Outsourcing to india

50 %
50 %
Information about Outsourcing to india
Technology

Published on March 12, 2014

Author: InfinITnetvaerk

Source: slideshare.net

Description

Oplægget blev holdt ved et seminar i InfinIT-interessegruppen Processer & IT Nord den 5. marts 2014. Læs mere om interessegruppen her: http://infinit.dk/dk/interessegrupper/processer_og_it/processer_og_it.htm

07/03/14   1   Outsourcing  2l  Indien   Erfaringer  med  Outsourcing  af   So<ware  System  Test   Outsourcing  Pros   •  Flexibilitet   •  Scalability   •  Få  adgang  2l  kompentencer,  der  ikke  er  i   virksomheden   •  Adgang  2l  større  talentmasse   •  Pris  –  ca.  20€/2me  for  en  SW  ingeniør     •  24/7  SW  udvikling  

07/03/14   2   Outsourcing  Cons   •  Fysisk  afstand   – Specifika2oner   – Opdatering  af  Hardware   – Dyrt  at  mødes   •  Kulturel  forskel   •  Tids  Zoner   •  Sprogkundskaber   En  metric  for  succes?   •  En  IT  leverandør  outsourcede  Help  Desk  2l  Kina  e<er   opfordring  fra  deres  kunde  –  for  at  opnå  lavere  pris.   •  E<er  en  kortere  periode  med  outsourcing  falder   antallet  af  help  desk  calls  og  2den  for  de  enkelte  help   desk  calls  2l  det  laveste  niveau  –  nogensinde   •  IT  leverandøren  konkluderer  at  outsourcing  2l   kvalificerede  personer  i  Kina  er  en  kæmpe  succes   •  De  ansaYe  hos  kunden  spørger  nu  hellere  deres   kollegaer  når  de  har  IT  problemer.  Og  hvis  de  endelig   ringer  2l  Help  Desk  lægger  de  o<e  på  ind2l  de  får  en   dansktalende  person.  

07/03/14   3   Setup   India   DK   site   US   site   9  h   3  h   Setup   •  Medical  Device  IVD  So<ware     –  Udviklet  af  5-­‐7  personer  i  København  (DK),  2  i  Californien  (CA,  USA)   –  Testet  i  Indien  af  10+  personer,  med  1-­‐2  test  managers  i  DK   –  QA  af  1-­‐2  person  i  DK   •  Udviklet  med  en  “Scrum-­‐but”  2lgang   –  3  ugers  itera2oner   –  Drevet  af  user  stories   –  Udviklerne  skriver  kode,  unit  test  og  noget  automa2seret  test  (SpecFlow),  der   er  tæt  på  system  test  niveau   –  Testerne  får  features  e<erhånden  som  de  færdiggøres  og  udfører  manuelle   test  mod  user  stories   –  De  sidste  itera2oner  bruges  2l:   •  stabilisering,   •  Exploratorisk  test   •  defini2on  og  “dry-­‐run”  af  formelle  test  mod  (en  mere)  formel  Requirements   Specifica2on  (som  ligeledes  er  udgangspunkt  for  user  stories)   •  final  verifica2on  –  altså  en  mere  formel  test    

07/03/14   4   Setup   •  I  itera2onerne  laves  manuelle  test  cases  udfra   User  Stories,  Detailed  UI  Spec.  samt  ved  at   ”browse”  rundt  i  applika2onen   •  De  midler2dige  manuelle  test  scenarier   dokumenteres  løbende  så  de  kan  ”genbruges”  2l   de  formelle  tests.   •  Den  ny  release  består  af  10-­‐15%  nye  eller   ændrede  krav  (i  den  formelle  kravspecifica2on)   •  Det  medfører  at  alle  150+  test  cases  skal   opdateres  (i  alt  5000+  meget  detaljerede  test   steps)   “Overview”   Requirements   Formal  verifica2on   Market  needs&wants   Implementa2on   Unit  test   User  Stories   Auto  test   Manual  tes2ng   SW  Architecture   Safety  Risk  Mgt   User  Interface   Tester  mod   Afledt  af   Ikke  formelt   V-­‐model  

07/03/14   5   Mange  2l  mange  rela2on   Requirement  #1   Test  case  #1   Test  case  #2   Test  case  #1   Requirement  #2   Requirement  #3   Requirement  #4   Requirement  #n   Test  case  #3   Kravene  er:   •  Enten  meget  overordnet  eller  ”for”  detaljeret   •  Nogen  gange  ikke  testbare   De  manuelle  test  cases:     •  Tester  o<e  mange  krav  og  et  krav  er  testet  i  mange  test  cases   •  Består  o<e  af  mange  detaljerede  steps  (25+)     Test  case  detaljer   ”Test  cases  skal  kunne  udføres  af  testere  uden  domæne   kendskab”…     Test  af:  ”The  user  shall  be  able  to  add  new  contacts  with   name  and  phone  details”  resulterer  i  noget  a’la:    #   Input   Expected  Result   1   Vælg  ”Telefon”  icon  nederst  2l  venstre   ”Kontakter”  er  vist  nederst  i  midten   2   Vælg  ”Kontakter”   ”Alle  kontakter”  med  et  ”+”  øverst  2l  højre  vises     3   Tryk  på  ”+”   ”Ny  kontakt”  med  et  ”OK”  øverst  2l  højre  vises   4   Indtast:   1.  Fornavn:  Michael   2.  E<ernavn:  Agerkvist   3.  Telefon:  +45  2323  3288   4.  Vælg  ”mobil”  for  telefon  type   5.  Tryk  ”OK”  i  øverste  højre  hjørne   ”Alle  kontakter”  med  et  ”+”  øverst  2l  højre  vises       5   Gå  ud  af  kontakter  og  ind  igen   ”Alle  kontakter”  med  et  ”+”  øverst  2l  højre  vises     ny  opreYet  kontakt  eksisterer  

07/03/14   6   Test  case  detaljer   #   Input   Expected  Result   1   Tilføj  ny  kontakt  (Michael  Agerkvist,  mobil:  +45  2323   3288   Den  ny  kontakt  bliver  gemt   ”Alle  testere  har  domænekendskab”…   Test  af:  ”The  user  shall  be  able  to  add  new  contacts   with  name  and  phone  details”  resulterer  i  noget  a’la:   Det  er  jo  en  anelse  mindre  følsomt  overfor  ændringer   i  brugergrænsefladen.     Bemærk:  Brugergrænseflade  detaljer  bør  testes  på   andet  testniveau  –  og  med  anden  2lgang   Test  udfordringer   •  ”Never  ending  maintenance”  (Projekt  risk)   •  Intet  overblik  over  testdækning   – Test  af  krav  spredt  over  mange  test  cases  gør  det   svært  at  få  et  overblik  (Regulatorisk  risk)   •  Ingen/ringe  mulighed  for  at  lave  risk  based   tes2ng  (Safety,  Effec2veness  Risk)   •  Svært  at  udpege  regressions  tests  (Projekt   Risk)  

07/03/14   7   Root  Cause   •  Manglende  Requirements  Engineering  2lgang   (dårlige  krav,  ingen  formalitet  på  SW  reqs  etc.)   •  Manglende  test  management  fra  DK   virksomhed   •  Stor  udski<ning  af  testere  (0.5  person/måned)   – De  erfarne  testere  bruger  2d  på  oplæring  i  stedet   for  test   Læring   •  Enten:   –  Få  styr  på  krav-­‐  og  test  2lgang  inden  der  vælges   outsourcing  (Modenhed)   –  Sørg  for  fornu<ig  struktur  og  detaljeniveau  af  tests   cases   –  Lav  Test  Plan  og  Test  Design  i  DK  inden  der  skrives  test   cases  i  Indien   –  Minimer  udski<ning  af  testere   •  Eller:   –  Ansæt  3  gode  testere  plus  en  test  manager  i  DK   (billigere  og  mere  effek2vt  end  14  testere  i  Indien  og   to  test  managere  i  DK)  

07/03/14   8   Læring   •  Den  overordnede  2lgang  have  også  været   uheldig  i  DK   •  Men…  Den  lave  2mepris  gjorde  det  mere   fristende  bare  at  sæYe  flere  personer  på     •  I  stedet  for  at  op2mere  test  2lgangen  

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Outsourcing Services | O2I - Outsource2india

Outsource2india, a pioneer among Indian outsourcing companies, provides business outsourcing across a range of services for global organizations
Read more

Articles and Resources on outsourcing to India ...

Advantages of outsourcing to India, why and what to outsource, BPO services and BPO outsourcing, business and legal outsourcing. Get to know all about ...
Read more

Outsourcing to India | Clutch.co

India is the leading country for offshore outsourcing. The offshore outsourcing industry started in India and it has be able to grow the IT and BPO export ...
Read more

Outsourcing nach Indien

Über Outsource Professional Services: Outsource Professional Services Limited ist ein etablierter Outsourcing Anbieter, der sich auf die ...
Read more

India is no longer the automatic choice for IT services ...

India’s outsourcing business On the turn India is no longer the automatic choice for IT services and back-office work Jan 19th 2013 | From the print edition
Read more

Outsourcing to India - A Legal Handbook - Buchhandel.de ...

Bharat Vagadia - Outsourcing to India - A Legal Handbook - 2007 - Buchhandel.de - Bücher lokal kaufen
Read more

Outsourcing to India - India Outsourcing - YouTube

Outsourcing to India http://www.internetmarketingmist.com Thinking about outsourcing to India. The average rate anyone charge is $30 to $40 per ...
Read more

Business process outsourcing to India - Wikipedia, the ...

Business process outsourcing to India refers to the business process outsourcing services in the outsourcing industry in India, catering mainly to Western ...
Read more

Outsourcing to India: The Offshore Advantage: Amazon.de ...

Outsourcing to India: The Offshore Advantage: Amazon.de: Mark Kobayashi-Hillary: Fremdsprachige Bücher
Read more

Outsourcing to India | BPO services and solutions

We provide high quality diverse Business process outsourcing solutions under one roof in India. Outsource to us and avail cost savings and increased ROI.
Read more