bagai sistem dan pendekatan. Pendekatan eklektik merupakan satu usaha bagi menyatukan cara hubungan yang rapat di antara berbagai-bagai pendekatan. Usaha ini juga berkaitan dengan cara bagi merapatkan ke arah satu pertemuan yang baik dalam penggunaan pendekatan tersebut

Teori eklektik berpegang kepada satu fahaman bahawa kaedah yang baik diterap dari berbagai-bagai sistem dan pendekatan.

Pendekatan eklektik merupakan satu usaha bagi menyatukan cara hubungan yang rapat di antara berbagai-bagai pendekatan.

Usaha ini juga berkaitan dengan cara bagi merapatkan ke arah satu pertemuan yang baik dalam penggunaan pendekatan tersebut

Cara yang demikian merupakan satu permulaan bagi menggabungkan kaedah yang pelbagai itu ke arah satu sistem yang munasabah untuk dilaksanakan ke dalam proses pengajaran. Walau bagaimanapun penggabungan tidak boleh disamakan dengan teori eklektik, tetapi di antara satu kaedah dalam teori eklektik adalah penggabungan.

Cara yang demikian merupakan satu permulaan bagi menggabungkan kaedah yang pelbagai itu ke arah satu sistem yang munasabah untuk dilaksanakan ke dalam proses pengajaran.

Walau bagaimanapun penggabungan tidak boleh disamakan dengan teori eklektik, tetapi di antara satu kaedah dalam teori eklektik adalah penggabungan.

Pendekatan komunikatif Fokus kpd aktiviti berinteraksi dan berkomunikasi Tujuan : - Guna bhs yg betul semasa komunikasi - Membentuk satu tatacara yang berkesan bagi mengajar empat kemahiran bahasa iaitu membaca, memahami, menulis dan bertutur

Fokus kpd aktiviti berinteraksi dan berkomunikasi

Tujuan :

- Guna bhs yg betul semasa komunikasi

- Membentuk satu tatacara yang

berkesan bagi mengajar empat

kemahiran bahasa iaitu membaca,

memahami, menulis dan bertutur

Peringkat-peringkat dlm pelaksanaan pengajaran : Aktiviti prakomunikatif Aktiviti komunikatif

Aktiviti prakomunikatif

Aktiviti komunikatif

Secara ringkasnya …… penekanan kepada fungsi dan struktur secara serentak boleh menyatakan perasaan atau fikiran mereka berbeza dengan pendekatan tradisional yang hanya mementingkan kepada aspek tatabahasa dan perbendaharaan kata semata-mata.

penekanan kepada fungsi dan struktur secara serentak

boleh menyatakan perasaan atau fikiran mereka

berbeza dengan pendekatan tradisional yang hanya mementingkan kepada aspek tatabahasa dan perbendaharaan kata semata-mata.

 

C O N T O H A K T I V I T I HP : 3.2.1 Mengecam huruf vokal yang terdapat dalam perkataan

MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN - AKTIVITI 1 - PENDEKATAN : INDUKTIF KAEDAH : TERUS, ORAL-AURAL, LINGUISTIK & FONETIK TEKNIK : BERBINCANG, BRAINSTORMING & SOAL JAWAB

PENDEKATAN : INDUKTIF

KAEDAH : TERUS, ORAL-AURAL, LINGUISTIK & FONETIK

TEKNIK : BERBINCANG, BRAINSTORMING & SOAL JAWAB

Guru menunjukkan kad-kad gambar beserta perkataan kepada kanak-kanak. Guru meminta kanak-kanak menyebut perkataan yang di tunjukkan. Guru meminta kanak-kanak mencari dan menyebut huruf vokal yang terdapat dalam perkataan tersebut.

Guru menunjukkan kad-kad gambar beserta perkataan kepada kanak-kanak.

Guru meminta kanak-kanak menyebut perkataan yang di tunjukkan.

Guru meminta kanak-kanak mencari dan menyebut huruf vokal yang terdapat dalam perkataan tersebut.

RAMBUTAN

KOMPUTER

MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN - AKTIVITI 2 - PENDEKATAN : DEDUKTIF KAEDAH : TERUS, SEMULAJADI & LINGUISTIK TEKNIK : BERCERITA, MAIN PERANAN, LAKONAN / DRAMA & TUNJUK CARA

PENDEKATAN : DEDUKTIF

KAEDAH : TERUS, SEMULAJADI & LINGUISTIK

TEKNIK : BERCERITA, MAIN PERANAN, LAKONAN / DRAMA & TUNJUK CARA

Guru menunjukkan kad-kad huruf vokal dan meminta kanak-kanak menyebut huruf vokal tersebut. Aa Ii Ee Oo Uu

Guru menunjukkan kad-kad huruf vokal dan meminta kanak-kanak menyebut huruf vokal tersebut.

Kemudian, guru menunjukkan contoh-contah perkataan yang mengandungi huruf vokal. B A S I K A L R O K E T A mb u l a ns B u m i

Kemudian, guru menunjukkan contoh-contah perkataan yang mengandungi huruf vokal.

Guru membahagikan kanak-kanak kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan mewakili 1 huruf vokal. Kanak-kanak diminta untuk melakonkan sebarang aksi pekerjaan yang mengandungi huruf vokal yang diberikan di hadapan kelas . Contoh : Askar, Polis, Doktor, Guru dan Petani dan sebagainya. Guru dan kanak-kanak berbincang tentang huruf vokal yang terdapat dalam perkataan tersebut.

Guru membahagikan kanak-kanak kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan mewakili 1 huruf vokal.

Kanak-kanak diminta untuk melakonkan sebarang aksi pekerjaan yang mengandungi huruf vokal yang diberikan di hadapan kelas .

Contoh : Askar, Polis, Doktor, Guru dan Petani dan sebagainya.

Guru dan kanak-kanak berbincang tentang huruf vokal yang terdapat dalam perkataan tersebut.

MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN - AKTIVITI 3 - PENDEKATAN : EKLEKTIK KAEDAH : TERUS, ORAL-AURAL, SEMULAJADI & LINGUISTIK TEKNIK : SOAL JAWAB, LATIH TUBI, PENYELESAIAN MASALAH & TUNJUK CARA

PENDEKATAN : EKLEKTIK

KAEDAH : TERUS, ORAL-AURAL, SEMULAJADI & LINGUISTIK

TEKNIK : SOAL JAWAB, LATIH TUBI, PENYELESAIAN MASALAH & TUNJUK CARA

Guru membahagikan kanak-kanak kepada empat kumpulan Guru mengedarkan kad gambar dan kad huruf vokal kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan diminta mengecam huruf vokal yang sesuai dengan kad gambar tersebut. a e i o u

Guru membahagikan kanak-kanak kepada empat kumpulan

Guru mengedarkan kad gambar dan kad huruf vokal kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan diminta mengecam huruf vokal yang sesuai dengan kad gambar tersebut.

Kemudian, guru memberikan kad-kad perkataan kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan diminta mengecam huruf-huruf vokal yang terdapat dalam perkataan yang diberi.

Kemudian, guru memberikan kad-kad perkataan kepada setiap kumpulan.

Setiap kumpulan diminta mengecam huruf-huruf vokal yang terdapat dalam perkataan yang diberi.

MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN - AKTIVITI 4 - PENDEKATAN : KOMUNIKATIF KAEDAH : TERUS, ORAL-AURAL & LINGUISTIK TEKNIK : BERCERITA, BRAINSTORMING, SOAL JAWAB, BERBINCANG & PERMAINAN BAHASA

PENDEKATAN : KOMUNIKATIF

KAEDAH : TERUS, ORAL-AURAL & LINGUISTIK

TEKNIK : BERCERITA, BRAINSTORMING, SOAL JAWAB, BERBINCANG & PERMAINAN BAHASA

Guru menunjukkan dan menyebut huruf-huruf vokal (a,e,i,o,u) yang berbentuk 3 dimensi bersama kanak-kanak. Kanak-kanak diletakkan dalam 5 kumpulan. Guru mengagihkan kad perkataan (pisang, betik, tembikai, rambutan dan durian) kepada setiap kumpulan. Satu kumpulan dikehendaki menyatakan ciri-ciri buah yang diwakili. Contoh : durian-mempunyai duri, isi berwarna kuning, dan berbentuk bulat. Kanak-kanak yang lain diminta untuk meneka buah tersebut.

Guru menunjukkan dan menyebut huruf-huruf vokal (a,e,i,o,u) yang berbentuk 3 dimensi bersama kanak-kanak.

Kanak-kanak diletakkan dalam 5 kumpulan.

Guru mengagihkan kad perkataan (pisang, betik, tembikai, rambutan dan durian) kepada setiap kumpulan.

Satu kumpulan dikehendaki menyatakan ciri-ciri buah yang diwakili. Contoh : durian-mempunyai duri, isi berwarna kuning, dan berbentuk bulat. Kanak-kanak yang lain diminta untuk meneka buah tersebut.

Kemudian, ahli kumpulan tersebut menunjukkan kad perkataan kepada kelas. Guru dan pelajar bersoal jawab tentang huruf vokal yang terdapat dalam perkataan tersebut. Langkah 4 dan 5 diulang dengan kumpulan yang lain .

Kemudian, ahli kumpulan tersebut menunjukkan kad perkataan kepada kelas. Guru dan pelajar bersoal jawab tentang huruf vokal yang terdapat dalam perkataan tersebut.

Langkah 4 dan 5 diulang dengan kumpulan yang lain .

KeSiMPuLaN Terdapat banyak pendekatan, kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh guru semasa P & P Guru bebas memilih pendekatan, kaedah dan teknik yang hendak digunakan kerana tiada 1 pendekatan, kaedah dan teknik yang spesifik semasa proses P & P. Pemilihan ini mestilah secara kreatif agar kanak-kanak memperoleh pengalaman yang berguna.

Terdapat banyak pendekatan, kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh guru semasa P & P

Guru bebas memilih pendekatan, kaedah dan teknik yang hendak digunakan kerana tiada 1 pendekatan, kaedah dan teknik yang spesifik semasa proses P & P. Pemilihan ini mestilah secara kreatif agar kanak-kanak memperoleh pengalaman yang berguna.

~ TaMaT ~

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pendekatan, Kaedah, Teknik dan Strategi Pengajaran

APA DIA PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN? · Pendekatan – jalan yang diambil · Kaedah – cara teratur, kemas dan ...
Read more

Megafrasa: [NOTA] Strategi, Pendekatan, Kaedah, Teknik - bhg 1

Dalam bidang pendidikan, konsep strategi merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik dalam pengajaran dan ...
Read more

Strategi, Pendekatan, Kaedah Dan Teknik pengajaran

Pendekatan : Adalah merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan kepada objektifnya (Edward M. Anthony 1963). Ianya merupakan ...
Read more

Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik? - Jaringan Ilmu ...

Pangkal JIP MPSS Sukatan Pelajaran Tutorial & Kuiz Contoh Soalan Rencana & Nota Ujian Personaliti Penyelidikan Latihan Mengajar Pautan-Pautan: Pendekatan ...
Read more

STRATEGI ,PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN ...

Pendekatan ini menggabungkan kedua-dua pendekatan di atas untuk menghasilkkan satu strategi pengajaran. Misalnya, guru memulakan pengajaran ...
Read more