advertisement

Pagpipigil sa sarili

50 %
50 %
advertisement
Information about Pagpipigil sa sarili
Spiritual

Published on February 16, 2014

Author: chreezmd

Source: slideshare.net

advertisement

1Corinthians 6:15 “Hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Cristo? kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Cristo, at gagawin kong mga sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mangyari.”

1Corinthians 6:18-20 18 Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan; nguni't ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan. 19 O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios? at hindi kayo sa inyong sarili; 20 Sapagka't kayo'y binili sa halaga: luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Dios.

Isaiah 52:11 “Kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon, huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay; kayo'y magsilabas sa gitna niya; kayo'y mangagpakalinis, kayong nangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon.”

Proverbs 23:19-21 19 Anak, maging matalino ka at pagisipan mong mabuti ang iyong buhay. 20 Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain. 21 Pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan, at darating ang panahong magdadamit ng basahan.

Proverbs 24:33-34 33 Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukipkip, 34 samantalang namamahinga ka ang kahirapa'y darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan.

Galatians 5:16-17,19-21 16 Sinasabi ko nga, Magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. 17 Sapagka't ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman; sapagka't ang mga ito ay nagkakalaban; upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin.

19 At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, 20 Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, 21 Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios.

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

Pagpipigil sa Sarili — Watchtower ONLINE LIBRARY

PAGPIPIGIL SA SARILI. Pagsupil, pagpigil, o pagkontrol ng isa sa kaniyang sarili, sa kaniyang mga pagkilos, pananalita, o mga kaisipan. (Gen 43:31; Es 5:10 ...
Read more

Pagpipigil sa Sarili - YouTube

Dahil hindi mo dapat kinokontrol ang mga tao, huwag mo ring mina-manipula ang mga pangyayari at mga tao sa kabilugan ng iyong impluwensya upang ...
Read more

Pagpipigil Sa Sarili | SermonAudio.com

... Pagpipigil Sa Sarili. Sign in or signup: ID. cubaorbc. 5,114 active users!! SUNDAY: MAY 15, 2016. Home: News, SITE: Events & Blogs: New Audio & Video ...
Read more

Pagpipigil Sa Sarili - YouTube

Skip navigation Sign in. Search
Read more

Pagpipigil sa Sarili - jw.org

Maraming pakinabang ang pagpipigil sa sarili. Nagbago ang buhay ng isang lalaking mahigit 30 anyos na ngayon nang matuto siyang kontrolin ang galit niya.
Read more

Ang Bunga ng Espiritu-Pagpipigil sa Sarili | SermonAudio.com

Ang Bunga ng Espiritu-Pagpipigil sa Sarili: Self-control. 5/19/2013 (SUN) | Bible: Galatians 5:23. ID. 527132174210 : Sunday - PM
Read more

pagpipigil sa sarili meaning: Tagalog English definition ...

Definition of pagpipigil sa sarili in Tagalog English. Tagalog to English translation of pagpipigil sa sarili is self-control.
Read more

pagpipigil sa sarili meaning: Tagalog Bisaya definition of ...

Definition of pagpipigil sa sarili in Tagalog Bisaya. Tagalog to Bisaya translation of pagpipigil sa sarili is pamugong sa kaugalingon.
Read more

Papipigil sa sarili - Abante Tonite

Papipigil sa sarili. By Kuya Rom September 16, 2016. 1678. Share on Facebook. Tweet on Twitter. Dear Kuya Rom, ... tao at pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili.
Read more

Maikling Tula Tungkol Sa Aking Sarili - Askiver Docs

Read related documents and downloads about Maikling Tula Tungkol Sa Aking Sarili. Find answers researching ebooks, papers or essays. TULA PARA SA MGA INA ...
Read more