Panduan Penulisan Folio Bhg1

75 %
25 %
Information about Panduan Penulisan Folio Bhg1

Published on February 22, 2008

Author: cikgunorza

Source: slideshare.net

PANDUAN PENULISAN FOLIO REKA CIPTA SPM 3763/2 (Untuk kegunaan Guru dan pelajar Reka Cipta) DISEDIAKAN OLEH PN. HJH NORZA MOHD. SALEH http://cikgunorza.multiply.com Panitia Reka Cipta SMK Seri Medan, 83400 Batu Pahat, Johor

BORANG PENGEMUKAAN PENGESAHAN BERPERINGKAT Nama : Ronal b. Dino Angka Giliran : JA066 A010 No. KP : 900101-10-6667 Tema : Penyukatan Tingkatan : Calon hendaklah melengkapkan ruangan t.t & tarikh pengemukaan Borang ini perlu dilengkapkan dengan mengisi setiap aspek yang telah dikemukakan kepada guru. Ruang T.T adalah tanda tangan calon (bukan tanda tangan guru) . BORANG INI DITAMPAL DI BAHAGIAN DALAM KULIT HADAPAN SAHAJA Mengenal pasti & analisis masalah 05.07.06 T.T Calon Perkara Tarikh T.T Calon Perkara Tarikh En. Azman 2007 En. Rahmat Salamon 2006 Nama Guru Tahun

ISI KANDUNGAN Susunan folio hendaklah dirujuk dalam dokumen pentaksiran yang diberikan oleh LPM Penyiasatan Produk Sedia Ada (Inovasi) @ Ciptaan Baru Pengumpulan Data / Rekaciptaan Sedia Ada @ Ciptaan Baru Menganalisis Fungsi Rekaciptaan Sedia Ada @ Ciptaan Baru Menyenaraikan Hasil Dapatan Rumusan 1.2 1.2(i) 1.2(ii) 1.2(iii) 1.2(iv) 1 2 3 Mengenalpasti dan menganalisis masalah Penyataan Masalah Pengumpulan Data & Maklumat Berkaitan Masalah Huraian Data/Maklumat Rumusan 1.1 1.1(i) 1.1(ii) 1.1(iii) 1.1(iv) i ii iii iv v vi Borang pengesahan berperingkat Isi kandungan Maklumat Am Carta Alir Individu Rekod Kerja Penghargaan M/S PERKARA BIL.

ISI KANDUNGAN Rujukan / Bibliografi Lampiran Lukisan Kerja 2D dan 3D 2.5 Pembinaan Rekaciptaan 1.6 1.6(i) – (iv) Merancang dan Mengorganisasi 1.5 1.5(i) – (iv) Mencipta dan Membentuk Rekaciptaan 1.4 1.4(i) – (iv) Menjana & Membentuk Pelbagai Idea Mengenal Pasti Dua Kaedah / Prinsip Menjana Idea Membuat Perbandingan Dari Segi Fungsi Rumusan 1.3 1.3(i) 1.3(ii) 1.3(iii) 1.3(iv) M/S PERKARA BIL.

MAKLUMAT AM NAMA : RONAL BIN DINO ANGKA GILIRAN : JA066A010 NO. K/P : 900101-10-6667 TEMA : PENYUKATAN NAMA ARTIFAK : EZ-FLOW Pelajar dinasihatkan supaya tidak lupa menuliskan NAMA ARTIFAK

NAMA : RONAL BIN DINO

ANGKA GILIRAN : JA066A010

NO. K/P : 900101-10-6667

TEMA : PENYUKATAN

NAMA ARTIFAK : EZ-FLOW

SINOPSIS (penerangan ringkas tentang projek yang dihasilkan) Penerangan meliputi: Tujuan artifak dihasilkan (untuk menyelesaikan masalah apa) Bahan yang digunakan Cara artifak berfungsi

(penerangan ringkas tentang projek yang dihasilkan)

Penerangan meliputi:

Tujuan artifak dihasilkan (untuk menyelesaikan masalah apa)

Bahan yang digunakan

Cara artifak berfungsi

CARTA ALIR KERJA INDIVIDU Nota: Hanya anak panah sahaja dibenarkan MENGENALPASTI MASALAH A YA TIDAK Simbol Permulaan Simbol Proses melakukan kerja Simbol Penilaian @ membuat keputusan Simbol Penyambungan - Jika terdapat sambungan pada mukasurat sebelah

Nota:

Hanya anak panah sahaja dibenarkan

SAMBUNGAN B A YA TIDAK Setiap individu mempunyai carta alir yang BERBEZA

SAMBUNGAN B EZ-FLOW YA TIDAK Nama artifak hendaklah ditulis di hujung carta alir Carta alir yang salah akan menjejaskan calon untuk mendapat markah dalam Aspek 1.5

Kesilapan pelajar MENGENALPASTI MASALAH A YA TIDAK Anak panah tidak tepat Anak panah tidak menyentuh rombus Bentuk anak panah SALAH

REKOD KERJA MASA TARIKH T. T. GURU BUTIRAN KERJA TEMPAT Jika calon gagal mengemukakan rekod kerja yang lengkap, bermakna rekod kerja berkenaan tidak sempurna untuk dinilai. Butiran yang lengkap sehingga terhasilnya folio & artifak Rekod Kerja & Carta Alir merupakan kriteria di bawah Aspek 1.5 – Merancang & Mengorganisasi Bengkel RC Perbincangan tema dengan guru serta ahli kumpulan 10.45 9.30 01.07.06 TAMAT MULA

Jadual Kerja 07 Penilaian Menguji artifak Membina artifak Menguji komponen Menyediakan komponen Susun atur kerja Pencetusan / penjanaan idea Mengenalpasti masalah Perbincangan guru - pelajar 06 05 04 02 01 12 11 10 09 08 07 2008 2007 Tarikh Item

1.1 MENGENALPASTI & MENGANALISIS MASALAH YANG MEMERLUKAN PENYELESAIAN MENERUSI SATU REKA CIPTAAN

1.1.1 PENYATAAN MASALAH Contoh: Ibu saya mengusahakan sebuah warong di pekan Seri Medan. Di warong beliau menjual pelbagai jenis minuman termasuk minuman bersusu. Namun begitu, beliau sering mengeluh kerana susu pekat yang disukat untuk membuat minuman tidak seragam . Sering pelanggan mengadu minuman terlalu manis atau terlalu tawar. Kerja menyukat susu pekat yang dilakukan juga sangat leceh . Ramai pelanggan lari ke warong lain. Akibatnya, ibu saya kerugian . Daripada situasi di atas, satu masalah yang ibu saya hadapi ialah sukar untuk menyukat susu pekat dengan seragam . Penyataan sesuai dengan tema Kata kunci tepat dengan tema Akibat daripada masalah Kata kunci tentang masalah

1.1.2 PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT Calon hendaklah menyatakan kaedah pengumpulan data yang digunakan dengan jelas dalam bahagian ini. Jika calon menggunakan kaedah soal selidik, borang soal selidik hendaklah dilampirkan selepas aspek 1.1.2 ini Contoh: Saya telah menjalankan satu kaji selidik berkenaan masalah …………..1………. dengan mengedarkan sebanyak ……2….. borang soal selidik kepada ………3…….. orang responden pada …….4…… dan memungutnya pada ……..5……. . Contoh borang soal selidik dilampirkan. Catatan: Nyatakan masalah yang dikenalpasti Nyatakan bilangan responden (yang logik) Siapakah sampel / responden yang dipilih Tarikh borang dikeluarkan Tarikh borang dikumpul

Calon hendaklah menyatakan kaedah pengumpulan data yang digunakan dengan jelas dalam bahagian ini.

Jika calon menggunakan kaedah soal selidik, borang soal selidik hendaklah dilampirkan selepas aspek 1.1.2 ini

Catatan:

Nyatakan masalah yang dikenalpasti

Nyatakan bilangan responden (yang logik)

Siapakah sampel / responden yang dipilih

Tarikh borang dikeluarkan

Tarikh borang dikumpul

1.1.2 PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT (SAMBUNGAN) Data boleh dipersembahkan dalam bentuk Jadual dan Carta seperti berikut: % Peratus 10 20 60 50 40 30 90 80 70 100 Sukatan tidak seragam Jenis masalah Kerja leceh Kerugian Ingin cuba alat baru 5 95 Ingin cuba alat baru 4. 25 75 Kerugian 3. 10 90 Kerja leceh 2. 15 85 Sukatan tidak seragam 1. Tidak (%) Ya (%) Item soalan No

1.1.2 PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT (SAMBUNGAN) Contoh borang soal selidik: Latar belakang Jantina: Lelaki Perempuan Pekerjaan : Surirumah Pengusaha warong Kerajaan / swasta B. Tandakan pada ruang yang berkenaan Anda ingin mencuba alat baru jika terdapat di pasaran? 4. Adakah anda mengalami kerugian? 3. Adakah kerja menyukat itu leceh? 2. Adakah sukatan susu pekat anda tidak seragam? 1. Tidak Ya Item soalan No

Latar belakang

Jantina: Lelaki Perempuan

Pekerjaan :

Surirumah

Pengusaha warong

Kerajaan / swasta

Kesilapan pelajar Persembahan data TIDAK TEPAT dengan soalan dalam borang soal selidik

1.1.3 HURAIAN DATA Hurai data seperti yang telah diperolehi dalam hasil PENGUMPULAN DATA Contoh: Berdasarkan hasil dapatan, sejumlah 85% responden mengalami sukatan yang tidak seragam , 90% pula merasakan kerja menyukat ini melecehkan , 75% mengalami kerugian dan sejumlah 95% ingin mencuba alat baru sekiranya itu dapat mengatasi masalah mereka. Huraian berdasarkan item soalan

1.1.4 RUMUSAN Contoh: Berdasarkan huraian dalam aspek 1.1.3, didapati majoriti responden (lebih 75%) memang mengalami masalah ketika menyukat susu pekat. Kesilapan pelajar: Menyatakan SEMUA responden menghadapi masalah sedangkan peratusnya hanya sekitar 80% - 90%. Perkataan SEMUA hanya mewakili nilai 100% responden menghadapi masalah.

Kesilapan pelajar:

Menyatakan SEMUA responden menghadapi masalah sedangkan peratusnya hanya sekitar 80% - 90%.

Perkataan SEMUA hanya mewakili nilai 100% responden menghadapi masalah.

1.2 MEMBUAT PENYELIDIKAN & PENYIASATAN BERHUBUNG DENGAN REKA CIPTAAN

1.2.1 MENGUMPUL DATA/MAKLUMAT REKA CIPTAAN SEDIA ADA (INOVASI) Contoh: Saya telah menjalankan pemerhatian / kajian / dsb dan hasil dapatan adalah seperti berikut: Peringatan: Alat sedia ada adalah merujuk kepada alat yang digunakan untuk melakukan kerja yang telah ditentukan PENGELUAR. CONTOH: SUDU untuk menyenduk makanan (BUKAN untuk menyukat)

1.2.1 MENGUMPUL DATA/MAKLUMAT REKA CIPTAAN BARU Jika tiada alat sedia ada yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah dikenal pasti di pasaran, pelajar hendaklah membuat kajian untuk PENEMUAN BARU Contoh: Maklumat penemuan baru: Subjek rujukan : sudu / senduk Fungsi asal : menyenduk makanan Kajian fungsi : hujung bentuk mungkum Aplikasi fungsi : boleh menyukat dengan cara menghitung bilangan Sumber data : pengalaman / rujukan / pada manual penggunaan Teori sains : susu pekat adalah bahan cecair, ia akan mengikut bentuk dan isipadu bekas yang menakungnya

Contoh:

Maklumat penemuan baru:

Subjek rujukan : sudu / senduk

Fungsi asal : menyenduk makanan

Kajian fungsi : hujung bentuk mungkum

Aplikasi fungsi : boleh menyukat dengan cara menghitung bilangan

Sumber data : pengalaman / rujukan / pada manual penggunaan

Teori sains : susu pekat adalah bahan cecair, ia akan mengikut bentuk dan

isipadu bekas yang menakungnya

1.2.2 ANALISIS FUNGSI REKA CIPTAAN ALAT SEDIA ADA PENEMUAN BARU Subjek rujukan : sudu / senduk Fungsi asal : menyenduk makanan Kajian fungsi : hujung bentuk mungkum Aplikasi fungsi : boleh menyukat dengan cara menghitung bilangan Sumber data : pengalaman / rujukan / pada manual penggunaan Teori sains : - susu pekat adalah bahan cecair, ia akan mengikut bentuk dan isipadu bekas yang menakungnya - pengalirannya akan mengikut arah tarikan graviti - lebih tumpat daripada air oleh itu akan berada di bawah bekas ATAU (lihat pada manual pengguna) Susu pekat dicedok dan sukatan dikira dengan bilangan kali (BUKAN – menyukat / penyukatan) FUNGSI OPERASI PRODUK

ALAT SEDIA ADA REKA CIPTAAN BARU Rumuskan apa yang telah diiperolehi dari dapatan teori. Contoh – Lebih besar saiz bekas, lebih banyak isipadu cecair (susu) yang dapat disukat. 1.2.3 MENYENARAIKAN HASIL DAPATAN BERDASARKAN MAKLUMAT YANG DIPEROLEHI ATAU Huraian tidak berkaitan dengan fungsi X Susu masih boleh tercicir keluar Proses menyukat leceh kerana perlu di cedok satu persatu Menyukat dengan agak tepat Ringan(???) (namakan) KELEMAHAN KEKUATAN PRODUK

Susu masih boleh tercicir keluar

Proses menyukat leceh kerana perlu di cedok satu persatu

Menyukat dengan agak tepat

Ringan(???)

1.2.4 RUMUSAN ALAT SEDIA ADA Contoh: Daripada analisis yang telah dibuat, saya dapati alat penyukat yang sedia ada tidak berupaya melakukan proses penyukatan dengan bersih dan cepat . Maka satu reka ciptaan berupa alat penyukat perlu dihasilkan untuk mengatasi masalah itu. @ REKA CIPTAAN BARU Daripada hasil dapatan yang diperolehi dapatlah dirumuskan bahawa masih tiada alat sedia ada yang dikenal pasti untuk mengatasi masalah penyukatan. Oleh itu satu reka ciptaan yang baru perlu dihasilkan bagi mengatasi masalah tersebut.

1.3 MENJANA & MEMBENTUK PELBAGAI IDEA YANG MENJURUS KEPADA PENYELESAIAN MASALAH YANG TELAH DIKENAL PASTI

1.3.1 MENGENALPASTI DUA KAEDAH @ PRINSIP YANG BERBEZA & MENGHASILKAN IDEA DALAM BENTUKLAKARAN BERLABEL Lakaran = 2 Bentuk – PERSPEKTIF + BERLABEL Contoh: IDEA 1 Aplikasi : Menyukat Kaedah : Menyukat Butang Ruang dispenser

Add a comment

Related pages

jual alat bekas press manual penutup minuman - Crusher Harga

Panduan Penulisan Folio Bhg1 22 Feb 2008 ... Di wg beliau menjual pelbagai jenis minuman termasuk minuman bersusu. ... Contoh: Saya telah menjalankan satu ...
Read more

Contoh Penulisan Folio Reka Cipta 3763 Spm Kertas 2

CONTOH PENULISAN FOLIO REKA CIPTA ... Alhamdulillah dan Syukur kehadrat Ilahi Panduan Penulisan Folio Reka Cipta SPM 3763/2 telah berjaya disiapkan.
Read more

Panduan Penulisan Kajian Tingkatan 6 1 | Best Movie

Panduan penulisan folio bhg1 1. panduan penulisan folio reka cipta spm 3763/2 (untuk kegunaan guru dan pelajar reka cipta) disediakan oleh pn.. Panduan ...
Read more

Folio Sivik

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more

Bibliografi Rujukan Makanan - Manfaat Sehat Alami s

Panduan Penulisan Folio Bhg1 1. PANDUAN PENULISAN FOLIO REKA CIPTA SPM 3763/2 (Untuk kegunaan Guru dan pelajar Reka Cipta) DISEDIAKAN OLEH PN.
Read more

M.rodz`s Blog: contoh folio sejarah Tingkatan 1

Folio yang ini amat penting buat saya memandangkan perkara ini merupakan ... Contoh untuk penulisan objektif ... PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA ...
Read more

Contoh Rujukan Folio | 2mapa.org

Panduan penulisan folio bhg1 1. panduan penulisan folio reka cipta spm 3763/2 (untuk kegunaan guru dan pelajar reka cipta) disediakan oleh pn..Contoh ...
Read more

History begins here...: Panduan penulisan penghargaan ...

Panduan penulisan penghargaan, objektif, kaedah dan rumusan kerja kursus Salam kepada semua pelajar SDAR tingkatan 3 dan calon-calon PMR ...
Read more