Parador del Roser de Lleida

50 %
50 %
Information about Parador del Roser de Lleida
Travel

Published on July 24, 2009

Author: Galifardeu

Source: slideshare.net

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 EL ROSER, PARADOR DE TURISME DE LLEIDA MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA ADMINISTRACIÓ ACTUANT: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO SECRETARIA GENERAL DE TURISMO TURESPAÑA EN CONVENI PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE AMB: AJUNTAMENT DE LLEIDA ÀMBIT D’URBANISME I TERRITORI – TURISME DE LLEIDA SERVEI DEL PATRIMONI CULTURAL HISTÒRIC I ARTÍSTIC MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 EQUIP DE PROJECTE Estudi històric: Xavier Eritja Ciuró i Noemí Riudor García, llicenciats en història (XIQAR) Arqueología: Anna Oliver Castaños / Isabel Gil / Marta Morán, arqueòloges (Secció d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida) Estudi restauració pintures voltes: Albert Gaset Majà, restaurador Topografia: Emili Pascual, topògrafo (TOPTEN) Aixecament planimètric i descripció constructiva: Orland Martí Rovira, arquitecte Execució de cales: Construcciones Pérez Soto Informe tècnic de patologies i geotècnia: Consorci Lleidatà de Control Col.laboradors projecte arquitectònic i constructiu: Francesc Coit Bonet / Rosa Lladós Vidal, arquitectes Projecte d’estructura: Miquel Ángel Sala Mateus, arquitecte (BOMA) Projecte d’instal·lacions: Miquel Gasulla Esteve, enginyer industrial (EINESA) Jardineria: Pilar Mallol Casals, enginyera agrònoma (GAENA ENVIRONMENT) Amidaments, pressupost i estudi de seguretat i salut: Joan Olivart Palau, arquitecte tècnic Infografia: CADESTUDI Animació: César Latorre Vidal Administració: Antònia Subirà Florensa (Servei del Patrimoni Cultural, Històric i Artístic de l’Ajuntament de Lleida) Supervissió técnica: Area de Gestión Inmobiliaria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Direcció del projecte: Carles Sàez Llorca, arquitecte (Servei del Patrimoni Cultural, Històric i Artístic de l’Ajuntament de Lleida) MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 Seu Vella rambla d’Aragó c/ Cavallers eix comercial c/ major passera riu Segre Situació MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 c/ Joglar Segalà c/ Rosari p/ Sant Antoni M Claret c/ Sant Domènec c/ Cavallers MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 LA PLAÇA DE SANT ANTONI MARIA CLARET I L’APARCAMENT SUBTERRANI DEL PARADOR DE TURISME MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 nivell plaça Soterrani -1 Soterrani -2 nivell c/ Joglar Segalà nivell variable c/ La Palma Aparcament - secció MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 c/ Rosari c/ La Palma accés vehicles escala a c/ Joglar Segalà Aparcament - planta nivell -2 MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 escala a c/ Joglar Segalà escala a nivell plaça c/ La Palma accés vehicles c/ les Monges Aparcament - planta nivell -1 MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 plaça, accés parador a nivell pla visuals font neoclàssica visuals font neoclàssica visuals font neoclàssica La nova plaça de Sant Antoni Maria Claret MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 La nova plaça de Sant Antoni Maria Claret MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 La nova configuració projectada per a la plaça permet: - millorar l’espai públic augmentant la superfície en un mateix nivell - eliminar les barreres arquitectòniques de la plaça - obtenir un adequat espai d’estar i lleure al servei dels veïns - millorar la implantació i visualització de la font neoclàssica - el necessari i pròxim aparcament pel parador de turisme MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I EL PARADOR DE TURISME MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 L’antic convent del Roser convent església pati MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 El Roser: - té uns valors històrics i simbòlics per a Lleida - és una arquitectura d’època barroca - és una peça important en el teixit del centre històric El Roser és un edifici històric catalogat pel PGL i per tant és també un Bé Cultural d’Interès Local (llei del Patrimoni Cultural Català) MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 cripta església i cimbori antiga biblioteca font façana atri escala pati Els elemenst singulars MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 Un projecte pel Roser ha de satisfer els següents punts: - mantenir els valors espaials, arquitectònics i artístics - potenciar els valors simbòlics - mantenir el caràcter públic d’aquests valors - adequar-lo amb un ús compatible - afegir activitat al centre històric MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 accés cripta Planta soterrani MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 espai menjadors i usos polivalents petit menjador Recepció, vestíbul sala estar, cafeteria espai original pintures cenitals pati = plaça pública nou accés rodat a la porta porta Cavallers atri lliure accés instal.lació mural conmemorativa Planta baixa MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 mural EMBA 17 habitacions Planta primera MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 buit espai original cupulí lluerna 18 habitacions espais polivalents escala - làmpada Planta segona MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 buit espai original terrassa 18 habitacions vidriera visuals al cimbori escala - làmpada habitació suite Planta tercera MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 bugaderia buit cimbori lluernari pati spa cambra terrassa instal.lacions equips clima lluerrnari escala Planta sota coberta central tèrmica MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 coberta cimbori colectors solars terrassa equips clima lluerrnari lluerrnari pati escala Planta coberta MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRÁNI - LLEIDA 2007 murals - retaule placa conmemorativa Secció longitudinal església MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 l’església MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 l’església MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 l’església MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 l’església MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 l’església MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRÁNI - LLEIDA 2007 Seccions llevant - ponent MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRÁNI - LLEIDA 2007 Col.lectors solars mural EMBA pintures biblioteca Seccions nord - sud MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 el pati MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 el pati MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 el pati MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 el pati MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 el pati MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 el pati MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 Façana carrer del Rosari MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 Façana carrer Cavallers MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 Façana carrer de Sant Domènec MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 Façana carrer del Joglar Segalà / Plaça Sant Antoni Maria Claret MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 El projecte del Parador de Turisme permet: - restaurar els espais amb valor arquitectònic i artístic - mantenir el caràcter públic d’aquests espais - potenciar els valors simbòlics a l’atri - inserir de forma natural el nou ús: un convent és una mena d’hotel - introduir nous elements de valor plàstic i artístic - afegir una nova activitat al centre històric - configurar un millor espai públic de la plaça Sant Antoni M Claret - ser una porta de la ciutat pels visitants MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA - REFORMA DE L’ANTIC CONVENT DEL ROSER I APARCAMENT SUBTERRANI - LLEIDA 2007 PROJECTE DEL PARADOR DE TURISME DE LLEIDA ADMINISTRACIÓ ACTUANT: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO SECRETARIA GENERAL DE TURISMO TURESPAÑA EN CONVENI PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE AMB: AJUNTAMENT DE LLEIDA ÀMBIT D’URBANISME I TERRITORI – TURISME DE LLEIDA SERVEI DEL PATRIMONI CULTURAL HISTÒRIC I ARTÍSTIC MINISTERI D’INDUSTRIA, TURISME Y COMERÇ - SECRETARIA GENERAL DE TURISME - TURESPAÑA - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Add a comment

Related presentations

Krishna Holidays is a well established Adventure and Tour operating company in Ris...

Learn about Fastport Passport, we offer expedited passport and visa solutions nati...

71A_Slides_Tusrismo

71A_Slides_Tusrismo

November 10, 2014

Slides sobre Turismo e Intercâmbio

Casa Batlló

Casa Batlló

June 3, 2009

Aircraft leasing is an important decision and before making such an important purc...

Private jets can be hired by companies and individuals to travel in jets in a more...

Related pages

Las obras del Parador del Roser de Lleida recuperan la ...

Las obras del Parador del Roser de Lleida recuperan la normalidad. La construcción del equipamiento del Centro Histórico se había visto ralentizada a ...
Read more

El Parador de El Roser estará acabado en 2015

Momento de la reunión en la que la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Borrego, confirma la continuidad de las obras del Parador de Lleida.
Read more

El Roser Parador de Turisme de Lleida2 - Paeria.es ...

projecte del parador de turisme de lleida - reforma de l’antic convent del roser i aparcament subterrani - lleida 2007 ministeri d ’industria, turisme ...
Read more

Las obras del Parador del Roser de Lleida recuperan la ...

Ayúdanos a mantener una comunidad sana y dinámica comunicándonos cualquier tipo de comportamiento ilegal o inapropiado que incumpla el Código de ...
Read more

Lleida al minut - El Parador d’El Roser estarà ...

El Parador del Roser contempla una inversió de 17 milions d’euros per part del ... la subdelegada del Govern a Lleida, Imma Manso; la primera ...
Read more

CopdeGarrot-Salvem el Roser No al Parador! - YouTube

Diada del 16 de maig de 2009 a Lleida per aturar el projecte del parador nacional a l'edifici històric del Roser
Read more

El convento del Roser de Lleida será parador nacional en ...

El convento del Roser de Lleida será parador nacional ... DISTINTOS INQUILINOS /La construcción original del Roser se inició en 1699 para acoger a ...
Read more

Futur del convent del Roser de Lleida - YouTube

Futur del convent del Roser de Lleida ... El Roser de Lleida: de Convent Dominic a Parador nacional ... Cangas del Narcea y Corias ...
Read more

Convent del Roser (Lleida) - Viquipèdia, l'enciclopèdia ...

Convent del Roser (Lleida) ... El convent del Roser és un edific històric ... El projecte definitiu de Paradores inclou la creació de 53 habitacions i ...
Read more