Orub Loka 21 Aug

67 %
33 %
Information about Orub Loka 21 Aug

Published on August 20, 2008

Author: Peteral

Source: slideshare.net

Description

Presentation för personalen vid Örebro Universitetsbibliotek.

Webb 2.0 och biblioteken Loka Brunn 21 augusti 2008

"Aldrig förr i historien har det skett så många förändringar som nu…" … har man sagt i alla tider. Det sa man på 90-talet…

1490-talet

1790-talet Upplysningstiden kulminerar 1766 års tryckfrihetsförordning Amerikanska frihetskriget Franska revolutionen Maktfördelning, m etersystemet , sekularisering, press och romaner, kaffehus

” Enligt en samtida uppfattning gjorde farten, de snabba förändringarna, tidens hastiga puls människorna inte bara oroliga utan också levnadströtta.” 1890-talet

1990-talet Sovjetstatens fall EU:s utvidgning Postmodernitet G lobalisering Från ”yuppienalle” till mobil Hemdatorer, GPS och Internet Milleniefrossa

Sovjetstatens fall

EU:s utvidgning

Postmodernitet

G lobalisering

Från ”yuppienalle” till mobil

Hemdatorer, GPS och Internet

Milleniefrossa

2008: Paradigmskifte pågår Det som påverkar samhällsförändringar: Makten över resurser Tillgången till arbetskraft, demografiska förändringar, generationsklyftor, invandring, utflyttning Naturresurser (miljö- och klimatfrågor), innovationer, kapital Förväntningar på utbud av varor och tjänster Mentaliteter – värderingar, attityder Makten över kunskap Makten över att beskriva historien och framtiden

Det som påverkar samhällsförändringar:

Makten över resurser

Tillgången till arbetskraft, demografiska förändringar, generationsklyftor, invandring, utflyttning

Naturresurser (miljö- och klimatfrågor), innovationer, kapital

Förväntningar på utbud av varor och tjänster

Mentaliteter – värderingar, attityder

Makten över kunskap

Makten över att beskriva historien och framtiden

2008: Paradigmskifte pågår Shift happens

Shift happens

Det postindustriella samhället Informationssamhället Nätverkssamhället Kunskapssamhället Kontrollsamhället Konsumtions-samhället Tjänstesamhället

Välkommen till Interaktionssamhället! Först lite bakgrund: Vad gör man när resurserna inte räcker till? Vad gör man när förväntningarna på varor och tjänster förändras?

Välkommen till Interaktionssamhället! Jobba mer! Jobba hårdare!! Jobba smartare!!!

Jobba mer!

Jobba hårdare!!

Jobba smartare!!!

Att jobba smartare En strategi för tjänsteproducenter är att ta med kunderna i vitala delar av processen Det vill säga: KONSTEN ATT FÅ KUNDEN ATT GÖRA JOBBET OCH DESSUTOM TYCKA DET ÄR KUL OCH SJÄLVKLART

Föregångare 1 Biblioteken tidigt ute: Öppna hyllor, medger att användarna själva får välja vilka böcker de ville ha.

Föregångare 2 EPA-baren

Föregångare 3 Snabbköpet

Föregångare 4 Bensinstationer med självbetjäning

Föregångare 5                                                                                        

Välkommen till Interaktionssamhället! Kännetecken Tillräckligt billig teknik – Moores lag Tillräckligt tillgänglig teknik En kritisk massa av användare Postmoderna frihetsvärderingar Digitala infödingar Den globala byn Samverkan och dialog Konvergens Spridning Ingen har monopol på kunskap Tillit till kunden Klassiska prismekanismer hotas Smarta folksamlingar Evig ”Beta” – 2.0 Behov av nya kompetenser

Kännetecken

Tillräckligt billig teknik – Moores lag

Tillräckligt tillgänglig teknik

En kritisk massa av användare

Postmoderna frihetsvärderingar

Digitala infödingar

Den globala byn

Samverkan och dialog

Konvergens

Spridning

Ingen har monopol på kunskap

Tillit till kunden

Klassiska prismekanismer hotas

Smarta folksamlingar

Evig ”Beta” – 2.0

Behov av nya kompetenser

Kompetenser 2.0 Sociala kompetenser Kommunikationsförmåga Deltagarkompetens Interkulturell kompetens Lekfullhet, kreativitet och nyfikenhet Företagsamhet Problemlösning Ansvar för den egna lärprocessen

Sociala kompetenser

Kommunikationsförmåga

Deltagarkompetens

Interkulturell kompetens

Lekfullhet, kreativitet och nyfikenhet

Företagsamhet

Problemlösning

Ansvar för den egna lärprocessen

Rörelser i tiden Upphovsrätt Open access, DOAJ - Directory of Open Access Journals Copyleft, ex Linux och Wikipedia Creative commons, ex WU MING FOUNDATION Journalism 2.0 – Bloggar, podar, YouTube Folkbildning 2.0 och Museum 2.0 Individualisering – lifestreaming och microbloggning 2.0 och bortom: den semantiska webben och den mobila webben

Upphovsrätt

Open access, DOAJ - Directory of Open Access Journals

Copyleft, ex Linux och Wikipedia

Creative commons, ex WU MING FOUNDATION

Journalism 2.0 – Bloggar, podar, YouTube

Folkbildning 2.0 och Museum 2.0

Individualisering – lifestreaming och microbloggning

2.0 och bortom: den semantiska webben och den mobila webben

Vi måste omdefiniera en del saker. Till exempel: Vänskap Arbete Demokrati Familj identitet … Bibliotek The Machine Is Us / ing Us

Vänskap

Arbete

Demokrati

Familj

identitet

… Bibliotek

The Machine Is Us / ing Us

Mumin 2.0 "Ni ska ha många bord, sa han. Små bord och stora. På överraskande platser. Ingen vill sitta stilla på samma ställe på en stor fest. De kommer fnatta omkring värre än vanligt, är jag rädd. Och först ska ni bjuda på det finaste ni har. Senare gör det detsamma vad de får för då är de glada i alla fall. Och stör dem inte med uppvisningar, sång och sånt där, utan låt dem vara program själva.” Tove Jansson: Trollkarlens hatt

Anything2.0? 1.0 2.0 Uppifrånperspektiv Underifrånperspektiv Envägskommunikation, monologer Simultana samtal, polyloger Seriella upplevelser (radio, TV, Parallella upplevelser, dagstidningar) multitasking Kontroll över standards Licensfrihet, creative commons, copyleft, open access/source Program Webbapplikationer Netscape Google HTML API , RSS, Mash-ups Personliga webbsidor Bloggar Portaler Communities och plattformar Traditionella söktjänster Ms Dewey , Swicki , Rollyo Publicering Deltagande

1.0 2.0

Uppifrånperspektiv Underifrånperspektiv

Envägskommunikation, monologer Simultana samtal, polyloger

Seriella upplevelser (radio, TV, Parallella upplevelser,

dagstidningar) multitasking

Kontroll över standards Licensfrihet, creative commons, copyleft, open access/source

Program Webbapplikationer

Netscape Google

HTML API , RSS, Mash-ups

Personliga webbsidor Bloggar

Portaler Communities och plattformar

Traditionella söktjänster Ms Dewey , Swicki , Rollyo

Publicering Deltagande

Exempel på Web 2.0-applikationer Gnoosic Flickr Google Dokument YouTube Delicious Ning Facebook

Gnoosic

Flickr

Google Dokument

YouTube

Delicious

Ning

Facebook

…och varför är det viktigt för biblioteken? Vilka behov har brukarna? Om man börjar i skolan Visions of K-12 Students Today Om man fortsätter på universitetet A vision of students today Vad är läsning? Vad är en text? Vad är en bok? Vad är ett bibliotek?

Vilka behov har brukarna?

Om man börjar i skolan Visions of K-12 Students Today

Om man fortsätter på universitetet A vision of students today

Vad är läsning?

Vad är en text?

Vad är en bok?

Vad är ett bibliotek?

Vad är en text? sumR hz cum & paSd d NOsNt cn nevr lst wake me ^ wen september ndz ” Summer has come and passed the innocent can never last. Wake me up when September ends.”

sumR hz cum & paSd d NOsNt cn nevr lst wake me ^ wen

september ndz

” Summer has come and passed the innocent can never last.

Wake me up when September ends.”

Vad är läsning? 

Vad är en bok?

Vad är ett bibliotek?

Bibliotek2.0 “ Bibliotek2.0 handlar inte om teknologi. Bibliotek2.0 försöker skörda goda idéer från världen utanför och använda dessa för att skapa nya och förbättrade tjänster, ofta i syfte att nå nya målgrupper. Bibliotek2.0 handlar om ett nytt sätt att tänka och ett nytt sätt att arbeta på. Det är ett ramverk för att integrera förändring inom alla nivåer av biblioteksarbete. I vår ambition att nå denna nya servicenivå kommer vi att använda oss av nya Web2.0-teknologier.” Casey Bisson

Bibliotek 2.0 1.0 2.0 Taxonomi ”Taggar”, folksonomier Länklistor Interaktiva sökningar Fråga biblioteket Wiki (pedia) 118 110 boktips.net www. dagensbok . com OPACs sociala OPACs , Zack , lekfulla OPACs Biblioteksportaler Bibliotekscommunities ” Lär dig söka professionellt Makten över den egna på Internet-kurser” lärprocessen

1.0 2.0

Taxonomi ”Taggar”, folksonomier

Länklistor Interaktiva sökningar

Fråga biblioteket Wiki (pedia) 118 110

boktips.net www. dagensbok . com

OPACs sociala OPACs , Zack , lekfulla OPACs

Biblioteksportaler Bibliotekscommunities

” Lär dig söka professionellt Makten över den egna

på Internet-kurser” lärprocessen

Bibliotek 2.0 Bloggar Podcasts MySpace Second Life Facebook Chatt Ask a Librarian @ Buffalo University Libraries

Bloggar

Podcasts

MySpace

Second Life

Facebook

Chatt Ask a Librarian @ Buffalo University Libraries

Bibliotek 2.0 SOPAC - Sociala OPACs E41ST - Library Way Ann Arbor District Library Queens Library AquaBrowser Google Books

SOPAC - Sociala OPACs

E41ST - Library Way

Ann Arbor District Library

Queens Library AquaBrowser

Google Books

Grafiska sökresultat The transactions are placed on a 32×32 grid based on their Dewey classification (000-999). Each transaction is shown as a semi-transparent circle with two attributes: 1) colour — based on the School the student making the transaction studies in 2) size — based on the popularity of the book (the larger the circle, the more times it's been borrowed before)

Alternativen? Facebook söka i KB Search Netvibes Pageflakes Dublin City PL Pageflakes Skotska bibliotek iGoogle och Superstart Wikis Library FAQ LibraryThing Open Source: Koha , WizIQ , Drupal , Library Find

Facebook söka i KB Search

Netvibes

Pageflakes Dublin City PL

Pageflakes Skotska bibliotek

iGoogle och Superstart

Wikis Library FAQ

LibraryThing

Open Source: Koha , WizIQ , Drupal , Library Find

Behövs det nya kompetenser på biblioteken? 13 saker?

13 saker?

Add a comment

Related pages

Loka Karya Kabupaten - Education - documents.tips

Orub Loka 21 Aug Presentation för personalen vid Örebro Universitetsbibliotek. Ubhayajeevigala vismaya loka Presentation is on Skofja loka ...
Read more

Kurikulum sist. info hasil loka karya - Education

Orub Loka 21 Aug Presentation för personalen vid Örebro Universitetsbibliotek. View more Subscribe to our Newsletter for latest news. Newletter. About ...
Read more

Aleksej Olesnicki - Turski izvori o Kosovskom boju ...

[lOKa.a·ITR KiKO H OKC ... orUb@ Jt-.1 H MY'CJH!!!lt!'f ... (HaBOJUtM rna .f..JIe]ou"ltc~y n,e~ofLY) O[J,!le' l1~e~m:p~.AUG' i.)O'j:l. ,'~'.I!Ip"rp Read more

March Boutique| Buy Shop One of a kind fashion designer ...

Spring is in the air at MARCH with these lovely floral prints by Tracy Reese. Tracy Reese Delight Peplum Dress. Tracy Reese Floral Jacquard ...
Read more

Full text of "Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen ...

Search the history of over 510 billion pages on the Internet. search Search the Wayback Machine
Read more

Full text of "Der Berggeist Zeitung für Berg, Hüttenwesen ...

Search the history of over 502 billion pages on the Internet. search Search the Wayback Machine
Read more

Pretty Perrenials - March Boutique

Pretty Perrenials . Spring is in the air at MARCH with these lovely floral prints by Tracy Reese. Tracy Reese Delight Peplum Dress. ...
Read more

Trollen aller ng's Vereenigt U ! - Google Groups

Trollen aller ng's Vereenigt U ! Showing 1-607 of 607 messages. ... 1/21/04 11:02 AM: O ejmhybp rfapwds silbol siryrf yfl rfe gtpra bcculf a sha
Read more

Predogled - Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Erchinger und Heinzel 12 ly. Ein Hans Hcvbersdorfer lebte 156g, Iörq »3?,, Erhard 1404, 1^21, ... Aug. 1?8^ als ^andrath in Gratz. Aus der Nachkom ...
Read more