Pētnieks brīvpieejas resursu izmantotāja, autora un izdevēja lomās: prakses, vajadzības un grūtības

50 %
50 %
Information about Pētnieks brīvpieejas resursu izmantotāja, autora un izdevēja lomās:...
Education

Published on October 24, 2012

Author: zemnieks

Source: slideshare.net

Description

Manas akadēmiskās lomas un kā tās ietekmē brīvpieejas prakses?

Pētnieks brīvpieejas resursu izmantotāja, autora un izdevēja lomās: prakses, vajadzības un grūtības Jānis Daugavietis LU SPPI zin.as., LU SZF Socioloģijas nodaļas lektors Kā gūglēt gudri jeb kā atšķirt labus brīvpieejas resursus? „Zinātnes kafejnīca” 2012.g. 24. oktobrī, LU kafejnīcā, Raiņa bulv. 19 Skati oriģinālā!

Manas akadēmiskās lomasizmantotājs - pētnieks, pasniedzējs, universitātes darbinieks(citu autoru darbu lietotājs, sevis, studentu un citu mācībspēku, pētnieku apgādātājs)autors - pētnieks, pasniedzējs(oriģinālu darbu, t.d. ‘satura’ radītājs)izdevējs - institūta, fakultātes, nodaļas(publikāciju veidotājs un izplatītājs)

Vajadzības:kas mani interesē un ko es meklēju?Ātri un bez maksas iegūt:• kvalitatīvus rakstus, grāmatas• statistikas u.c. datus (piem., datu failus)• metainfo (piem., citējamības indeksus)• u.c.Manas (autora, lietotāja, LU, izdevēja) intereses - brīvpieeja

Prakses:kur ņemu akadēmisko saturu?• bibliotēkas• brīvpieejas DB, LU abonētās DB (daudzās, daudzās)• veikali, e-veikali• draugi/kolēģi• academia.edu, mendeley.com, slideshare.com u.c. akadēmiskie sociālie tīkli• nelegālie repozitāriji• agrāk - izkaisītas publikācijas (PDF-us) ar AltaVista, Excite, Yahoo!, Dogpile, tad google.com, scholar.google.lv

Akadēmiskā nauda? (1)Kas maksā un par ko?• es kā indivīds - tikai veikaliem, pērkot grāmatas (arī izdevējiem, autoriem, autor- un balkustiesību aģentūrām, valstij nodokļos, tirgotājiem)• mana institūcija (faktiski arī es) - maksas DB un grāmatām bibliotēkaiKas maksā par pētījumu veikšanu un publicēšanu Latvijā?

Akadēmiskā nauda? (2)Kas Latvijā grib pārdot akadēmisko saturu? Kam tas ir izdevīgi (nes peļņu)? Varbūt:• ‘LU Akadēmiskais apgāds’? ‘lielie’ zinātnieki? ‘lielie’ institūti? privātās izdevniecības?Ja mēs iestājamies par akadēmisko resursu brīvpieeju, vai mēs savu saturu arī esam gatavi izlikt bez maksas?

Kas liek /neliek publicētbrīvpieejas DB, repozitārijos?- Kā jaunais un nezināmais pētnieks (autors)vēlos izplatīt sevi pēc iespējas plašāk (savus rakstus, savu CV), ietīkloties- Kā institūta/LU darbinieksja tas darāms projekta ietvaros vai tādi ir darba pienākumi (nereti tie ir jauni pienākumi bez algas pielikuma)Problēma:brīvpublicēšanas prakses institucionalizēšanāsvai esam gatavi savus, savu institūtu publikācijas izlikt bez maksas? vai mums ir resursi, lai to darītu? vai mūsu mātes organizācija un valsts atbalsta brīvpieejas politiku?

Paldies!

Add a comment

Related presentations