Overzicht regelingen Creatieve Industrie

50 %
50 %
Information about Overzicht regelingen Creatieve Industrie
Finance

Published on March 7, 2014

Author: CLICKNL

Source: slideshare.net

Description

Presentatie van Janneke van Kersen (NWO) tijdens het Mix & Match event op 5 maart 2014.

‘Mix en Match’ – 5 maart 2014 Kansen voor de Creatieve Industrie Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nederlands Kennis- en Innovatiecontract 2014 – 2015 Inzet op Topsectorenbeleid Doel: Versterken Nederlands kennis- en innovatiesysteem In 2014 – 2015: - Extra aandacht aansluiting Europese programma’s - Onderzoek en maatschappelijke opgaven - Publiekprivate samenwerking verbeteren

Onderzoek Topsector Creatieve Industrie Kennis over creatieve industrie Kennis voor de creatieve industrie Toegepaste wetenschappelijke kennis

CLICKNL verbindt kennisinstellingen en bedrijfsleven

Strategische Onderzoeks- en Innovatie Agenda 2013 – 2014

Verbindende Kennisthema’s in innovatieagenda: • • • • New Materials Digitalisation Business Transformation Creative Methods Daarnaast: Crossovers topsectoren: wetenschappelijk technologische uitdagingen, societal challenges Internationalisering: Health&Wellbeing, Inclusive Societies, Climate Action/Energy, Transport

Mix en Match Instrumenten voor onderzoek en bedrijfsleven

Rijksdienst voor ondernemend Nederland Europa Horizon 2020 versterken concurrentiepositie, oplossen maatschappelijke vraagstukken - Innovatie Versterken internationaal netwerk Kennis en expertise Aantrekken of behouden talent Kansen voor de creatieve industrie - ICT 19, Technologies for creative industries, social media and convergence NMP 18, Materials solutions for use in the creative industry sector Reflective 7, Advanced 3D modelling for accessing and understanding European cultural assets

Rijksdienst voor ondernemend Nederland MIT – MKB innovatiestimulering Topsectoren 2014 • • • Kennisvouchers – beantwoorden van kennisvragen van door kennisinstellingen (beoogd: 15 april – 12 mei open) IPC: Innovatie Prestatiecontracten - bedrijven werken gezamenlijk aan innovatie (beoogd: 15 april – 12 mei open) R&D samenwerkingsprojecten – industrieel en experimenteel onderzoek (beoogd: 3 juni – 19 september open)

TNO – Topsector Creatieve Industrie • • • Vraagarticulatie : Technologieconsult, Branche Innovatie Agenda Kennisoverdracht: Workshop (KvK), Technologie Challenge, Technologie Cluster, Licenties Kennisontwikkeling: Kaderprogramma Europa, Project met sponsoring, Shared Research Program Daarnaast is de expertise van TNO beschikbaar voor contractresearch en advisering

NWO – Creatieve Industrie Publiek Private Samenwerkingsverbanden KIEM – vraagarticulatie, opzetten pps (open per 1 januari 2013) 2. Call embedded en strategisch onderzoek– uitbouw samenwerking (NU open) 3. Fonds Partner Programmes Creative Industries – omvangrijke innovatie 1. (voorj. 2014) Topsubsidies MaGW – businessinnovatie (voorjaar 2014) 5. Call 21ste eeuwse vaardigheden – human capital agenda (voorjaar 2014) 4. Publiek Private Programmering NWO instituut CWI – multimedia, personalisatie, social media, big data (doorlopend) 2. JPI Cultural Heritage – europese onderzoeksprogrammering cultureel erfgoed (begin 2014) 3. STW – Call ontwerpende disciplines – architectuur, mode, design (zomer 2014) 4. HERA netwerk - werkprogramma Horizon 2020 (2014, 2015) 1.

KIEM regeling: www.nwo.nl/ci Stimuleren samenwerkingsverbanden kennisinstellingen en bedrijfsleven. Basis voor grotere samenwerkingsprojecten In de KIEM-projecten kan de basis gelegd worden voor structurele (en op termijn) grotere samenwerkingsprojecten, die voor één van de andere NWOinstrumenten in aanmerking kunnen komen, of voor TNO en/of HBOinstrumenten. Alle agenda’s van de netwerken van de Creatieve Industrie

Call Embedded en Strategisch Onderzoek: Focus: agenda’s netwerken media&ict, gaming en crossovers met heritage en businessinnovatie

SiA – Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek RAAK - programma Hogescholen ism. Consortium mbk-ondernemingen en professionals RAAK-mkb (hogeschool met mkb) (10 maart) RAAK-publiek (publieke sector) (12 mei) RAAK-PRO (langdurig onderzoek) (najaar 2014) kennis, inzichten en producten die bijdragen aan het oplossen van problemen in de beroepspraktijk en/of aan de ontwikkeling van deze beroepspraktijk

RAAK-publiek 2014 In het voorjaar van 2014 vindt de eerstvolgende ronde RAAK-publiek plaats. De indieningsdatum is vastgesteld op 12 mei 2014. De handleiding voor deze ronde verschijnt uiterlijk 10 maart op deze website. Heeft u nu al vragen over de handleiding, dan kunt u contact opnemen met programmamanager RAAK-publiek Willemijn van Gastel:Willemijn.vangastel@regieorgaan-sia.nl

RAAK-mkb Financiering voor projecten van hogescholen in samenwerkingen met het mkb RAAK-mkb richt zich op het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. RAAK-mkb in 2014 In het voorjaar van 2014 is er de mogelijkheid projecten in te dienen voor de RAAK-mkb regeling. De indieningsdatum is vastgesteld op 10 maart 2014.

Regelingen in het (open) innovatie proces Kleur = innovatiepartij: • Universiteit • HBO • TNO • Bedrijven Vorm = termijn: • Cirkel – lange termijn (3-4 jr) • Vierkant – midden (1-3 jr) • Driehoek – kort (0-1 yr) Grootte project is gerelateerd aan grootte van de figuur

Meer informatie: Janneke van Kersen Rosemary van Kempen Ramon Rentmeester Aad van Winden Rolf Bossert Nathalie van Schie

Add a comment

Related presentations

Related pages

Overzicht regelingen Creatieve Industrie - HubSlide

Transcripts - Overzicht regelingen Creatieve Industrie. 1. ‘Mix en Match’ – 5 maart 2014 Kansen voor de Creatieve Industrie Nederlandse Organisatie ...
Read more

Samenwerken en delen centraal tijdens Mix & Match - CLICKNL

Overzicht van regelingen. ... Overzicht regelingen Creatieve Industrie from CLICK NL. Bekijk ook de factsheets die tijdens Mix & Match werden uitgedeeld:
Read more

Overzicht - sintlucas.nl

Overzicht; Projecten; Stage; ... en MBO niveau in Eindhoven en Boxtel is SintLucas de school voor beroepen in de creatieve industrie. ... Regelingen en Codes.
Read more

CreativeHolland | Creatieve Industrie

Voor creatieve grensverleggers. Creatieve Industrie

Als ... En geven een overzicht van alle handige regelingen en bijeenkomsten.
Read more

Overzicht regelingen Creatieve Industrie - Economy & Finance

Overzicht NWO Creatieve industrie Het programma Creatieve industrie financiert en stimuleert onderzoek waar de creatieve industrie van kan profiteren.
Read more

CreativeHolland | Subsidies en Regelingen

We hebben de belangrijkste regelingen en subsidies voor je op een rij gezet. ... Terug naar overzicht . ... Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Read more

Financieringsinstrumenten en -regelingen - CLICKNL

Voor de creatieve industrie zijn diverse financieringsinstrumenten en -regelingen beschikbaar. Ze zijn bedoeld voor onderzoek waar de creatieve industrie ...
Read more

Subsidies & financiering | RVO.nl

In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een ... Creatieve industrie Apply Creatieve industrie ...
Read more

MIT-regeling Topsector Hightech Systemen & Materialen en ...

Nederland beschikt over een industrie van wereldklasse. ... Creatieve Industrie; Hightech Systemen & Materialen en ICT. Semiconductor Equipment; Printing;
Read more