advertisement

pelan

67 %
33 %
advertisement
Information about pelan

Published on October 31, 2008

Author: rajiah75

Source: slideshare.net

Description

pelan
advertisement

PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH OLEH Edaris Abbu Bakri

Renungan 1 Sepanjang karier saya sebagai wartawan,saya tidak pernah melihat sekolah yang baik dipimpin oleh pemimpin yang lemah dan sebaliknya; tetapi saya pernah melihat sekolah yang lemah dipulihkan menjadi sekolah yang baik; malangnya saya juga pernah melihat sekolah yang baik merudum menjadi sekolah yang teruk.Kesimpulannya, jatuh bangun sesebuah sekolah itu bergantung kepada kualiti kepimpinannya. Fred M. Hechinger Presiden The new York Press

Sepanjang karier saya sebagai wartawan,saya tidak pernah melihat sekolah yang baik dipimpin oleh pemimpin yang lemah dan sebaliknya; tetapi saya pernah melihat sekolah yang lemah dipulihkan menjadi sekolah yang baik; malangnya saya juga pernah melihat sekolah yang baik merudum menjadi sekolah yang teruk.Kesimpulannya, jatuh bangun sesebuah sekolah itu bergantung kepada kualiti kepimpinannya.

Fred M. Hechinger

Presiden The new York Press

Vision without action is merely a dream, Action without vision is merely passing the time Vision with action can change the world Joel Baker, 1991 but

PERBEZAAN ANTARA PENGURUSAN STRATEGIK DAN PERANCANGAN STRATEGIK PENGURUSAN STRATEGIK MELIBATKAN TIGA PROSES UTAMA IAITU FORMULASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PERANCANGAN STRATEGIK MELIBATKAN HANYA PROSES FORMULASI

Kepentingan Pengurusan Strategik kepada kecemerlangan organisasi… Membina satu kerangka kerja tentang apa yang patut dilakukan untuk masa depan organisasi. Menyediakan ruang untuk semua ahli organisasi terlibat dan bertangggungjawab dalam mencapai matlamat organisasi. Mengimbang organisasi dengan perkembangan persekitaran. Menjadikan organisasi lebih berfokus. Menjadikan seseorang itu sebagai pemimpin yang cemerlang; melakukan perkara yang betul, dengan betul, untuk orang/pihak yang betul, pada tempat yang betul, pada masa yang betul dan dalam bajet yang betul

Membina satu kerangka kerja tentang apa yang patut dilakukan untuk masa depan organisasi.

Menyediakan ruang untuk semua ahli organisasi terlibat dan bertangggungjawab dalam mencapai matlamat organisasi.

Mengimbang organisasi dengan perkembangan persekitaran.

Menjadikan organisasi lebih berfokus.

Menjadikan seseorang itu sebagai pemimpin yang cemerlang; melakukan perkara yang betul, dengan betul, untuk orang/pihak yang betul, pada tempat yang betul, pada masa yang betul dan dalam bajet yang betul

PELAN / MATLAMAT STRATEGI STATUS QUO Dimana kita sekarang? Ke mana hendak tuju? Bagaimana cara untuk sampai ke tempat tujuan? 4 SOALAN STRATEGIK Bagaimana kita tahu kita sampai? 1 2 3 4

APA ITU PLAN STRATEGIK? Sesuatu proses atau aktiviti itu dikatakan strategik apabila ia melibatkan: a. Tindakan untuk memilih cara terbaik untuk bertindakbals keatas keadaan perubaan persekitaran yang dinamik dan sukar untuk diramal dan “committing to one set of responses instead of another”(Allison &Kayle, 2005) b. Pilihan tindakannya berorientasikan jangka panjang dengan berasaskan keadaan sekarang

Sesuatu proses atau aktiviti itu dikatakan strategik apabila ia melibatkan:

a. Tindakan untuk memilih cara terbaik untuk bertindakbals keatas keadaan perubaan persekitaran yang dinamik dan sukar untuk diramal dan “committing to one set of responses instead of another”(Allison &Kayle, 2005)

b. Pilihan tindakannya berorientasikan jangka panjang dengan berasaskan keadaan sekarang

KENAPA ORGANISASI PERLU MELAKUKAN PELAN STRATEGIK (WHY) Mempunyai satu kerangka proses kerja yang tersusun dan sistematik untuk menterjemahkan visi.misi dan strategi kepada aktiviti-aktiviti kerja harian. Menunjukkan perhubungan yang jelas antara visi,misi, analisis persekitaran, isu strategik,matlamat organisasi dengan petunjuk-petunjuk prestasi utama (Key performance indicators). Meningkatkan keupayaan pemimpin untuk mengukur, mengawal strategi secara berkesan bagi mencapai visi dan misi organisasi. Meningkatkan rasa tanggungjawab, kecekapan & keberkesanan dalam pengurusan kerja setiap ahli organisasi melalui ketelusan matlamat & KPI.

Mempunyai satu kerangka proses kerja yang tersusun dan sistematik untuk menterjemahkan visi.misi dan strategi kepada aktiviti-aktiviti kerja harian.

Menunjukkan perhubungan yang jelas antara visi,misi, analisis persekitaran, isu strategik,matlamat organisasi dengan petunjuk-petunjuk prestasi utama (Key performance indicators).

Meningkatkan keupayaan pemimpin untuk mengukur, mengawal strategi secara berkesan bagi mencapai visi dan misi organisasi.

Meningkatkan rasa tanggungjawab, kecekapan & keberkesanan dalam pengurusan kerja setiap ahli organisasi melalui ketelusan matlamat & KPI.

PERANCANGAN STRATEGIK WHAT DO YOU FORMULATE? WAWASAN/VISI ORGANISASI MISI ORGANISASI MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KHUSUS Ciri-Ciri Visi Apa,Utk,Siapa,Bila Ringkas,padat,jelas,+,inspiring,realistik,<10p.p Dimulakan oleh pemimpin Dibudayakan Ciri-Ciri Misi Bagaimana Ringkas,<25p.p Menyatakan fungsi organisasi Menimbulkan rasa sepunya Perenggan/point sistem

WHAT DO YOU FORMULATE?

Ciri-Ciri Visi

Apa,Utk,Siapa,Bila

Ringkas,padat,jelas,+,inspiring,realistik,<10p.p

Dimulakan oleh pemimpin

Dibudayakan

Ciri-Ciri Misi

Bagaimana

Ringkas,<25p.p

Menyatakan fungsi organisasi

Menimbulkan rasa sepunya

Perenggan/point sistem

MATLAMAT STRATEGIK DALAM ORGANISASI MERUJUK KEPADA CARA BAGAIMANA ORGANISASI INGIN MENCAPAI MISINYA SETELAH MENGENAL KEKUATAN DAN KELEMAHAN DALAM ORGANISASI SERTA ANCAMAN DAN PELUANG DI PERSEKITARAN LUAR.

MATLAMAT STRATEGIK DALAM ORGANISASI MERUJUK KEPADA CARA BAGAIMANA ORGANISASI INGIN MENCAPAI MISINYA SETELAH MENGENAL KEKUATAN DAN KELEMAHAN DALAM ORGANISASI SERTA ANCAMAN DAN PELUANG DI PERSEKITARAN LUAR.

ISU-ISU STRATEGIK Perkara-perkara kritikal yang perlu ditangani segera kerana ia menjadi topik perbincangan hangat tentang organisasi. Jika tidak ditangani ia akan menjejaskan reputasi organisasi .

Perkara-perkara kritikal yang perlu ditangani segera kerana ia menjadi topik perbincangan hangat tentang organisasi. Jika tidak ditangani ia akan menjejaskan reputasi organisasi .

PELAN STRATEGIK PPSMI Penguasaan BI Guru rendah ISU STRATEGIK 90 % (90) Sasaran 3 (Sep) 85 % (85) Sasaran 2 (Mei) 70 % (73) Nilai Mula SASARAN JANGKA PANJANG 75 % (75) Sasaran 1 (Feb) 95% (95) Bil guru berbahasa Inggeris meningkat Pada akhir Feb 2009, % guru yang mahir berbahasa Inggeris telah ditingkatkan dari 70% kepada 73%. Memastikan guru-guru menguasai BI dengan baik Sasaran Akhir (Dis) KPI OBJEKTIF KHUSUS MATLAMAT STRATEGIK

TOWS MATRIKS PPSMI S-O 1. ( S1+O4 ) Menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa bagi meningkatkan penguasaan BI guru (S1 + O3) Menghantar guru berkursus dengan bantuan kewangan PIBG O- Opportunities O1.NYDP PIBG adalah pengerusi UMNO Bahagian dan sentiasa memberi perhatian dan pengiktirafan kepada guru O2. Kedai buku sering memberi sumbangan dalam aktiviti Kurikulum O3. Pengerusi Biro Kebajikan PIBG proaktif dalam mencari sumber sumbangan. O4. Terdapat seorang AJK PIBG yang merupakan pakar BI S- Strength S1.Terdapat 3 orang guru PPSMI terlatih. S2. Seorang guru pakar B. Inggeris S3. Buku-buku BI di pusat sumber mencukupi S4. Guru –guru komited dan dedikasi

S-O

1. ( S1+O4 )

Menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa bagi meningkatkan penguasaan BI guru

(S1 + O3)

Menghantar guru berkursus dengan bantuan kewangan PIBG

W-O 1. (W1+ O4) Mewujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk meniingkatkan BI guru O- Opportunities O1.NYDP PIBG adalah pengerusi UMNO Bahagian dan sentiasa memberi perhatian dan pengiktirafan kepada guru O2. Kedai buku sering memberi sumbangan dalam aktiviti Kurikulum O3. Pengerusi Biro Kebajikan PIBG proaktif dalam mencari sumber sumbangan. O4. Terdapat seorang AJK PIBG yang merupakan pakar BI W- Weakness W1. Guru kurang keyakinan berbahasa Inggeris W2. Latar belakang guru yang sentiasa menggunakan BM W3. Sebilangan besar pelajar tidak menggunakan BI

S-T 1. (S1+ S2 +T1) Meningkatkan kesedaran ibubapa tentang kepentingan BI melalui ceramah keibubapaan T-Threats T1. Ibubapa tidak memberi galakan kepada anak-anak berbahasa Inggeris T2. Segelintir ibu bapa mempertikaikan program-program yang dijalankan oleh sekolah T3. Segelintir ibu bapa dan komuniti tidak mengambil tahu tentang aktiviti yang dijalankan oleh sekolah . S- Strength S1.Terdapat 3 orang guru PPSMI terlatih. S2. Seorang guru pakar B. Inggeris S3. Buku-buku BI di pusat sumber mencukupi S4. Guru –guru komited dan dedikasi

W-T 1.(W1 + T1) Menggalakkan guru- guru berbahasa Inggeris diluar sekolah untuk memberi kesedaran ibubapa tentang pentingnya BI. T-Threats T1. Ibubapa tidak memberi galakan kepada anak-anak berbahasa Inggeris T2. Segelintir ibu bapa mempertikaikan program-program yang dijalankan oleh sekolah T3. Segelintir ibu bapa dan komuniti tidak mengambil tahu tentang aktiviti yang dijalankan oleh sekolah . W- Weakness W1. Guru kurang keyakinan berbahasa Inggeris W2. Latar belakang guru yang sentiasa menggunakan BM W3. Sebilangan besar pelajar tidak menggunakan BI

PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN Edaran bahan bengkel Bil. Guru menggunakan BI meningkat Guru menguasai BI RM300.00 PIBG 2 hari Setiap minggu KP BI English For Adults 2 PELAN KONTIGENSI KPI OUT- PUT KOS/ SUMBER TEMPOH/TARIKH T/JAWAB PROGRAM/ PROJEK BIL Ceramah Bilangan guru yang berubah sikap dan mahu menggunakan BI Guru lebih berkeyakinan RM500.00 PIBG 1 hari seminggu GPK 1 Conversation English for Teachers 1 Menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa bagi meningkatkan penguasaan BI guru NAMA STRATEGI

PELAN OPERASI RM 500 J/Pendek 3 hari KP BI Pelaksanaan program 5 Penyediaan bahan fotokopi 2 hari Jawatankuasa kerja Penyediaan bahan 4 Edaran memo 1 hari GPK 1 Taklimat pelaksanaan program 3 Pemberitahuan kepada Guru 1 hari KP BI Urusan surat- menyurat 2 PLAN KONTIGENSI / STATUS 1 hari TEMPOH GPK 1 TANGGUNG JAWAB Mesyuarat JK Program -penetapan tarikh -agihan tugas -anggaran kos PROSES KERJA 1 LANGKAH KOS KERJA Pada akhir Feb 2009, % guru yang bertutur dalam BI meningkat dari 70% ke 73% OBJEKTIF Conversation English for Teachers NAMA PROGRAM

Sekian Terima Kasih

Add a comment

Related pages

PELAN KG - Messtechnik für Qualität und Sicherheit

Zentrales Monitoring System Zentrale Temperatur-und Feuchteüberwachung - Ausfallsicher - Konform zu FDA 21 CFR Part 11, GLP und GMP
Read more

Petromax - Petroleumlampe - Petroleum - Pelam.de -

Ob Petromax Lampen, Sturmlaternen, klassische Petroleumlampe, Kocher oder deren Ersatzteile, bei Pelam werden Sie fündig.
Read more

Page principale - Pelam Forum

Statistiques : 5 402 membres - 19 169 discussions - 246 730 messages (moyenne : 55,38 messages par jour) Dernier membre inscrit : Hanni.
Read more

Pelan - Wikipedia, the free encyclopedia

Pelan surname. Pelan, is a very rare surname with independent origins. The name has also been lent to subjects directly or indirectly associated with ...
Read more

Pelan

Pelan, Vancouver, British Columbia. 344 likes. A series of movie nights dedicated to contemporary documentaries, short films produced by independent...
Read more

Pelan Pelan Bali Retreat - Surf & Yoga Retreat - Canggu Bali

Pelan Pelan Bali Surf School & Yoga Retreat for the best surf & relax holiday. Surf, yoga, eat & chill by the pool at our surf & yoga retreat in Canggu Bali
Read more

Parasta ennen - Microsoft Store

Pelan. Parasta ennen. 4:17 0,99 ...
Read more

Kimpat Vol. 2 - LUOMUU - Microsoft Store

Pelan. 2014 • 11 Musiktitel • Hip Hop • Hip Hop International • Music Kickup Records. Album kaufen 9,99 € Kostenlos erhältlich + + Mit ...
Read more

Pelan - 3 kerrost - YouTube

Albumilta Pelan - Kimpat vol. 2 - LUOMUU. Tuotanto: MeMe Lisää: pelan.bandcamp.com pelan.jimdo.com.
Read more

Startseite - Pelam Forum

Statistik: 5 402 Mitglieder - 19 171 Themen - 246 739 Beiträge (55,37 Beiträge pro Tag) Unser neuestes Mitglied heißt: Hanni.
Read more