Pedagoginen piristysruiske 4.3.14

100 %
0 %
Information about Pedagoginen piristysruiske 4.3.14
Education

Published on March 4, 2014

Author: MatleenaLaakso

Source: slideshare.net

Description

Osa yleissivistävän koulutuksen opettajien koulutuspäivän materiaalista.

Koulutuksen lähipäivä 1/3 eVarikko 4.3.2014 Tampereen seudun Osaava Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuvissa muitakin

Ohjelma ti 4.3.2014 klo 8.30-15.30 8.30 Koulutuksen aloitus: käytännöt, koulutuksen blogi, tutustuminen ja ennakkotehtävä (kahvit työskentelyn lomassa) 10.00 Tvt:n hyödyntäminen opetuksessa - Missä olemme nyt, minne tulevaisuus vie? 11.30 Lounastauko 12.00 Sosiaalinen media opetuksessa  13.15 Kahvitauko 13.30 Tekijänoikeudet, luvat ja someketti Oma kehittämistyön suunnittelua Webinaarit ja etätehtävät ennen II lähipäivää  

Tutustuminen Tehkää ryhmissä yksi yhteinen piirros esim. oheisilla työkaluilla. Piirroksesta tulee käydä ilmi •Kolme teitä yhdistävää tekijää •Kolme teitä erottavaa tekijää •Ryhmän yhteinen tavoite Jakakaa tuotos koulutuksen blogiin. PC-kone •sumopaint.com Luokassa •Kosketustaulu •Fläppipaperi iPad •Draw •Paper 53 Android •Sumi-e painting •SuperNote

Muistinpanot PC-kone ja mobiililaitteet •Google Drive •Evernote iPad •Muistiinpanot •Notability •Pages Android •Polar Office

”Sosiaalinen media tukee toimintaympäristönä hyvin nykyistä oppimiskäsitystä...” ”Tvt:n hallitseminen ja taito toimia digitaalisessam aailmassa…” KUVA: Alexandre Duret-Lutz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Opetusalan päätrendit The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY) • Verkko- ja sulautuva oppiminen sekä yhteisöllinen työskentely osaksi oppimiskäsitystä • Sosiaalinen media muuttaa vuorovaikutusta ja esittämistä • Avoimuuden arvostus ja merkitys kasvaa • BYOD (oppijoiden omat laitteet) • Verkon resurssit ja vuorovaikutus haastavat opettajan ja kasvattajan roolia

Sulautuva opetus (blended learning) (ks. esim. Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009) ”Kuvaa pyrkimystä rakentaa moninaisista elementeistä koostuva oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tarkoituksen-mukaisesti integroida sekä opetuksen elementtejä ja prosesseja että tvt:n tarjoamia ympäristöjä ja vuorovaikutusvälineitä soveltuvin menetelmin ja soveltuvissa tilanteissa.” Pyrkii verkko- ja lähiopetuksen hyvien puolien yhdistämiseen. Kuva: Ale Okada, CC BY-SA 3.0

Sulautuva opetus (ks. esim. Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009) Integrointi: Verkko- ja kasvokkainen opetus Synkroninen ja asynkroninen opetus Opetuksen metodit Tiedon ja toiminnan muodot Yhdessä oppiminen ja itseohjautuva opiskelu • Koulutus ja työssäoppiminen • • • • • Kuva: Matleena Laakso, CC BY

Sulautuva opetus (Cook 2005; Eastman ym. 2002; Godwin-Jones 2003; Joutsenvirta & Vehkalahti 2005; Hilz ym. 2004; Newlin ym. 2002; Oblender 2002) Tutkimustuloksia • ainakin yhtä tehokasta kuin luokkaopetus • keskeyttämisprosentit alentuneet • tavoittaa syrjäytymässä olevia nuoria • lisää oppilaiden kiinnostusta myös koulutyön ulkopuolella • antaa tietyt ajalliset puitteet • opiskelun kontrolloitavuus • tietoteknisten ja teknologisten taitojen kehittäminen • lisää vertaisvuorovaikutusta Kuva: aloshbennett, CC BY 2.0

Lähivuosien horisontteja The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY) Vuoden sisällä tai aiemmin • Pilvipalvelut • Mobiilioppiminen 2-3 vuoden kuluessa • Oppimisanalyysit • Avoin sisältö 4-5 vuoden kuluessa • 3D tulostaminen • Virtuaaliset ja etälaboratoriot

• • • • • • • • • • • 1:1 pedagogiikka ja BYOD Koulu- ja kuntatason monipuoliset pilvipalvelut Kosketuspinnat (seinä, pöytä, lattia; muokattavuus) Robotiikka ja ohjelmointi 3D (visualisointi, tulostus, suunnittelu) Mittarit ja apuvälineet luonnontieteen kokeisiin, erityisesti mobiililaitteisiin liitettävät Lasten opetuksen välineet ja palvelut Erityisopetuksen välineet ja palvelut Kalusteratkaisut, missä tekniikka huomioitu Suoritusmerkinnät (badges) Oppilasryhmiä tutustumassa ja demonstroimassa tvt:n opiskelukäyttöä

ESSIE-tutkimus 2013 EU:n komission Liegen yliopistolta ja European Schoolnet (EUN) -verkostolta tilaama tutkimus tvt:n käytöstä Euroopan kouluissa. •Kysely tehtiin 2011 •Tutkimus sisälsi yleissivistämän ja ammatillisen koulutuksen •190 000 vastaajaa 31 maasta OPH:n tiedote tutkimuksesta www.oph.fi/etusivu/102/0/tieto-_ja_viestintatekniikan_opetuskaytto_suomessa_muuta_eurooppaa_jaljessa Survey of schools: ICT in Education ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?item_id=9920

Tvt:n opetuskäyttö Suomessa muuta Eurooppaa jäljessä • Varustelutasolta Suomen koulut parhaimpien joukossa – Hyvät tietoliikenneyhteydet, paljon esitystauluja, oppimisalustoja ja datatykkejä – Oppijoiden käytössä olevien laitteiden osalta lähellä keskitasolla • Laitteiden käytössä olemme häntäpäässä – Viimeisenä oppijoiden laitteiden käytössä – Muualla puolet käyttää vähintään viikoittain, vain 20 % ei juuri koskaan. • Huonoin tilanne on peruskouluissa, mutta myös lukioissa olemme viimeisten joukossa ja ammatillisissa oppilaitoksissakin alle keskitason.

Varustelutasolla ei yhteyttä tvt:n opetuskäyttöön tai asenteisiin • Lukion ja ammatillisten oppilaitosten – Opettajien luottamus tietoteknisiin taitoihinsa alle keskitason. Somen käyttötaitoihin kuitenkin luotetaan. • Suurimpana esteenä pidetään pedagogisia syitä – esim. hyvien mallien puuttumista, vähäistä täydennyskoulutusta ja digitaalisten oppimateriaalien puutetta. • Suomalaiset oppijat – – – – käsitykset hyödystä Euroopan alhaisimpia. omiin käyttötaitoihin luotetaan muita eurooppalaisia enemmän. luottavat internetin turvallisuuteen ja somen osaamiseensa. vapaa-ajan käyttö muita yleisempää.

Näin Euroopassa • Tvt:n opetuskäyttö lisääntynyt – lähes jokainen käyttää opetusta valmistellessaan – 4/5 käyttää myös opetuksessaan • Noin 75 %:lla kokenut opettaja, jolla yli 4 vuoden kokemus tvt:n opetuskäytöstä. Hyvin harvassa opettajia, joilla alle vuoden kokemus. • Digitaalisia materiaaleja käytetään huolestuttavan vähän, käytännössä puolet oppijoista ei käytä niitä lainkaan. • Opettajien oppiminen – – – – noin 30 %:lla tvt:n opetuskäyttö ollut pakollisena koulutuksessaan 70 % opettajista opiskellut vapaa-ajallaan Opettajat kaipaavat teknistä ja pedagogista tukea Vasta harva on löytänyt tiensä verkon ammatillisiin ryhmiin

ESSIE-tuloksista blogattiin Anne Rongas: opeblogi.blogspot.fi/2013/04/mista-opetusteknologia-jumittaa.html •Mistä sitten halu ja motivaatio? Osa opettajista ei laske jyrkkää rajaa työn ja vapaan välille. Osa oppii nopeasti. He ovat jo liikkeessä. •Teknologian opetuskäyttö johtaa avoimuuden lisääntymiseen. Yksin tekemisen aika alkaa olla ohi. Samaan aikaan pitää oppia elämään epämääräisyydessä. Tarmo Toikkanen: tarmo.fi/blog/2013/04/suomessakin-keskusjohtoiseen-opetukseen/ •Onko uuden teknologian käytön määrällä yhteyttä oppimistuloksiin? •En olisi niin huolissani tekniikan käytön vähäisyydestä. Tärkeämpää on selvittää, miten teknologia voi parantaa aktiviteetteja. Teemu Leinonen: blogs.aalto.fi/teemuleinonen •Miksi sitten en ole huolissani? Suomalaisessa alan tutkimuksessa on lähtökohtaisesti aina korostettu TVT:n pedagogisesti mielekästä käyttöä. •Hienoa, että suomalaisilla tervettä muutosvastarintaa, mutta sillä perusteella ei saa sulkea silmiään koko asialta.

Marilyn once sang that diamonds are a girl's best friend. These days that's not true. ICT skills are a girl's best friend. Have them, and the diamonds will follow. Neelie Kroes Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda ICT and Women - Brussels, 25.4.2013 (bit.ly/11PHGbU)

Sosiaalinen media Somella viitataan sekä työvälineisiin ja palveluihin että toimintatapaan ja prosessiin. Some on opetuksen näkökulmasta ”prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla”. (Kalliala & Toikkanen 2009) Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA

Askel kerrallaan • Mitä ja miten pitäisi oppia? – Vaiheet, välineet, arviointi, roolit, ohjaus? Valitse yksi sosiaalisen median palvelu, jonka näet Kuva: Matleena Laakso CC BY pedagogisesti mielekkääksi välineeksi oppimiseen. • Kokeile! Kerää palautetta ja arvioi onnistumista sekä yksin, oppijoiden kanssa että kollegoiden kanssa • Kehitä opetusta – Siirrä vastuuta enemmän oppijoille – Lisää somen välineiden määrää vähitellen – Yksi osoite, mistä oppiaineen/luokan/kurssin asiat löytyvät

Suomen suosituimmat sivut (1/2014) Top Tools for Learning 2013 List www.alexa.com/topsites/countries/FI c4lpt.co.uk/top100tools 1. google.fi 2. google.com 3. facebook.com 4. youtube.com 5. wikipedia.org 6. iltalehti.fi 7. iltasanomat.fi 8. yle.fi 9. yahoo.com 10. blogspot.fi 1. Twitter 2. Google Drive/Docs 3. YouTube 4. Google Search 5. PowerPoint 6. Evernote 7. Dropbox 8. Wordpress 9. Facebook 10. Google+/Hangouts

Mikä on Twitter? • Mikroblogi, pikaviestin, yhteisöpalvelu • Kommunikoidaan 140 merkin mittaisten viestien (tviitti) avulla. Tviittiin voi lisätä kuvan, videon tai linkin. • Seuraa kiinnostavia ihmisiä, joita et ennestään tunne. – Voit seurata ketä tahansa (ellei tili ole suojattu) eikä seuraamisen tarvitse olla vastavuoroista.

Eric Langhorst, Twitter, a powerful collaboration tool for teachers

Miksi tviitata?

Twitter keskustelun käynnistäjä • Minkä sanan tviiteillä voisit oppitunnin aloittaa? • visibletweets.com • twitterfontana.com

Chat ja livekommentointi TWITTER Kirjoittaminen vaatii tunnuksen, lukeminen ei. Keskustelut eri teemoista käydään tunnisteiden (hashtag, #) avulla: #koulu #tampere #evarikko TODAYSMEET • todaysmeet.com • Kerro nimesi ja kirjoita viesti • Ei tarvitse kirjautua

Blogit Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit (kuvat, diat, videot,..) ovat helposti löydettävissä - yleensä sivun yläreunassa - ja vanhatkin tallessa. Usein kirjoitusoikeus on yksilöllä/ryhmällä, mutta kommentointioikeus kaikilla. (Wikipedia) Opetusalan blogeja: opeverkostot.wikispaces.com/Blogit paokhanke.blogspot.fi/p/opetusalan-blogeja.html Kuva: Cortega9, CC BY-SA

Vertaisoppiminen on tärkeää! "Haluaisin opiskella juuri tällä tavalla. … on mielenkiintoista käydä lukemassa muiden blogeja ja nähdä mihin he ovat kiinnittäneet huomiota. Ja minkälaisia kysymyksiä heille on tullut aiheesta..." Erään oppijan lukupäiväkirja Kuva: Mikrosoft, ClipArt

Blogit opetuksessa Oppijat – yksin ja ryhmissä •Luokan, oppiaineen, kurssin tai projektin blogit •Luokkaretket, leirikoulut, teemapäivät Opettajat ja muu henkilöstö •Koulun/rehtorin tiedotus- ja/tai vuorovaikutuskanava •Osaamisen jakaminen: parhaat palat koulutuksista ja seminaareista •Opettajien omat blogit – Läksyblogit, lisätietoja yksittäisiin oppitunteihin tai oppiaineeseen liittyen – Osaamisen ja materiaalien jakaminen •Hankeblogit

Blogialustoja on useita Googlen Blogger/Blogspot •Ks. ohjeita: paokhanke.blogspot.fi WordPress •Tampereen kaupungin oma palvelu – Blogien tilaukset: blogit.tampere.fi – Blogi on tarkoitettu ensisijassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käyttöön. Lukioiden opettajille, kursseille ja projekteille voidaan tehdä julkisia blogeja.  •Löytyy myös verkosta kaikille avoimena: wordpress.com – Timo Leiniö: wpopas.fi

Wikipedia opetuksessa • Lähdekritiikki tärkeää – vrt. painettujen lähteiden luotettavuuden arviointi – pisteytä tiedonlähteesi: tietohaltuun.wordpress.com/opettajille – kieliversiot eroavat luotettavuudessa • Opetuskäyttö – olemassa olevien sivujen muokkaaminen – kieliversioiden analysointi – Wikipedia-artikkelin kirjoittaminen lukion ai ja kirjallisuuden kurssilla 6: www.slideshare.net/terhidavies/wikipedia-artikkelin-kirjoittaminen-idinkielen-ja-kirjallisuuden – Wikipedia-artikkelin kirjoittaminen oppimistehtävänä hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1439/?q=4e08331d6e1be22c971b61b53b4daf0a – www.wikimindmap.org on apuväline vieraskielisten hakusanojen pohdintaan (ks. ohjevideo)

Wikipedialla on sisarhankkeita Voittoa tavoittelematon Wikimedia Foundation ylläpitää useita monikielisiä vapaan sisällön hankkeita.

Wikikirjasto fi.wikipedia.org/wiki/Wikikirjasto Tarkoituksena on koota vapaan sisällön oppi- ja ohjekirjakokoelma sekä levittää opiskelutekstejä •Viisautta blogin käyttöön fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n •Viisautta wikin tekoon fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon •Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_virtuaalimaailmoihin_ja_lis%C3%A4ttyyn_todellisuuteen

Wiki - tehokas yhteisöllisen tuottamisen työkalu • Verkkosivusto, jonka sisältöä käyttävät voivat muokata, usein ilman kirjautumista. • Vuorovaikutteinen ja yksinkertainen muokata. • Wikiin voidaan upottaa erilaisia sisältöjä kuten kuvia, videoita, diaesityksiä, RSS-syötteitä jne. T-shirt for the Wikipedia campaign mikeedesign, CC BY

Kokeile! Wikit opetuksessa: paok.wikispaces.com • Monipuolinen sivusto wikien opetuskäytöstä • Linkkejä wikeihin -sivulta löytyy opetusalan wikejä • Kokeile wikin muokkaamista: paok.wikispaces.com/Tutustuminen Hyödynnä CC-lisensoituja yhteisöllisesti tuotettuja kursseja • somenlukiokurssi.wikispaces.com • vektorigrafiikka.wikispaces.com • lyhytmatematiikka.wikispaces.com

Wikeissä on valinnanvaraa • Verkosta löytyy useita wiki-alustoja – purot.net (suomalainen) – www.wikispaces.com (käytetyin) • Palvelimelle asennettavia wikejä – Confluence (esim. wiki.2aste.tampere.fi) • Moodlen wiki-työkalu • kirjoitusalusta.fi – yksinkertainen wikimäinen työkalu, toimii ilman kirjautumista • Google Drivessä on wikimäisiä ominaisuuksia – pilvitallennuspalvelu – kansioita ja yksittäisiä tiedostoja voi jakaa ryhmän sisäiseen tai julkiseen käyttöön (katsomis-, kommentointi- tai muokkausoikeudella) – useita ihmisiä voi tehdä muutoksia samanaikaisesti

Mitkä ovat wikin parhaita puolia opetuskäytössä? (Vinkkiverkko) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. Helppo kasvattaa vähän kerrallaan Uusien sivujen luominen on hyvin helppoa Aineiston organisointi on havainnollista (navigointi, sis. ja ulk.linkit) Wikin tuottaminen voi olla osa kurssitehtäviä Monta opettajaa voi rakentaa yhteistä wikiä oppimateriaaliksi Wikiin voi upottaa helposti muita verkkojuttuja Wikiä on helppo kuvittaa Kaikkea voi muokata ja virheitä voi korjata, vanhan version voi palauttaa, jos jotenkin pilaa sivun 8. Varmuuskopion ottaminen sivusta käy kätevästi 9. Wiki rakentuu kuin ihmisen ajatus, ensin on itu, sitten siihen liittyy seuraava, seuraava ja seuraava ja vähitellen kehkeytyy hahmo, joka on alati avoin uusille liitoksille 10. Wikin muutosten seuraaminen käy kätevästi

Virtuaalinen korkkitaulu - Pinterest Pinterestin avulla voit koota (pinnata) ja jakaa sisältöä teemoittain. •Huom: Tekijänoikeuksien mukaan voit jakaa vain kuvia, joihin sinulla on käyttöoikeus (omat ja CC-lisensoidut kuvat). Tätä sääntöä palvelussa rikotaan laajasti. Board •sisältö jaetaan ilmoitustauluille, jotka voi nimetä teeman mukaan •toisia käyttäjiä tai heidän tauluja voi seurata Pin •yksittäinen sisältö •tykkää, pinnaa, jaa, keskustele

Aikajanat Katsokaa valmiita tai tehkää omia! • www.capzles.com – Kesän perennojen kukinta – 75 Years of the Popemobile • www.tiki-toki.com – Prime Ministers in History (UK) • www.dipity.com – Steve Jobs Lisätietoja • Kalalahti, AVO2: Visualisointia

Maksuttomia kuvia opetuskäyttöön Mainitse kuvaajan ja/tai lähde Tarkemmat ehdot näet kyseisen palvelun sivulta • Googlen kuvahaku – Hakutyökalut – käyttöoikeudet • Wikimedia-säätiö (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikispecies, …): lähes kaikissa kuvissa CC-lisenssi tai ovat ns. Public domainkuvia, mutta tarkistettava jokaisen kuvan kohdalta erikseen • www.freephotobank.org • www.imagepark.biz/fi • hcmc.uvic.ca/clipart (kielten opetukseen) • www.morguefile.com  free photos • www.nasa.gov/multimedia/index.html • openclipart.org • pixabay.com Kuva: FreePhotoBank, CC BY (www.freephotobank.org)

kirjoitusalusta.fi • Helppo wikimäinen yhteisöllisen kirjoittamisen palvelu. • Avaa uusi kirjoitusalusta ja jaa linkki niille joiden haluat osallistuvan. • Vain ryhmätyötila vaatii rekisteröitymisen, jotta sen voi sulkea ulkopuolisilta.

Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä. • • Lisätietoja CC-lisensseistä: creativecommons.fi CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/pedagoginen-piristysruiske-4314. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.   • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa www.matleenalaakso.fi

#koulu presentations

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pedagoginen piristysruiske 4.3.14 - HubSlide

Pedagoginen piristysruiske 4.3.14 ...
Read more

Pedagoginen piristysruiske 26.3.14 - Education

Pedagoginen piristysruiske 26.3.14. by matleena-laakso. on Dec 05, 2014. Report Category: Education
Read more

Sähköiset kokeet ja arviointi - slidesearch.net

Pedagoginen piristysruiske 4.3.14. Education. Tweet. 20. 02. 2014 0 views iPadin peruskäytt ö. Education. Tweet. 19. 02 ...
Read more