Palau de la Música Catalana (Domènech i Montaner)

33 %
67 %
Information about Palau de la Música Catalana (Domènech i Montaner)
Education

Published on February 27, 2014

Author: mmonter

Source: authorstream.com

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA: PALAU DE LA MÚSICA CATALANA PowerPoint Presentation: IDENTIFICACIÓ 1.1. DADES GENERALS NOM: Palau de la Música Catalana AUTOR: Lluís Domènech i Montaner (1850-1923) CRONOLOGIA: 1905-1908 ESTIL: Modernisme MATERIALS: ferro, vidre, maó, ceràmica SISTEMA CONSTRUCTIU: amb materials nous TIPOLOGIA: auditori LOCALITZACIÓ: Barcelona DESCRIPCIÓ Remodelat per Òscar Tusquets (1982-1990) PowerPoint Presentation: 1.2. AUTOR: lluís domènech i montaner Nascut a Barcelona el 1850 Lluís Domènech i Montaner va obtenir els títol d’arquitecte l’any 1873, i es va ocupar de la construcció de diversos edificis de l’Eixample barceloní. A partir del 1900, Domènech i Montaner es va convertir en un dels grans representants del Modernisme català i va construir edificis en els quals aconseguí una integració intel·ligent de l’arquitectura i les arts decoratives. També exercí una gran influencia en la difusió del Modernisme des de la seva càtedra de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, on va formar deixebles com Gaudí, Puig i Cadafalch o Jujol . Compromès políticament amb el catalanisme, va ser un impulsor de la Lliga Regionalista. Arribà a ser diputat a les corts espanyoles amb la Lliga el 1898. Lluís Domènech i Montaner morí a Barcelona el 1923. PowerPoint Presentation: 1.2. AUTOR: lluís domènech i montaner OBRES: En el Restaurant del Parc de la Ciutadella (també conegut com El Castell dels 3 dragons ) de Barcelona (1888) (actualment Museu Zoològic), oferí solucions que s’avançaven al seu temps (estructura de ferro i rajoles vistes) i que desenvolupà més endavant en el Palau de la Música Catalana (1908) - que te una fantàstica decoració de mosaic, ceràmica i vitralls policroms -, i en altres edificis com l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i l' Institut Pere Mata de Reus. Una interessant característica dels treballs de Domènech i Montaner es la seva evolució cap a la lleugeresa que també es fa evident en el Palau de la Música Catalana i que s’oposa a l’evolució de Gaudí cap a una edificació més pesant. Restaurant del Parc de la Ciutadella (també conegut com El Castell dels 3 dragons ) de Barcelona (1888) (actualment Museu Zoològic) PowerPoint Presentation: Institut Pere Mata de Reus (1897-1912) PowerPoint Presentation: Hospital de Sant Pau de Barcelona (1901-1903) PowerPoint Presentation: Casa Lleó Morera de Barcelona (1905) PowerPoint Presentation: Catalunya va viure l'últim terç del XIX una gran renovació cultural, reflectida sobretot en la literatura, la música, les arts plàstiques i l'arquitectura. Tot plegat formava part de la Renaixença, que va fer ressorgir els valors catalans, juntament al creixement de la indústria i el comerç L'aparició del catalanisme polític fomentà un nacionalisme que s'estengué a tots els àmbits. El 1888 Barcelona organitzà la primera Exposició Universal d'Espanya . L'Ajuntament va emprendre grans transformacions urbanístiques que varen convertir Barcelona en una gran ciutat europea. 1.3. CONTEXT HISTÒRIC PowerPoint Presentation: Barcelona va créixer en població i extensió, sobre tot a començament del segle XX. L'aprovació del pla urbanístic de Cerdà (1859) unia el nucli antic de la ciutat amb els municipis dels voltants. Així va néixer el passeig de Gràcia que anava del casc antic al municipi de Gràcia. Aquest passeig es convertí en la principal arteria de la ciutat, triada per la burgesia per construir-hi les seves residències. Aquesta via el 1905 ja estava pavimentada i il·luminada i hi varen començar a circular els principals mitjans de transport. PowerPoint Presentation: El projecte del Palau de la Música Catalana es relaciona amb la plenitud de la Renaixença catalana i la creació, l’any 1891, de l’Orfeó Català que, dirigit per Lluís Millet i Amadeu Vives, impulsava la música catalana. El cant coral va servir, des de mitjans del XIX, per a que els obrers tinguessin un lleure creatiu i treure'ls de la taverna; Anselm Clavé va ser-ne el precursor a Catalunya. Després de recórrer diverses seus provisionals, l’Orfeó Català va comprar un local al carrer Sant Pere Més Alt i va encarregar la construcció de la seva seu definitiva a Lluís Domènech i Montaner. El Palau va costar un milió de pessetes, que es van recollir amb emprèstits i donacions.  Lluís Millet i Pagès fundador de l' Orfeó Català  Amadeu Vives (1871-1932) PowerPoint Presentation: Context artístic. Durant les darreres dècades del segle XIX esclata un nou corrent artístic: el modernisme . El caracteritzen un desig de modernitat, una vinculació clara amb les novetats artístiques europees i la intenció de vehicular un corrent d'expressió autòcton, nacional català. El modernisme assoleix la seva màxima expressió en l'arquitectura, que es manifesta com un art total i integrador de vitralls, ferros forjats, ceràmica, mobiliari. La concepció individual de cada obra i el gust pel detall caracteritzen un estil que defuig la línia recta i les solucions clàssiques i que escapa a qualsevol convencionalisme. Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch, Lluís Domènech i Montaner i Rafael Masó sobresurten com a grans arquitectes que basteixen les cases de la burgesia, de la menestralia, de sectors populars, i edificis públics, fàbriques, cellers i botigues. PowerPoint Presentation: ESTIL : MODERNISME El Modernisme és un moviment cultural europeu de finals del segle XIX i principis del XX. Malgrat que aquest moviment cultural de recerca de noves formes i expressions afecta a totes les manifestacions de l'art i el pensament, és en l'arquitectura i les arts plàstiques on es mostra amb ple sentit. Trets generals de l'arquitectura modernista són: la modernització de les tècniques de construcció (ús del ferro I d'elements prefabricats), al mateix temps que conserva elements tradicionals, el predomini de la corba sobre la recta, l'asimetria i el dinamisme de les formes, el detallisme de la decoració i l'ús freqüent de motius vegetals, la integració en l'edifici de totes les arts plàstiques. AMIGÓ: Casa Pavillard (Badalona) 1888-1920 PowerPoint Presentation: Arquitectes modernistes destacats: Gaudí , Domènech i Montaner , Puig i Cadafalch , Horta (Bèlgica) i Wagner (Àustria) DOMÈNECH I MONTANER: Palau de la Música Catalana , 1905-1908) GAUDÍ: Casa Batlló ,1877 PUIG I CADAFALCH: Casa Amatller , 1898-1900 HORTA: Casa Tassel , 1892-1893 WAGNER: Casa Majòlica , 1899 PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL 2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS En la construcció del Palau , Domènech i Montaner va utilitzar materials moderns com el ferro i el vidre i d'altres ben populars com la ceràmica, els maons i la terrissa. PowerPoint Presentation: 2.1 . ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS El suport de l'estructura s'aconsegueix mitjançant un entramat metàl·lic i columnes de ferro que alliberen els murs de la funció de sustentació i que permeten crear grans espais i obrir grans finestrals. Com en el Gòtic, les càrregues es troben concentrades en punts molt concrets i, d’aquesta manera, els murs queden alliberats de sostenir l’edifici. Els murs són de tancament (mur cortina) sense sostenir res i en bona part són vitralls. PowerPoint Presentation: 2.2. ESPAI INTERIOR: obert i amb una decoració exuberant L'espai interior es divideix en tres parts ben diferenciades: els accessos, on se situen dues escales monumentals; PowerPoint Presentation: 2.2. ESPAI INTERIOR: obert i amb una decoració exuberant Escales monumentals Auditori Escenari PowerPoint Presentation: 2.2. ESPAI INTERIOR: obert i amb una decoració exuberant L'espai interior es divideix en tres parts ben diferenciades: els accessos, on se situen dues escales monumentals; l'auditori, on se separen el pati de butaques i les llotges, i PowerPoint Presentation: 2.2. ESPAI INTERIOR: obert i amb una decoració exuberant L'espai interior es divideix en tres parts ben diferenciades: els accessos, on se situen dues escales monumentals; l'auditori, on se separen el pati de butaques i les llotges, i l'escenari, que en no presentar l'arc superior que tradicionalment l’emmarcava, queda integrat plenament en el conjunt. Tots aquests espais aconsegueixen assolir una gran unitat gràcies a la profusa decoració de tots i cadascun dels racons de l'edifici. PowerPoint Presentation: 2.2. ESPAI INTERIOR: obert i amb una decoració exuberant En la planta baixa , el vestíbul dona a una gran escala imperial que porta al primer pis. Hi ha fanals, com de carrer, un arrambador de rajola cuita de color groc, que és arreu de l’edifici, i relleus de flors i plantes, d'instruments musicals i notes a les columnes i d’altres llocs. El replà del primer pis uneix l’auditori amb la sala de descans. PowerPoint Presentation: 2.2. ESPAI INTERIOR: obert i amb una decoració exuberant L'element central del Palau de la Música és la sala de concerts , entorn de la qual giren els altres espais. L'escenari, el pati de butaques i les llotges no presenten la separació habitual, sinó que s'integren en un conjunt. A la línia superior de l'escenari no s'hi va construir cap arc sinó que l'espai quedà delimitat per dos grups escultòrics dissenyats per Pau Gargallo: l'un representa la música popular (un bust d'Anselm Clavé): l'altre representa la música culta (un bust de Beethoven). PowerPoint Presentation: 2.2. ESPAI INTERIOR: obert i amb una decoració exuberant L'element central del Palau de la Música és la sala de concerts , entorn de la qual giren els altres espais. L'escenari, el pati de butaques i les llotges no presenten la separació habitual, sinó que s'integren en un conjunt. A la línia superior de l'escenari no s'hi va construir cap arc sinó que l'espai quedà delimitat per dos grups escultòrics dissenyats per Pau Gargallo: l'un representa la música popular (un bust d'Anselm Clavé): l'altre representa la música culta (un bust de Beethoven). PowerPoint Presentation: 2.2. ESPAI INTERIOR: obert i amb una decoració exuberant Al fons de l’escenari sobre el trencadís que recobreix el mur destaquen les figures de 18 dones inclinades que toquen diferents instruments: són les muses de la Música. Són bustos esculpits completats amb cossos i vestits de mosaic. Totes presenten vestits diferents i apareixen unides per garlandes, també de mosaic. Aquest fris va ser realitzat per Eusebi Arnau(1863 -1933) PowerPoint Presentation: 2.2. ESPAI INTERIOR: il·luminació A la sala principal destaca el gran vitrall del sostre en forma de cúpula invertida que actua com a gran làmpada i aporta llum natural a l'interior. Aquesta claraboia està envoltada de sanefes de ceràmica representant poncelles de rosa Als murs laterals diverses escultures de Pau Gargallo fan referència a obres musicals (per exemple La Valquíria de Wagner) i es combinen amb immensos vitralls. PowerPoint Presentation: 2.3. ESPAI EXTERIOR: façanes espectaculars A l’exterior es pot contemplar el gran sentit unitari de la façana , que correspon a la construcció original. L’edifici, construït bàsicament amb maó d’obra vista, sobta pel gran monumentalisme a què contribueixen el cromatisme dels materials, el porxo d’entrada, el grup escultòric de la cantonada (obra de Miquel Blay), i el bosc de columnes decorades del balcó principal. PowerPoint Presentation: 2.3. ESPAI EXTERIOR: façanes espectaculars Presenta dues façanes de maó vist vermell, amb arcades a la planta baixa i una tribuna coronada per arcs apuntats i decorada amb columnes de rics mosaics i bustos escultòrics PowerPoint Presentation: 2.3. ESPAI EXTERIOR: façanes espectaculars Un dels aspectes més rellevants de l'exterior és el grup escultòric de Miquel Blay la Cançó popular , a la confluència de les dues façanes. PowerPoint Presentation: Al conjunt podem diferenciar dues parts: En una hi trobem figures femenines i infants, en representació de la llar I en l’altra, el món del treball: el pagès, l’operari, i el pescador que sostenen la musa de la Cançó. Sant Jordi, patró de Catalunya, presideix tot el conjunt. PowerPoint Presentation: 2.3. ESPAI EXTERIOR: façanes espectaculars L’edifici es tanca amb un àtic decorat amb mosaics i una cúpula a la terrassa. En els mosaics de Lluís Bru, formant com una mena de frontó, trobem al centre la Balanguera amb les muntanyes de Montserrat al fons -en al·legoria a la Pàtria- i al seu costats, els cantaires de l’orfeó. PowerPoint Presentation: 2.3. ESPAI EXTERIOR: integració urbanística L 'edifici del Palau de la Música Catalana es troba en un terreny que fa xamfrà, un solar irregular i més aviat reduït. Ubicat en una cantonada d’un petit carrer del centre de Barcelona, la seva edificació en un punt tan poc vistós respon a la voluntat dels membres de l’Orfeó de construir la seva seu a prop d’on vivien la majoria dels seus membres. PowerPoint Presentation: 3. INTERPRETACIÓ 3.1 . CONTINGUT I SIGNIFICACIÓ El Palau de la Música Catalana va ser construït per acollir la seu de l'Orfeó Català -fundat l'any 1891- i, a la vegada, per exercir de sala de concerts. El fort caràcter catalanista de l'Orfeó va fer que el Palau de la Música adquirís des del principi un fort simbolisme. La participació dels artistes catalans més carismàtics, la utilització de materials populars i les referències contínues a la pàtria catalana, ja fos mitjançant al·legories o representacions de les quatre barres de la senyera -amagades durant la dictadura franquista- van fer de l'edifici un emblema patriòtic, lligat al moviment cultural de la Renaixença. En paraules del mateix Domènech i Montaner: " el Palau de la Música Catalana serà el temple de l'art català i el palau del nostre renaixement ". Hi ha signes manifestant la identitat catalana -la senyera i la creu de Sant Jordi- i els escuts de l’Orfeó i del Palau. PowerPoint Presentation: No és un edifici pràctic, com una fàbrica, o una escola o un hospital, és un espai pel lleure; hi ha molta fantasia: per fora sembla com un castell, amb maó tan vermell i contundent, que expressa fortalesa i virilitat; per dins sembla un jardí, sense nit, molt il·luminat pel llum que travessa els vitralls. Quan el visitant hi entra, és com si sortís enfora, cap un exterior ideal, paradisíac. En la sala esclata la imaginació: les escultures, les garlandes de flors, el sostre amb la claraboia. 3.1 . CONTINGUT I SIGNIFICACIÓ PowerPoint Presentation: 3.2. FUNCIÓ El Palau de la Música Catalana fou erigit amb l'objectiu de ser la nova seu de l'Orfeó Català i d'exercir les funcions de sala de concerts . PowerPoint Presentation: 4. VALORACIÓ El Palau de la Música Catalana constituí una exaltació del Modernisme en assolir la integració de totes les arts, tal com defensava aquest moviment: en la construcció i en la decoració de l'interior s'uniren íntimament l'arquitectura, la pintura, l'escultura i les arts decoratives. En aquest sentit, reuneix les característiques que van fer que la burgesia dominant, culta i de caràcter nacionalista, donés suport amb entusiasme al Modernisme: era un moviment que enllaçava amb l'herència del Gòtic nacional dels segles XIV i XV, i que responia a les demandes de modernitat de la burgesia industrial, que valorava les innovacions tècniques i estètiques i que volia fer ostentació del seu gust refinat i de la seva riquesa. PowerPoint Presentation: MODELS I INFLUÈNCIES El Palau de la Música Catalana aconsegueix combinar la tradició constructiva catalana i la modernitat. La primera s'aprecia, d'una banda, en la recuperació de materials com el maó i en els sistemes constructius típics, com l'anomenada volta catalana ; i de l'altra, amb la recuperació de l'herència arquitectònica dels període gòtic. Bernat MARTORELL: Santa Maria del Mar (1329-1383) PowerPoint Presentation: La volta catalana o de maó de pla, és una tècnica de construcció tradicional catalana. Consisteix a cobrir l'espai mitjançant una volta de maons col·locats per la part plana. PowerPoint Presentation: MODELS I INFLUÈNCIES Quant a la modernitat, aquesta ve donada per l'aplicació d'innovacions tècniques com l'ús del ferro i el vidre en l'estructura de l'edifici, igual que en l' Auditori de Chicago de Louis Sullivan (1889). SULLIVAN: Auditorium de Chicago (1889) PowerPoint Presentation: MODELS I INFLUÈNCIES Al segle XX es van emprendre obres de remodelació i ampliació del Palau que, dirigides per l’arquitecte Oscar Tusquets , van ser inaugurades l’any 1989. TUSQUETS: remodelació i ampliació del Palau de la Música Catalana (1989) PowerPoint Presentation: http://www.palaumusica.cat/ca/l-edifici-modernista_23602 http://art2nbatxillerat.blogspot.com.es/2012/01/palau-de-la-musica-catalana-1905-08.html

Add a comment

Related presentations

Related pages

The Art Nouveau building | Palau de la Música Catalana

The Palau de la Música Catalana was built between 1905 and 1908 by the architect Lluís Domènech i Montaner as a home for the Orfeó Català, financed by ...
Read more

Palau de la Musica Catalana by Lluis Domenech i Montanter

Continue to page 2. Other buildings on this site by Lluís Domènech i Montaner include: Casa Marià Fuster i Fuster, Casa Albert Lleó i Morera, and ...
Read more

Lluís Domènech i Montaner – Wikipedia

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) Palau de la Música Catalana (Barcelona) Gran Hotel Internacional (Barcelona) Casa Fuster (Barcelona)
Read more

Palau de la Música Catalana – Wikipedia

Palau de la Música Catalana und Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Barcelona * ... Er wurde vom katalanischen Architekten Lluís Domènech i Montaner
Read more

Palau de la Música Catalana in Barcelona

Das Palau de la Música in Barcelona ist ein Konzerthaus des Modernisme-Architekten Lluís Domènech i Montaner
Read more

Palau de la Música Catalana - Wikipedia, the free ...

Palau de la Música Catalana and Hospital de Sant Pau, Barcelona; ... glass, and ceramics were used in the same way that Domènech i Montaner used them.
Read more

Domènech i Montaner: PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Basic information: Location: Carrer Sant Pau de la Música / Carrer de Sant Pere Mes Alt, 11 Barcelona Qualification: xxxxx (5 on 5)
Read more

Domènech i Montaner: PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

História y descripción del Palau de la música Catalana, una sala de conciertos en Barcelona, diseñada por el arquitecto Domènech i Montaner
Read more

Lluís Domènech i Montaner: el Palau de la Música Catalana

El Palau de la Música Catalana és una de les joies arquitectòniques modernistes més interessants, de visita imprescindible a la ciutat de Barcelona.
Read more