Optoelektroniczne modelowanie sieci neuronowej cz. 1

67 %
33 %
Information about Optoelektroniczne modelowanie sieci neuronowej cz. 1
Technology

Published on March 3, 2014

Author: mikolajolszewski

Source: slideshare.net

Optoelektroniczne modelowanie sieci neuronowej Mikołaj Olszewski promotor: dr A. Domański

Plan prezentacji Wstęp Sztuczne sieci neuronowe Optoelektroniczne implementacje Prace w Zakładzie Optyki Praca magisterska Podsumowanie dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 2

Dziedzina Interdyscyplinarna dziedzina badań SSN Badania nad matematycznym opisem komórki nerwowej – przetwarzanie danych Komputery a mózg – Przetwarzanie numeryczne – Zadania obliczeniowe – rozpoznawanie – Wolne i niedokładne neurony – Szeregowość / równoległość Powszechne zainteresowanie SSN dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 3

Neuron biologiczny System nerwowy: 1018 komórek, sieci: 1011 komórek Potencjały czynnościowe: A = 100 mV, t = 1ms dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 4

Neuron matematyczny Odpowiadające własności Przetwornik sygnałów Modele statyczne m T  ϕ = ∑ wi ui = w u i =1 y = f (ϕ ) dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 5

Plan prezentacji Wstęp Sztuczne sieci neuronowe Optoelektroniczne implementacje Prace w Zakładzie Optyki Praca magisterska Podsumowanie dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 6

Zadania Autoasocjacja Heteroasocjacja Klasyfikacja Detekcja regularności dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 7

Architektury Sieci jednokierunkowe Sieci rekurencyjne Sieci komórkowe dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 8

Metody uczenia Uczenie nadzorowane – Z nauczycielem – Z krytykiem Uczenie nienadzorowane – Samoorganizujące się – Konkurencyjne dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 9

Plan prezentacji Wstęp Sztuczne sieci neuronowe Optoelektroniczne implementacje Prace w Zakładzie Optyki Praca magisterska Podsumowanie dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 10

Podstawy Optyka nieliniowa – Absorpcja dwufotonowa – Wymuszone rozpraszanie Ramana – Mieszanie 4 fal Optyka fotorefrakcyjna Optyka ciekłych kryształów Optyka zintegrowana dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 11

Matryca diod Układy zintegrowane VCSEL Elektroniczne wagi Równoległość światła Precyzja i kontrola elektroniki Perceptron dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 12

Połączenia holograficzne Sieć Hopfielda Stałe połączenia holograficzne Wagi: fourierowskie subhologramy planarne Optoelektroniczne neurony dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 13

Sieć refrakcyjna Pamięci holograficzne do 1 Gb Kryształy fotorefrakcyjne – dynamiczny zapis Mapa Kohonena N referencyjnych, M uczących, N x M połączeń dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 14

Plan prezentacji Wstęp Sztuczne sieci neuronowe Optoelektroniczne implementacje Prace w Zakładzie Optyki Praca magisterska Podsumowanie dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 15

Neuron optoelektroniczny Kontrola poziomu sygnału wysyłanego do sieci Nieliniowa transmisja komórki LC dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 16

Smart pixel Komórka LC – waga i element progowy dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 17

Doświadczenie Czujniki ciśnienia, teperatury, pH (x2) Zastąpienie charakterystykami progowymi: – pH1 = 5 (10μW) – pH2 = 8 (20μW) – T = 40 oC (40μW) – p = 0,8 MPa (80μW) dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 18

Wyniki dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 19

Plan prezentacji Wstęp Sztuczne sieci neuronowe Optoelektroniczne implementacje Prace w Zakładzie Optyki Praca magisterska Podsumowanie dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 20

Motywacja Fascynacja neuronowym przetwarzaniem Zainteresowania z zakresu optoelektroniki Chęć stworzenia działającego urządzenia Możliwość wykorzystania dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 21

Treść Realizacja optoelektronicznej sieci neuronowej Zastosowanie do przetwarzania obrazów z tomografii optycznej Zastosowanie do przetwarzania danych z systemu wielu czujników Wykorzystanie elementów ciekłokrystalicznych dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 22

Plan prezentacji Wstęp Sztuczne sieci neuronowe Optoelektroniczne implementacje Prace w Zakładzie Optyki Praca magisterska Podsumowanie dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 23

SSN Modelowanie układów biologicznych Efektywne układy obliczeniowe Zastosowania: – Zadania optymalizacji – Teoria sterowania – Diagnostyka obiektów technicznych – Rozpoznawanie wzorców dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 24

Bibliografia J. Korbicz, A.Obuchowicz, D. Uciński, Sztuczne sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1994 S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa, 1996 C. Denz, Optical neural networks, 1998 K. Maier, C. Beckstein, R. Blickhan, W. Erhard, Standard cell-based implementation of a digital optoelectronic neural-network hardware, w „Applied Optics”, t. 40, nr 8, 2001 P. Keller, A. Gmitro, Design and demonstration of an opto-electronic neural network using fixed planar holographic interconnects, w „Optical Computing”, t. 6, 1996 Y. Frauel, G. Pauliat, A. Villing, G. Roosen, High-capacity photorefractive neural network implementing a Kohonen topological map, w „Applied Optics”, t. 40, 2001 A. Domański, M. Karpierz, W. Konopka, T. Nasiłowski, M. Świłło, M. Sierakowski, T. Woliński, Zastosowanie optoelektronicznych sieci neuronowych do przetwarzania sygnałów z czujników światłowodowych, w „V Konferencja: Światłowody i ich zastosowanie”, Białowieża, 1998 dyplomant: Mikołaj Olszewski, promotor: dr A. Domański, WF PW 25

Optoelektroniczne modelowanie sieci neuronowej Dziękuję za uwagę

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Optoelektroniczne modelowanie sieci neuronowej cz. 1 ...

Optoelektroniczne sieci neuronowe 1. Optoelektroniczne sieci neuronoweMikołaj Olszewski 2. Plan prezentacji • Sieci neuronowe ogólnie • Wielomodowa ...
Read more

Optoelektroniczne sieci neuronowe - Technology

1. Optoelektroniczne sieci neuronoweMikołaj Olszewski 2. ... Optoelektroniczne modelowanie sieci neuronowej cz. 1 1.
Read more

Symulacja działania sieci neuronowej - YouTube

Dzięki wirtualnemu środowisku możliwe jest szybkie przetestowanie działania wytrenowanej wcześniej sieci neuronowej Pełny opis projektu ...
Read more

Sieci Neuronowe - 在庫切れグレーの4丁差しの ...

1 Modelowanie ukªadu nerwowego ... rozdzielamy w¦zeª sieci na 2 cz¦±ci. ... Zwykle uczenie sieci neuronowej jest niedeterministyczne ...
Read more

Optoelektroniczne sieci telemetryczne | Ryszard Romaniuk ...

Krzysztof Pozniak + 1. Krzysztof T Pozniak. Ryszard Romaniuk. Krzysztof T Pozniak hasn't uploaded this paper. ... Optoelektroniczne sieci telemetryczne ...
Read more