Outi Kallioinen: Varautuminen odottamattomiin ja nopeisiin rakennemuutoksiin

50 %
50 %
Information about Outi Kallioinen: Varautuminen odottamattomiin ja nopeisiin...
News & Politics

Published on March 14, 2014

Author: Tyoelama2020

Source: slideshare.net

Description

Työelämä 2020 -hankkeen tiedeverkostotapaaminen 11.3.2014, tutkimusesittely

VARAUTUMINEN ODOTTAMATTOMIIN JA NOPEISIIN RAKENNEMUUTOKSIIN Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) -projekti Hautamäki, Jari, & Vesasto, Minna. (2013). Proactive Approach to Structural Change. A Publication of Lahti University of Applied Sciences C:134.

TAUSTOJA JA VAIKUTUKSIA BACKGROUND ageing of working-age population geographical concentration slow economic growth increasing financial problems specialised business sector dependency on a few leading companies disturbances in international markets oversized public sector IMPACTS cutting down on jobs shutting down production units collapse of industries problems with exports unemployment, social problems decreasing competitiveness migration of working-age people weakened regional development

http://www.flickr.com/photos/95572727@N00/3155662908 http://www.flickr.com/photos/47691521@N07/5226384085 http://www.flickr.com/photos/57567419@N00/5961260280 http://www.flickr.com/photos/12278984@N02/7635645124 http://www.flickr.com/photos/71401718@N00/3283617803 http://www.museotirjanne.suntuubi.com/?cat=15http://www.alamy.com/ http://rebloggy.com http://govloop.com http://allwalks.org TILASTOT ASIANTUNTIJAT TULEVAISUUS- TIETO YHTEINEN KÄSITYS MUUTOSVOIMISTA YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN RISKIEN TUNNISTAMINEN RISKIEN TUNNISTAMISEN JOUKKOISTAMINEN RISKIEN FOKUSOINTI VAIKUTTAMINEN

YHTEISTOIMINNAN LUKKIUTUMINEN TULEVAISUUDEN TEKIJÄT KATSOVAT TAAKSEPÄIN VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS EKOSYSTEEMIÄ KOHTAAN NUORTEN JA ERITYISRYHMIEN LAAJA TYÖTTÖMYYS SYÖ KASVUKESKUKSIEN KEHITYSPOTENTIAALIN TYÖELÄMÄN VAATIVUUS RAPAUTTAA HYVINVOINNIN PK-YRITYKSET EIVÄT MENESTY KANSAINVÄLISESSÄ LIIKETOIMINNASSA INNOVAATIOTOIMINTA EI JUURRU LIIKETOIMINTAAN JA YHTEISKUNNAN PALVELUIHIN PK-YRITYKSIEN KASVU JA UUSIUTUMINEN TYREHTYVÄT TEKNOLOGIAN KEHITYKSEN SUOMIA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA EI OSATA HYÖDYNTÄÄ TULEVAISUUDEN RISKEJÄ

YHTEISTOIMINNAN LUKKIUTUMINEN TULEVAISUUDEN TEKIJÄT KATSOVAT TAAKSEPÄIN VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS EKOSYSTEEMIÄ KOHTAAN NUORTEN JA ERITYISRYHMIEN LAAJA TYÖTTÖMYYS SYÖ KASVUKESKUKSIEN KEHITYSPOTENTIAALIN TYÖELÄMÄ VAATIVUUS RAPAUTTAA HYVINVOINNIN PK-YRITYKSET EIVÄT MENESTY KANSAINVÄLISESSÄ LIIKETOIMINNASSA INNOVAATIOTOIMINTA EI JUURRU LIIKETOIMINTAAN JA YHTEISKUNNAN PALVELUIHIN PK-YRITYKSIEN KASVU JA UUSIUTUMINEN TYREHTYVÄT TEKNOLOGIAN KEHITYKSEN SUOMIA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA EI OSATA HYÖDYNTÄÄ YHTEISTOIMINNAN JOHTAMISEN UUDISTAMINEN / JAETTU JOHTAMINEN KUMPPANUUKSIEN RAKENTAMINEN VUOROVAIKUTUKSEN LISÄÄMINEN OPPIMISEN KIIHDYTTÄMINEN AIDOSTI YHTEISET INTRESSIT LUOTTAMUKSEN KASVATTAMINEN KOLLEKTIIVINEN VASTUUNOTTO TULEVIEN RISKIEN JA MAHDOLLI- SUUKSIEN JATKUVA TUNNISTAMINEN TULEVAISUUDEN TUTKIMUS KOULUTUKSEN, TUTKIMUKSEN JA TYÖELÄMÄN VERKOSTOITUMINEN POHJAVESIEN SAASTUMISEN ESTÄMINEN ELINTARVIKKEIDEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN FUNKTIONAALISET ELINTARVIKKEET EKOSYSTEEMINEN KESTÄVYYSAJATTELU PAIKALLISUUDEN ARVOSTAMINEN NUORTEN JA MAAHANMUUTTAJIEN SYRJÄYTYMISEN PYSÄYTTÄMINEN KOULUTUSTA JA KANNUSTIMIA ONNISTUMISTEN TUNNISTAMISTA OSALLISUUTTA ELÄMÄNHALLINNAN TUKEMINEN LIIKKUVUUTEEN KASVAMINEN URASUUNNITTELU VÄLITYÖMARKKINAT TYÖKYVYN ONGELMIEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖHÖN PALUUN TUKEMINEN MONITAITOISUUTEEN KASVU MUUTOKSISSA ELÄMINEN PROJEKTIMAISUUS PK-YRITYKSIEN LIIKETOIMINNAN LAAJENTUMINEN BRIC-MAIDEN MARKKINOILLE ULKOMAISIA INVESTOINTEJA PÄIJÄT- HÄMEESEEN LIIKE- JA TERVEYSMATKAILU KANSAINVÄLISTEN KUMPPANUUS- VERKOSTOJEN KÄYTTÄMINEN LIIKETOIMINNAN EDISTÄMISESSÄ KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIO- TOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN ONGELMALÄHTÖINEN OPPIMINEN TYÖPROSESSEISSA UTELIAISUUS JA ROHKEUS PK-YRITYKSIEN VERKOSTOITUMINEN JA KYTKEYTYMINEN METROPOLI- ALUEIDEN IMUUN YRITTÄJYYTEEN OPPIMINEN HYVINVOINTI JA MUOTOILU TEKNOLOGISEN KEHITTÄMISEN JA PALVELUIDEN UUDISTAMISEN KESKIÖÖN CLEANTECH CLEANDESIGN VESILIIKETOIMINTA UUDET ENERGIARATKAISUT PUURAKENTAMINEN KLUSTERIEN VÄLISET RAJAPINNAT ENNOVOINTI NÄIHIN TEKIJÖIHIN PANOSTETTAVA RISKIEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISEKSI

THE FACTORS PREVENTING THE REALISATION OF THE RISKS KEHITTÄJÄKUMPPANIT Elinkeinoelämän keskusliitto EK| Foredata Oy | Harjulan kansalaisopisto | Hämeen ELY-keskus | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Kotka-Hamina seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy | Koulutuskeskus Salpaus | Kouvola Innovation Oy | Kymenlaakson ammattikorkeakoulu | Kymenlaakson liitto | Lahden alueen yrityksiä | Lahden ammattikorkeakoulu | Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy | Lahden Yliopistokampus | Lahti Cleantech | Lahti Mechatronics Network | Lappeenrannan teknillinen yliopisto | National University of Ireland Galway | Opetushallitus | Päijät-Hämeen liitto | Päijät-Hämeen koulutuskonserni | Päijät-Hämeen yrittäjät ry | Suomen ammattijärjestöjen keskusliitto – SAK | Tampereen yliopisto | Torun Regional Development Agency (Poland) | Työ- ja elinkeinoministeriö |

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...