Orebro19dec

100 %
0 %
Information about Orebro19dec

Published on December 18, 2007

Author: Peteral

Source: slideshare.net

Description

Lite interaktionssamhället och nya lösningar för bibliotekswebbar

Biblioteken i interaktionssamhället Efter LIMIT? – 18 december 2007

"Aldrig förr i historien har det skett så många förändringar som nu…" … har man sagt i alla tider. Det sa man på 90-talet…

” Enligt en samtida uppfattning gjorde farten, de snabba förändringarna, tidens hastiga puls människorna inte bara oroliga utan också levnadströtta.” 1890-talet

1990-talet Sovjetstatens fall EU:s utvidgning G lobalisering Från ”yuppienalle” till mobil Hemdatorer, GPS och Internet Milleniefrossa

Sovjetstatens fall

EU:s utvidgning

G lobalisering

Från ”yuppienalle” till mobil

Hemdatorer, GPS och Internet

Milleniefrossa

2007: Ett paradigmskifte pågår Det som påverkar samhällsförändringar: Makten över resurser Tillgången till arbetskraft, demografiska förändringar, generationsklyftor, invandring, utflyttning Naturresurser (miljö- och klimatfrågor), innovationer, kapital Förväntningar på utbud av varor och tjänster Mentaliteter – värderingar, attityder

Det som påverkar samhällsförändringar:

Makten över resurser

Tillgången till arbetskraft, demografiska förändringar, generationsklyftor, invandring, utflyttning

Naturresurser (miljö- och klimatfrågor), innovationer, kapital

Förväntningar på utbud av varor och tjänster

Mentaliteter – värderingar, attityder

2007: Ett paradigmskifte pågår Det vill säga en förändring av samlade ATTITYDER, FÖRHÅLLNINGSSÄTT och TANKEMÖNSTER som påverkar och ändrar VÄRDEGRUNDER - mentaliteter (TIDSANDA, synen på etik, makt, kön, religion etc) i samhället och VISIONER för samhällsutvecklingen - politiska IDEOLOGIER.

Det postindustriella samhället Informationssamhället Nätverkssamhället Kunskapssamhället Kontrollsamhället Konsumtions-samhället Tjänstesamhället

Välkommen till Interaktionssamhället! Först lite bakgrund: Vad gör man när resurserna inte räcker till? Vad gör man när kundernas förväntningar på varor eller tjänster förändras?

Välkommen till Interaktionssamhället! Jobba mer! Jobba hårdare!! Jobba smartare!!!

Jobba mer!

Jobba hårdare!!

Jobba smartare!!!

Att jobba smartare En strategi för tjänsteproducenter är att ta med kunderna i vitala delar av processen Det vill säga: KONSTEN ATT FÅ KUNDEN ATT GÖRA JOBBET OCH DESSUTOM TYCKA DET ÄR KUL OCH SJÄLVKLART

Föregångare 1 Biblioteken tidigt ute: Öppna hyllor, medger att användarna själva får välja vilka böcker de ville ha.

Föregångare 2 EPA-baren

Föregångare 3 Snabbköpet

Föregångare 4 Bensinstationer med självbetjäning

Föregångare 5                                                                                        

Visionärer The Future is Now (1955)

Välkommen till Interaktionssamhället! Kännetecken Tillräckligt billig teknik Tillräckligt tillgänglig teknik En kritisk massa av användare Postmoderna frihetsvärderingar Den globala byn Samverkan och dialog är framgångsfaktorer Konvergens Spridning är viktigare än koncentration Ingen har monopol på kunskap Tillit till kunden Klassiska prismekanismer hotas Evig ”Beta” – 2.0 Smarta folksamlingar Behov av nya kompetenser

Kännetecken

Tillräckligt billig teknik

Tillräckligt tillgänglig teknik

En kritisk massa av användare

Postmoderna frihetsvärderingar

Den globala byn

Samverkan och dialog är framgångsfaktorer

Konvergens

Spridning är viktigare än koncentration

Ingen har monopol på kunskap

Tillit till kunden

Klassiska prismekanismer hotas

Evig ”Beta” – 2.0

Smarta folksamlingar

Behov av nya kompetenser

Kompetenser 2.0 Sociala kompetenser Kommunikationsförmåga Deltagarkompetens Interkulturell kompetens Lekfullhet, kreativitet och nyfikenhet Företagsamhet Problemlösning Ansvar för den egna lärprocessen

Sociala kompetenser

Kommunikationsförmåga

Deltagarkompetens

Interkulturell kompetens

Lekfullhet, kreativitet och nyfikenhet

Företagsamhet

Problemlösning

Ansvar för den egna lärprocessen

Rörelser i tiden Fildelning Open access, DOAJ - Directory of Open Access Journals Copyleft, ex Linux och Wikipedia Creative commons, ex WU MING FOUNDATION Journalism 2.0 – Bloggar, podar, YouTube Folkbildning 2.0 Museum 2.0 2.0 och bortom

Fildelning

Open access, DOAJ - Directory of Open Access Journals

Copyleft, ex Linux och Wikipedia

Creative commons, ex WU MING FOUNDATION

Journalism 2.0 – Bloggar, podar, YouTube

Folkbildning 2.0

Museum 2.0

2.0 och bortom

Mumin 2.0 "Ni ska ha många bord, sa han. Små bord och stora. På överraskande platser. Ingen vill sitta stilla på samma ställe på en stor fest. De kommer fnatta omkring värre än vanligt, är jag rädd. Och först ska ni bjuda på det finaste ni har. Senare gör det detsamma vad de får för då är de glada i alla fall. Och stör dem inte med uppvisningar, sång och sånt där, utan låt dem vara program själva.” Tove Jansson: Trollkarlens hatt

Anything2.0? 1.0 2.0 Uppifrånperspektiv Nerifrånperspektiv Envägskommunikation, monologer Simultana samtal, polyloger Seriella upplevelser Parallella upplevelser, multitasking Kontroll över standards Licensfrihet, creative commons, copyleft, open access/source Program Webbapplikationer Netscape Google HTML API , RSS, Mash-ups Personliga webbsidor Bloggar Portaler Communities och plattformar Traditionella söktjänster Ms Dewey , Swicki , Rollyo Publicering Deltagande www Semantiska webben

1.0 2.0

Uppifrånperspektiv Nerifrånperspektiv

Envägskommunikation, monologer Simultana samtal, polyloger

Seriella upplevelser Parallella upplevelser, multitasking

Kontroll över standards Licensfrihet, creative commons, copyleft, open access/source

Program Webbapplikationer

Netscape Google

HTML API , RSS, Mash-ups

Personliga webbsidor Bloggar

Portaler Communities och plattformar

Traditionella söktjänster Ms Dewey , Swicki , Rollyo

Publicering Deltagande

www Semantiska webben

Web2.0 The Machine is Us / ing Us http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE&eurl= Shift happens ! http://www.youtube.com/watch?v=ljbI-363A2Q&eurl=

The Machine is Us / ing Us

http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE&eurl=

Shift happens !

http://www.youtube.com/watch?v=ljbI-363A2Q&eurl=

Web 2.0 Gnoosic Flickr BookCrossing Google Dokument YouTube del. icio . us Ning Facebook Netvibes All Things Web2.0

Gnoosic

Flickr

BookCrossing

Google Dokument

YouTube

del. icio . us

Ning

Facebook

Netvibes

All Things Web2.0

Bibliotek 2.0 1.0 2.0 Taxonomi ”Taggar”, folksonomier Länklistor Interaktiva sökningar Fråga biblioteket Wiki (pedia) www.boktips.net www.dagensbok.com Bokcirklar OPACs sociala OPACs , Zack , lekfulla OPACs Biblioteksportaler Bibliotekscommunities ” Lär dig söka professionellt Makten över den egna på Internet-kurser” lärprocessen

1.0 2.0

Taxonomi ”Taggar”, folksonomier

Länklistor Interaktiva sökningar

Fråga biblioteket Wiki (pedia)

www.boktips.net www.dagensbok.com

Bokcirklar

OPACs sociala OPACs , Zack , lekfulla OPACs

Biblioteksportaler Bibliotekscommunities

” Lär dig söka professionellt Makten över den egna

på Internet-kurser” lärprocessen

Bibliotek 2.0 Bloggar Podcasts exempel från Randers, Danmark LibraryThing MySpace Klubben fantasy_litteratur på Lunarstorm

Bloggar

Podcasts exempel från Randers, Danmark

LibraryThing

MySpace

Klubben fantasy_litteratur på Lunarstorm

Bibliotek 2.0 Opacs eller nå’t… E41ST - Library Way Ann Arbor District Library Google Books BarnOPAC ? Tips-Ture Bibliotekswebbar 6 bibliotek i Västerbotten Biblioteket.se (SSB)

Opacs eller nå’t…

E41ST - Library Way

Ann Arbor District Library

Google Books

BarnOPAC ?

Tips-Ture

Bibliotekswebbar

6 bibliotek i Västerbotten

Biblioteket.se (SSB)

Bibliotek 2.0 Framtiden är redan här! Exempel 1 Facebook Apps Exempel 2 Plattformar Netvibes Dublin City Public library

Framtiden är redan här!

Exempel 1 Facebook Apps

Exempel 2 Plattformar

Netvibes

Dublin City Public library

Åter till biblioteket Vad är läsning? Vad är en text? Vad är en bok? Vad är ett bibliotek?

Vad är läsning?

Vad är en text?

Vad är en bok?

Vad är ett bibliotek?

Vad är en text? sumR hz cum & paSd d NOsNt cn nevr lst wake me ^ wen september ndz ” Summer has come and passed the innocent can never last. Wake me up when September ends.”

sumR hz cum & paSd d NOsNt cn nevr lst wake me ^ wen

september ndz

” Summer has come and passed the innocent can never last.

Wake me up when September ends.”

Vad är läsning? 

Vad är en bok?

Vad är ett bibliotek?

…och spelar det någon roll? Om man kan låna Gångstavar Datorer En musikstudio Filmer En fördom Cyklar … är det ett bibliotek eller är det ett ”bibliotek”?

Om man kan låna

Gångstavar

Datorer

En musikstudio

Filmer

En fördom

Cyklar

… är det ett bibliotek eller är det ett ”bibliotek”?

…och spelar det någon roll?

Biblioteken i interaktionssamhället En gemensam värdegrund i syfte att skapa en biblioteksideologi med fokus på användarnas behov Förändrade arbetsmetoder Bemötande http://www.youtube.com/watch?v=mZHoHaAYHq8 Planering av lokalerna Det Nya Biblioteket Från boklager till ”Förundringsrum”

En gemensam värdegrund i syfte att skapa en biblioteksideologi med fokus på användarnas behov

Förändrade arbetsmetoder

Bemötande http://www.youtube.com/watch?v=mZHoHaAYHq8

Planering av lokalerna

Det Nya Biblioteket Från boklager till ”Förundringsrum”

Detta innebär ett aktivt ställningstagande Att tydliggöra bibliotekens samhällsnytta Visa på biblioteket som integrerat i kunskapssamhället Försvara biblioteket som verktyg för demokrati Att aktivt utveckla biblioteket som plats för kommunikation Att få bort skråtänkandet på biblioteken Att motverka schablonbilden av biblioteket och bibliotekspersonalen

Att tydliggöra bibliotekens samhällsnytta

Visa på biblioteket som integrerat i kunskapssamhället

Försvara biblioteket som verktyg för demokrati

Att aktivt utveckla biblioteket som plats för kommunikation

Att få bort skråtänkandet på biblioteken

Att motverka schablonbilden av biblioteket och bibliotekspersonalen

Bra att veta 2.0 Slideshare http://www.slideshare.net/Peteral/ Community: Ning Länsbibliotekariens blogg Länsbibliotekets grupp på Facebook 23 saker – 23 things

Slideshare

http://www.slideshare.net/Peteral/

Community: Ning

Länsbibliotekariens blogg

Länsbibliotekets grupp på Facebook

23 saker – 23 things

Add a comment