advertisement

Papapaki: Storyboard - Te Warewhare

40 %
60 %
advertisement
Information about Papapaki: Storyboard - Te Warewhare
Education

Published on March 15, 2014

Author: RuthLemon

Source: slideshare.net

Description

After learning about the names of shots and some basic shot compositon, we filmed to a storyboard. This is the first group's storyboard.
advertisement

Papa-paki: Rōpū E – Te Warewhare LAS – 2 ngā tamariki – ka tohu atu tētahi Te Kōrero – 1 “He aha tērā?” TWhR o te akomanga Te Kōrero – 2 “He ware tērā!” TWh – ka hikihiki pakihiwi te tuatahi me te pātai… Te Kōrero – “He aha te ware?” OS me te TT Te Kōrero – 2 “He whare ware…” OS me te TTT ki te kaipātai Te Kōrero – 1 “Aaaa! He whare ware!” TTT – e katakata ana a ia me te whakautu Te Kōrero – 2 “He whare te ware!” TWhR me te neke whārahi – E tū ana te takirua ki te taha o te kūaha o te akomanga me tā rāua waiata. Te Kōrero – “Te ware whare, te ware whare! Kei reira kē ngā utu pai…” TTT – E haere tonu mai ana te takirua Te Kōrero – 2 “Kao! Te ware whare.” TĀT - E hīkoi atu ana te takirua ki te akomanga me tā rāua kī… Te Kōrero – “He whare ware!” TĀT – E kōrero ana ki te tuatahi Te Kōrero – 2 “Me te oati hei tiaki i a koutou!”

Add a comment

Related presentations