Optimale werkbeleving

50 %
50 %
Information about Optimale werkbeleving

Published on February 25, 2014

Author: erwoinedidier

Source: slideshare.net

Optimale werkbeleving http://www.hrworld.be/hrworld/optimale-werkbeleving.html?LangType=2067 Lange tijd stond de notie werk lijnrecht tegenover die van plezier. Werken beschouwde men als zwaar (vaak terecht) en vrije tijd als plezierig. Sinds enkele jaren vervagen de grenzen tussen beroepsleven en privéleven en is zelfontplooiing een belangrijk doel geworden. Gaandeweg rees er een nieuwe vraag: als we het nuttige nu eens aan het aangename koppelen, en werken dus leuk maken? Uit dit nieuwe model vloeide het idee voort dat we best een job kiezen die ons boeit. Het doel bestaat er dus in om een job te vinden die zo leuk is, dat we dit niet als werken aanvoelen. Dit nieuwe, wellicht goedbedoelde ideaal ervaren mensen soms als een must (het dictaat van het geluk). Wanneer ze er niet in slagen om dit doel te bereiken, kan dat complexen en extra frustraties met zich meebrengen. Plezier en geluk Plezier ervaren op het werk is absoluut mogelijk, maar gebeurt meestal niet ononderbroken. Want plezier is kortstondig en vluchtig. Een plezierig gevoel duurt nooit echt lang. Geluk is daarentegen een algemene toestand die vager en duurzamer in de tijd is. De hamvraag luidt dus of het mogelijk is om gelukkig te zijn op het werk (we onderstrepen dat het werkwoord zijn gebruikt wordt in de uitdrukking gelukkig zijn). Optimale beleving Mihaly Csikszentmihalyi (Vivre la psychologie du bonheur) definieerde de optimale beleving als de toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden, een toestand die gepaard gaat met een gevoel van welzijn. Volgens de auteur wordt een optimale beleving gekenmerkt door de volgende factoren: Uitdaging De persoon staat voor een taak die haalbaar is, maar tegelijk een uitdaging vormt. Het gaat hier om de dynamiek tussen eisen en vaardigheden. Onder een bepaalde moeilijkheidsgraad (lager dan de capaciteiten van de uitvoerder) wekt een taak verveling op. Boven een bepaalde complexiteit (hoger dan de bekwaamheid van de uitvoerder) leidt de taak tot angst. Een optimale beleving krijg je dus wanneer er sprake is van de juiste balans tussen het gevraagde niveau voor een taak en de bekwaamheid van de uitvoerder. Omdat die bekwaamheid mettertijd evolueert, moet men de moeilijkheid van de taak regelmatig evenredig verhogen. Met andere woorden: de taak moet haalbaar zijn, maar specifieke vaardigheden vergen en een uitdaging vormen. Concentratie De uitvoerder is totaal geconcentreerd op de taak (wordt er zelfs door geabsorbeerd) op het moment zelf. Die concentratie vergt oefening zodat men zich niet laat afleiden door parasitaire gedachten (twijfels, zelfkritiek, …). Doel Het beoogde doel is duidelijk. De beleving op zich vinden uitvoerders echter belangrijker dan het beoogde

doel (de reis is belangrijker dan de bestemming). De focus ligt op het leerproces en er is geen externe beloning mee gemoeid (zoals geld, imago, …). Feedback De feedback volgt direct: de uitvoerder weet meteen of zijn werk al dan niet succesvol was. Zo kan hij zijn handelingen in realtime bijsturen. Controle De uitvoerder heeft een gevoel van persoonlijke controle over zijn werk. Deze indruk van controle is in sommige gevallen eerder subjectief dan reëel, maar geeft de persoon de nodige zelfverzekerdheid om tot actie over te gaan. Minder bewust van zichzelf Men is minder bekommerd om zichzelf. Persoonlijke zorgen, aandacht voor het eigen imago, … spoken minder rond in de geest die zich volledig op zijn taak kan toeleggen. Ander tijdsbesef Het tijdsbesef verandert: de persoon heeft het gevoel los van de tijd te staan. Werk en vrije tijd, dezelfde strijd Dezelfde auteur preciseert dat veel mensen zowel in hun vrije tijd als op hun werk te maken krijgen met verveling. Geluk heeft immers niet zozeer te maken met de inhoud van een taak, maar eerder met de manier waarop men de taak beleeft. En elke taak – van ludieke of professionele aard – kun je beleven op een "holle" manier of op een "optimale" manier. Impact op humanresourcesmanagement Hoe kun je geluk stimuleren op het werk? De auteur haalt twee uiteenlopende strategieën aan:  Het werk reorganiseren De manager vertrouwt een werknemer taken toe die op één lijn liggen met zijn huidige, continu evoluerende vaardigheden.  Bewust maken Een andere manier bestaat erin om werknemers anders tegen taken te leren aankijken en er uitdagingen in te ontdekken. Deze twee benaderingen kunnen elkaar eventueel aanvullen. Maar in elk geval moet men om gelukkig te zijn op het werk - en dat is geen luxe - werken aan een andere houding tegenover taken en vooral oog hebben voor de beleving van die taken. Didier ERWOINE

Add a comment

Related pages

Werkbeleving

een blog over werkbeleving, modellen van werkbeleving, leiderschap, HNW, motivatie, betrokkenheid, bevlogenheid, vragenlijsten, onderzoek opzetten.
Read more

Jeroen Groothedde | LinkedIn

... een optimale klantbeleving ongeacht het moment van de interactie en het gekozen kanaal ... - Het ontwerpen van een onderzoek naar werkbeleving, ...
Read more

TBV IN OUTLINE - Home - Springer

But optimal communication ... tuur, geloof of metafysica op de werkbeleving naast sturende zaken zoals de Wet verbetering poortwachter? Inlichtingen: ...
Read more

Matchmaker- Placement Office

... and tries to find an optimal match; reviews internships for students together with the recruiter; ... Werkbeleving benchmark 2012-2014; CAO hbo;
Read more

Epiloog. Vrouwenstudies en Vrijetijds Wetenschappen: van ...

... tot gezamelijke uitwerking van een breed gedragen ontwikkelings- en implementatieplan voor technologiëen voor de optimale ... werkbeleving en ...
Read more

dr. Maria Peeters - Social and Behavioural Sciences ...

dr. Maria Peeters m.peeters@uu.nl. ... (Eds.), Scherp in werk: Vijf routes naar optimale ... Rapport over de werkdruk en werkbeleving van medewerkers van ...
Read more

Scripties van de Nederlandse Universiteiten

The aim of the study is to find solutions to achieve optimal logistic ... Een onderzoek naar structuur- en cultuurkenmerken op de werkbeleving van ...
Read more

CiteSeerX — ISBN 9036518520 THE LEARNING INFRASTRUCTURE OF

... effecten op werkbeleving, arbeidsklimaat, kwaliteit van de arbeid en productiviteit. In:: Gedrag en organisatie: tijdschrift voor sociale, ...
Read more