advertisement

Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak

100 %
0 %
advertisement
Information about Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak
Health & Medicine

Published on February 17, 2014

Author: raedelijnonline

Source: slideshare.net

Description

Minicollege over nut en noodzaak van organisatie en schaalvergroting in de eerstelijn. Met alle ontwikkelingen in het zorgveld beraden eerstelijnszorgverleners zich op hun positie. Alleen verder of de krachten bundelen? Ook het huidige overheidsbeleid bevordert verdere schaalvergroting in de gezondheidszorg, maar dat vraagt wel om een genuanceerde aanpak.
advertisement

organisatie- & schaalvergroting: nut en noodzaak Marnix de Romph, directeur InEen Hans Puijk, adviseur Raedelijn 1

Over groter denken en kleiner doen… 2

Losse onderdelen: pijlen en stempels 3

Wie is Marnix de Romph? directeur InEen lid gemeenteraad van Zuidplas directeur Organisatie van Nederlandse Tandprothetici voormalig directeur/voorzitter zorgraad GZC Corlaer, Nijkerk voormalig directeur/voorzitter zorgraad GZC Korte Akkeren, Gouda 4

Wie is Hans Puijk? senior organisatieadviseur Raedelijn projectleider, interim-manager kwartiermaker, sparringpartner 5

2014… 6

2014……… door sterkere samenwerking binnen de eerste lijn verandert de rol van zorgverleners en hun onderling verband de gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en de transitie van de AWBZ naar de WMO 7

8

schaalvergroting We hebben 45 minuten om een antwoord te formuleren op de vraag of het voor zorgverleners tijd is voor herpositionering 9

aanpak gedachten op een schetsblok interactieve voordracht, ruimte voor vragen & opmerkingen de rol van zorgaanbieder in kantelend perspectief… je standpunt bepaalt het uitzicht dat je hebt 10

11

kanteling horizon 2014-2017 voor toekomstig bekostigingssysteem: accent op multidisciplinaire, georganiseerde eerstelijnszorg huisarts blijft de spil Drie segmenten in bekostiging 12

kanteling “buzzwords” onderhandelingsakkoord: multidisciplinair, georganiseerde, huisarts als spil substitutie tweede naar eerste lijn meerjarige contracten versterken organisatiegraad sturen op kwaliteit en doelmatigheid 13

kanteling 14

kanteling sleutelzin: “partijen delen de visie dat de zorgvraag die op de zorgaanbieder afkomt verandert en meer afstemming met andere vormen van zorg en ondersteuning vereist. Hierbij valt te denken aan andere eerstelijnszorg, extramurale verpleging, publieke gezondheid en preventie, jeugdzorg, welzijn en participatie 15

16

think big, act small blauwdruk-denken past niet, kies de organisatievorm die past op een schaal die werkbaar is 17

roadmap een breed primair proces een stapsgewijze aanpak de zorgverlener als coach (ziek/zorg naar gezondheid/gedrag) gezamenlijke besluitvorming en individueel zorgplan hanteer patientenprofielen 18

organisatie- & schaalvergroting samenwerking tussen gezondheidscentra, met de gemeente, ziekenhuis, GGD schaalvergroting organisatievergroting persoonsgerichte zorg waarbij we met een brede multidisciplinaire blik om ons heen kijken 19

persoonsgerichte zorg patiënt als mens benaderen behandeling staat niet ziekte centraal maar de manier waarop de patiënt met de aandoening omgaat en in het leven staat gezamenlijke verantwoordelijkheid 20

21

uitdaging…….. huidige vraagstukken zijn gevarieerd en complex er is kennis en expertise, creativiteit vanuit veel verschillende hoeken en disciplines nodig dit alles kan per definitie niet geboden worden vanuit één organisatie 22

zinnige en zuinige zorg gestroomlijnde organisatie eerste lijn organisatie samenwerking innovatie Triple Aim 4-P model sterk ondernemerschap 23

schaalvergroting is mensenwerk samenwerking gaat over professionalisering en verbetering van het samenwerken vraagstuk- of kansgericht, moet je die mensen, partijen, disciplines bij elkaar kunnen brengen die nodig zijn op dat moment of in die periode het is de kunst om daarvoor de juiste condities te scheppen 24

25

innovatie 26

innovatie het begrip innovatie biedt ruimte voor verschillende interpretaties, daardoor ontstaat er een verschil in focus zorgorganisaties richten zich hoofdzakelijk op de continuïteit van de organisatie (een goede kwaliteit van zorg en het welbevinden van de cliënt) en …de overheid focust zich vooral op de houdbaarheid van het 27 zorgstelsel op lange termijn (financiën).

28

zorg komt weer terug in de wijk om de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste hulpverlener te bieden is samenwerking het devies sociaal ondernemerschap: innovatie & duurzaamheid meer Service Level Agreement 29

de stip aan de horizon 30

Wat kan Raedelijn hierbij betekenen? 31

praktijkvoorbeelden Wat kan Raedelijn hierin betekenen? 32

vragen? 33

Add a comment

Related presentations

Related pages

Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak - Health ...

Minicollege over nut en noodzaak van organisatie en schaalvergroting in de eerstelijn. Met alle ontwikkelingen in het zorgveld beraden ...
Read more

Keuring van theaterinstallaties - nut en noodzaak - Documents

Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak Minicollege over nut en noodzaak van organisatie en schaalvergroting in de eerstelijn.
Read more

De gemeentelijke organisatie - kaagenbraassem.vvd.nl

En nut en noodzaak van samenwerken moet ... Schaalvergroting door fusie van Greenports ondersteunen ... personeel en organisatie; Deel via: Facebook;
Read more

Strategie en beleid Toegevoegde waarde Aanpak EY

de publieke discussie over schaalvergroting, ... direct betrokkenen mee in nut en noodzaak van dit ... naar de wereldwijde organisatie en mogelijk ...
Read more

Diversiteit in schaalvergroting: de ambtelijke fusie - pwc.nl

tegen de ongebreidelde schaalvergroting en ... gezamenjke li werk organisatie vormen, ... Nut en noodzaak van samenwerking mogen
Read more

Agora 2014: netwerkcongres voor Midden-Nederland - InEen

Organisatie. Ledenplatform. ... eerste en tweede lijn. ... directeur InEen, spreekt over nut en noodzaak van organisatie en schaalvergroting.
Read more

Effectieve en efficiënte bestrijding van de muskusratten ...

4.1.4 Schaalvergroting van ... organisatie, middelen en ... rapport levert een belangrijke bijdrage aan de discussie over nut en noodzaak van de ...
Read more

ORGANISATIE EN MANAGEMENT Het veranderende landschap in de ...

ORGANISATIE EN MANAGEMENT ... van nut zijn voor het denken aan de nabije toekomst, ... kelingen op het terrein van schaalvergroting en ver-
Read more