Oracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS Solaris

50 %
50 %
Information about Oracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS Solaris
Education

Published on March 10, 2014

Author: m_cerveny

Source: slideshare.net

Description

Presentation from training day for Oracle Solaris customers to explain advantages of running Oracle Database on Oracle Solaris.
Presentation covers following themes:
- system and network virtualization
- filesystem ZFS
- security with RBAC
- running with SMF
- tuning with DTrace
Demo labs: http://www.slideshare.net/m_cerveny/osd2013-cmd

Oracle Solaris Day 2013 Oracle DB a OS Solaris 26.6.2013 Martin Červený M.Cerveny@computer.org

virtualizace zónou v Solarisu souborový systém ZFS virtualizace sítí role a uživatelé RBAC dohled nad službami SMF bezpečnostní audit funkční a výkonnostní analýza DTrace

virtualizace zónou v Solarisu souborový systém ZFS virtualizace sítí role a uživatelé RBAC dohled nad službami SMF bezpečnostní audit funkční a výkonnostní analýza DTrace

4 Virtualizace systémů ● důvody a požadavky virtualizace – bezpečné oddělení a ochrana – rozdělení nebo vyhrazení zdrojů, přebytek výkonu – redundance a vysoká dostupnost – spravovatelnost ● dostupné virtualizace – paravirtualizace (PVM, kooperativní) (Oracle VM for SPARC = LDom) – rozdělení na úrovni operačního systému (zóny) systém

5 Zóna Solarisu ● rozdělení na úrovni operačního systému (zóny) – nezávislý běh instance operačního systému od procesu init (sdílené jádro Solarisu) – izolace softwarových chyb aplikací – bezpečnostní oddělení (méně privilegií) – možnost připojení citlivých části souborového systému jen pro čtení – žádné změny v API aplikací – branding - emulace chování jiného jádra operačního systému (solaris 10) – zonecfg(1m), zoneadm(1m), zlogin(1), zonename(1) systém zóna

6 Zóna v Solarisu zóna hardware systému Solaris kernel app app konfigurace globální zóna app app Solaris zóna RPC IPC app app brandz zóna sol10 syscall emulátor syscall systém

7 Kontejner Solarisu ● kontejner = zóna + řízení zdrojů ● řízení zdrojů – podle procesorů (dynamic resource pools, processor sets) ● pooladm(1m), poolcfg(1m), poolbind(1m), poolstat(1m), poold(1m), pbind(1m), psrinfo(1m), psradm(1m), zonecfg(1m) – přiřazení poměrného výkonu procesorů (resource/workload manager, FSS plánovač procesů (cpu-shares), projects) ● resource_controls(5), zonecfg(1m), rctladm(1m), prctl(1), projadd(1m), projmod(1m), projdel(1m), projects(1), project(4), newtask(1) – limit přiřazení fyzické paměti ● rcapadm(1m), rcapstat(1), rcapd(1m) systém zdroje

8 Řízení zdrojů CPU system 8 cpu pool1 2-4 cpu pool2 2 cpu zone3 1 share zone2 10 shares zone4 2 shares zone5 1 share zone1 20 shares project1 3 shares project2 2 share project3 1 share task2 proc4 proc3 task1 proc2 proc1 zdroje 4 ∗ 20 1020 ∗ 2 123 = 8 9 systém

virtualizace zónou v Solarisu souborový systém ZFS virtualizace sítí role a uživatelé RBAC dohled nad službami SMF bezpečnostní audit funkční a výkonnostní analýza DTrace

10 Vlastnosti ● vysoká integrita dat – end-to-end kontrolní součty – transakce ● kapacita (128bit) ● storage pool – RAID-0, RAID-1, RAID-Z, -Z2, -Z3 ● NFSv4/NT ACL ● deduplikace, komprimace, šifrování ● snapshot, clone ● vzdálená replikace ● nezávislé na platformě (x86-SPARC) ● jednoduchá online administrace – zpool(1m), zfs(1m) ZFS

11 Integrita dat 1 2 3 4 možný snapshot mirror 1 2 3 aktuální uberblock poškozený blok dat ZFS

12 ZFS pro Oracle DB ● separace dat a redo, archivních logů ● klonování databáze – Database Cloning using Oracle Sun ZFS Storage Appliance and Oracle Data Guard ● použití hybrid-storage – ZEUSRam (~8GB RAM + flash) pro ZIL ● vyladění ZFS – velikost ARC cache ● set zfs:zfs_arc_max = # – ZFS recordsize == DB db_block_size – ZFS prefetch ● set zfs:zfs_prefetch_disable = 1 ● set zfs:zfs_vdev_cache_bshift = 13 – omezení ZIL pro pole (s NVRAM) ● set zfs:zfs_immediate_write_sz = 8191 ZFS

virtualizace zónou v Solarisu souborový systém ZFS virtualizace sítí role a uživatelé RBAC dohled nad službami SMF bezpečnostní audit funkční a výkonnostní analýza DTrace

14 Administrace a vlastnosti sítí ● L2 (datalink layer) - dladm(1m),dlstat(1m) – volitelná jména (rename-link) – zobrazení, nastavení a smazání doplňujících informací (show-ether,show-phys,delete- phys,show-link,show-linkprop,set- linkprop,reset-linkprop) – automatické VNIC do zón (zonecfg/anet) – Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) – Link Layer Discovery Prot.(LLDP)-lldpadm(1m) – řízení toků L3 - flowadm(1m),flowstat(1m) ● L3 (ip network layer) - ipadm(1m) – autokonfigurace - netadm(1m),netcfg(1m) ● network automagic (NWAM) – IP multipathing (IPMP) – konfigurace v SMF(5) - dns, nss ... ● L4 - integrovaný "loadbalancer" - ilbadm(1m) sítě

15 Sítě L2 sítě L2 GLDv3 aggr nic nic nicnicnicnic nic etherstub vnitřní L2 síť nicnicnicnic aggr více spojení k jednomu přepínači ⇒ LACP, A/A podle L2,L3,L4 bridge více spojení k více přepínačům ⇒ STP, A/P L2 na cestu nic nicnic nic vnic více vNIC z jedné NIC ⇒ každá vNIC má vlastní L2 addr vlan více vNIC z jedné NIC ⇒ každá vNIC má vlastní VLAN id

16 chytrá NIC hloupá NIC etherstub tcp/ip tcp/iptcp/ip Virtualizace sítí sítě ● komponenty pro virtualizaci – virtuální síťové rozhraní (VNIC) ● část kapacity (maxbw) a priorita (priority) – řízení toků podle port,transport,ip,ds (flow) ● hardwarová podpora VNIC a flow – některé bge, e1000g, igb, ixgbe, nxge, nge tcp/ip vnic ip flow vnic ringbufringbuf hw flow tcp/ip vnic ip flow vnic ringbufringbuf sw flow tcp/ip vnic ip flow vnic ringbufringbuf sw flow L2

virtualizace zónou v Solarisu souborový systém ZFS virtualizace sítí role a uživatelé RBAC dohled nad službami SMF bezpečnostní audit funkční a výkonnostní analýza DTrace

18 Role Based Acces Control ● cíl – umožnit delegaci administrace systému – definice programových autorizací – snížit počet „setuid“ programů – princip minimálních oprávnění ● komponenty RBAC – administrativní role (administrative roles) ● nelze se přímo přihlásit, jen pomocí „su“ z autorizovaných kont – programové autorizace (authorizations) – profily (profiles, rights), profily pro spuštění programů včetně bezpečnostních privilegií jádra (exec attributes, privileges) ● nástroje – useradd(1m),usermod(1m),userdel(1m),rolead d(1m),rolemod(1m),roledel(1m),user_attr(4) ,auth_attr(4),exec_attr(4),prof_attr(4) crossbowRBAC

19 Privilegia ● bezpečnostní oprávnění pro jádro Solarisu, která nahrazují privilegovaný test „euid==0“ ● součástí informací jádra o procesu – Effektive set (E) – aktuální oprávnění, dají se přidávat a odebírat shora omezené podle (P) – Permitted set (P) – horní omezení pro oprávnění (E) a (I), dají se pouze odebírat – Inheritable set (I) – nastavení výchozích oprávnění (nové E a P) pro synovský proces – Limited set (L) – horní omezení pro dědičná oprávnění (I) a nemůže nikdy růst ● 84 privilegií ● "file_dac_read" Override file's read perms ● "net_privaddr" Bind to privilege port (<1023+extras) ● "proc_exec" Allow use of execve() ● "proc_fork" Allow use of fork*() calls ● "proc_info" Examine /proc of other processes crossbowRBAC privilegia

20 Příklad profilu ● passwd – jack:x:100:1:InsideJack:/home/jack:/bin/sh – killer:x:200:1:Killer:/home/killer:/bin/pfsh ● user_attr – jack:::type=normal;roles=killer – killer:::type=role;profiles=Killer ● prof_attr – Killer:::Process killer: ● exec_attr – Killer::solaris:cmd:::/usr/bin/kill:privs=proc_ owner crossbowRBAC role

virtualizace zónou v Solarisu souborový systém ZFS virtualizace sítí role a uživatelé RBAC dohled nad službami SMF bezpečnostní audit funkční a výkonnostní analýza DTrace

22 Dohled nad hardware a software ● Predictive Self-Healing (PSH) – správa HW systému ● Fault Management Architecture (FMA) – správa SW služeb ● Service Management Facility (SMF) ● databáze s popisem chyb – http://www.sun.com/msg/idchyby crossbowdohled

23 Start softwarových služeb ● Service Management Facility (SMF) – XML popisný soubor ● jemnější definice vazby služeb – konfigurační data v databázi - svc.configd(1m) – restarter - svc.startd(1m), inetd(1m) ● paralelní start služeb ● automatický restart ● delegace ovládání na běžné uživatele ● stav údržby ● nástroje – svcadm(1m), svcs(1), svccfg(1m),svcprop(1) inetadm(1m),inetconv(1m) ● Fault Management Resource ID (FMRI) – svc:/typ/název:instance – svc:/milestone/ ● none, single-user, multi-user, multi- user-server, ..., all crossbowdohled SMF

24 Stav služby maintenance degraded disabled uninitialized offline svcadm disable svcadm enable svcadm restart svcadm refresh svcadm clear svcadm mark online crossbowdohled SMF

25 Provázání služeb crossbowdohled SMF

26 XML manifest <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE service_bundle SYSTEM "/usr/share/lib/xml/dtd/service_bundle.dtd.1" > <service_bundle type='manifest' name='osdevcon'> <service name='site/mojesluzba' type='service' version='1'> <create_default_instance enabled='false'> <single_instance /> <dependency ...>...</dependency> <dependent ...>...</dependent> <exec_method ...>...</exec_method> <property_group ...> ...</property_group> <template>...</template> </service> </service_bundle> crossbowdohled SMF

virtualizace zónou v Solarisu souborový systém ZFS virtualizace sítí role a uživatelé RBAC dohled nad službami SMF bezpečnostní audit funkční a výkonnostní analýza DTrace

28 DTrace ● DTrace je instrumentace pro dynamickou analýzu problémů v systému a aplikacích v celém rozsahu ● dynamické vložení sondy -> aktivace průchodem kódu -> interpretovaná akce – D jazyk ● úplný popis sondy a akce provider:module:function:name /logická podmínka (predicate)/ { příkaz akce; … } ● nástroje – dtrace(1m) ● chime, dtrace toolkit, dexpolorer, netbeans plugin, sunstudio dlight – knihovna libdtrace(3lib) ● lockstat(1m)/plockstat(1m), intrstat(1m) ... – vložené explicitní sondy do programů ● interprtetry, Xserver, databáze … crossbowdtrace

29 Systémová implementace sondy libdtrace(3lib) lockstat(1m) dtrace(1m) intrstat(1m) plockstat(1m) sondy&akce (DOF) fbt(7d) sdt(7d) syscall(7d) vmstat(7d) dtrace(7d), logika a D-interpret text/code trap USR SYS crossbowdtrace

30 Analýza uživatelských procesů ● standardní provider – pid*, plockstat* – sledování prakticky omezeno na entry/return – hlavní program (a.out) a knihovny – nutná znalost vnitřní architektury programu ● User-Level Statically Defined Tracing (USDT) – mysql*, postgresql*, Xserver*, apache*, php*, phyton*, (perl*), ruby*, javascript*, hotspot*, hotspot_jni*, (sh*), (gtk*/glib*) ... – doplněné sondy "DTRACE_PROBE*()" – zakompilované a popsané v ELF (využívá linker) – "exportuje" důležité události ● start/stop, begin/end, entry/exit ... crossbowdtrace procesy

31 Analýza Oracle DB ● využití standardních providerů – Oracle8i Internal Services for Waits, Latches, Locks, and Memory – Oracle Core: Essential Internals for DBAs and Developers – http://www.orafaq.com/wiki/Oracle_database_Internals_FAQ crossbowdtrace procesy

virtualizace zónou v Solarisu souborový systém ZFS virtualizace sítí role a uživatelé RBAC dohled nad službami SMF bezpečnostní audit funkční a výkonnostní analýza DTrace

33 Možnosti auditu ● aplikace – vlastní logovací soubory - logadm(1m) – systémový log - syslogd(1m) ● kernel – účtování běhu procesů - acct(1m) – systémový audit v kernelu ● 283 událostí kernelu ● 609 událostí aplikací ● audit(1m), auditconfig(1m), praudit(1m), auditreduce(1m) ● souborový systém – digitální podpisy souborů - elfsign(1m) – změny v souborech - bart(1m) crossbowaudit

34 syscall Systémový audit kernel fronta appl auditd audit audit_event audit_class auditconfig audit audit_warn auditreduce praudit crossbowspráva systémový

35 Kurzy kde Vás to naučíme ● Oracle Solaris 11 System Administration ● Oracle Solaris 11 Advanced System Administration ● Transition to Oracle Solaris 11 ● Oracle VM Server for SPARC: Installation and Configuration ● Oracle Solaris 11 Zones Administration ● Oracle Solaris 11 ZFS Administration ● Oracle Solaris 11 Network Administration ● Oracle Solaris 11 Security Administration ● Oracle Solaris 11 Performance Management ● Oracle Solaris DTrace for System Administrators ● Developing and Deploying Applications on Oracle Solaris 11 http://www.edumaster.cz

36 Dotazy ?pro prezentaci byly použity inspirace z volně dostupných materiálů a prezentací, z dokumentace docs.oracle.com a dalších zdrojů mezi jinými blogs.oracle.com, solarisinternals.com, illumos.org, oss.oracle.com, wikipedia.org, alexanderanokhin.wordpress.com, blog.tanelpoder.com ...

Add a comment

Related presentations

Related pages

Oracle | Integrated Cloud Applications and Platform Services

“Oracle and NetSuite cloud applications are complementary, ... Living and breathing your industry every day. Explore Oracle Industries. Communications;
Read more

Oracle Solaris 11 Advanced System Administration

This Oracle Solaris 11 Advanced System Administration training provides an ... Copyright © 2013, Oracle. ... Installing Oracle Solaris 11 OS on ...
Read more

Oracle® Database Quick Installation Guide

On Oracle Solaris, ... $ / mount_point /db/runInstaller If Oracle Universal ... The Oracle Database 2 Day DBA is designed for new Oracle DBAs and ...
Read more

Oracle Linux OS and Support | Operating Systems | Oracle

... (OS) for your enterprise ... Proven reliability with 128,000 hours of testing per day by Oracle engineers; ... Oracle OpenStack for Oracle Linux ...
Read more

IT Training and Certification for Oracle Technology ...

Enroll in database training, PeopleSoft training and more. ... Oracle Cloud Training. Options for everyone. Oracle Cloud Learning Subscription.
Read more

Welcome | Oracle Community

Are you new to Oracle Community? Are you an experienced member who wants to help out our new users? ... Includes Solaris, Oracle Linux, Virtualization, ...
Read more

Oracle Solaris Open Source Projects on java.net

Oracle Solaris Projects OpenStack on Solaris. Development of OpenStack support for Solaris Virtualization Technologies, support for the OpenStack Services ...
Read more

Solaris 11 / Oracle DB Performance - Oracle DBA Forums

Solaris 11 / Oracle DB Performance, Bad performance. Options. Gwen. Sep 16 2013, 06:29 AM. Post ... After a day or two the performance of the ...
Read more

Oracle Media Network

Oracle Solaris 11. Acquisitions Sun BEA ... Berkeley DB Instant Client ... Oracle Media Network > All Media
Read more