P E R Q UÈ V O T A R J O A N H E R R E R A

25 %
75 %
Information about P E R Q UÈ V O T A R J O A N H E R R E R A

Published on March 6, 2008

Author: jesushn83

Source: slideshare.net

PER QUÈ VOTAR JOAN HERRERA i ICV-EUiA A CERDANYOLA ?

Perquè volem un canvi en el model de mobilitat

PERQUÈ JOAN HERRERA I ICV-EUiA EXIGIRAN L’ELABORACIÓ D’UNA LLEI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Això per una ciutat com la nostra, creuada per diverses infrastructures viàries i ferroviàries, i que té un gran percentatge d’espais naturals, és fonamental.

PERQUÈ EXIGIRÀ LA INVERSIÓ DE 7.000 MILIONS D’€ PER A MODERNITZAR LA XARXA DE RODALIES I REGIONALS. La saturació i el mal servei que patim els ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola en agafar la RENFE s’ha d’acabar. ICV-EUiA som l’única garantia, davant de la ineficàcia i manca de voluntat política dels governs tant del PP com del PSOE, per a què aquesta inversió sigui possible.

PERQUÈ HERRERA EXIGIRÀ EL COMPLIMENT DEL PLA FERROVIARI 2014 COM A CONDICIÓ PER A POSSIBLES PACTES El pla garanteix noves línies de tram i de RENFE per a Cerdanyola que descongestionen les ja existents incrementen la freqüència de pas i redueixen el temps de connexió fins a Barcelona.

Perquè volem una ciutat social i per les persones

PERQUÈ EXIGIRÀ EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA INCORPORANT EL FINANÇAMENT SUFICIENT I UN CALENDARI JUST. A Cerdanyola acabem d’aprovar el pla d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. El desplegament de la llei de dependència farà que la nostra ciutat sigui una ciutat més justa.

   PERQUÈ APOSTA PER DESPLEGAR LA LLEI DE MEMÒRIA HISTÒRICA I CONTINUAR EXIGINT AL GOVERN POLÍTIQUES DE RECUPERACIÓ I FOMENT DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA. La lluita per la democràcia es va lliurar als carrers de pobles i ciutats. Cerdanyola i la seva gent en són un exemple.

PERQUÈ ICV-EUiA ÉS LA ÚNICA FORÇA POLÍTICA QUE PARLA DE LLUITAR CONTRA LES DESLOCALITZACIONS   ICV- EUiA proposa, per garantir la continuïtat dels llocs de treball, la promoció plans d’actuació envers aquells sectors productius que poden ser objecte de reestructuració industrial, amb l’objectiu d’anticipar-se als canvis i condicionar tot ajut públic a l’empresa a la seva continuïtat en el temps.

Perquè som municipalistes i volem una administració propera

   PERQUÈ APOSTA PER UN TRASPÀS DE COMPETÈNCIES ALS AJUNTAMENTS EN AQUELLS TEMES MÉS PROPERS A LA CIUTADANIA. Cerdanyola ha de tenir les màximes competències possibles en matèries com serveis socials i personals, cultura, esports, habitatge o urbanisme.

PERQUÈ TÉ COM A PRIORITAT MILLORAR EL FINANÇAMENT LOCAL, FENT PARTICIPAR ELS AJUNTAMENTS EN LA RECAPTACIÓ D’IMPOSTOS COM L’IVA O L’IRPF. Ciutats com Cerdanyola, per afrontar tots els seus reptes i necessitats necessiten un augment del finançament. ICV-EUiA creiem en la política local.

Perquè volem resoldre els problemes d'acces a l'habitatge i acabar amb l'especulació immobiliària

PERQUÈ JOAN HERRERA DEFENSARÀ AL CONGRÉS UNES POLÍTIQUES DE L’HABITATGE COM LES QUE S’ESTAN APLICANT A CERDANYOLA Amb una aposta decidida per l’ús social del sòl i el lloguer com a fórmules contra l’especulació.

 

PERQUÈ COM VA DIR JOAN HERRERA EN UNA VISITA RECENT A LA NOSTRA CIUTAT, EL CANVI POLÍTIC QUE ES VA PRODUIR A CERDANYOLA L’ANY 2003 S’HA D’ESTENDRE A LA POLÍTICA ESTATAL.      

 

Add a comment

Related pages

pJ 3 2 ra 1 éu lèto p I L P ver e i r ms ve p e cou e L e ...

p h o n e i d u e d é b i t e u r D
Read more

{ ixIqs~ }n rd }r - ecommons.cornell.edu

qs ¤q rlxRp{ o ¢ Sq'|»q' Ro n £R }p qs~ } ... V%7 +2P" Q/ C Sè H T% 6 > U l ... Kh p j 49 *% h ¹"j 47 F 0 " ...
Read more

Oÿ-T±…Cc-R- ©P-É]Ã-GÈ-C-TËhÏG]Ã-G”-î‡P-T[÷Cc-cÈ,,

... P-UÈ-U-dÔ. Æ‘-V-XÓÂ-^; ]N…-`-] ... N‰-õ_-CcÈ`-T-TKT-R]Ã-q…P-ÖTc-l…c, , ... CPc-ˇTc-PN-NE-]H…Cc-R-¶-WÍCc-Z ...
Read more

uè ½ oé ê z ë ¾W ìoº ³í é - cfile29.uf.tistory.com

z þ o n û -p j ` j d g o X1 s ... Öf ´ 5¾ R S ´ T ) U < % - j _ W - M g V 5ì o) F ... p ¨ Í q & §h r f &¤ -b s o ' t j­ D u j v " xw S Read more

v? v? d????????B?*Ç q?L????????F? Ç W????????O ... - imf.org

Çè ¬vzU?C?I Ç åUEM Ç U?N?O? U0 ¬ÊU? ?R*Ç v vzU?C?I Ç åUEM Ç ... d?Q è vU?O Ç j?GCK Éb b? æÇbK ÐU?H Å ÙeM r? ... à q v? t à b??O ®5 U ...
Read more

AÝ ÷ ² º º ÷ ´ ÷ e} - SHEJAPAN.com

C q ² y V i S d Á 3c . 7 T N 7 h ¨ V K N a H 3 P¸ K N 3 HC q ... " S H Q i O 9 ` B H . / Ù R J³ UÈ s 9 n ... ± · t r ² q © O± ÷Ñ O A k N 3 j ...
Read more

7 Po rt -au ince HA IT 1: 0, - un.org

P o r t - A u - P r i n c e I n t e r n a t i o n a ... n R 8 L a m o t h e Rue M a c a j oux R u e V o l c y R u e O s c a r R ... J a c q u e s C F i r s ...
Read more

h}L Ú , bx; Q}O uÈ - ilab.usc.edu

o`y[Hl>b<=,õ;øFnoK MO`L8?HJQ> Vha n¸V MOI[Hf`_K <=T.` a kJa ... h}L Ú , bx; Q}O _ uÈ ... ?<=TUVhI MOHln¸V#ô?IOVhOt:=I[Vb5,P 8?Hf¸` ab ...
Read more