PEMIKIRAN KREATIF 2007 PP UPDATED 18 12 O7

50 %
50 %
Information about PEMIKIRAN KREATIF 2007 PP UPDATED 18 12 O7
Entertainment

Published on March 6, 2008

Author: farehan_hamsa

Source: authorstream.com

Anjakan Paradigma:  Anjakan Paradigma Akademi Kastam Diraja Malaysia BERFIKIR:  BERFIKIR Satu proses penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks Proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan serta membuat pertimbangan yang wajar bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Di dalam Al-Quran::  Di dalam Al-Quran: “Apakah kamu tidak berfikir… “Bagi mereka (kaum) yang mahu berfikir… “Bagi mereka yang mempunyai akal.. Perkataan yang merujuk kepada berfikir/Ta’kiluun sahaja disebut sebanyak 50 kali dalam Al-Quran. Pengenalan mengenai otak manusia::  Pengenalan mengenai otak manusia: Struktur: Otak terdiri dari sel-sel neuron 10,000,000,000. Ada nukleus dan urat saraf kecil yang merupakan stesen-stesen untuk memproses maklumat Slide7:  Stimulations coming from an object are converted into electrical signals and cause an effect in the brain. When we "see", we in fact view the effects of these electrical signals in our mind. Terbahagi kepada dua::  Terbahagi kepada dua: 1. Otak kiri & otak kanan. Kajian oleh pakar perubatan dan Prof. Roger Sperry dan Prof. Ornstein dari Uni. Of Carlifonia membuktikan otak kiri dan otak kanan mengendalikan aktiviti mental yang berbeza dan mempunyai cara pemprosesan maklumat yang berbeza. OTAK KITA (MINDA):  OTAK KITA (MINDA) OTAK KANAN: Conceptual Artistic Intuitive Holistic Symbolic Emotional OTAK KIRI : Mathematical Analytical Logical Technical Controlled Administrative Slide23:  Otak kiri memproses maklumat secara berturutan, satu butir maklumat pada satu masa Otak kanan memproses maklumat secara global, iaitu secara keseluruhan Kedua-dua otak kiri dan kanan saling berkomunikasi dan bertindak bersama-sama secara selaras untuk menjalankan aktiviti-aktiviti harian Tony Buzan:  Tony Buzan Penggabungan unsur-unsur kedua-dua hemisfera boleh meningkatkan prestasi seseorang dalam bidang kreativiti, ingatan dan pemetaan minda. Usaha perlu ditingkatkan untuk memperkembangkan prestasi kedua-dua hemisfera kiri dan kanan Ianya boleh dibuat dengan merangsang dan mendorong hemisfera otak yang lebih lemah, supaya prestasi hemisfera yang lemah ini dapat digabungkan dengan prestasi hemisfera otak yang lebih kuat untuk mengeluarkan hasil yang berkesan Slide25:  2. Otak Atas dan otak bawah. Otak atas ialah otak sedar dan otak bawah ialah otak bawah sedar. Kajian oleh seorang pengamal Yoga Swami Rama otak atas boleh mengawal gelombang otak ( brain wave’s) yang akan memprogramkan otak bawah sedar I.e yang mengawal fungsi otomatik dalam sistem tubuh badan kita. Juga sistem keupayaan dan kemahiran. Perkembangan Otak: :  Perkembangan Otak: Kajian menunjukkan : Otak bayi lengkap 25% 1 - 6 tahun 95% 6 tahun keatas hanya tinggal 5% untuk dibangunkan. OPERASI MINDA:  OPERASI MINDA MINDA KITA BEROPERASI BERDASARKAN PENGENALPASTI AN POLA (PATTERN RECOGNITION) MINDA CEKAP DALAM MENGOLAH MAKLUMAT KE DALAM POLA. MINDA BERKEMAMPUAN MEMBENTUK POLA, MENYIMPANNYA DAN MENGENALPASTINYA. Paradigma (Paradigm):  Paradigma (Paradigm) ADALAH SATU RANGKA FIKIR, MEMBANTU KITA MEMAHAMI REALITI IANYA ADALAH GABUNGAN PELBAGAI PENILAIAN, IAITU BAGAIMANA KITA MENILAI DUNIA PARADIGMA MENERANGKAN DUNIA KEPADA KITA Paradigma:  Paradigma CARA KITA MELIHAT DUNIA DALAM ERTIKATA MENILAI, MEMAHAMI DAN MENTERJEMAHKANNYA Paradigma & Persepsi:  Paradigma & Persepsi Paradigma = rangka/peta pemikiran Persepsi = “Sudut” pandangan PERSEPSI:  PERSEPSI Kita hanya melihat apa yang kita ingin lihat… Kita boleh terpedaya dengan apa yang kita lihat Sifat-sifat Persepsi:  Sifat-sifat Persepsi Sentiasa berada dalam keadaan yang berubah-ubah Bersifat peribadi Bersifat berterus-terusan Bersifat selektif Kesan persepsi:  Kesan persepsi Persepsi perlu diurus dengan baik dan dikawal dengan baik bagi menghasilkan mutu kerja yang baik Persekitaran yang sukar menjadi lebih mudah sekiranya kita memeliharanya secara positif Bagi menangani persekitaran yang sukar, kita harus menukar persepsi kita berkenaan persekitaran tersebut, daripada sesuatu yang mencabar kepada sesuatu yang membawa peluang Slide34:  Yang menyukarkan kita bukannya persekitaran, tetapi pandangan kita terhadap persekitaran tersebut Epicetrus Ahli Falsafah Yunani 10 Masihi Kesilapan Persepsi:  Kesilapan Persepsi Menurut Edward de Bono , 90 % daripada kesilapan yang dilakukan dalam pemikiran biasa adalah kesilapan persepsi di mana terdapat 5 kesilapan yang berkaitan dengan persepsi: - Kita gagal melihat sesuatu - Kita hanya nampak sebahagian daripada situasi - Kita tertinggal beberapa perkara - Kita gagal mengambil kira kesan daripada sesuatu tindakan atau pendapat orang lain - Kita gagal menghasilkan alternatif, iaitu cara-cara lain untuk menyelesaikan masalah KESAN PARADIGMA:  KESAN PARADIGMA Suatu yang jelas berbeza antara orang yang mempunyai satu paradigma dengan orang yang melihat dari pelbagai paradigma Dalam proses penyelesaian masalah, paradigma membantu kita membuat penilaian. Paradigma yang kita miliki menentukan cara kita melihat realiti dan seterusnya cara kita berfikir dan melakukan sesuatu Seseorang yang mempunyai pelbagai paradigma mampu membuat keputusan yang lebih baik LUMPUHNYA PARADIGMA:  LUMPUHNYA PARADIGMA IA TERJADI BILA PARADIGMA YANG KITA PEGANG TERLALU KUAT IA MUDAH BERKEMBANG DALAM SITUASI BERKAIT DENGAN KUASA. BILA KITA BERKUASA, KITA MUDAH MENGGUNAKAN PARADIGMA KITA INI MENJADI SEBAB PEMBAHARUAN DALAM DIRI MENJADI SUKAR ANJAKAN PARADIGMA:  ANJAKAN PARADIGMA ANJAKAN PARADIGMA ADALAH PERGERAKAN KE JALAN BARU UNTUK MELIHAT DUNIA. IA MENGHASILKAN SATU PERUBAHAN YANG SANGAT BERKESAN. ANJAKAN PARADIGMA KITA SAMADA BETUL ATAU TIDAK ADALAH HASIL DARI SIKAP DAN PERLAKUAN KITA SERTA HUBUNGAN KITA DENGAN ORANG LAIN. kreativiti:  kreativiti KENAPA KITA PERLU KEPADA KREATIVITI ?:  KENAPA KITA PERLU KEPADA KREATIVITI ? 1. PERUBAHAN KEADAAN LUARAN 2. PERUBAHAN KEADAAN DALAMAN: keperluan projek baru tugas baru permintaan baru 3. UJUDNYA CABARAN DARI PESAING 4. KEPERLUAN UNTUK MENCARI PELUANG-PELUANG BARU 7 KEMAHIRAN BERFIKIR (Ainon & Abdullah (1998)):  7 KEMAHIRAN BERFIKIR (Ainon & Abdullah (1998)) Kemahiran mengenalpasti pelbagai kemungkinan bagi menjelaskan sesuatu perkara Kemahiran mengenalpasti faktor yang terlibat dalam sesuatu perkara Kemahiran melihat sesuatu daripada pelbagai sudut pandangan Kemahiran mengambil kira apa yang baik, yang buruk dan yang menarik pada sesuatu perkara 7 KEMAHIRAN BERFIKIR (Ainon & Abdullah (1998)):  Kemahiran mengenalpasti apa yang utama dan apa yang tidak utama di dalam sesuatu keadaan atau perkara Kemahiran mengenalpasti apa tujuan dan apa matlamat sesuatu tindakan dan idea Kemahiran meramalkan pelbagai kesan dan pelbagai akibat daripada setiap kesan 7 KEMAHIRAN BERFIKIR (Ainon & Abdullah (1998)) Pemikiran Kreatif:  Pemikiran Kreatif Berfikir secara kreatif bermaksud berkemahuan dan berkebolehan mengambil kira maklumat tanpa mengasingkannya ke dalam kotak-kotak tertentu (Pellegrino dan Politis (1999)) Satu kaedah berfikir yang memaksa kita mengenalpasti kaitan-kaitan baru di antara fakta-fakta yang dilihat tanpa bergantung ke praanggapan Menerbitkan idea yang menyimpang jauh daripada idea sedia ada. 8 ciri pemikiran kreatif (Ainon & Abdullah (2001)):  8 ciri pemikiran kreatif (Ainon & Abdullah (2001)) Sengaja menghasilkan idea baru, konsep baru dan tanggapan baru Mengutamakan cara lain dalam melihat sesuatu yang difikirkan Memberi fokus kepada usaha hendak mengubah idea yang ada pada masa ini Mencari cara baru bagi menggantikan penyelesaian yang sedang digunakan sekarang 8 ciri pemikiran kreatif (Ainon & Abdullah (2001)):  Sengaja menghasilkan idea-idea yang dapat memeranjatkan fikiran-fikiran biasa Tidak berpuas hati dengan jawapan yang digunakan sekarang Menganggap idea yang baik tidak perlu kelihatan logik pada awalnya Menumpukan perhatian kepada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin berlaku pada masa akan datang 8 ciri pemikiran kreatif (Ainon & Abdullah (2001)) 3 konsep penting dalam pemikiran kreatif:  3 konsep penting dalam pemikiran kreatif Alternatif Kuantiti Perubahan PEMIKIRAN LATERAL:  PEMIKIRAN LATERAL DEFINISI Ditahap konsep ianya adalah mengenai penjanaan idea. Samada idea diterima atau tidak, tidak ada keputusan dibuat. Tujuan untuk memastikan kewujudan idea baru. Idea ini seterusnya didedahkan kepada cara pemikiran vertikal yang perlu kepada keputusan dan pengadilan ciri-ciri PEMIKIRAN LATERAL:  ciri-ciri PEMIKIRAN LATERAL Tidak terkongkong dengan idea-idea lama Menghasilkan idea-idea baru PROVOKASI : “batu loncatan kepada idea-idea baru” PEMIKIRAN LATERAL::  PEMIKIRAN LATERAL: Melihat Kepada Alternatif Melihat Kepada Persoalan Melihat Kepada Peningkatan Melihat Kepada Perubahan KEGUNAAN PEMIKIRAN LATERAL:  KEGUNAAN PEMIKIRAN LATERAL Keperluan kepada idea baru. Ada tugas dan waktu yang memerlukan kepada idea baru: Untuk menghasilkan keperluan idea baru Melakukan kerja dengan kaedah baru Cara baru melihat sesuatu Cara baru mengorganisasi, mempersembah idea baru. PEMIKIRAN VERTIKAL VS PEMIKIRAN LATERAL::  PEMIKIRAN VERTIKAL VS PEMIKIRAN LATERAL: Alternative IDEAs Vertical Thinking MEMILIH: 1. PENTINGNYA KEBENARAN 2. MEMILIH JALAN TERTENTU SAHAJA 3. MEMILIH PENDEKATAN YANG PALING BAIK Vertical Thinking PEMIKIRAN VERTIKAL VS PEMIKIRAN LATERAL::  PEMIKIRAN VERTIKAL VS PEMIKIRAN LATERAL: Alternative IDEAs Vertical Thinking MEMILIH: 4.TERSUSUN 5. MENGGUNAKAN PEMIKIRAN NEGATIF UNTUK MENGHALANG KONSENTRASI DAN MENOLAK YANG TIDAK BERKAITAN Vertical Thinking PEMIKIRAN VERTIKAL VS PEMIKIRAN LATERAL::  PEMIKIRAN VERTIKAL VS PEMIKIRAN LATERAL: Alternative IDEAS Lateral Thinking MENGHASILKAN: 1. MEMBUKA JALAN BARU 2. PELBAGAI PENDEKATAN BARU 3. LOMPATAN 4. TIADA PEMIKIRAN NEGATIF 5. GALAKAN PERUBAHAN PERBEZAAN DI ANTARA PEMIKIRAN VERTIKAL DAN PEMIKIRAN LATERAL:  PERBEZAAN DI ANTARA PEMIKIRAN VERTIKAL DAN PEMIKIRAN LATERAL Pemikiran vertikal memilih-milih IDEA manakala pemikiran lateral memperkayakan IDEA Pemikiran vertikal bergerak jika ada arah untuk bergerak manakala pemikiran lateral bergerak untuk mendapatkan arah Pemikiran vertikal bersifat analitikal manakala pemikiran lateral bersifat provokatif PERBEZAAN DI ANTARA PEMIKIRAN VERTIKAL DAN PEMIKIRAN LATERAL:  PERBEZAAN DI ANTARA PEMIKIRAN VERTIKAL DAN PEMIKIRAN LATERAL Pemikiran vertikal bersifat sequential manakala pemikiran lateral boleh membuat loncatan Dalam pemikiran vateral setiap langkah perlu betul, manakala dalam pemikiran lateral tidak perlu begitu asalkan rumusan/keputusan akhir adalah betul PERBEZAAN DI ANTARA PEMIKIRAN VERTIKAL DAN PEMIKIRAN LATERAL:  Pemikiran vertikal menggunakan negatif untuk membantutkan sesuatu arah. Dalam pemikiran lateral tidak terdapat negatif. Pemikiran vertikal memberi fokus dan menolak apa-apa yang tidak relevan. Pemikiran lateral mengalu-alukannya bagi mengubah pattern pemikiran sedia ada. PERBEZAAN DI ANTARA PEMIKIRAN VERTIKAL DAN PEMIKIRAN LATERAL PERBEZAAN DI ANTARA PEMIKIRAN VERTIKAL DAN PEMIKIRN LATERAL:  Pemikiran vertikal mengikut arah yang jelas manakala pemikiran lateral meneroka arah yang yang belum dapat dipastikan Pemikiran vertikal adalah satu proses yang finite. Pemikiran lateral adalah satu proses probabilistic (kebarangkalian). Pemikiran lateral lebih digunakan untuk menstruktur semula pattern pemikiran dari mencari satu jawapan yang tepat. PERBEZAAN DI ANTARA PEMIKIRAN VERTIKAL DAN PEMIKIRN LATERAL RUMUSAN:  RUMUSAN PROCESS KEDUA-DUANYA AMAT BERBEZA SAMA SEKALI TIDAK PERLU MENENTUKAN YANG MANA YANG LEBIH BERKESAN TETAPI MEMAHAMI PERBEZAAN ANTARA KEDUA-DUANYA AGAR KEDUA-DUANYA DAPAT DIGUNAKAN BERSEKALI DENGAN LEBIH BERKESAN 5. PROSES PEMIKIRAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENYELESAIAN MASALAH DAN PEMBAHARUAN:  5. PROSES PEMIKIRAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENYELESAIAN MASALAH DAN PEMBAHARUAN HINDARI IDEA-IDEA LAMA MENCABAR ANDAIAN-ANDAIAN SEMASA CARI LALUAN BARU LOMPAT KEPADA IDEA BARU HASILKAN PELBAGAI ALTERNATIF Six Thinking Hats ( Six Thinking Styles):  Six Thinking Hats ( Six Thinking Styles) 1. Emotional Thinking - RED HAT 2. Objective Thinking - WHITE HAT 3. Negative Thinking - BLACK HAT 4. Positive Thinking - YELLOW HAT 5. Critical Thinking - BLUE HAT 6. Creative Thinking - GREEN HAT 1. OBJECTIVE THINKING -WHITE HAT:  1. OBJECTIVE THINKING -WHITE HAT FAKTA DAN ANGKA NEUTRAL DAN OBJEKTIF FAKTA YANG TERBUKTI DAN DIPERCAYAI BENAR BERDISIPLIN DAN TERARAH BERFIKIRAN REAKTIF WHITE HAT - kertas putih yang neutral & mengandungi maklumat:  WHITE HAT - kertas putih yang neutral & mengandungi maklumat Maklumat apa yang kita ada sekarang? Maklumat apa yang tiada/tertinggal? Maklumat apa yang kita perlukan? Maklumat apa yang kita mahukan? Bagaimanakah kita memperolehi maklumat-maklumat tersebut? Lupakan kepada perbalahan dan hujah, Fokus kepada maklumat yang berkaitan. 2. EMOTIONAL THINKING RED HAT:  2. EMOTIONAL THINKING RED HAT MENGGUNAKAN EMOSI DAN PERASAAN MENGGUNAKAN BANYAK SISTEM NILAI MELIHAT PERASAAN ORANG LAIN PERASAAN TAKUT, SUKA, PRASANGKA DSB. PENGADILAN YANG KOMPLEKS SEPERTI GERAKHATI, RASA DAN PERASAAN RED HAT - merah, api dan panas Kebenaran untuk menggunakan perasaan, emosi dan intuition tanpa perlu meminta maaf atau memberi penjelasan:  RED HAT - merah, api dan panas Kebenaran untuk menggunakan perasaan, emosi dan intuition tanpa perlu meminta maaf atau memberi penjelasan Dengan memakai topi merah saya, inilah pandangan saya terhadap IDEA tersebut.. Saya rasa ianya sukar untuk dilaksanakan.. Mengikut ramalan saya, barang tersebut tidak akan mendapat sambutan. Saya tidak suka dengan cara projek tersebut akan dijalankan. 3. NEGATIVE THINKING - BLACK HAT:  3. NEGATIVE THINKING - BLACK HAT PENILAIAN NEGATIF MENCUNGKIL APA YANG SALAH DAN SILAP IDEA YANG TIDAK SESUAI DARI PENGALAMAN LALU MENYATAKAN SEBAB IDEA BARU TIDAK AKAN BERHASIL MENCUNGKIL RISIKO DAN BAHAYA MENCUNGKIL KESALAHAN BLACK HAT - Hakim yang memakai jubah hitam yang bersedia untuk menghukum pesalah-pesalah:  BLACK HAT - Hakim yang memakai jubah hitam yang bersedia untuk menghukum pesalah-pesalah Peraturan dan perintah yang ada tidak membenarkan kita untuk berbuat demikian. Pegawai tersebut tidak ada pengalaman dalam bidang berkenaan. Kutipan cukai akan jatuh jika perkenalkan sistem berkenaan. Black Hat digunakan untuk mengelakkan dari melakukan kesalahan dan kesilapan. 4. POSITIF THINKING - YELLOW HAT:  4. POSITIF THINKING - YELLOW HAT MEMBINA MEMERIKSA DAN MENJELAJAH FAEDAH-FAEDAH OPTIMIS MENGHASILKAN IDEA-IDEA KONKRIT MELIHAT BAGAIMANA SESUATU BOLEH DIJAYAKAN BERKESAN YELLOW HAT - MATAHARI Optimis dan pandangan positif yang logical:  YELLOW HAT - MATAHARI Optimis dan pandangan positif yang logical Kos yang dijimatkan akan meningkatkan keuntungan sebanyak 10 %. Sistem tersebut boleh dilaksanakan sekiranya latihan sewajarnya diberikan kepada semua Mesin scanner tersebut akan dapat meningkatkan kutipan cukai sebanyak 30 % 5. CREATIVE THINKING - GREEN HAT:  5. CREATIVE THINKING - GREEN HAT MELIHAT PILIHAN-PILIHAN IDEA MENCARI IDEA-IDEA BARU PROVOKASI TIDAK MENGADILI TIDAK TERPERANGKAP DENGAN CORAK PEMIKIRAN BIASA MENGHASILKAN KONSEP BARU PERSEPSI BARU GREEN HAT - Tumbuhan-tumbuhan Hijau Yang Membesar:  GREEN HAT - Tumbuhan-tumbuhan Hijau Yang Membesar ...Kita perlukan idea-idea yang baru dan segar ...Bolehkah ianya dilaksanakan dengan kaedah yang lain ...adakah ianya boleh dijelaskan dengan lain perkataan ...Apakah alternatif-alternatif lain yang ada Topi hijau memberi ruang dan masa untuk berfikir secara kreatif bagi menimbulkan idea-idea baru. 6. CRITICAL THINKING - BLUE HAT:  6. CRITICAL THINKING - BLUE HAT KAWALAN MENGOLAH PEMIKIRAN FOKUS PENGERUSI - SEPERTI PEMIMPIN ORKESTRA MELIHAT SECARA MENYELURUH, MERUMUS DAN MEMBUAT KESIMPULAN BRAINSTORMING:  BRAINSTORMING Ahli Kumpulan : 6 - 12 orang Peraturan: - Tidak boleh membuat penilaian ke atas idea-idea yang dicadangkan - Semua idea-idea diterima (mustahil, tidak masuk akal, kelakar dsb.) - Kuantiti idea yang dipentingkan - Idea boleh dicantum, dipanjangkan, dijadikan asas untuk idea baru BRAINSTORMING:  BRAINSTORMING Seorang Ketua Kumpulan dilantik untuk menghidupkan sesi brainstorming Seorang Setiausaha dilantik untuk merekod idea-idea Idea-idea dibahagikan kepada 2 kategori : (Biasa & Luarbiasa) Masa : (25 - 30 minit) Sesi Penilaian diadakan selepas itu.

Add a comment

Related presentations

Related pages

teknik dan pemecahan masalah secara kreatif

... pemikiran kreatif sering diatributkan oleh sebagian orang sebagai pemikiran yang ... Updated Seventh Edition. New ... 2007 (18) ...
Read more

Ibnu Hasyim: 2007-05-27

E-Buku IH-18: 'PAS & Pemikiran Dr Mujahid' ... 12/18 - 12/25 (2) 12/11 ... Updates - Although there is no regular update, ...
Read more

Kelebihan 3 Media Grafik dalam P&P - Documents

Selain itu penggunaan ilustrasi kartun yang menarik membantu pemikiran pelajar berbanding ... memudahkan maklumat di 12 ... 18 REKABENTUK ...
Read more

Slide Layout Types in PowerPoint 2007 - Free Tutorials on ...

PowerPoint 2007 offers some new slides layouts than earlier versions. ... Updated February 18, 2016. Related - Slide Layouts in PowerPoint ...
Read more

Faktor-Faktor yang Mendorong Kreativiti dalam Kalangan ...

... 18 3.5.1 Kaedah Kuantitatif ... (2007), teori ini ... Pemikiran Kreatif Terhadap Projek J5012 dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan Mekanikal.
Read more

Ibnu Hasyim: Sawah Padi Kreatif Di Dunia. Kedah, Tiru Unt ...

JOM KREATIF. APA kreatifnya sawah padi ini? ... 12/18 - 12/25 (2) 12/11 ... Updates - Although there is no regular update, ...
Read more

Patchwork- und Quiltforum - - WIP: Herzenssache Tischsets ...

Patchwork und Quiltforum : Patchwork und quilten :: Techniken und Anleitungen :: WIP: Herzenssache Tischsets Update: ... 17.06.2007 Beiträge: 1826
Read more