Pangkalan data

54 %
46 %
Information about Pangkalan data
Education

Published on February 22, 2014

Author: amsyarstar

Source: slideshare.net

Add a comment

Related presentations

Related pages

PDSS

PANGKALAN DATA SEKOLAH DAN SISWA. Halaman untuk Sekolah Halaman untuk Siswa . Jadwal Kegiatan. Kegiatan Waktu (WIB) Pendaftaran sekolah di PDSS: Awal:
Read more

Pangkalan Data - scribd.com

PENGENALAN KEPADA PANGKALAN DATA. OBJEKTIF: Membezakan data dan maklumat. Mendefinisi pangkalan data. Membincangkan komponen sistem pangkalan data.
Read more

SRV2 PDDIKTI : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Workshop dan Asistensi Pelaporan Data PDDIKTI Semester 2015-1. Terlampir Surat Undangan Workshop dan Asistensi Pelaporan Data PDDIKTI Semester 2015-1PTS ...
Read more

Pangkalan Data - scribd.com

PANGKALAN DATA KONSEP PANGKALAN DATA Data Vs Maklumat ± Data : merupakan fakta mentah mengenai sesuatu perkara dan belum diproses Eg:harga barang ...
Read more

Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM)

Mulai 1 Januari 2015, Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) dinamakan sebagai modul Pengurusan Murid (PM) dalam Sistem Pengurusan Sekolah (SPS).
Read more

Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM)

Aplikasi Pangkalan Data Murid APDM merupakan aplikasi online dari KKM untuk gugur mengisi maklumat murid seperti kehadiran murid APDM.
Read more

Aplikasi Komputer Dalam Pengurusan: Pangkalan Data

:: Sistem Pengurusan Pangkalan Data :: - Merupakan perantara di antara pengguna dan pengkalan data. - Sistem yang menyimpan data, menyokong query, membuat ...
Read more

Aplikasi Pangkalan Data Murid APDM

Aplikasi Pangkalan Data Murid(APDM) | Aplikasi Pangkalan Data Murid | aplikasi pangkalan data murid (apdm) online|aplikasi pangkalan data murid secara atas ...
Read more