Paleolític2

50 %
50 %
Information about Paleolític2
Education

Published on March 13, 2014

Author: santjordiciclemitja

Source: slideshare.net

JúliaJúlia ii Oriol M.Oriol M.

 Recollien tot allò que la natura els oferia.Recollien tot allò que la natura els oferia.  Pescaven, caçaven i recol·lectaven. PreparavenPescaven, caçaven i recol·lectaven. Preparaven trampes.trampes.

 Els estris utilitzats podien consistir en unEls estris utilitzats podien consistir en un pal per cavar i algun tipus de recipient perpal per cavar i algun tipus de recipient per transportar els aliments recol·lectats.transportar els aliments recol·lectats.

 Els nòmades eren aquells grups humans que vivien d’allòEls nòmades eren aquells grups humans que vivien d’allò que el medi els oferia. Construïen petites cabanes que lesque el medi els oferia. Construïen petites cabanes que les feien amb pell i pals.feien amb pell i pals.

 Van aprendre a unir petites peces per a ferVan aprendre a unir petites peces per a fer objectes més grans i formes variades.objectes més grans i formes variades.  Van fer escultures anomenadesVan fer escultures anomenades VenusVenus prehistòriques.prehistòriques.

 Van aprendre a unir petites peces per a ferVan aprendre a unir petites peces per a fer objectes més grans i formes variades.objectes més grans i formes variades.  Van fer escultures anomenadesVan fer escultures anomenades VenusVenus prehistòriques.prehistòriques.

Add a comment

Related presentations

Related pages

La pintura rupestre del Plistocè | Joan Campàs ...

... i es va adoptar el terme Art Paleolític2 –el concepte més acceptat–, tot i que és un nom connotat pejorativament («pedra vella») ...
Read more