Otwarty Gdańsk, Portal Otwartych Danych

50 %
50 %
Information about Otwarty Gdańsk, Portal Otwartych Danych
News & Politics

Published on March 13, 2014

Author: Pawel_Adamowicz

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja z Personal Democracy Forum w Warszawie, dotycząca wdrożeniu polityki otwartości w Gdańsku, oraz portalu otwartych danych,

Miasto Gdańsk obserwuje jak ważna dla obywateli i organizacji pozarządowych jest idea otwartego rządzenia i otwartych danych. Rozumie także jak technologia może być wykorzystywana do wspierania przejrzystego i odpowiedzialnego wykonywania zadań publicznych.

Inicjatywy jakie były podejmowane to social media a następnie cennik.

Dla Gdańska otwartość oznacza większą transparentność przy wykonywaniu zadań publicznych, lepszą komunikację na płaszczyźnie urzędnik - obywatel a także istnienie realnych warunków dla innowacyjnego wykorzystywania informacji publicznej.

Patrząc na to jak polityka otwartości działa na świecie i ile niesie za sobą korzyści miasto Gdańsk zdecydowało się na rozpoczęcie prac nad nią. Udostępnianie danych publicznych pozwala na większe zaangażowanie obywateli w sprawy miasta, umożliwia stworzenie warunków do rozwoju nowych inicjatyw biznesowych. Np. budowanie aplikacji opartych o dane publiczne. Miasto Gdańsk chce wyjść na przeciw oczekiwaniom obywateli i wprowadzić aktywny model udostępniania informacji publicznej, nie czekając na wnioski o dostęp do miejskich danych

Gdańsk jako pierwsze miasto w Polsce zdecydowało się na wprowadzenie oficjalnego dokumentu, statuującego politykę otwartości uznając temat za przyszłościowy i ważny dla mieszkańców.

W tworzeniu i realizacji projektu bierze udział Fundacja ePaństwo działająca na rzecz otwartej i przejrzystej władzy oraz zaangażowania obywatelskiego.

Istotą polityki otwartości nie jest wyłącznie udostępnianie informacji publicznej, ale udostępnianie jej w określonej formie i formatach.

Zostanie utworzony Portal Otwartych Danych za pośrednictwem, którego stopniowo publikowane będą miejskie dane - dostępne, aktualne, kompletne, maszynowo odczytywalne, udostępniane bez dyskryminacji i ograniczeń licencyjnych.

Jednym z pierwszych zbiorów danych, który zostanie udostępniony będzie rejestr umów zawieranych przez jednostki organizacyjne miasta Gdańsk. Powołany został Zespół ds. Otwartych Danych, który zajmie się koordynowaniem i wdrażaniem polityki otwartości.

Polityka otwartości jest projektem długofalowym, wymagającym uporządkowania ogromnych ilości danych oraz zmian w sposobie funkcjonowania urzędu. Wypracowujemy metodologię i chcemy dzielić się swoim doświadczeniem z innymi miastami. Mamy nadzieje, że za przykładem Gdańska pójdą inne miasta i polityka otwartych danych rozwinie się na szczeblu miast w całej Polsce tak jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Społeczeństwo nie może być otwarte bez dostępu do informacji publicznej.

Dopiero społeczeństwo, które wie i rozumie jak funkcjonuje władza może dokonać właściwej oceny jej działalności. Obywatele muszą mieć dostęp do elektroniczne publikowanych informacji w otwartych i uporządkowanych formach, które pozwalają na analizę i ponowne wykorzystanie tych danych.

Dziękuję za uwagę @AdamowiczPawel

Add a comment

Related presentations

Related pages

Otwarty Gdańsk / Otwarte dane w Gdańsku

Otwarty Gdańsk. Udostępniamy dane ... danych gromadzonych przez miasto. ... która będzie wspierać urząd w tworzeniu otwartych, miejskich innowacji.
Read more

Otwarty Gdańsk, Portal Otwartych Danych - News & Politics

1. Miasto Gdańsk obserwuje jak ważna dla obywateli i organizacji pozarządowych jest idea otwartego rządzenia i otwartych danych. Rozumie także jak ...
Read more

Składniki polityki otwartości / Otwarty Gdańsk

... dane publiczne Otwarty format – jawna, ogólnodostępna struktura Portal Otwartych Danych – www ... Otwartych Danych – koordynuje wdrożenie ...
Read more

Gdańsk uczci Dzień Otwartych Danych - gdansk.pl

5 marca to międzynarodowy Dzień Otwartych Danych. Z tej okazji Gdańsk uruchamia ... pl. Portal funkcjonuje w ... Portal Otwarty Gdańsk: ...
Read more

Dzień Otwartych Danych w Gdańsku. I wszystko jawne ...

Otwarty Gdańsk. Na co idą publiczne ... nową wersję swojego portalu otwartych danych, dostępnego pod adresem www.otwartygdansk.pl. Portal funkcjonuje ...
Read more

Gdańsk - oficjalny portal miasta - gdansk.pl

Portal Miasta Gdańska. ... Otwarty Gdańsk. Previous Next. Otwarte dane / pliki źródłowe Miasta Gdańska. ... Zespół otwartych danych
Read more

W Gdańsku powstaje Portal Otwartych Danych - Fundacja ...

Gdańsk rozpoczął systemowe wdrażanie polityki ... Otwartych Danych a ostatnio uruchomiono też Portal Otwartych Danych. Miasto zadeklarowało, ...
Read more

Wykorzystanie otwartych zbiorów danych i systemów ...

Wykorzystanie otwartych zbiorów danych i systemów inteligencji ... Portal otwartych danych Unii ... Otwarty Gdańsk
Read more