Oppimisen tulevaisuus 5 vuotta, avoimet ovet 7.2.2014

50 %
50 %
Information about Oppimisen tulevaisuus 5 vuotta, avoimet ovet 7.2.2014
Education

Published on February 3, 2014

Author: oraakkeli

Source: slideshare.net

Description

Oppimisen tulevaisuus 5 vuotta, avoimet ovet 7.2.2014

Tieto Arvot ja tavoitteet Tieto, taito ja oppiminen (Otavan Opiston Osuuskunta) Arvot, päämäärät ja tavoitteet (Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus) SISÄ Toiminta Toiminta, yhteisö ja koulu (Otavan Opisto Osuuskunta) ULKO Toimintaympäristö Toimintaympäristön muutokset poliittisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti (Demos Helsinki)

ULKOISTETTU OPETUS ”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen, maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.” Selite Vuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut, kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojen yli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntien taloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määrä on vähentynyt.

Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030

Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030

Puolesta Vastaan Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka Huonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen voi rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen ostajat määrittelevät tavoitteet. vailla "suorituspaineita". Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon (esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä, joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille. Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, ei yritystoimintaa! Ostettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen laadun ja toisaalta pysyvien opettajaoppilaskontaktien säilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlik och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning för alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkning skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt - skulle medföra betydligt större samhälleliga problem.

KIISTA  Näkemykset ja argumentit tulevasta kehityksestä polarisoituvat oppimisen kannalta tärkeässä asiassa usein tunnepitoiseksi kiistakysymykseksi. DIALOGI  Käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi näkökulmiksi ja tulevaisuuspoluiksi, jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa yhteiseen keskusteluun. RATKAISU  Panelistit ovat tulevaisuusväitteestä suhteellisen yksimielisiä. Pääkysymykseksi muodostuukin se, milloin ja miten muutos tapahtuu.

Katsotaan riittävän kauas jotta intressien vaikutus laimenee Nuuskitaan käännepisteitä ja paradigmamurroksia (laadullinen ennakointi) Tähyillään ajopuita, liukumia ja valumisia käytäntöihin, joita kukaan ei kerro haluavansa Etsitään systeemisiä malleja, vuorovaikutuksia, relaatioita ja vipuvaikutuksia Lietsotaan, laajennetaan ja ylläpidetään argumenttien markkinoita Käynnistetään dialogeja ja osallistetaan toimijoita (oppijat, vanhemmat, koulut, kunnat) Delfoi-metodi: asiantuntijuus, asianosaisuus, anonyymisyys ja iteratiivisuus eDelfoi-työkalu: internet (pääsy, saavutettavuus), reaaliaikaisuus (kohtaaminen, dialogi), kumulatiivisuus (aikasarja, paneelit) Toimintaperiaatteiksi ”open source”, ”open data” ja ”open argument”

2030 Henkilökohtaistuva oppiminen ja opetus, joka mukautuu oppijan tarpeisiin ja ominaisuuksiin. Ainejakoisen koulun rinnalle organisoidaan toisia oppimisen teemallisia, ongelmalähtöisiä ja autenttisia – polkuja. Opetuksen toiminnan tavat ja uskomukset uudistuvat tavalla, joka toisaalta moniammatillistaa ja toisaalta tiimiyttää opetustyön. Vuoren huippu

Jakaumat Argumentit Dialogit Muutokset Tulevaisuuskartta todennäköisestä ja toivottavasta tulevaisuudesta Teesit kolmessa tilassa: kiista, dialogi, ratkaisu Erot asiantuntija- ja intressiryhmittäin Laajenevat paneelit Perustellut todennäköiset ja toivottavat tulevaisuudet Teesit kolmessa tilassa: kiista, dialogi, ratkaisu Opetussuunnitelmien uudistaminen Osallistavat ja laajenevat prosessit Kiistoista dialogiin ja dialogeista ratkaisuihin Parhaat argumentit vahvistuvat Kuumat teemat paljastuvat Koeporaukset Nousevat ja laskevat tulevaisuudet Dynaaminen tulevaisuuskartan topografia Meta-analyysit Koeporaukset

A Litaniataso Ensimmäinen taso eli litania kuvaa tasoa, jolla yleistetään ja yksinkertaistetaan tarkasteltava ongelma. B Systeemien ja sosiaalisten syiden taso Sosiaalisten syiden tasolla tunnistetaan ongelma ja sen (usein lyhyen aikavälin) syyt ja seuraukset. C Diskurssin, arvojen ja maailmankuvan taso Avataan päätösten ja suunnitelmien sekä niiden sisältämien ratkaisujen ja valintojen taustalla vaikuttavat arvot ja maailmankuvat. D Myyttien ja metaforien taso Tällä tasolla ”näyttäytyvät” kollektiiviset kätketyt ulottuvuudet, joihin ei ole suoraa pääsyä.

2030 Kaukotulevavaisuus, jolloin vuonna 2016 koulutiensä alkavat oppilaat pääsevät soveltamaan oppimaansa. 2016 Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa. 2009 Opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen ja oppimisen tulevaisuuden barometri käynnistetään.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Oppimisen tulevaisuus 2030: avoimet ovet 7.2.2014

Oppimisen tulevaisuus 2030: avoimet ovet 7.2.2014. February 4, 2014. Aika: Perjantai 7.2.2014 klo 10-18. Paikka: ... 10.00-10.30 Viisi vuotta barometria ...
Read more

Oppimisen tulevaisuus - YouTube

Oppimisen tulevaisuus Videos; Playlists; ... Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin avoimet ovet 7.2.2014 - Playlist. ... 5 minutes, 24 seconds.
Read more

Viisi vuotta barometria - Hannu Linturi - YouTube

Hannu Linturi aiheenaan Viisi vuotta barometria. Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin avoimet ovet -tapahtumassa 7.2.2014. ... 5:00 ...
Read more

eDelfoi

DELFOI-PAJA 22.-23.5.2015 Pajaovet ovat auki ... Oppimisen tulevaisuus 2030: avoimet ovet 7.2.2014. February 4, 2014. Aika: Perjantai 7.2.2014 klo 10-18 ...
Read more

Osaava Ohjaus

Avoimet Ovet Erilaisen oppimisen keskuksessa , ... eikä se sido vuotta pidempään ... Ma 25.5. klo 16.30-18.00 Erilaisen oppimisen keskuksessa ...
Read more

Oppiminen.fi | Uudistuvan oppimisen riippumaton kanava

... #rovaniemi, opettajankoulutus, oppimisen tulevaisuus ... oppimisen ja koulutuksen ideaa 19.5 ... reilut parikymmentä vuotta.
Read more

Osaava Ohjaus - Helsinki, Finland - Community Organization ...

Avoimet Ovet Erilaisen oppimisen keskuksessa , ... eikä se sido vuotta pidempään ... Ma 25.5. klo 16.30-18.00 Erilaisen oppimisen keskuksessa ...
Read more

Oppimisen tulevaisuus 2030

Opetushallituksen Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri. Upload Sign in Join. Books Audiobooks. Scribd Selects. Hand-picked favorites from our editors.
Read more