Parkeerretributies Bredene

50 %
50 %
Information about Parkeerretributies Bredene
Business & Mgmt

Published on February 27, 2014

Author: DePostLaPoste

Source: slideshare.net

Bredene, een aantrekkelijke badplaats in volle expansie • bijna 17.000 inwoners • heel wat beschikbare bouwkavels • vb Noord –Edeproject met 600 sociale wooneenheden • meergezinswoningen op plaats van eengezinswoningen • facelift Bredene Duinen • kanaal langs Pr. Elisabethlaan • Kop van ’t Sas • hoogbouw tussen Spuikom, NoordEde en kanaal Oostende –Brugge

Bredene, toerisme troef • centrale ligging aan de kust • 4 km zandstranden • beachclub, naaktstrand, nieuwe strandinfrastructuur • ongerepte duinen met wandelpaden • natuurlijk karakter bewaard • groene ruimten : • park ‘t Paelsteenveld • Recreatiedomein Grasduinen • gezellige betaalbare campings en verblijfplaatsen

Bredene, voor een actieve vakantie • gezellige campings • recreatiedomein Grasduinen • gepland : nieuw zwembad = meerwaarde voor campings en inwoners • sportstrand, naaktrecreatie, uitwaaien, • fietsen in Polders, kustfietsroute, kustwandelroute, sportstrand…

Het meeting-en eventcentrum Staf Versluys • draaischijf voor toerisme, lokale economie, cultuuraanbod, verenigingen • sinds januari 2006 operationeel • auditorium 400 zitplaatsen, evenementenzaal, 4 vergaderzalen • Zakentoerisme • Dé horecabeurs voor de ondernemers aan de kust,…

Lokale economie • gestoeld op toerisme, belangrijk voor werkgelegenheid • Bredene shopping center • Aldi en Colruyt • Lidl, Proxy Delhaize en sinds 2013 Albert Heyn

Impact op mobiliteit en verkeer • meerdere functies in Bredene Duinen • wonen, 2de verblijven (appartementen), werken, winkelen, recreatie, toerisme • meerdere wagens per gezin • meer verkeer en meer parkeernoden, beperkte openbare ruimte • duurzaam parkeerbeleid houdt rekening met • STOP - principe • meervoudig gebruik parkeerruimte • bereikbaarheid

Parkeerregimes in Bredene Duinen – verschillend doelpubliek • blauwe zone 3 uren • blauwe zone 30 minuten • parkeren met bewonerskaart • kosteloos en zonder tijdsbeperking in blauwe zone of zone betalend parkeren • beperkt tot straat domicilie of tot onmiddellijke omgeving van de woonplaats van de houder of in alle zones waar bewoners-parkeren is toegelaten (resp. 7,5 en 25 EUR) • betalend parkeren

Betalend parkeren = beleidsinstrument • Doel : • de juiste wagen op de juiste plaats laten parkeren • verlagen parkeerdruk waar nodig • stimuleren STOP –principe • vb. veilige fietspaden, aantrekkelijke voetpaden, fietsbeugels aan winkels,... • voordelige abonnementen mogelijk voor week, maand, 6 maanden

Betalend parkeren = beleidsinstrument • parking shopping Duinen, parking markt, Kapelstraat tussen K. Astridlaan, parkeerterreinen Staf Versluys 1 t / m 3 • eerste weekend paasvakantie t.e.m. laatste weekend van september, van 10 uur to 19 uur • via ticket of SMS

Prijsdifferentiatie • Tarief parking shopping Duinen (stimuleren kort parkeren + hogere rotatie) • eerste 30 minuten : gratis • vanaf 31ste minuut : 0,50 EUR per 10 minuten, 1,50 EUR per 30 minuten, 3,00 EUR per 60 minuten

Prijsdifferentiatie • Tarief overige parkings • eerste 15 minuten : gratis • vanaf 16de minuut : 0,25 EUR per 10 minuten, 0,75 EUR per 30 minuten, 1,5 EUR per 60 minuten • Tarief randparking (stimuleren lang parkeren aan rand) • 1 EUR voor 1 uur, 2 EUR voor 2 uren, 3 EUR dagtarief

Doel prijsdifferentiatie : de juiste auto op de juiste plaats krijgen • Parking shopping Duinen: 126 plaatsen t.h.v. Lidl, Proxy Delhaize, A. Heyn • half uur gratis i.p.v. 15 minuten op andere parkings • hoger tarief voor wie langer zou parkeren • doel : hogere rotatie + meer capaciteit voor winkelen • langer parkeren : langs K. Baan of parking markt = goedkoper • op slechts 100 m • duidelijke communicatie

Doel prijsdifferentiatie : de juiste auto op de juiste plaats krijgen • Lang parkeren : door extra goedkoop tarief op onderbenutte parking • parking Staf Versluys 3 • aan MEC Staf Versluys, toeristisch onthaal, campings, veilig naar strand, … • aantrekkelijke looproute van 400 m naar centrum Bredene Duinen • doel : langparkeerders stimuleren om niet op de centrale parkings te parkeren

Betalend parkeren • de gebruiker betaalt • inkomsten worden gegenereerd – de inkomsten in 2013 bedroegen 270.000 EUR (parkeergelden + retributiebonnen) • als goede huisvader waakt de gemeente erover dat elkeen correct betaalt

Parkeerbeheer / Administratie • tot 2011 eigen registratie- en opvolgsysteem • omslachtig • enorm tijdrovend wegens veel manueel werk (opzoekingwerk, betalingen -…) • lange wachttijd om rappels te versturen • voldeed niet meer aan de opgelegde eisen (DIV, interne veiligheid,…)

vanaf 2011 Q2C • nieuw systeem voor parkeerbeheer drong zich op • onze keuze : Q2C • voordelen toepassing Q2C : • vlottere opvolging van: • parkeerretributies • aanmaningen • betalingen,…

vanaf 2011 Q2C • voordelen programma Q2C : • Gebundeld aanmaken / bijhouden van : • briefwisseling • foto’s • diverse documenten • bezwaarschriften • uitgebreide rapporteringmogelijkheden • …

Rol financiële dienst • financiële dienst staat in voor parkeerbeheer • vanaf uitschrijven parkeerboete t / m aangetekende aanmaning • versturen van aanmaningen neemt heel veel tijd in beslag • plooien, in omslag stoppen, frankeren,… • verwerking : dienst belastingen • frankering : secretariaat

Samenwerking bpost – Q2C • vraag van diverse gemeentebesturen naar automatisering van afdrukken, brieven plooien, in omslag stoppen, frankeren en versturen • bpost heeft hiervoor in samenwerking met Q2C een tool ontwikkeld • bpost heeft grote ervaring i.v.m. documentenstroom

Samenwerking bpost – speos voordelen : 1.snellere afhandeling betalingsopvolging (automatische verzending stipt om de 14 dagen) 2.automatisering retours (automatische verwerking in Q2C – Bpost beschikt over actuelere gegevens dan DIV)

Samenwerking bpost – speos voordelen : 3. hoe sneller aanmaningen verstuurd hoe correcter de betalingen hoe hoger het effectief innings-proces 4.transparante opvolging 5. logistieke taken kunnen vervangen worden door betere en actuelere opvolging

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Marketing & Management

Parkeerretributies Bredene by bpost 283 views; Fine management seminar by bpost 332 views; Presentatie bpost voka_2013_v2 by bpost 589 views; High Trust ...
Read more

Parkeer met uw mobiel in Bredene met Parkmobile.

Parkeer slimmer en eerlijker in Bredene met uw GSM via de Parkmobile Parkeer App voor iPhone, Android, Windows Phone of via sms.
Read more

www.hatchlab.nl

www.hatchlab.nl
Read more

Parkeer met uw mobiel in Bredene met Parkmobile.

Parkeer slimmer en eerlijker in Bredene met uw GSM via de Parkmobile Parkeer App voor iPhone, Android, Windows Phone of via sms.
Read more

het dossier 4° schepen E. Gryson

- parkeerretributies worden vermeden; - automatische desactivatie mogelijk: op voorhand ingeven hoe lang de parkeersessie moet duren; - herinneringen ...
Read more