Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna

50 %
50 %
Information about Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna

Published on June 16, 2016

Author: SitraHyvinvointi

Source: slideshare.net

1. Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna Mitä tiedämme soten kustannus- ja toimintatiedoista tänään? Eero Vaissi 17.6.2016 Sitra • 2016

2. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Sitran yhteistyöhanke Pilotit: 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2. Pohjois-Savo (Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja Kysteri), 3. Siun SOTEn kuntayhtymä 4. Tampereen kaupunki 5. Porvoon kaupunki 6. Varsinais-Suomi (VSSHP, Raisio, Rusko, Akseli- kuntayhtymä) 7. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Asiantuntija-/sidosryhmätapaamiset NHG – ulkoinen arvioija ja koko loppuraportin kokooja THL – laatu ja vaikuuttavuusmittarit Sitra • 2016

3. MAAKUNNALLISET PALVELUPAKETIT Ikäpainotteiset (= tietyn ikäiselle asiakasryhmälle, toistuvat palvelut) 1. Lasten, nuorten ja perheiden palvelupaketti 2. Työterveyshuollon palvelupaketti 3. Aikuisten sosiaalipalvelujen palvelupaketti 4. Hoito- ja hoivapalvelujen palvelupaketti Kohdennetut palvelut (= asiakkaan erityistarve) 5. Suun terveydenhuollon palvelupaketti 6. Keskitetyn erikoissairaanhoidon palvelupaketti 7. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelupaketti 8. Vammaisten palvelujen palvelupaketti 9. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelupaketti 10. Laaja-alaisen palvelutarpeenarvion palvelupaketti (Avainasiakkaan palvelupaketti= paljon palvelua tarvitsevat asiakkaat) KANSALLISET TUKIPALVELUPAKETIT 17. ICT-palvelujen tukipaketti 18. Omahoidon tukipaketti 19. Etähoidon tukipaketti 20. Hankintojen tukipalvelut 21. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipaketti Kaikille asiakkaille suunnattuja ”taudista” ja tarpeesta riippumattomia 11. Vastaanottopalvelujen palvelupaketti 12. Päivystyksen palvelupaketti 13. Ensihoidon palvelupaketti 14. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelupaketti Muut palvelupaketit: Palvelupaketit, jotka edellyttävät muutosta rahoitukseen, eivätkä ole mukana pilotoinnissa -> ovat toimintalähtöisiä 15. Lääkehuollon palvelupaketti (sisältö puuttuu vielä) 16. Matkapalvelujen palvelupaketti (sisältö puutuu vielä)

4. Sitra • 2016 Bruttokulut ja asiakasmäärät palvelupaketeittain Eksotessa

5. Sitra • 2016 Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset palvelupaketti- mallin mukaisesti jaoteltuna Eksotessa ja Siun Sotessa 2015

6. Sitra • 2016 Hoito- ja hoivapalveluiden palvelupaketin kustannusten (yli 75-vuotiaat) jakautuminen toiminnoittain 2015 (yli 75-vuotiaat)

7. Sitra • 2016 Lasten, nuorten ja perheiden palvelupakettien tiedot vielä osin puutteellisia 2015 (pilottikunnat Varsinais-Suomi 2014)

8. sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Kiitos!

Add a comment

Related pages

Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna

Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna ... työkaluna Palvelupaketit Palvelupaketit Palvelupaketit Palvelupaketit Rahoitus jätetty tässä vaiheessa pois, ...
Read more

Ikäihmiset | Sitra

Esitykset Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluina . Lea Konttinen, ... Esitykset Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna .
Read more

Nuorten syrjäytyminen | Sitra

Esitykset Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluina . Lea Konttinen, ... Esitykset Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna .
Read more

Kuntoutuspalveluiden laatu- ja indikaattorityö Sitran ...

sopivan palveluntuottajan ... vertailun työkaluna Palvelupaketit Palvelupaketit ... • Siun soten kuntayhtymä: kaikki paketit, ...
Read more

Toimeksi / Ajankohtaista

Enemmistö suomalaisista pitää nykyistä alkoholipolitiikkaa sopivan väljänä ... Lapin Soten vuoden 2016 ... omia asioitaan joka kerta eri ihmiselle.
Read more

⭐Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2014 - docplayer.fi

... tuo juhlan teemaan tai tilaisuuteen sopivan ... joka toimii työkaluna ekomuseon ... ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit ...
Read more