Oxidační číslo - úvod

50 %
50 %
Information about Oxidační číslo - úvod
Education

Published on February 28, 2014

Author: kylianek

Source: slideshare.net

Description

Oxidační číslo - úvod

Oxidační číslo - úvod

Oxidační číslo - úvod Oxidační číslo prvku je zdánlivý náboj, který by měly jednotlivé atomy ve sloučenině, jestliže by vazebné elektrony patřily prvku s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo - úvod Oxidační čísla se značí římskými číslicemi a jejich hodnota se zapisuje vpravo nahoře za symbolem prvku. U kladných oxidačních čísel se znaménko plus nemusí zapisovat a číst, zatímco u záporných oxidačních čísel se znaménko minus vyznačuje i čte. Oxidační číslo prvku nabývá kladných hodnot v rozmezí I až VIII, záporných hodnot -I až -IV a rovněž i hodnoty nula (0).

Obecné zásady chemického názvosloví sloučenin Důležité: Pro psaní vzorců je důležité oxidační číslo prvků, které zapisujeme vpravo nahoře. Ve vzorcích dvouprvkových sloučenin má jeden prvek kladné a druhý záporné oxidační číslo. Součet oxidačních čísel ve vzorci = 0. Oxidační číslo kyslíku ve sloučeninách je vždy -II (O-II). Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je vždy +I (H+I). Každému kladnému oxidačnímu číslu I - VIII náleží příslušná koncovka.

Oxidační čísla a koncovky I II III IV V VI VII VIII -ný -natý -itý -ičitý -ečný, -ičný -ový -istý -ičelý

Oxidační číslo - úvod 1. Volné atomy mají oxidační číslo 0. Příklad. Na0, Cu0, Fe0, He0, Ag0. 2. Atomy stejného prvku v molekulách jednoduchých sloučenin mají oxidační číslo 0. Příklad. H20, O20, O30, P40, Cl20, Br20. 3. Oxidační čísla kovů mohou nabývat pouze kladných hodnot. 4. Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule, tj. molekula je vždy elektroneutrální. Příklad. V NaNO3 jsou oxidační čísla NaI, NV, O-II a jejich součet: 1 . 1 + 1 . 5 + 3 . (-2) = 0

Oxidační číslo - úvod 5. Součet oxidačních čísel všech atomů ve vícejaderném iontu je roven náboji tohoto iontu. Příklad. V iontu SO42- jsou oxidační čísla SVI, O-II a jejich součet: 1 . 6 + 4 . (-2) = -2 6. Oxidační číslo kyselinotvorného prvku v kyselině a v jejím zůstatku je stejné. Náboje zůstatků nejběžnějších kyselin jsou uvedeny v tabulce kyselin a v tabulce rozpustnosti. Příklady: H3PVO4, H2PVO4-, HPVO42-, PVO43-; HClVIIO4, ClVIIO4-, NaClVIIO4. 7. V tabulce dole jsou uvedeny významnější prvky mající ve všech svých běžných sloučeninách a iontech stálé oxidační číslo.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Oxidační číslo - úvod - Education - documents.tips

1. Oxidační číslo - úvod. 2. Oxidační číslo - úvodOxidační číslo prvku je zdánlivý náboj, který by měly jednotlivé atomy ve ...
Read more

PPT - OXIDAČNÍ ČÍSLO, ÚVOD DO CHEMICKÉHO NÁZVOSLOVÍ ...

OXIDAČNÍ ČÍSLO, ÚVOD DO CHEMICKÉHO NÁZVOSLOVÍ. Oxidační číslo. Oxidační číslo prvku je elektrický náboj, který by byl přítomen na ...
Read more

OXIDAČNÍ ČÍSLO, ÚVOD DO CHEMICKÉHO NÁZVOSLOVÍ Oxidační ...

OXIDAČNÍ ČÍSLO, ÚVOD DO CHEMICKÉHO NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo Oxidační číslo prvku je elektrický náboj, který by byl přítomen na atomu ...
Read more

Chemické názvosloví anogranických sloučenin | PdF MU

Zpět na úvod Obecné zásady názvosloví anorganických sloučenin Oxidační číslo prvk ... Oxidační číslo vodíku je ve většině sloučenin I:
Read more

Chemické názvosloví anogranických sloučenin | PdF MU

Zpět na úvod Obecné zásady názvosloví anorganických sloučenin Oxidační číslo prvk ... Oxidační číslo uhlíku v methanu je tedy –IV.
Read more

Olovo, chemický prvek Pb, popis a vlastnosti

Úvod; Tabulka; Mineralogie; Ostatní ... Ve sloučeninách má olovo nejčastěji oxidační číslo II, sloučeniny olova v oxidačním stupni IV. velmi ...
Read more

Oxidy - Zprávy, Finance, Sport, Počasí - Tiscali.cz

Oxidační číslo Oxidační číslo je náboj, který zdánlivě mají jednotlivé atomy v molekule sloučeniny. Oxidační číslo může být kladné, ...
Read more

Úvod do názvosloví solí - dum.rvp.cz

Jak určíme oxidační číslo zbytku kyseliny? – využijte Obr. 2. Oxidační číslo zbytku kyseliny je určeno: ... Úvod do názvosloví solí
Read more

Organická syntéza – Wikipedie

Úvod. Transformace organických sloučenin redukc í či oxidací patří ... Atom kyslíku má s výjimkou peroxidů formální oxidační číslo -II.
Read more