OpeTET – Opettajien työelämään tutustuminen

50 %
50 %
Information about OpeTET – Opettajien työelämään tutustuminen
Education

Published on February 23, 2014

Author: Opetin

Source: slideshare.net

Description

Tarjoanko nuorille riittävästi kokemuksia mahdollisuuksista, joita työelämä tarjoaa? Tiedänkö itse tarpeeksi valmiuksista, mitä tämän päivän työelämässä tarvitaan? Olenko asenteeltani yritteliäs ja uusia oivalluksia tavoitteleva esimerkki?

OpeTET – Opettajien työelämään tutustuminen Tarjoanko nuorille riittävästi kokemuksia mahdollisuuksista, joita työelämä tarjoaa? Tiedänkö itse tarpeeksi valmiuksista, mitä tämän päivän työelämässä tarvitaan? Olenko asenteeltani yritteliäs ja uusia oivalluksia tavoitteleva esimerkki? OpeTET on mahdollisuus! OpeTET on opettajien oma tutustumisjakso työelämään. Se on vaihtoehto perinteiselle täydennyskoulutukselle. OpeTET voidaan rinnastaa mihin tahansa muuhun palkalliseen koulutukseen. Se on käytännössä tutustumista, havainnointia, keskusteluja, uusia ideoita, palavereja ja toivottavasti työtehtäviin osallistumista sekä yhteistä suunnittelua myös mahdollisesta yhteistyöstä jatkossa. OpeTET auttaa • päivittämään tietoisuutta työelämästä ja välittämään sitä edelleen ammatinvalintaa pohtiville nuorille • syventämään ymmärrystä muuttuvista työelämätaidoista ja nykyammateista • parantamaan paikallista yritystuntemusta ja lisäämään lähiympäristön vuorovaikutusta • tukemaan omaa ammatillista kasvua ja uuden oppimista • luomaan verkostoja ja suhteita yritysten henkilöstöön ja madaltamaan kynnyksiä yhteydenottoon • rikastaa omaa työtä ja antaa virikkeitä opetukseen, mahdollisesti yhteistyössä yrityksen kanssa • löytämään tuoreita oppiaineyhteyksiä työelämään, mikä toimii motivointikeinona myös oppilaille • uudistamaan koulun työkäytänteitä • kehittämään oppilaiden TET-jaksojen ohjausta yhteisten kokemusten kautta • viemään arvokasta tietoa yrityksille tulevista työntekijöistä sekä tekemään opetustyön tunnetuksi • jakamaan omaa osaamistasi ja näkökulmiasi yrityksen käytänteisiin • työssäjaksamiseen ja tuomaan vaihtelua omaan työrytmiin Käytännössä Kesto 1–5 päivää, päivittäinen työaika 6–8 tuntia, osapuolten yhteisen sopimuksen mukaan. TET-jaksolle lähteminen sovitaan oman esimiehen kanssa. Opettaja on TETjaksolla oman työnantajansa vakuutusturvan piirissä ja työpaikalla vierailijan asemassa. OpeTET -paikkaan kulkeminen rinnastetaan normaaliin kodin ja työpaikan väliseen työmatkaan, eikä siitä makseta erillisiä matka- eikä kulukorvauksia, myös ruokailusta sovitaan erikseen. TET-paikka Opettaja hankkii mieluisen ja tavoitteitaan vastaavan TET-paikan (apuna: hakupalvelut, oppilaiden TET-paikat, tuttavien kautta). TET-paikka voi olla yritys, tutkimuslaitos, järjestö, säätiö, viranomaistaho tms. OpeTET voi olla myös perehtymistä tutkintoon johtavaan koulutukseen ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Tavoitteet OpeTET pyrkii lisäämään koulun ja yritysten kumppanuutta ja ajanmukaistamaan opettajien tietoja työelämästä. Näin voidaan laajentaa koulun oppimisympäristöjä ja tukea paremmin ammatinvalintaa pohtivaa nuorta tulevissa valinnoissaan. Hankkimiaan tietoja ja kokemuksia sekä verkostoja opettaja voi hyödyntää opetuksessaan ja ohjauksessaan sekä omien ja työyhteisönsä työkäytänteiden kehittämisessä. Ohjelma Toimialan näkymät, henkilöstön urapolkuja, ammattien osaamistarpeita, työelämän sääntöjä, käsityksiä nuoriso-kulttuurista, OppilasTET-ohjelman kehittäminen, opetuksen kehittäminen yhteistyössä yrityksen kanssa, työyhteisön toimintatavat, strategia ja järjestelmät, suunnitelma mitä tietoa välittyy oppilaalle saakka. Mistä liikkeelle? Keskustele mahdollisuudesta rehtorisi kanssa. Valitse kohde mielenkiintosi mukaan. Ota yhteyttä yrityksen ja sovi aika. Ilmaise toiveesi ja keskustelkaa TET-jakson ohjelmasta. Ano virkavapaus. Valmistaudu jaksoon haluamallasi / yrityksen kanssa sopimallasi tavalla. Työnantajan rooli Työnantaja tarjoaa TET-paikan ja nimeää yhteyshenkilön, joka vastaa TET-jakson ohjelman valmistelusta toteuttamisesta. Jakson aikana opettaja voi olla useamman henkilön ohjauksessa. Työnantaja noudattaa työsuojelulainsäädäntöä ja antaa opettajalle tietoa yrityksestä ja työelämän vaatimuksista. Mahdollisuuksien mukaan sovitaan yhteistyöstä jatkossa. TETin jälkeen Opettaja kertoo kokemuksistaan esimiehensä kanssa sopimallaan tavalla. Ihannetilanteessa kumppanuus yrityksen kanssa voi jatkua muiden yhteistyömuotojen kautta. Kokemuksia ja ideoita voi jakaa Opetin –palvelussa. Opettimen kautta saa yhteyden muihin TETissä käyneisiin opettajiin ja kohtaaminen voi synnyttää edelleen uusia malleja yhteistyölle. www.opetin.fi Muita koulu-yritysyhteistyön muotoja ovat mm. Oppilaiden yritysvierailut, Yritykset oppimisympäristöinä, opetuksen yhdistäminen yritystoimintaan, Yritysten edustajien puheenvuorot kouluissa, Opettajien yritysvierailut, kokoukset tai VESO-päivät, OpoTET ja RehtoriTET Yhteistyössä: Taloudellinen tiedotustoimisto, Alueyhteyshenkilöt: http://www.tat.fi/Tietoameistae/Yhteystiedot

Add a comment

Related presentations

Related pages

OpeTET – Opettajien työelämään tutustuminen

OpeTET – Opettajien työelämään tutustuminen . Tarjoanko nuorille riittävästi kokemuksia mahdollisuuksista, joita työelämä tarjoaa? Tiedänkö ...
Read more

OPE-TET : Puustellin koulun opettajien työelämään ...

OPE-TET : Puustellin koulun opettajien työelämään tutustuminen. Name: URN_NBN_fi_jyu-20 ... Size: 239.0Kb. Format: PDF. Downloads: Title:
Read more

OpeTET – Opettajien työelämään tutustuminen | Opetin.fi

Tarjoanko nuorille riittävästi kokemuksia mahdollisuuksista, joita työelämä tarjoaa? Tiedänkö itse tarpeeksi valmiuksista, mitä tämän päivän ...
Read more

OpeTET - Peda.net

Mitä opeTET on: opeTET on opettajien työelämään tutustumista. Se tarjoaa opettajalle mahdollisuuden hankkia uusia virikkeitä opetustyöhön ja koulun ...
Read more

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (TET) - fi - Lappeenrannan ...

Työelämään tutustuminen toteutetaan kullakin vuosiluokalla yksilöllisesti oppilaan omien ... yhteistyötä tehdään Ekamon opettajien kanssa.
Read more

Työelämään tutustuminen - Peda.net

Työelämään tutustuminen: YLLÄPITOON >> Navigointi. VUOSILUOKAT 7 - 9. ... Verkkolehdessä on oppilaiden ja opettajien raportteja TET-jaksoista.
Read more

TYÖELÄMÄÄN€TUTUSTUMINEN SEKÄ€KOKEMUKSET ...

TYÖELÄMÄÄN€TUTUSTUMINEN€SEKÄ€KOKEMUKSET€TYÖELÄMÄN€JA OPETUKSEN€YHTEYKSISTÄ€PERUSKOULUSSA Koulutusohjelma Opettajan€pedagogiset ...
Read more

Kokkolan kaupunki : OPE-TET

Opettajien työelämään tutustuminen – OPE-TET. OPE-TET on osa opettajien täydennyskoulutusta, jonka myötä opettajilla on mahdollisuus tutustua ...
Read more