Ovdt presentatie leermanagementsystems

100 %
0 %
Information about Ovdt presentatie leermanagementsystems
Education

Published on March 9, 2014

Author: wschut2011

Source: slideshare.net

Description

In Dutch: overzicht verschillen tussen
- leermanagementsysteem,
- leerlingvolgsysteem
- persoonlijk leerplatform
met voorbeelden

LMS LVS PLP Een kort overzicht van verschillende mogelijkheden stand maart 2014 Niet compleet Willem Schut

LVS administratiepakket Leerlingvolgsysteem (LVS) is een management pakket die de school helpt hun activiteiten en resultaten vast te leggen. Wordt ingevuld door de docent en ander personeel Ouders en lerenden hebben (soms) kijkrecht. Inhoud: stamgegevens, cijfers Doel: externe verantwoording, rapportage, leerling beoordelen en volgen Voorbeeld: ParnasSys, LOVS, Magister, SOM, Willem Schut

LVS administratiepakket Probleem 1: de database organisatie is cohort en niveau gebonden Voorbeeld: een leerling kan niet aanwezig geregistreerd worden in een andere klas/groep, kan niet beoordeeld worden voor een prestatie op een ander niveau. Willem Schut

LVS administratiepakket Probleem 2: de school bepaald wat, wanneer en waar geleerd wordt, De lerende kan zelf niet kiezen Willem Schut

Groep 1 administratiepakketten De database organisatie is persoonsgebonden Voorbeeld: een leerling kan overal aanwezig geregistreerd worden, kan altijd beoordeeld worden voor een prestatie op een ander niveau. Wordt ingevuld door de docent en ander personeel Ouders en lerenden hebben kijkrecht. Inhoud: curriculum, leerroute, leermateriaal, stamgegevens, cijfers Doel: externe verantwoording, rapportage, leerling sturen,volgen,begeleiden beoordelen Willem Schut

Groep 1 administratiepakketten Voorbeelden Comtak http://www.prodata.nl/comtak/overzicht-mogelijkheden-comtak Educate pathways http://www.educatek12.com/mass.html Willem Schut

Groep 2 LMS Leermanagement systeem faciliteert de lerende in zijn leren. Het helpt de lerende zijn activiteiten en resultaten vast te leggen en leerroute te bepalen. Wordt ingevuld door de lerende, docent en ander personeel Ouders en lerenden hebben kijk- en schrijfrechten. Inhoud: major curriculum, leermateriaal, resultaten en producten Soms ook: communicatie, leermateriaal, leeradvies, minor curriculum Doel: flex leerroute, curriculum verantwoording, rapportage, leerling begeleiden, volgen en beoordelen. Willem Schut

Groep 2 LMS,CV Voorbeelden: Chamilo http://lcms.chamilo.org/ Sakai https://sakaiproject.org/learning-management Sensei, http://www.woothemes.com/products/sensei/ Learndash http://www.learndash.com/learndash-lms-features/ a new spring http://www.anewspring.com/nederlands/tour/#focus-op-de-deelnemer:intuitie Willem Schut

Groep 3 LMS + Leerassistent LMS + Datamining op de gevolgde leerweg en strategie en/of Een didactische structuur die het leren stuurt Willem Schut

EC 5 FP Willem Schut

Progressieve discussie Willem Schut

Groep 3 LMS+Leerassistent Voorbeelden: Pulse on Learning analytics voor leerstijlen, geeft leeradvies http://www.pulseon.nl/site/ Future learning environment Inquiry based learning met gestructureerde discussie http://cosl.nl/progressievediscussie/ WeSpot Inquiry based learning, gestructureerd leren met Learning analytics, mobile learning http://portal.ou.nl/web/wespot/results;jsessionid=0B8BE580FF06A11804F8D Willem Schut

Mobile learning tool-weSPOT http://portal.ou.nl/web/topic-mobile-learning/home/-/wiki/Main/Get%20Starte Willem Schut

Groep 4 PLP Persoonlijk Leer Platform faciliteert de lerende in zijn leren. Het helpt de lerende zijn activiteiten en resultaten vast te leggen en leerroute te bepalen. Wordt ingevuld door de lerende, ouders en school hebben kijkrechten Inhoud: resultaten, producten, communicatie Voorbeelden: Open badges http://openbadges.org/display/ Open study: http://openstudy.com/ Willem Schut

Einde Onze verdere samenwerking en gezamenlijke discussies kunnen we voortzetten via: Www.cosl.nl/ovdt Voorbeelden en wetenschappelijke literatuur op www.cosl.nl Contact Willem@onderwijsvdt.nl Of w.schut@e-landscapes.eu Willem Schut

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ovdt presentatie leermanagementsystems - Education

Inhoud presentatie ESF 2007-2013 Actie E presentatie 2 september 2008 invullen aanvraagformulier Paul Versteeve Agentschap SZW. Inhoud presentatie.
Read more