Ozljede ramenoga pojasa i nadlaktice

50 %
50 %
Information about Ozljede ramenoga pojasa i nadlaktice
Science-Technology

Published on September 3, 2015

Author: DominaMefst

Source: authorstream.com

Ozljede ramenog pojasa i nadlaktice: Ozljede ramenog pojasa i nadlaktice Domina Petrić 1. Liječenje prijeloma ključne kosti: 1. Liječenje prijeloma ključne kosti Na prijelome ključne kosti otpada 10 do 16% svih prijeloma u čovjeka (2. mjesto, iza prijeloma palčane kosti u tipičnom području). Mehanizmi prijeloma: pad na ispruženu ruku, pad na vrh ramena i ozljeda sigurnosnim pojasom tijekom prometnih nesreća. prijelom srednje trećine ključne kosti (80%) lateralna trećina (15%) medijalna trećina (5%) Liječenje prijeloma ključne kosti: Liječenje prijeloma ključne kosti Konzervativni način: repozicija, imobilizacija ˝naprtnjačom˝ (stella dorsi, Madsenov zavoj) Komplikacija Madsenovog zavoja je venska staza gornjih udova. Imobilizacija traje 5 tjedana. Slijedi postupno razgibavanje ramena. Skraćenje anatomske konture ramena ili angulacija za >20° se javlja u 10 %. Pseudoartroza se javlja u 5% slučajeva. Liječenje prijeloma ključne kosti: Liječenje prijeloma ključne kosti Indikacije za otvorenu repoziciju i osteosintezu su: trenutačno i kasnije nastala oštećenja živaca i krvnih žila prijelomi koji se ne mogu reponirati prijelomi s velikim pomakom komplicirani i patološki prijelomi Osteosinteza Kirschnerovim žicama sa ili bez serklaže. AO-pločice i vijci se rijetko primjenjuju. 2. Sternoklavikularno iščašenje: 2. Sternoklavikularno iščašenje djelovanje indirektne sile oštećenje kostoklavikularnog, prednjeg i stražnjeg sternoklavikularnog ligamenta vrlo rijetko iščašenje (3%) Javlja se kod ozljeđenika u prometnim nesrećama i prilikom bavljenja sportom. prednje (presternalno) iščašenje stražnje (retrosternalno) iščašenje subluksacija, luksacija Sternoklavikularno iščašenje: Sternoklavikularno iščašenje Klinička slika: bolni otok i crvenilo kože, bol u blizini sternuma, izbočenje medijalnog dijela klavikule u odnosu na sternum, opseg kretnji ramenom je minimalno ograničen Retrosternalna luksacija: kompresija vitalnih organa uz bazu vrata (dušnik, velike krvne žile i jednjak), hematotoraks, pneumotoraks i hematopneumotoraks. Bitno je palpacijom odrediti točno mjesto najjače bolnosti. Klinički pregled ramena valja uvijek započeti od sternoklavikularnog zgloba. Sternoklavikularno iščašenje: Sternoklavikularno iščašenje RTG zdrave strane, RTG bolesne strane u specijalnoj projekciji (40°), CT zatvorena repozicija i imobilizacija Madsenovim zavojem 4 do 6 tjedana provjera repozicije RTG Komplikacije su nestabilnost zgloba, povremene reluksacije i artroza. Ako postoji oštećenje vitalnih organa (retrosternalno iščašenje), potrebno je operacijski reponirati uz fiksaciju Kirschnerovim žicama, sa ili bez serklaže. Sternoklavikularno iščašenje: Sternoklavikularno iščašenje Subluksacije se liječe hladnim oblozima i imobilizacijom pomoću trokutaste marame tijekom 2 do 3 tjedna. Ako postoje zaostale subluksacije i degenerativna artroza uz jake bolove, potrebna je resekcija i učvršćenje medijalnog dijela ključne kosti operacijskim putem. 3. Akromioklavikularno iščašenje: 3 . Akromioklavikularno iščašenje Standardna podijela iščašenja po Tossyju Opis Tossy I Istezanje ili vrlo malo oštećenje zglobne čahure i korakoklavikularnih ligamenata. Tossy II Ruptura akromioklavikularne zglobne čahure, očuvana cjelovitost korakoklavikularnog ligamenta. Tossy III Potpuna ruptura ligamenata i čahure. 3% svih slučajeva ozljede ramenog pojasa Akromioklavikularno iščašenje: Akromioklavikularno iščašenje Prilikom pada na gornji dio ramena ili pada na ispruženu ruku, i na indirektan način. Fenomen opruge je pozitivan. K od potiskivanja lateralnog dijela klavikule prema dolje postoji fenomen tipke klavira. Akromioklavikularno iščašenje: Akromioklavikularno iščašenje Tossy III: rame je spušteno, uz lokalnu bolnost i otok, aktivna elevacija ruke moguća je do 90°. RTG u standardnim projekcijama: Tossy III je lako dijagnosticirati zbog razmaka između zglobnih tijela od 3 cm. Tossy I i II: blaži simptomi, potrebna je snimka pod opterećenjem. Akromioklavikularno iščašenje: Akromioklavikularno iščašenje Tossy I i II se liječe imobilizacijom pomoću trokutaste marame ili mitele tijekom 3 tjedna. Dizanje teških tereta i bavljenje sportom treba izbjegavati najmanje 6 tjedana. Tossy III: kirurško liječenje, transakromijalna zatezna osteosinteza (Zuggurtung) s prethodnim odstranjivanjem diskusa i ekskohleacijom zglobne hrskavice (stvaranje fibrozne ankiloze). Bosworthova metoda (iz 1926. g.): ključna kost se fiksira za korakoidni nastavak pomoću spongioznog vijka, a sve zglobne strukture i korakoklavikularni ligament se pažljivo rekonstruira. Pločica po Balseru 4. Prijelomi lopatice: 4. Prijelomi lopatice Razmjero su rijetki: 1% svih prijeloma i 5% od ukupnog broja prijeloma u Području ramenog pojasa. Nastaju izravnim dijelovanjem sile velike snage sa stražnje strane l eđa (pad motorkotača ili pad s velike visine) i tada se prelomi t ijelo lopatice. Padovi na vrh ramena u zrokuju prijelome akromiona ili v rata lopatice. Pad na ispruženu ruku uzrokuje p rijelom ruba zglobnog tijela ( fossa glenoidalis ) zajedno s Iščašenjem humerusa. Prijelomi lopatice: Prijelomi lopatice Podjela prijeloma prema zahvaćenosti anatomskih struktura: prijelomi tijela i grebena lopatice (43 do 74 %) prijelomi vrata lopatice, odn. ekstraartikularni prijelomi (18 do 33%) prijelomi zglobne plohe (20%) prijelomi akromiona (8%) prijelomi korakoidnog nastavka Klinička slika: Klinička slika Najčešće u sklopu politraume uz prijelome gornjih rebara (1. i 2.) s hematotoraksom, pneumotoraksom ili likvidopneumotoraksom. Bolovi, otok i napetost mišića na mjestu loma. Pseudoruptura rotatorne manšete: bolna i oslabljena elevacija i rotacija ruke u ramenu. RTG u AP projekciji, lateralnoj transskapularnoj i aksilarnoj projekciji CT za intraartikularne prijelome Liječenje : Liječenje Mirovanje ruke u Desaultovom zavoju ili miteli tijekom 2 tjedna. Fizikalna terapija! Otvorena repozicija i unutarnja osteosinteza (pojedinačni vijci ili pločice) su indicirani kod: : Otvorena repozicija i unutarnja osteosinteza (pojedinačni vijci ili pločice) su indicirani kod: ekstraartikularnih prijeloma vrata lopatice s angulacijom >40° prijelomi vrata lopatice uz koje postoji i prijelom klavikule, iščašenje akromioklavikularnog zgloba ili prijelom proksimalnog dijela nadlaktične kosti prijelomi glenoidne udubine s pomakom ulomaka >5 mm i/ili kad je zahvaćeno > 25% artikulacijske plohe, osobito kad je posljedica takvih prijeloma nestabilan rameni zglob 5. Iščašenja ramenog zgloba: 5. Iščašenja ramenog zgloba gotovo polovica svih iščašenja pad na ispruženu ili u laktu savijenu ruku (najčešće) toničko-klonički grčevi, epilepsija, eklampsija, toksikoza i uremija (rijetko) djelomična i potpuna iščašenja Subluksacija: glava humerusa ne iskače potpuno iz glenoidne udubine (kod prijeloma humerusa u gornjoj i srednoj trećini, oštećenja rotatorne manšete, slabosti mišića, oštećenja zglobne čahure i rijetko zbog oštećenja živaca). Iščašenja ramenog zgloba: Iščašenja ramenog zgloba Luksacija ramenog zgloba Prema naprijed Prema straga Luxatio subcoracoidea, praescapularis, subclavicularis, axillaris, supracoracoidea Luxatio subacromialis, infraspinata Luksacije su najčešće posljedica traume i ubrajaju se u svježe ozljede. Atraumatska (habitualna) iščašenja nastaju uslijed prirođenih ili stečenih odnosa u ramenom zglobu. Bankartova lezija je avulzija prednjeg dijela glenoida (80 % slučajeva atraumatske l uksacije). 5. Iščašenja ramenog zgloba: 5. Iščašenja ramenog zgloba Luksacija prema naprijed vrlo je bolna. Bolesnik ne može napraviti unutarnju rotaciju ruke, niti je može elevirati u ramenom zglobu. Fenomen opruge je pozitivan. standardni RTG, te snimke kroz lopaticu i okomito na nju UZV, CT, MRI, kontrastna angiografija nakon provedene repozicije Svako svježe iščašenje treba reponirati nekoliko sati od ozljede. Liječenje : Liječenje Zatvorena repozicija: pronalaženje mjesta rascjepa zglobne čahure i povratak glave humerusa kroz to mjesto natrag u rameni zglob. repozicija po Hipokratu modifikacija po DePalmu metoda po Arltu Repozicija po Kocheru: pacijent leži, kirurg izvodi savijanje lakta, vanjsku rotaciju, addukciju i unutarnju rotaciju. provjera repozicije RTG snimkom Imobilizacija Desaultovim ili Velpeauovim zavojem 3 tjedna, a u osoba starijih od 65 g. Gilchristovim zavojem, trokutastom maramom ili mitelom. Liječenje: Liječenje Liječenje : Liječenje Indikacije za otvorenu repoziciju su: sumnja na interpozitum (tetiva bicepsa, dijelovi rotatorne manšete, intraartikularno smješteni ulomci velikoga tuberkula...) zastarjela luksacija opetovana luksacija luksacija prema straga 6. Prijelomi gornje trećine humerusa: 6. Prijelomi gornje trećine humerusa Gornja trećina humerusa obuhvaća kirurški vrat humerusa i područje proksimalno od njega. 5% ukupnog broja prijeloma u starijih od 40 godina 3 puta češće u žena, zbog osteoporoze pad na ispruženu ruku u raznim stupnjevima abdukcije Prijelomi malog tuberkula su rijetki, za razliku od prijeloma kroz anatomski i kirurški vrat, te prijeloma velikog tuberkula. Podjela po Neeru: Podjela po Neeru Tip I Svi prijelomi s pomakom <1 cm i angulacijom <30° (80%). Tip II Vrlo rijetki izolirani prijelomi anatomskog vrata, uz izrazit pomak ulomaka (dislokacija >1 cm i angulacija >30°). Tip III Izolirani prijelomi kirurškog vrata uz izrazit pomak ulomaka. Tip IV Prijelomi velikog tuberkula, sa ili bez prijeloma anatomskog i kirurškog vrata. Tip V Prijelomi malog tuberkula, sa ili bez prijeloma ostalih struktura proksimalnog humerusa. Tip VI Svi luksacijski prijelomi proksimalnog humerusa, kominucije glave humerusa, rijetki prijelomi PL dijela artikulacijske plohe (lezija Hill-Sachs). Klinička slika: Klinička slika Bolovi, otok i napetost kože. Ograničena je gibljivost ramena. Nekoliko dana nakon traume, ekhimoze i hematom u resorpciji koji se spušta duž fascijalnih pregrada prema laktu i prsnom košu. Pregled započinje pregledom sternoklavikularnog zgloba. Nalaz ˝praznog ramena˝, bez fenomena opruge, je karakterističan za luksacijski prijelom. Mnogo su češće ozljede perifernih živaca, nego arterija. Kod ozljeda arterija, u većini slučajeva, postoji ozljeda brahijalnog pleksusa. RTG projekcije kroz skapularnu ravninu i okomito na nju. Liječenje: Liječenje Neer I se liječi konzervativno : Desaultov ili Velpeauov zavoj, Gilchristov zavoj za gojazne i starije osobe. Nakon 3 tjedna, uklanja se imobilizacija i započinje se s fizikalnom terapijom. Prijelome s većim pomakom ulomaka treba zatvoreno reponirati te učvrstiti metalnim implantatima. Nečelo minimalne osteosinteze: Kirschnerove žice metodom po Hackethalu (retrogradno), ili Magerlu (postranično) ili anterogradno. Rijetko metoda po Hawkinsku. Neer V i VI: visoka incidencija avaskularne nekroze glave humerusa (60%), potrebna je primarna ugradnja parcijalnih endoproteza. 7. Prijelomi srednjeg dijela humerusa: 7. Prijelomi srednjeg dijela humerusa u osoba mlađih od 30 g. i starijih od 50 g. direktna sila ili padovi (višeiverni prijelomi), torzijske sile (spiralni prijelomi) AO-klasifikacija Klinička slika: otok, hematom, bol, skraćenje uda, angulacija, patološka pomičnost srednjeg dijela nadlaktice. Neurocirkulacijski status! 8% bolesnika ima primarnu ozljedu n. radialis. Dijagnostika i liječenje: Dijagnostika i liječenje RTG u 2 projekcije, snimke lakta i ramenog zgloba Konzervativno liječenje uvijek kada postoji pomak ulomaka manji od širine dijafize, angulacija <20° i rotacijski otklon <10°. klasična imobilizacija nadlaktice, viseći sadreni steznik, metoda po Sarmientu Vrijeme mirovanja je 3 tjedna. Intenzivno razgibavanje ramena i lakta nakon 3 tjedna. Liječenje : Liječenje Apsolutne indikacije za operacijsko liječenje otvoreni prijelomi II. i III. stupnja prijelomi s većim koštanim defektom i kominucijski prijelomi prijelomi s velikom dijastazom ulomaka (upadanje mekog tkiva među ulomke) obostrani dijafizarni prijelomi humerusa dijafizarni prijelomi humerusa kod politraume dislocirani prijelomi uz neurovaskularne ozljede (primarne ili sekundarne) Prijelomi s malim pomakom ulomaka i manjim primarnim oštećenjem n. radialis ne moraju se operirati jer se 90% tupih ozljeda n. radialis spontano oporavlja. T. Šoša, Ž. Sutlić, Z. Stanec, I. Tonković. Kirurgija, Zagreb, 2007 .

Add a comment

Related presentations

Related pages

MKB-10 poglavlje XIX: Ozljede, trovanja i određene druge ...

... iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata ramenog pojasa. S43.0 Dislokacija ramenoga ... S49 Druge i nespecificirane ozljede ramena i nadlaktice.
Read more

S-Rane i ozljede - MojDoktor - Pametno do zdravlja

... iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata ramenog pojasa S43.0 Dislokacija ramenoga ... S49.8 Ostale specificirane ozljede ramena i nadlaktice
Read more

Ozljede u sportu

Ozljede u sportu. Sportske ... izazvati bolne neuralgije ramenog pojasa Distenzija i laceracija mišića ... nadlaktice je tzv.triceps sure i ruptura ...
Read more

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV: S00-T98 Ozljede, otrovanje i ...

... dijelova ramenog pojasa S42 Prijelom ramena i nadlaktice ... ramenog pojasa - S43.0 Dislokacija ramenoga ... ozljede ramena i nadlaktice
Read more

S42 Prijelom ramena i nadlaktice | MKB-10 šifre bolesti

... Ozljede osoba u kamionetu ili dostavnom vozilu ... Ozljede ramena i nadlaktice. ... iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata ramenog pojasa.
Read more

Ozljede u sportu - Documents - Discover, share, present ...

Ozljede u sportu Sportske ozljede Ako ... neuralgije ramenog pojasa Distenzija i laceracija ... nadlaktice je tzv.'' teniski lakat ...
Read more

Prevencija ozljede ramena - OsobniTrening.com

... (između nadlaktice i cavitas ... Glavni i najveći mišić ramenoga zgloba je m. deltoideus koji ... Ozljede ramena u odbojci su zastupljene ...
Read more

Tiskanica prijave ozljede na radu – Hrvatski zavod za …

Ozljede više dijelova tijela Ostali učinci buke i vibracije Vrućina i sunčani udar Akutni gubitak sluha Akutna infekcija Akutno trovanje Gušenje
Read more

His Tolo

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more