Organització aula-anglès-espai-2.0

50 %
50 %
Information about Organització aula-anglès-espai-2.0
Education

Published on April 10, 2014

Author: montseirun

Source: slideshare.net

Organització de l’aula d’anglès en un espai 2.0 Montse Irun Institut Joan Oró II Jornades Innovació tecnològica 2011

II Jornades Innovació tecnològica 2011

Objectius  Mostrar UNA manera d’organitzar una aula d’anglès 2.0  Desengoixar al professorat que no “domina”  Donar pistes pràctiques per muntar-se una aula 2.0 II Jornades Innovació tecnològica 2011

Continguts Els començaments L’arribada dels ordinadors El llibre digital L’aula d’anglès 2.0 II Jornades Innovació tecnològica 2011

ELS COMENÇAMENTS II Jornades Innovació tecnològica 2011

II Jornades Innovació tecnològica 2011

Canvis? Més interactius Més efectives?  URL molt llargues i complicades  Activitats soltes  Activitats lúdiques II Jornades Innovació tecnològica 2011

L’ARRIBADA DELS ORDINADORS II Jornades Innovació tecnològica 2011

Què? Com? Quan? On? ???????? II Jornades Innovació tecnològica 2011 Llibres en paper? Llibres digitals? Llibres en paper i llibres digitals?

II Jornades Innovació tecnològica 2011

EL LLIBRE DIGITAL II Jornades Innovació tecnològica 2011

II Jornades Innovació tecnològica 2011

Els llibres digitals II Jornades Innovació tecnològica 2011

Llibre digital  Connexió a Internet  Continguts curriculars presentats amb vídeos, animacions, imatges, enllaços, activitats interactives, etc.  Interfície pràctica fàcilment navegable  Altres:  Serveis addicionals (altres eines digitals, relació pares, ...)  Personalització  Traspàs a l’avaluació II Jornades Innovació tecnològica 2011

AULA D’ANGLÈS 2.0 II Jornades Innovació tecnològica 2011

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA Presentació del tema, pregunta, producte, etc Treball dels diferents aspectes a tenir en compte Aplicació en la necessitat comunicativa definida Creació d’una necessitat comunicativa associada a una forma textual Presentació d’un model: anàlisi II Jornades Innovació tecnològica 2011

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA Presentació del tema, pregunta, producte, etc Treball dels diferents aspectes a tenir en compte Aplicació en la necessitat comunicativa definida Creació d’una necessitat comunicativa associada a una forma textual Presentació d’un model: anàlisi II Jornades Innovació tecnològica 2011 Video, Imatge Presentació Cançó Etc. Interacció Moodle Bloc llibre digital Recursos web Treasure hunts, readers, Handouts, etc

Gestió de la sessió de classe  Treball pre-ordinador  Ordinador en suspensió.  Explicar què farem i informació general (projector i pissarra).  Instruccions escrites  Treball amb ordinador  El profe no intervé  Treball post ordinador  Activitat follow up II Jornades Innovació tecnològica 2011 Rutina

Important! Activitat alternativa Instruccions clares Resultat tangible Marcar dates PACIÈNCIA!!!!!!!!! II Jornades Innovació tecnològica 2011

Eines col.laboratives Moodle Bloc II Jornades Innovació tecnològica 2011

Moodle  Esquelet de l’aula 2.0  Tauler notes i avisos  Exposició de fotos, vídeos, tec  Consells  Eix vertebrador dels continguts  Entrada a la unitat  Èmfasi en el procès  Links a altres aplicatius II Jornades Innovació tecnològica 2011

II Jornades Innovació tecnològica 2011 Administració: notes Curs Virtual Consells Enllaços Activitats Extra

La part central  Organització per temes  Primera part:  Benvinguda  Fotos, notícies, etc  Digital texbook  Un tema = una unitat  A vegades  1r tema: curiositats  Darrer tema: gramàtica II Jornades Innovació tecnològica 2011

Exemple unitat didàctica de moodle  Parts:  Presentació  What you need to do  Seccions unitat  Models  Avaluació  Important  Escriure dates  Fixar la feina obligatòria II Jornades Innovació tecnològica 2011

Bloc  El meu Bloc  Pàgina entrada bloc alumnat  Activitats soltes  Portafolio digital alumnat  Personal  Èmfasi en el producte  Avaluació sumativa  Reflexió II Jornades Innovació tecnològica 2011

Estructura de l’aula d’anglès 2.0  Moodle:  repositori d’activitats  Totes amb un plus digital  llibre digital Avaluació formativa  Bloc:  Productes de les unitats.  Penjades en un repositori Avaluació sumativa II Jornades Innovació tecnològica 2011

On trobareu tot el que us he explicat ... http://montseirunchavarria. blogspot.com/ II Jornades Innovació tecnològica 2011

II Jornades Innovació tecnològica 2011

Add a comment

Related presentations