Organická chemie - úvod

56 %
44 %
Information about Organická chemie - úvod
Education

Published on February 27, 2014

Author: kylianek

Source: slideshare.net

Description

Organická chemie - úvodní informace, historie, popis

Úvod do studia organické chemie Základní škola Kostelní 457 450 88 Čelákovice

Vitalistická teorie Teorie, kdy organické látky vznikají pomocí životní síly (VIS VITALIS). Vyvráceno 1828 - Friedrich Wöhler Zahříval anorganickou sloučeninu kyanatan amonný a vznikla MOČOVINA organická sloučenina. NH 4OCN  H 2 NCONH 2 Obr.1

DEFINICE ORGANICKÉ CHEMIE je to chemie sloučenin uhlíku kromě oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, kyseliny uhličité, kyanovodíku, kyseliny kyanovodíkové, kyseliny kyanaté, kyseliny thiokyanaté, kyanidů, kyanatanů, thiokyanatanů, uhličitanů a karbidů.

Organická chemie Je to jeden z vědních oborů chemie jako vědy. zabývá se : Přípravou Strukturou Vlastnostmi Využitím organických sloučenin

Organická sloučenina je chemicky čistá látka, tedy látka složená z jednoho druhu molekul Jeden nebo více atomů uhlíku Vodík Kyslík, Dusík, Síra, Fosfor

Strukturní teorie základní pravidla stavby organických sloučenin Obr.2 Obr.3 Obr.4 Každý atom uhlíku je čtyřvazný !!! Butlerov Kekulé Couper  Atomy uhlíku se mohou mezi sebou vázat vazbou jednoduchou, dvojnou nebo trojnou.  Všechny vazby jsou navzájem rovnocenné.  Řetězce mohou být lineární nebo cyklické, větvené nebo nevětvené.

Příklady • • • • • • • • Plastické hmoty DNA TNT, Nitroglycerin Léky, vitamíny Org. kyseliny Mycí prostředky Pesticidy OL, BBP, • Barvy - barviva • Návykové látky drogy • Org. rozpouštědla • Chladící směsi • Syntetická vlákna • Oleje, PHM

Add a comment

Related presentations

Related pages

Názvosloví organických sloučenin - Úvod

Úvod. Nacházíte se v internetové aplikaci určené k procvičování organického názvosloví. ... Tuto možnost využijí zejména učitelé chemie ...
Read more

Organická Chemie:Úvod – MojeChemie

Organická chemie . Organická chemie se zabývá především organickými sloučeninami uhlíku. Její vývoj započala v 19. století teorie vitalismu ...
Read more

Úvod do organické chemie - Tiscali.cz

Úvod do organické chemie Organická chemie – zabývá se studiem sloučenin uhlíku. Organické sloučeniny – tvoří podstatu živých organismů ...
Read more

Multimediální interaktivní učebnice MIUč+ Chemie 9 (Úvod ...

Multimediální interaktivní učebnice MIUč+ Chemie 9 (Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů ...
Read more

Organická chemie - chemkal - Google Sites

Organická chemie. Učebnice OCH Pardubice Polymery ppt Zkratky a názvy polymer ... 1 Úvod do OCH 2015.pdf (264k) Ing. Michal Kalenský, 3. 9. 2015 13:11 ...
Read more

Úvod do organické chemie - ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Úvod do organické chemie prezentace VY_52_Inovace_230 ... • Klíčová slova: organická chemie, uhlíkový řetězec, vazba mezi uhlíky, ...
Read more

PPT - Organická chemie - úvod PowerPoint Presentation - ID ...

Organická chemie - úvod. Trocha historie. Původní dělení hmoty: Neživá – anorganická Živá – organická Rozdělení chemie na organickou a ...
Read more

Úvod do organické chemie - Výukové materiály - Martina Balová

Úvod do organické chemie. ... Název organická chemie je spojen s dělením přírody na živou - organickou a neživou - anorganickou.
Read more

Chemie | Úvod

Úvod Fotogalerie Vzkazy 1.ročník 2.ročník 4.ročník obecná chemie anorganická chemie organická chemie biochemie.
Read more