Parki narodowe w polsce

67 %
33 %
Information about Parki narodowe w polsce
Education

Published on March 2, 2014

Author: Stella_89

Source: slideshare.net

Description

Obszerna prezentacja dotycząca wszystkich Parków Narodowych w Polsce - zwierzęta, rośliny, historia. Wiele zdjęć i opisów.

Mgr Renata Jedynak

Obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. "obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturow ymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu

Woliński Park Narodowy, utworzony został 3 marca 1960 roku obejmuje centralną polodowcową część wyspy Wolin wraz z urwistym klifem nad Morzem Bałtyckim i klifem ze skałkami wapiennymi nad Zalewem Szczecińskim. Falisty krajobraz morenowy z najwyższym wzniesieniem Grzywacz. Jest pierwszym w Polsce parkiem morskim. Największą atrakcją jest klif nadmorski (góry Gosań i Kawcza). Najcenniejszymi partiami Parku są stare lasy bukowe (buczyna pomorska) z rzadkimi roślinami.

• Flora: buczyny pomorskie, bory sosnowe, storczyki, wiciokrzew pomorski, mikołajek nadmorski, długosz królewski, zimoziół królewski; • Fauna: jeleń, sarna, dzik, żubr, bielik, orlik krzykliwy, kania czarna, pszczołojad, rybołów, kozioróg dębosz, jelonek rogacz; • Powierzchnia: 10937 ha.

Ten utworzony w 1967 roku park w 1977 roku został włączony przez UNESCO do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery, a w 1995 r. wpisany na listę terenów chronionych konwencją ramsarską o obszarach wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu przyrodniczym. Charakterystycznymi elementami Parku są przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, a przede wszystkim wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami.

• Flora: mikołajek, wydmuchrzyca nadmorska, turzyca piaskowa, widłak torfowy, rosiczka, wrzosiec bagienny, woskownica europejska, nadmorski bór sosnowy; • Fauna: kormoran, bocian czarny, ohar, batalion, bielik, puchacz, jeleń, sarn a, dzik, jenot, rzęsorka, wydra, gronostaj; • Powierzchnia: 18619 ha.

w szacie letniej i zimowej

Utworzony w 1990 roku. Położony jest w północno-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Pomorskim, w kompleksie Puszczy Drawskiej. Południowa granica Parku przebiega wzdłuż drogi krajowej nr 22. Teren Parku sprzyja wędrówkom pieszym i rowerowym. Przez teren jego teren przechodzi również jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych - spływ rzeką Drawą. Przełom rzeki nadaje jej na tym odcinku charakter górski niespotykany na tych terenach.

• bory sosnowe, lasy mieszane, bluszcz pospolity, widłak gwieździsty, rosiczka okrągłolistna, żurawina drobnolistkowa, kłoć wiechowata, lilia złotogłów, jarząb brekinia, storczyki; • bóbr, dzik, wydra, orlik, popielica, kuna domowa, pstrąg, troć, lipień, sieja, sielawa, certa, puchacz, rybołów, trzmielojad, perkozy, kurki wodne, gągoł, zimorodek, żuraw, rybitwy; • Powierzchnia: 11341 ha

Położony jest na Pojezierzu Pomorskim na obszarze zlewni rzeki Brdy. Urzeka bogactwem dzikiej przyrody, wciąż jeszcze nie w pełni odkrytej przez turystów. Największe powierzchnie zajmują bory sosnowe, pomiędzy nimi podziwiać można skupiska cisów, malownicze doliny Brdy i Wdy, a także piękne jeziora. Jednym z najbardziej urokliwych jezior w Borach Tucholskich jest jezioro Charzykowskie. Od kilku lat jego wschodni brzeg leży w granicach tego niewielkiego pod względem powierzchni parku narodowego. To raj dla żeglarzy, rybaków i innych miłośników wody.

• Flora: specyficzna flora naczyniowa złożona z wielu rzadkich i reliktowych gatunków roślin, dominują zespoły roślinności wodnej, w mniejszym stopniu mszarnej i leśnej; • Fauna: tracz, puchacz, nurogęś, bielik, zimorodek, żuraw , gągoł, rzęsorki, nietoperze, wydra, bóbr; • Powierzchnia: 4789 ha

Jeden z największych w Polsce. Utworzony 1 stycznia 1989 roku. Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego zwartego kompleksu leśnego na Niżu Środkowoeuropejskim, który wraz z lasami na terytorium Litwy i Białorusi pokrywa obszar około 300 tysięcy hektarów. Krajobraz zróżnicowany, typowo lodowcowa rzeźba terenu z dużymi obszarami moreny dennej i wzgórzami moreny czołowej.

• Flora: zimoziół północny, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna, pełnik europejski; • Fauna: łoś, jeleń, sarna, dzik, bóbr, wydra, perkoz, błotni aki, orliki, kanie, sieja, sielawa, troć, stynka, koza , różanka; • Powierzchnia: 15086 ha

Największy w Polsce park narodowy. Utworzony został w 1993. Obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od jej źródeł, a skończywszy na ujściu do Narwi. Niemal cała Biebrza znajduje się na terenie parku (ok. 155 km). Siedziba Parku znajduje się w Osowcu koło Goniądza. Ochronę tego terenu zapoczątkowano w latach międzywojennych, tworząc dwa rezerwaty: "Czerwone Bagno" (w zmienionych granicach istniejący do dziś) oraz "Grzędy". W 1989 staraniem Towarzystwa Biebrzańskiego utworzono Biebrzański Park Krajobrazowy, obejmujący tereny basenów dolnego i środkowego. Cztery lata później park krajobrazowy przekształcono w narodowy. W 1995 r. Biebrzański Park Narodowy wpisany został na listę wodno-błotnych obszarów chronionych Konwencją Ramsar.

• Flora: gnidosz królewski, skalnica torfowiskowa, wielosił błękitny, brzoza niska; • Fauna: łoś, bóbr, wydra, żuraw, cietrzew, certa, kiełb, su m; • Powierzchnia: 59223 ha.

Najmłodszy z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony 1 lipca 2001[1] z połączenia rezerwatu Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Park został założony dla ochrony unikatowych terenów podmokłych, rozległych łąk i pastwisk, które są jedną z najważniejszych w Polsce ostoją ptaków wodnych i błotnych. Na terenie Parku stwierdzono obecność 245 gatunków ptaków, w tym 174 lęgowych. Aż 26 z nich należy do gatunków ginących w skali światowej.

• Flora: kukułka krwista, listera jajowata, arcydzięgiel litwor,nasięźrzał pospolity, salwinia pływająca, dwa gatunki włosiennicznika: wodny i skąpopręcikowy , grzybienie białe, grążel żółty, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, kalina koralowa • Fauna: wodniczka, derkacz, rycyk, żuraw, bąk, bączek, r ybitwa czarna, łabędź krzykliwy, bielik; • Park o powierzchni 8074

Utworzony w 1957 roku park znajduje się na Nizinie Wielkopolskiej koło Poznania, na terenie o krajobrazie polodowcowym. Liczne wzniesienia moreny czołowej i rynny polodowcowe wypełnione wodą, ozy, drumliny. Przez Wielkopolski Park Narodowy przebiega trasa turystyczna o nazwie Trasa Kórnicka oraz rowerowy Pierścień Poznański. Południowo-wschodnim skrajem parku między Rogalinkiem a Mosiną przechodzi Wielkopolska Droga św. Jakuba.

• Flora: dąbrowy, grądy, bory sosnowe, zimoziół północny, goździk siny, storczyki; • Fauna: jeleń, sarna, dzik, lis, kuna, zając, kraska, czarny dzięcioł, kobuz; • Powierzchnia: 7620 ha

Ten utworzony w 1959 roku park został uznany przez Parlament Europejski za ostoję ptaków o randze europejskiej. W 2000 roku wraz z otuliną został wpisany na listę rezerwatów biosfery jako Rezerwat Biosfery "Puszcza Kampinoska". Strefę centralną rezerwatu tworzą obszary ochrony ścisłej parku, strefę buforową obszary ochrony częściowej i krajobrazowej, zaś strefą przejściową jest otulina.

• Flora: bory, lasy mieszane, grądy, olsy, chamedafne północna; • Fauna: sarna, dzik, łoś, zając, lis, bóbr, ryś, żuraw, sokół wędrowny, myszołów; • Powierzchnia: 38544 ha.

Utworzony w 1990 obejmuje środkowo-zachodnią część Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Park o charakterze wodno-torfowiskowym, jest miniaturą europejskiej tundry i lasotundry. W rzeźbie terenu dominują równiny torfowiskowe, rozległe podmokłości, bagna z licznymi jeziorami z gęstą siecią odpływów.

• Flora: rozległe torfowiska porośnięte karłowatą sosną, brzozą i wierzbą, turzyca strunowa, gnidosz królewski; • Fauna: wydra, łoś, dzik, jeleń, sarna, ropucha paskówka, żółw błotny, błotniak zbożowy, żuraw, gęś gęgawa; • Powierzchnia: 9762 ha

Ten utworzony w 1996 roku park leży w dolinie rzeki Narwi. Jej wody utworzyły w tym miejscu liczne bagna i rozlewiska, są tu też bardzo żyzne gleby torfowe, brunatne oraz mady. Aby zwiedzić park, najlepiej dojechać PKP do Łap i w pobliskim Uhowie wypożyczyć kajaki (obowiązuje tu zakaz poruszania się łodziami z napędem spalinowym).

• Flora: grądy, łęgi, olsy, kosaciec syberyjski, wielosił błękitny; • Fauna: traszki, ropuchy, rzekotki, jaszczurki, jaź, okoń, li n, miętus, szczupak, płoć; • Powierzchnia: 7350 ha.

Najstarszy park narodowy w Polsce i jeden z najstarszych na świecie. Od 1979 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Obejmuje niżowe tereny Puszczy Białowieskiej. W 1992 r. UNESCO rozszerzyło status obiektu dziedzictwa światowego na przylegający doń od wschodu fragment białoruskiego parku narodowego "Białowieżskaja Puszcza", podlegający ochronie ścisłej (4500 ha). W ten sposób powstał w Puszczy Białowieskiej jeden z siedmiu na świecie i trzech w Europie transgraniczny obiekt dziedzictwa światowego.

• Flora: grąd białowieski dębowo-grabowy, bór sosnowo-dębowy, czosnek niedźwiedzi, brzoza niska, storczyk, obuwik, liczne epifity, mchy i porosty; • Fauna: żubr, łoś, jeleń, sarna, ryś, wilk, gronostaj, koszat ka, wydra, orzeł bielik, bocian czarny, żółw błotny; • Powierzchnia: 10502 ha

Ojcowski Park Narodowy, utworzony w 1956, jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Znajduje się on w Polsce południowej, w powiecie krakowskim w województwie małopolskim. Obejmuje część Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej. Najważniejsze obiekty na terenie parku to Dolina Prądnika i Dolina Sąspowska wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej. Powierzchnia Ojcowskiego PN wynosi: 2145,62 ha, z czego 1528 stanowią tereny zalesione, jest więc najmniejszym z polskich parków narodowych.

• Flora: ostnica Jana, wiśnia karłowata, las jaworowy, pełnik europejski, obuwik, brzoza ojcowska; • Fauna: dzik, żubr, lis, borsuk, sarna, tchórz, piżmak, łasi ca, pluszcz, drozd skalny, nietoperze; • Powierzchnia: 2146 ha

Świętokrzyski Park Narodowy - jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony w 1950 r. Park położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich i obejmuje: pasmo Łysogór (z najwyższym szczytem Łysicą - 612 m n.p.m. i Łysą Górą (Świętym Krzyżem) - 595 m n.p.m.), część pasma Klonowskiego (z górami Psarską i Miejską), Doliny Wilkowskiej i Doliny Dębniańskiej, a także dwie enklawy - Górę Chełmową i Las Serwis.

• Flora: jodła, sosna, buk, modrzew, dąb, lipa, jaskier iliryjski, sierpik różnolistny, czosnek niedźwiedzi; • Fauna: orlik krzykliwy, płochacz, strzyżyk, mysikrólik, jeleń, sa rna, dzik; • Powierzchnia: 7632 ha

Ten utworzony w 1974 roku park znajduje się w urozmaiconym krajobrazie Roztocza Środkowego w dolinie górnego Wieprza. Jest to obszar oddzielający Wyżynę Lubelską od Kotliny Sandomierskiej o zróżnicowanej budowie geologicznej. Garb Roztocza budują skały górnokredowe (opoki, gezy i margle). W strefie krawędziowej występują utwory trzeciorzędowe. Utwory czwartorzędowe cienką pokrywą zalegają w Dolinie Wieprza i Padole Zwierzyńca. Główne typy rzeźby to zrównanie wierzchowinowe, ostańce, krawędzie, padoły i doliny. W części północnej parku wśród gleb przeważają rędziny i pararędziny brunatne. Na pozostałym terenie jest większe urozmaicenie, przy czym największą powierzchnię zajmują piaszczyste gleby bielicowe właściwe.

• Flora: buczyna karpacka, bór jodłowy, dąbrowa, bory sosnowe, obuwik pospolity, trzy gatunki rosiczek, zimoziół północny, powojnik pstry, tojad dzióbaty, widłak wroniec, storczyk kukawka; • Fauna: salamndra plamista, bóbr, wąż Eskulapa, gil, dzięcioły, jastrząb, krogulec, pustułka, boci an czarny, myszołów, jeleń, sarna; • Powierzchnia: 8482 ha

Karkonoski Park Narodowy, utworzony 16 stycznia 1959 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Park znajduje się w południowozachodniej części kraju przy granicy państwowej z Czechami. Obejmuje 5575 ha, w tym 1718 ha w rezerwatach ochrony ścisłej. W jego skład wchodzą również dwie enklawy na Pogórzu Karkonoskim: góra Chojnik oraz wodospad Szklarki.

• Flora: skalnica bazaltowa, dzwonek karkonoski, jarząb sudecki, malina moroszka, wełniaczek alpejski; • Fauna: muflon, ryjówka górska, koszatka, siewka górska, płochacz halny, świergotek; • Powierzchnia: 5575 ha

Trzeci co do wielkości park narodowy na terenie Polski, o wyjątkowej wartości przyrodniczej i krajobrazowej. Reprezentuje przyrodę Karpat Wschodnich. Obejmuje Bieszczady Zachodnie z głównym szczytem Tarnicą. Dużą osobliwość stanowią bezleśne grzbiety zwane połoninami.

• Flora: lasy mieszane z bukiem karpackim, jaworem, jodłą i świerkiem, olcha kosa, trzcinnik leśny, wilczomlecz karpacki, pszeniec biały, bażyna czarna, zawojec narcyzowy; • Fauna: żmija, żbik, sarna, dzik, niedźwiedź, wilk, orzeł przedni, orlik krzykliwy, puchacz, puszczyk uralski, wąż Eskulapa, żaba dalmatyńska, ryś, jeleń; • Powierzchnia: 27834 ha

Tatrzański Park Narodowy, utworzony w 1954 roku obejmuje północną część Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich. Wprawdzie ani najwyższy szczyt Tatr — Gerlach (2655 m n.p.m.), leżący po słowackiej stronie granicy, ani najwyższy szczyt Polski — Rysy (2499 m n.p.m.) — nie mogą się równać z Mont Blanc czy Elbrusem, ale duże różnice wzniesień, piętrowość klimatu i niezwykły skład gatunkowy fauny i flory sprawiają, że Tatry mają charakter wysokogórski. Powierzchnia Tatr wynosi ok. 750 km2, z czego 150 km2 przypada na Tatry Polskie; reszta to Tatry Słowackie. Rzeki zaczynające swój bieg w Tatrach Polskich należą do zlewiska Bałtyku, zaś rzeki biorące początek w Tatrach Słowackich wpadają do Morza Czarnego.

• Flora: limba, szarotka alpejska, szafran spiski, goryczki, dziewięćsił bezłodygowy; • Fauna: kozica, świstak, niedźwiedź brunatny, ryś, gronostaj, jeleń, wilk, sarna, orzeł przedni, puchacz, pomurnik, skrzelopływa bagienna; • Powierzchnia: 21164 ha

Utworzony w 1954 (po raz pierwszy w 1932) obejmuje środkową część Pienin. Jest osobliwością przyrodniczą i krajobrazową w skali europejskiej. Rzeźba terenu niezwykle urozmaicona, w przełomie Dunajca piętrzą się pionowo ściany wapiennych szczytów m.in. Trzy Korony, Sokolica. Swoistym elementem krajobrazu Pienin są murawy naskalne i kwieciste polany.

• Flora: lasy bukowo-jodłowe, świerkowe, z domieszką jaworu, klonu, wiązu górskiego, storczyki, goryczki, złocienie; • Fauna: niepylak apollo, nietoperze, sarna, wilk, borsuk, żbik, ryś, orzeł przedni, puchacz; • Powierzchnia: 2346 ha.

Park obejmuje środkową i północno-wschodnią część Gorców. Najwyższym szczytem w parku jest Jaworzyna Kamienicka (1288 m). Wznoszące się dość wysoko n.p.m. szczyty Gorców są łagodne, kopulaste, niewiele wznoszące się ponad grzbiet. Gorce zbudowane są z fliszu karpackiego, który powstał na dnie morza, a potem uległ wypiętrzeniu. Spływające z gór wody wyrzeźbiły głębokie V-kształtne doliny z licznymi wodospadami, progami i gruzowiskiem dużych i mniejszych głazów. Proces ten trwa nieustannie od momentu powstania gór, również obecnie. Na stromych zboczach znajdują się liczne osuwiska, głębokie wąwozy, wychodnie i liczne źródła.

• Flora: podejźrzon lancetowaty, kuklik górski, wiechlina alpejska, tymotka alpejska, liczydło górskie, tojad dzióbaty, jaskier platanolistny, przetacznik alpejski, paprotnica górska; • Fauna: sarna, dzik, jeleń karpacki, ryś, żbik, tchórz, gronostaj, wydra, głus zec, puchacz, kruk, dzięcioł, salamandra; • Powierzchnia: 7030 ha.

Park Narodowy Gór Stołowych to park z najdziwniejszymi skałami i skalnymi labiryntami. Nazwa Góry Stołowe doskonale opisuje ich krajobraz, którego charakterystycznymi elementami są rozległe płaszczyzny zrównań i wznoszące się nad nimi, urwistymi ścianami, płaskie stoliwa skalnych bastionów. Unikalna rzeźba, wzbogacona dużym nagromadzeniem rozmaitych form erozji piaskowców w postaci głębokich szczelin, labiryntów i blokowisk skalnych, czy pojedynczych skałek o niespotykanych kształtach, czyni Góry Stołowe wyjątkowymi w skali Polski. Rzeźba ta jest odzwierciedleniem płytowej budowy geologicznej związanej z osadowym pochodzeniem tworzących je skał.

• Flora: sosna błotna, skalnica zwodnicza, śnieżyca wiosenna, wawrzynek wilczełyko; • Fauna: jeleń, dzik, sarna, kuna, łasica, cietrzew, gil, plisz ka, puchacz, krogulec, zaskroniec, padalec; • Powierzchnia: 6340 ha

Utworzony w 30 października 1954 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Znajduje się on w Polsce południowej, w powiecie suskim i nowotarskim (województwie małopolskim) przy granicy ze Słowacją. Po słowackiej stronie istnieje też rezerwat "Babia Hora". Obejmuje północną i południową stronę masywu Babiej Góry włączając najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego Diablak (1725 m n.p.m.). Na terenie parku opisano 500 gatunków roślin naczyniowych, prawie 200 gatunków mchów oraz liczne porosty, glony i wątrobowce. Występuje tutaj 70 gatunków wysokogórskich oraz 54 objętych ochroną gatunkową. Na Babiej Górze widoczny jest piętrowy układ roślinności górskiej.

• Flora: regularny układ pięter roślinności: dolnoreglowy jodła, świerk, buk, olcha, jawor; górnoreglowy - bór świerkowy z domieszką jawora, jarzębiny; kosodrzewina - jałowiec halny, rogownica alpejska; • Fauna: jeleń karpacki, ryś, głuszec, wilk, płochacz skalny, kumak górski; • Powierzchnia: 3392 ha

w locie

Magurski Park Narodowy, utworzony w 1995 roku obejmuje region Beskidu Niskiego. Park chroni przede wszystkim unikalny w skali Karpat obszar przejściowy między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Ponad 90% powierzchni parku zajmują lasy. Na jego terenie wyróżnić można dwa piętra roślinne: pogórza i regla dolnego. Piętro pogórza, zajmujące około 43% powierzchni parku i sięgające 530 m n.p.m., to głównie drzewostany sztuczne z przewagą sosny. Znajdują się tu też liczne łąki i pastwiska, a także torfowiska. Piętro regla dolnego, zajmujące około 57% powierzchni parku i sięgające od 530 m n.p.m. wzwyż (najwyższy szczyt w parku to Wątkowa 846 m n.p.m.), to głównie naturalne lasy bukowe (udział lasów sztucznych jest tu zdecydowanie mniejszy) z domieszką jedlin i rzadko występujących w Karpatach jaworzyn. Istnieją tu trzy obszary ochrony ścisłej: Magura Wątkowska (1189 ha), Kamień (378 ha) i Zimna Woda (841 ha), jest rezerwat skalny Kornuty i pomnik przyrody Diabli Kamień.

• Flora: grądy, łęgi, bory jodłowe, buczyny karpackie; • Fauna: niedźwiedź, wilk, jeleń, dzik, żbik, wydra, bóbr, s arna, orzeł przedni, orlik krzykliwy, puchacz; • Powierzchnia: 19962 ha

Add a comment

Related presentations

Related pages

Parki narodowe Polski – Wikipedia, wolna encyklopedia

Park narodowy – obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.
Read more

Parki narodowe w Polsce - learningapps.org

Dopasuj parki do ilustracji. Powodzenia! ... ähnliche App erstellen neue leere App mit dieser Vorlage erstellen weitere Apps mit dieser Vorlage anzeigen
Read more

Parki Narodowe Polski - facebook.com

Parki Narodowe Polski ... Kiedy wszystkie oczy miłośników przyrody zwrócone są na Puszczę Białowieską najmniejszy park narodowy w Polsce walczy ...
Read more

Parki Narodowe w Polsce. - parknarodowy.com

Parki Narodowe w Polsce. Witamy na stronie poświęconej Parkom Narodowym w Polsce. Parki narodowe zostały utworzone w celu ochrony unikalnej przyrody.
Read more

Parki narodowe w Polsce - YouTube

Parki Narodowe w Polsce - Duration: 2:47. Mariusz Szostak 6,848 views. ... Polskie Parki Narodowe - Duration: 5:55. MegaPatryk7 16,527 views.
Read more

Parki Narodowe W Polsce

Witam was w moim blogu Opiszę wam w miarę Możliwości Parki Narodowe Polski wraz z Parkami Krajobrazowymi Województwa Lubelskiego.
Read more

Parki narodowe w Polsce - Sciaga.pl

1 Woliński Park Narodowy Woliński Park Narodowy położony jest u ujścia Odry w północno zachodniej Polsce w województwie zachodniopomorskim Park ...
Read more

Parki Narodowe w Polsce - YouTube

USA maj 2012 - kaniony i parki narodowe dzikiego zachodu - wild west USA photo excursion.mp4 - Duration: 50:01. ARSOBAtravel 5,306 views
Read more

Parki krajobrazowe w Polsce – Wikipedia, wolna encyklopedia

W Polsce znajdują się 122 parki krajobrazowe (2013), z czego najstarszy jest Suwalski Park Krajobrazowy – ... park narodowy • parki narodowe w Polsce;
Read more

Parki Narodowe w Polsce

Woliński Park Narodowy zaprasza do wzięcia udziału w cyklu warsztatów ekologicznych połączonych z konkursem fotograficznym „Dzika przyroda w ...
Read more