Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluina

50 %
50 %
Information about Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluina

Published on June 16, 2016

Author: SitraHyvinvointi

Source: slideshare.net

1. Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluina Lea Konttinen, Sitra Riikka-Leena Leskelä, NHG 17.06.2016

2. Sitra • 2016 •

3. Sitra • 2016 • Miksi palvelupaketit? Ei tietoa asiakkaiden palvelukokonaisuuksista ja kokonaiskustannuksista Toimintaa ja taloutta koskevien tietojen yhdistäminen Tarkastellaan yhtä rahoituskanavaa tai palvelusiiloa kerrallaan Palveluiden integraatiota tukevan tiedon tuottaminen (sp, pth ja esh) Tiedot hajallaan, vertailu haastavaa Yhtenäinen raportointijärjestelmä mahdollistaa vertailtavuuden Nykyinen toimintamalli Palvelupakettien tarjoama ratkaisu

4. Sitra • 2016 • Palvelupakettien toimintotaso mahdollistaa palveluiden liittämisen palvelupaketteihin

5. Palvelupaketit osana ohjausjärjestelmää

6. 6 Palvelupakettimalli on riippumaton tuotannon hallinnollisista rakenteista ja tuottajan organisaatiosta

7. 7 Palvelupaketeilla tietoa eri tasolle • Järjestäjien ohjaaminen vertailutiedon avulla • Vaihtoehtoinen malli valtionosuusjärjestelmän sijasta • Ohjaustiedon tarve tarkentuu lakiuudistuksen edetessä • Työkalun sote-palveluiden ohjaamiseen ja raportointiin • Vertailutietoa alueittain tai tuottajittain kehittämistyön tueksi • Mittareita kapasiteetin mitoitukseen ja resurssikulutukseen • Mittareita laadun, vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen ja järjestelmän uudistumiskykyyn • Asiakas- ja palveluohjaus keskeinen työkalu oikea-aikaisten ja integroitujen sote-palveluiden ohjauksessa • Palvelupaketeissa asiakasohjaus on sisällytetty tuotteeksi kaikkiin sote-palveluihin

8. 8Sitra • Etunimi Sukunimi • 0.0.2015 • Palvelupaketit verrattuna sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän suorituskyvyn mittaamisen ja päätöksenteon tuen välineenä eri tasoilla

9. Sitra • 2016 • • Keskeisimmäksi nykyhetken tietopohjaa parantavaksi tekijäksi todettiin mahdollisuudet tuottaa valtakunnallisesti relevanttia vertailutietoa • Palvelupakettien odotetaan tuottavan aiempaa parempaa palveluiden integraatiota tukevaa tietoa • Sisäisen tilastoinnin ja raportoinnin auditointi • Ostopalveluiden seurannan ottaminen osaksi samaa raportointia kuin oma toiminta. • Asiakasmäärät mukaan raportointiin käyntien ja hoitopäivien rinnalle. • Raportointiviitekehyksessä katseen nostaminen ylätasolle. Esimerkkejä pilotin aikana saaduista hyödyistä

10. Sitra • 2016 • • Asiakasmäärien ja kustannusten määrittelyt  Edellyttää mm. määritelmien tarkkaa dokumentointia ja dokumentoinnin noudattamista, jotta tiedot olisivat vertailukelpoisia. • Muiden mittareiden ja indikaattorien testaus, mm. laatu-, vaikuttavuus- ja uudistumiskyvyn indikaattorit • Tietojärjestelmäkehitys • Palvelupakettimallin liittäminen osaksi maakunnan kokonaisvaltaista ohjausta Edellytyksiä palvelupakettien valtakunnalliselle käyttöönotolle

11. Rakennamme huomisen menestyvää Suomea sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund

12. JUTELLAAN! #huomisen sote

#huomisen presentations

Add a comment