Osio 1

100 %
0 %
Information about Osio 1

Published on September 16, 2014

Author: SeskoRy

Source: slideshare.net

matti.sundquist@sundcon.fi 1 Teollisuusautomaation standarditOsio 1 Osio 1:SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2:Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3:Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC 61508 Osio 4:Koneiden ohjausjärjestelmät: standardi IEC 62061 Osio 5:Riskin arviointi ja turvallisuuden eheyden tason SIL määrittäminen: standardit IEC 61508-5 ja IEC 62061 Osio 6: Koneiden ohjausjärjestelmien suunnittelutyökalu SISTEMA Osio 7:Hätäpysäytys: standardit ISO 13850 ja IEC 60947-5-5 Osio 8:Turvaväylät ja niiden valinta: tekninen raportti IEC/TR 62513 Osio 9:Logiikat: standardi IEC 61131-1 ja 61131-3 Osio 10: Turvallisuuteen liittyvän elektroniikan asennus-ja muutostyöt

matti.sundquist@sundcon.fi 2 SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Matti Sundquist Sundcon Oy

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 3 Standardien asema  Teollisuusautomaation standardit ovat oikeudellisesti vapaaehtoisesti noudatettavia dokumentteja erotuksena pakottavista säädöksistä (esim. direktiivit ja niihin perustuvat asetukset sekä ministeriöiden päätökset).  Euroopan talousalueella tavaroiden vapaa liikkuvuus perustuu kaupan teknisten esteiden poistamiseen ja tasapuoliseen kilpailuun, missä yhdenmukaistetuilla standardeilla on merkittävä rooli.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 4 Standardien merkitys  Euroopan talousalueella eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit antavat ”vaatimustenmukaisuusolettaman” eli standardin vaatimukset täyttävät ratkaisut ovat riittäviä myös vastaavien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen.  Noudattamalla standardien vaatimuksia helpotetaan asiointia viranomaisten kanssa.  Standardit ovat apuna myös tilaajan ja toimittajan välisissä toimitussopimuksissa, kun halutaan ennalta välttää toimitusta koskevia erimielisyyksiä.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 5 Standardien käytön etuja  Standardit muodostavat laajan tietovarannon ja ne tukevat tuotteen valmistajan omaa osaamista.  Standardien avulla voidaan lisätä eri valmistajien tuotteiden vertailukelpoisuutta ja yhteensopivuutta.  Yhdenmukaisten käsitteiden käyttö vähentää väärinkäsityksiä ja virheitä.  Dokumenttien laadinta helpottuu, mikä on ensiarvoista turvallisuuden varmistamiseen ja muutostöihin.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 6 Osallistuminen standardointiin  Standardien valmistelu kansainvälisellä tasolla tehdään IEC:n komiteoissa (Technical Committee TC ) ja alakomiteoissa (Subcommittee SC).  IEC:n jäsenmaat voivat olla mukana standardoinnissa joko P-tai O-jäseninä: • P-jäsenet (Participating member) voivat osallistua komitean työhön ja nimittää jäseniä työryhmiin sekä osallistua äänestyksiin. • O-jäsenet (Observer member) ovat mukana tarkkailijoina ja heillä on mahdollisuus äänestää. Työryhmätoiminnassa O-jäsenet eivät voi olla mukana.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 7 IEC:n komitea TC 65 ja sen alakomiteat  Teollisuusautomaation standardoinnista vastaa IEC:ssä tekninen komitea TC 65 (Industrial- process measurement, control and automation).  Komitean TC 65 alueella toimii neljä alakomiteaa (Subcommittee SC), joissa Suomi on mukana seuraavasti: • IEC SC 65 A System aspects (P-jäsen) • IEC SC 65 B Measurement and control devices(P-jäsen) • IEC SC 65 C Industrial networks (P-jäsen) • IEC SC 65 E Devices and integration in enterprise systems (P-jäsen).

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 8 IEC:n työryhmät  Standardien valmistelu IEC:ssä tapahtuu teknisissä komiteoissa ja niiden alakomiteoissa.  Varsinainen tekninen standardien valmistelutyö tehdään komiteoiden/alakomiteoiden asettamissa työryhmissä (Working Group WG).  Standardien tekniseen sisältöön voi vaikuttaa osallistumalla aktiivisesti työryhmän toimintaan.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 9 IEC TC 65 rakenne

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 10 Sähköalan eurooppalainen ja kansallinen standardointi  Kansainvälistä sähköalan standardointijärjestöä IEC:tä vastaa eurooppalainen CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization).  Suomessa sähkö ja elektroniikka-alan standardoinnista vastaa SESKO ry, joka on sekä IEC:n että CENELECin jäsen.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 11 SESKOn komitea SK 65  IEC TC 65:n ja CENELEC TC 65:n kansallinen vastinkomitea Suomessa on SESKOn komiteaSK 65 ”Teollisuusprosessien ohjaus”.  SESKOn komitean SK 65 kohdealueena standardoinnissa on teollisuusprosessien mittaus ja ohjaus (teollisuusautomaatio).

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 12 Komitean SK 65 tavoitteet  Komitean SK 65 tavoite on palvella suomalaista automaatioalaa (teollisuusautomaation toimittajia ja käyttäjiä) • välittämällä maahamme kansainvälisen standardoinnin piirissä syntynyttä osaamista ja • tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa standardien kehittämiseen.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 13 SK 65 päätehtävät  Komitean pääasiallisena tehtävänä on: • seurata toimialueensa standardointityötä • kommentoida työpapereita • osallistua äänestyksiin • huolehtia alueensa kansallisten standardien julkaisemisesta.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 14 SK 65 muita tehtäviä  Komitean muita tehtäviä ovat: • tehdä standardointia ja sen etuja tunnetuksi • kääntää valikoituja standardeja suomen kielelle • laatia standardikokoelmia, mm. standardikäsikirjoja.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 15 SK 65 kokoonpano  Komiteaan SK 65 kuuluu noin 20 jäsentä(vuonna 2010).  Komiteassa on edustettuna: • automaatiotuotteiden toimittajia • automaatiojärjestelmien suunnittelijoita • automaattisten järjestelmien käyttäjiä • alan kouluttajia, konsultteja ja tutkijoita.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 16 Standardien ryhmittely  Teollisuusautomaation standardit muodostavat varsin monimuotoisen ja laajan standardikokoelman.  SK 65 alaan kuuluvia standardeja on useita satoja.  Standardien hakemisen helpottamiseksi on kehitetty käyttäjälähtöinen standardiryhmittely, joka perustuu aihealueisiin ja niihin kuuluviin luokkiin (kategorioihin, ks. seuraava kuva).  Suomen Automaatioseurajulkaisee tähän perustuvan standardiselvityksen verkkoversiona keväällä 2011.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 17 Automaation standardoinnin aihealueet (1…5) ja kategoriat 1. Perusstandardit 2. Koostamisstandardit 3. Laite-jajärjestelmästandardit 4. Menetelmästandardit 5. Sovellusstandardit

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 18 Automaation standardoinnin aihealueet (1…5) ja kategoriat 1. PerusstandarditBasic Standards  TerminologiaTerminology  EMC-standarditEMC-standards  Sähköiset laitetiedotElectronicobjectdescription

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 19 Automaation standardoinnin aihealueet (1…5) ja kategoriat 2.Koostamisstandardit Intecrationstandards  SignaalitSignals  TietoverkotNetworks  ViestintäCommunication  Turvallisuus ja luotettavuusSecurityand safety

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 20 Automaation standardoinnin aihealueet (1…5) ja kategoriat 3. Laite-ja järjestelmästandardit Deviceand systemstandards  KenttälaitteetFielddiveces  Prosessien ohjausjärjestelmätIndustrial-processContolSystems  AnalyysilaitteetAnalyzingequipments  YmpäristövaatimuksetEnvironment requirements

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 21 Automaation standardoinnin aihealueet (1…5) ja kategoriat 4. Menetelmästandarit Method standards  Toiminnalliset kuvauksetFunctionaldescriptions  InsinöörityöEngineering  KäyttöönottoCommissioning  Testaus ja arviointiTestsand evaluation  ToteutusratkaisujaImplementationpractices

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 22 Automaation standardoinnin aihealueet (1…5) ja kategoriat 5. SovellusstandarditApplicationstandards  Prosessin ohjausProcesscontrolsystem  Liiketoiminnan ohjausEnterprise controlsystem

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 23 Muita IEC:n komiteoita, joissa valmistellaan teollisuusprosesseihin liittyviä standardeja IEC TC 3Information structures, documentation and graphical symbols IEC SC 17BLow-voltage switchgear and controlgear IEC SC 22GAdjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power converters IEC SC 31GIntrinsically-safe apparatus IEC TC 44Safety of machinery -Electrotechnical aspects IEC SC 45AInstrumentation and control of nuclear facilities IEC TC 56Dependability IEC TC 85Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities IEC TC 104Environmental conditions, classification and methods of test.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 24 SK 65 työn organisointi  SK 65:n työn jäsentämiseksi ja käytettävissä olevien resurssien järkevän käytön vuoksi SK 65 on kartoittanut teollisuusautomaation standardikentän ja valinnut sen perusteella tärkeimmät luokat (kategoriat) ja niiden standardointikohteet, joiden valmistelua seurataan ja johon tarvittaessa osallistutaan.  Muiden standardien valmisteluun osallistutaan vain jos ilmenee kansallista kiinnostusta asiaan.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 25 SK 65 työn organisointi  SK 65 toimintaan voi osallistua kaikki halukkaat asiantuntijat.  Standardointiin voi osallistua ottamalla yhteyttä SESKOon (www.sesko.fi).  SK 65:n yhteyshenkilö SESKOssa on Jukka Alve (jukka.alve@sesko.fi)

Add a comment

Related pages

Osio Sotto, Italien: Tourismus in Osio Sotto - TripAdvisor

Auf TripAdvisor finden Sie alles für Osio Sotto, Province of Bergamo: 1.425 unabhängige Bewertungen von Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten sowie ...
Read more

Osio Theater

The Osio Theater's Weekly Showtimes ... Mr. Church Showtimes: (11:20 am Sat + Sun); 1:50; 4:20; 7:00; 9:30. From the director of Driving Miss Daisy comes ...
Read more

Hotels Osio Sotto • 6 Hotels für Urlaub in Osio Sotto ...

Für Osio Sotto existiert leider noch kein Beitrag. Stellen Sie alle Infos, die Sie zu diesem Ort haben für andere Urlauber zusammen und spielen Sie den ...
Read more

Osio- MC - YouTube

Osio- MC Videos; Playlists; Channels; Discussion; ... Osio- MC subscribed to a channel 1 month ago ... OSIO Osio- MC subscribed ...
Read more

Osio Sotto – Wikipedia

1.778 Einw./km ²: Postleitzahl: 24046 ... Volksbezeichnung: Osiensi: Schutzpatron: San Zenone, San Donato: Website: Osio Sotto: Osio Sotto ist eine ...
Read more

10 Hotels in Osio Sotto | Bestpreisgarantie bei Hotels.com

Mit Hotels.com finden Sie das perfekte Hotel in Osio Sotto. 29 Gästebewertungen. Wir belohnen Sie mit einer Bonusübernachtung für 10 gebuchte Nächte!
Read more

Hotels Osio Sotto mit 24h Rezeption und Küche ...

Hotels Osio Sotto mit 24h Rezeption und Küche Jetzt beim Testsieger HolidayCheck Hotelbewertungen vergleichen und mit Tiefpreisgarantie Ihre Osio ...
Read more

OSIO - YouTube

Play next; Play now; Kye Sones' audition - Swedish House Mafia's Save The World/Rita Ora's RIP - The X Factor UK 2012
Read more

Wetter Osio Sopra 14 Tage - daswetter.com

Das Wetter in Osio Sopra - Wettervorhersage für 14 Tage. Aktuelles Wetter in Osio Sopra: Temperatur, Schnee, Regen, Wind, Luftfeuchtigkeit ...
Read more

Osio Schweiz als Arbeitgeber: 1 Bewertung | kununu

Ist Osio Schweiz der richtige Arbeitgeber für Dich? Alle Firmen-Infos und Erfahrungsberichte von Mitarbeitern und Bewerbern findest Du hier.
Read more