Patientdossiers als Innovatieinstrument

50 %
50 %
Information about Patientdossiers als Innovatieinstrument
Health & Medicine

Published on September 21, 2008

Author: bettinepluut

Source: slideshare.net

Description

Presentatie gegeven op seminar Innovatie Anders

donderdag 4 juni 2009 © Zenc, 2008 Arre Zuurmond, Technische Universiteit Delft en Zenc Bettine Pluut, Universiteit Utrecht en Zenc © Zenc, 200 8 Elektronische Patiënt Dossiers als innovatie-instrument

“ Elektronisch Patiënt Dossier is een paardentram - en nu al overbodig” (RVZ-adviseurs over landelijk EPD) donderdag 4 juni 2009 © Zenc, 2008 “ Ziekenhuizen willen Google en Microsoft als epd” (Webwereld, 9-2008) Nictiz en VWS maken patiënttoegang vanaf september topprioriteit (www.patiëntenepd.nl)

“ Elektronisch Patiënt Dossier is

een paardentram -

en nu al overbodig”

(RVZ-adviseurs over landelijk EPD)

“ Ziekenhuizen willen Google en Microsoft als epd”

(Webwereld, 9-2008)

Wie willen we verbinden? donderdag 4 juni 2009 © Zenc, 2008 ? ? ? ? ?

Strategische keuzen… donderdag 4 juni 2009 © Zenc, 2008 Individu centraal Collectief centraal Aanbieder-gericht Mens- gericht Losstaande instelling Patiënt - Zorgexpert Vermaatschappelijkte zorg Professioneel netwerk van gemeenschappen Zorgprosumptie Prosument en zijn netwerk Geïntegreerde zorg Zorgconsument - Zorgnetwerk

Passende ICT-keuzen donderdag 4 juni 2009 © Zenc, 2008 Individu centraal Collectief centraal Aanbieders-gericht Mens- gericht HIS / ZIS Persoonlijk patiëntdossier & HIS / ZIS EPD 1.0 EPD 2.0 Losstaande zorginstelling Geïntegreerde zorg Zorgprosumptie Vermaatschappelijkte zorg

Veranderkeuzen donderdag 4 juni 2009 © Zenc, 2008 Individu centraal Collectief centraal Aanbieders-gericht Mens- gericht Technisch vraagstuk voor automatiseerders Organisatievraagstuk voor managers Communicatievraagstuk voor arts en patiënt Strategisch vraagstuk voor bestuur & beleidsmakers HIS / ZIS Persoonlijk patiëntdossier & HIS / ZIS EPD 1.0 EPD 2.0

Dank voor uw aandacht donderdag 4 juni 2009 © Zenc, 2008Add a comment

Related presentations