Peđa Ašanin Gole, Public, Publicness, Publicity, Public Sphere, and Internet

35 %
65 %
Information about Peđa Ašanin Gole, Public, Publicness, Publicity, Public Sphere, and...

Published on October 20, 2014

Author: primeba

Source: slideshare.net

Description

Javnost, javnost, javnost, javna sfera i internet (Public, Publicness, Publicity, Public Sphere, and Internet) ili: Trans-svemirska Zombi crkva blaženog zvonjenja

1. Pedja Ašanin Gole javnost, javnost, javnost, javna sfera, internet public, publicness, publicity, public sphere, internet 1

2.  javnost kao komunikacijski djelujući akter, socijalna kategorija, kao javno mnjenje  diskursivno-komunikativna društvena kategorija (ne agregat!) ravnopravnih pojedinaca, koji su u interakciji i javno raspravljaju o temi, važni za javno dobro  od Kanta i Benthama do Deweya  diskurs u obliku participacije http://davecutlerstudio.squarespace.com/ how public is public? koliko je javna javnost?

3.  javnost kao status i specifično stanje neke djelatnosti ili prostora (javni karakter)  ono što je i mora biti vidljivo i dostupno, u suprotnosti sa tajnim i privatnim  neko je javan samo ako je vidljiv u javnom diskursu, time postane opšte dostupan  vezano na državu i institucije, finansirane od države (poreznika)  javnost kao temeljni princip demokratskog vladanja (governing & governance) http://davecutlerstudio.squarespace.com/ publicness koliko je javna javnost?

4. javnost kao pojam slobodnog pada  djelatnost koja nekoga napravi vidljivim, a time to vidljivo postane dostupno drugim  seljenje javnosti iz sfere države u sferu ekonomije i tržišta  javnomnjenjska potraživanja i stvaranja javnog mnjenja  legitimizacija štampe/tiska kao psa čuvara  marketizacija štampe/tiska: štampa/tisak kao nadzor /kontrola nad pojedincem http://davecutlerstudio.squarespace.com/ http://davecutlerstudio.squarespace.com/ publicity & poll inquiry

5.  vidljivost | vidljivost postoji zbog kontrole vlasti | ono što nije javno, nije vidljivo;  dostupnost | Kantovo pravo i moralna dužnost raspravljati  legitimnost | medijacija izmedju države i civilnog društva, koja ima namjeru legitimizovati vlast | bez javnosti nema legitimne vlasti  deliberacija | raspravljanje, javno savjetovanje, odnos do prihvatanja odluka http://davecutlerstudio.squarespace.com/ 4 dimensions of publicity 4 dimenzije javnosti

6.  javnost kao domen društvenog života koji prevazilazi kategoriju aktera (public) i karaktera (publicness)  razgraničenje od privatnosti; suočavanje mišljenja; antagonističko kom. s vlašću; tenzije javno-privatno  organizovana infrastruktura javnosti: komunikacijski kanali i sredstva, komunikacijski prostor  poseban prostor izmedju države i civilnog društva , imaginaran ili komunikativno medijatizovan; diskurzivno oblikovano mnjenjsko tržište http://davecutlerstudio.squarespace.com/ Öffentlichkeit public sphere? javna sfera

7. online javna sfera - internet ?  javnost kao opšte dostupan komunikacijsko oblikovan prostor društvene samorefleksije  nad-, trans-nacionalna, globalna javnost  javnost stvara javnu sferu  okupacija i zloupotreba za demonstraciju vlasti – refeudalizacija javnosti  uloga novinarstva, oglašavanja i odnosa s javnošću pri razvoju li uništavanju JS http://davecutlerstudio.squarespace.com/ online public sphere?

8.  #6 Internet omogućava razgovore medju ljudima, što jednostavno nije bilo moguće u eri masovnih medija  #7 hiperlinkovi su srušili hijerarhiju  #11 ljudi u umreženim tržištima shvataju da dobijaju daleko bolje informacije i podršku jedni od drugih, nego li od prodavača the cluetrain manifesto internet http://davecutlerstudio.squarespace.com/

9. Global Digital Statistics 2014: We are Social

10. http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/the-world-there-were-only-100-people.html

11. Trans-svemirska zombi crkva blaženog zvonjenja

12. Boong! Hvala na pažnji & boong! hvala na pažnji! pitanja? pitanja

Add a comment

Related pages

Program « PROACTIVE

Peđa Ašanin Gole: ... javna sfera i internet (Public, Publicness, Publicity, Public Sphere, and Internet) ... Pedja Ašanin Gole;
Read more

Pedja Ašanin Gole « PROACTIVE

Pedja Ašanin Gole. ... Peđa se polovinu svog života bavi ... javnost, javnost, javna sfera i internet (Public, Publicness, Publicity, Public Sphere, ...
Read more

cone and sphere - Education - documents.tips

10. Surface Area of Sphere• Formula of the surface of a sphere :A = 4 π r ...
Read more

Vesti i događaji » DOBA Fakultet

... Pedja Ašanin Gole, ... Publicness, Public Sphere, and Internet.« ... Peđa Ašanin Gole, predavač DOBA Fakulteta, ...
Read more