Openbaarheid van bestuur (college Materieel bestuursrecht)

50 %
50 %
Information about Openbaarheid van bestuur (college Materieel bestuursrecht)
Education

Published on February 26, 2009

Author: cornelis53

Source: slideshare.net

Description

College aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 25 februari 2009

Openbaarheid van bestuur Verlenen of belemmeren van toegang tot overheidsinformatie? mr. dr. C.N. van der Sluis

Inhoud college Wet openbaarheid van bestuur Uitgangspunten Proces Belemmeringen van openbaarheid Bijzonderheden bij procedures Bijzonderheid van milieu-informatie Hergebruik van overheidsinformatie Dwangsom bij niet tijdig beslissen en de Wob EuroWob Uitgangspunten en inhoud Aanstaande wijziging

Wet openbaarheid van bestuur

Uitgangspunten

Proces

Belemmeringen van openbaarheid

Bijzonderheden bij procedures

Bijzonderheid van milieu-informatie

Hergebruik van overheidsinformatie

Dwangsom bij niet tijdig beslissen en de Wob

EuroWob

Uitgangspunten en inhoud

Aanstaande wijziging

Wet openbaarheid van bestuur; uitgangspunten Grondslag in de grondwet Lex generalis t.o.v. bijzondere openbaarmakingsregelingen Alles openbaar, tenzij … Actieve en passieve openbaarheid Passieve openbaarheid (art. 3) Van wie; voor wie; en hoe? Op verzoek Door een ieder, voor een ieder Informatie Bestuurlijke aangelegenheid Bij het bestuursorgaan Artikel 7: wijze van verstrekking Artikel 6: procedure

Grondslag in de grondwet

Lex generalis t.o.v. bijzondere openbaarmakingsregelingen

Alles openbaar, tenzij …

Actieve en passieve openbaarheid

Passieve openbaarheid (art. 3)

Van wie; voor wie; en hoe?

Op verzoek

Door een ieder, voor een ieder

Informatie

Bestuurlijke aangelegenheid

Bij het bestuursorgaan

Artikel 7: wijze van verstrekking

Artikel 6: procedure

Wet openbaarheid van bestuur; jurisprudentie ABRS 19-9-07, AB 2007/743, m.nt. P.J. Stolk ABRS 3-12-08, 200801696/1 ABRS 21-01-09, 200807348/1

ABRS 19-9-07, AB 2007/743, m.nt. P.J. Stolk

ABRS 3-12-08, 200801696/1

ABRS 21-01-09, 200807348/1

Proces gemotiveerd Op grond van… uitzonderingen en/of beperkingen weigeren Verstrekken van informatie (enige inspanning hierbij mag worden verlangd van een bestuursorgaan!) Uitstel van nog eens 2 weken akkoord Doe dit gemotiveerd. Waarom heeft u meer tijd nodig? Reactie binnen 2 weken. Wat? uitstel

gemotiveerd

Op grond van…

uitzonderingen en/of

beperkingen

Belemmeringen van openbaarheid uitzonderingen (art. 10) alle documenten zowel bij passieve als actieve openbaarheid belang openbaarheid vindt grens in ander belang restrictieve uitleg (want ‘openbaar tenzij...’) beperkingen (art. 11) alleen documenten bestemd voor intern beraad

uitzonderingen (art. 10)

alle documenten

zowel bij passieve als actieve openbaarheid

belang openbaarheid vindt grens in ander belang

restrictieve uitleg (want ‘openbaar tenzij...’)

beperkingen (art. 11)

alleen documenten bestemd voor intern beraad

Uitzonderingsgronden (art. 10) lid 1: absolute gronden grond aanwezig, zonder meer niet verstrekken motivering: grond is aanwezig lid 2: relatieve gronden deugdelijke en overtuigende motivering

lid 1: absolute gronden

grond aanwezig, zonder meer niet verstrekken

motivering: grond is aanwezig

lid 2: relatieve gronden

deugdelijke en overtuigende motivering

Absolute uitzonderingsgronden (art. 10, lid 1) sub a: eenheid van de Kroon sub b: veiligheid Staat sub c: vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegevens (ABRS 23-11-05, JB 2006/28)

sub a: eenheid van de Kroon

sub b: veiligheid Staat

sub c: vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegevens (ABRS 23-11-05, JB 2006/28)

Relatieve uitzonderingsgronden (art. 10, lid 2) sub a: buitenlandse betrekkingen ABRS 23-11-05, JB 2006/28 sub b: economische/financiële belangen sub c: strafbare feiten sub d: inspectie, controle of toezicht sub e: persoonlijke levenssfeer ABRS 19-9-07, AB 2007/743, m.nt. P.J. Stolk sub f: belang geadresseerde sub g: onevenredige bevoordeling/benadeling ABRS 19-9-07, AB 2007/743, m.nt. P.J. Stolk

sub a: buitenlandse betrekkingen

ABRS 23-11-05, JB 2006/28

sub b: economische/financiële belangen

sub c: strafbare feiten

sub d: inspectie, controle of toezicht

sub e: persoonlijke levenssfeer

ABRS 19-9-07, AB 2007/743, m.nt. P.J. Stolk

sub f: belang geadresseerde

sub g: onevenredige bevoordeling/benadeling

ABRS 19-9-07, AB 2007/743, m.nt. P.J. Stolk

Beperkingen (art. 11) intern beraad en geen art. 10 extra toets art. 11 geen persoonlijke beleidsopvattingen evt. anonimiseren

intern beraad en geen art. 10

extra toets art. 11

geen persoonlijke beleidsopvattingen

evt. anonimiseren

Samenvattend proces Het verzoek om informatie komt binnen. Gemotiveerd Op grond van… uitzonderingen (art. 10) en/of beperkingen (art. 11) weigeren Verstrekken van informatie (enige inspanning hierbij mag worden verlangd van een bestuursorgaan!) Uitstel van nog eens 2 weken Is het een Wob-verzoek?   akkoord Doe dit gemotiveerd. Waarom heeft u meer tijd nodig? Reactie binnen 2 weken. Wat? uitstel           aan bestuursorgaan informatie in document bij bestuursorgaan bestuurlijke aangelegenheid  

Gemotiveerd

Op grond van…

uitzonderingen (art. 10) en/of

beperkingen (art. 11)

aan bestuursorgaan

informatie

in document

bij bestuursorgaan

bestuurlijke aangelegenheid

 

Bijzonderheden bij procedures Wat bespreek je in bezwaar? Beslissing op bezwaar en nieuwe stukken Artikel 8:29 Awb

Wat bespreek je in bezwaar?

Beslissing op bezwaar en nieuwe stukken

Artikel 8:29 Awb

Bijzonderheid van milieu-informatie Verdrag van Aarhus en EU-richtlijnen ( Richtlijn 90/313/EEG ; Richtlijn 2003/4/EG ) Bescherming milieu en gezondheid Aanpassing Wob en Wm op 14 februari 2005 Relativering Bedrijfs- en fabricagegevens (ABRS 23-11-05, JB 2006/28) Intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen of beperking uitzonderingsgronden Econ./fin. belangen Staat Onevenredige benadeling En bij emissies: Bedrijfs- en fabricagegevens Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer Beperking inzake bescherming milieu of sabotage

Verdrag van Aarhus en EU-richtlijnen ( Richtlijn 90/313/EEG ; Richtlijn 2003/4/EG )

Bescherming milieu en gezondheid

Aanpassing Wob en Wm op 14 februari 2005

Relativering

Bedrijfs- en fabricagegevens (ABRS 23-11-05, JB 2006/28)

Intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen

of beperking uitzonderingsgronden

Econ./fin. belangen Staat

Onevenredige benadeling

En bij emissies:

Bedrijfs- en fabricagegevens

Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer

Beperking inzake bescherming milieu of sabotage

Hergebruik van overheidsinformatie Richtlijn 2003/98/EG een algemeen kader voor het hergebruik van overheidsdocumenten om zo te komen tot rechtvaardige, evenredige en niet-discriminerende voorwaarden voor het hergebruik van dergelijke informatie; concurrentievervalsingen op de gemeenschapsmarkt beperken; vergemakkelijken en bevorderen van het hergebruik van overheidsdocumenten en de oprichting van informatieproducten en -diensten door private ondernemingen op het niveau van de Europese Gemeenschap teneinde informatie met toegevoegde waarde te produceren; moderne toegangsmiddelen tot informatie en kennis ontwikkelen. Omzetting in hoofdstuk V-A van de Wob (art. 11a e.v.)

Richtlijn 2003/98/EG

een algemeen kader voor het hergebruik van overheidsdocumenten om zo te komen tot rechtvaardige, evenredige en niet-discriminerende voorwaarden voor het hergebruik van dergelijke informatie;

concurrentievervalsingen op de gemeenschapsmarkt beperken;

vergemakkelijken en bevorderen van het hergebruik van overheidsdocumenten en de oprichting van informatieproducten en -diensten door private ondernemingen op het niveau van de Europese Gemeenschap teneinde informatie met toegevoegde waarde te produceren;

moderne toegangsmiddelen tot informatie en kennis ontwikkelen.

Omzetting in hoofdstuk V-A van de Wob (art. 11a e.v.)

Dwangsom bij niet tijdig beslissen en de Wob Op 20 november 2008: Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen) (Kamerstukken 29 934) Uiterlijk per 1 januari 2010 in werking Aanpassing artikel 6 Wob: Uiterlijk binnen 4 weken + 4 weken verdagen Verstrekking evt. 2 weken later Milieu-informatie; verstrekken: 2 weken (indien mogelijk bezwaar) Verdaging 4 weken indien gecompliceerd

Op 20 november 2008: Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen) (Kamerstukken 29 934)

Uiterlijk per 1 januari 2010 in werking

Aanpassing artikel 6 Wob:

Uiterlijk binnen 4 weken + 4 weken verdagen

Verstrekking evt. 2 weken later

Milieu-informatie; verstrekken:

2 weken (indien mogelijk bezwaar)

Verdaging 4 weken indien gecompliceerd

Eurowob (Verordening (EG) nr. 1049/2001) Grondslag, art. 255, lid 2, EG Alles openbaar tenzij, Uitzonderingsgronden Verhouding met Wob: Respect voor nationale wetgeving vs. art. 10 EG (HvJEG 18-12-07, AB 2008/111) Weigering op EU-niveau leidt ‘makkelijk’ tot art. 10, lid 2, onder a, Wob (ABRS 23-11-05, JB 2006/28)

Grondslag, art. 255, lid 2, EG

Alles openbaar tenzij,

Uitzonderingsgronden

Verhouding met Wob:

Respect voor nationale wetgeving vs. art. 10 EG

(HvJEG 18-12-07, AB 2008/111)

Weigering op EU-niveau leidt ‘makkelijk’ tot art. 10, lid 2, onder a, Wob

(ABRS 23-11-05, JB 2006/28)

Aanpassingsvoorstel (COM(2008) 229 final) Voornemens tot aanpassing: Documenten die bij het Hof van Justitie zijn ingediend expliciet uitgesloten (voorgesteld artikel 2, lid 5) Aantal alternatieve criteria t.a.v. begrip 'document'. Een document moet aan een adressant zijn gezonden, intern gecirculeerd hebben of anderszins geregistreerd staan. In het voorgestelde artikel 3c wordt voor het eerst een definitie gegeven van documenten die uit de lidstaten komen. Artikel 5, lid 2 geeft een procedure voor een Eurowob- verzoek dat een document uit een lidstaat betreft. De lidstaten zullen geraadpleegd worden (vgl. arrest C-64/05 Zweden/Commissie). Alleen wetgevende documenten actief openbaar (beperking 12, lid 1). Elke instelling mag zelf bepalen welke overige documenten openbaar gemaakt kunnen worden (voorgesteld artikel 12, lid 4).

Voornemens tot aanpassing:

Documenten die bij het Hof van Justitie zijn ingediend expliciet uitgesloten (voorgesteld artikel 2, lid 5)

Aantal alternatieve criteria t.a.v. begrip 'document'. Een document moet aan een adressant zijn gezonden, intern gecirculeerd hebben of anderszins geregistreerd staan.

In het voorgestelde artikel 3c wordt voor het eerst een definitie gegeven van documenten die uit de lidstaten komen. Artikel 5, lid 2 geeft een procedure voor een Eurowob- verzoek dat een document uit een lidstaat betreft. De lidstaten zullen geraadpleegd worden (vgl. arrest C-64/05 Zweden/Commissie).

Alleen wetgevende documenten actief openbaar (beperking 12, lid 1).

Elke instelling mag zelf bepalen welke overige documenten openbaar gemaakt kunnen worden (voorgesteld artikel 12, lid 4).

Add a comment

Related presentations

Related pages

Openbaarheid van bestuur (Book, 1998) [WorldCat.org]

Openbaarheid van bestuur. ... Staats- en bestuursrecht ;, d. 7. Responsibility: ... helping you find library materials online.
Read more

Openbaarheid van bestuur (Book, 2003) [WorldCat.org]

... -- Juridische beschrijving van de openbaarheid van bestuur in Nederland, ... Staats- en bestuursrecht ;, dl ... helping you find library materials ...
Read more

Openbaarheid van bestuur

Met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur werd nu één globale regeling uitgewerkt inzake ... (een college van Vlaamse ...
Read more

Bestuursrecht (Nederland) - Wikipedia

De opkomst van het bestuursrecht is een gevolg van de ... Dit is gebeurd in de Wet openbaarheid van bestuur ... Bij een gemeente is het college van ...
Read more

Bestuursrecht, 2014-2015 ~ e-StudieGids, Universiteit Leiden

... Wet openbaarheid van bestuur inzicht te verkrijgen in de achtergronden bij het besluit van het college van ... middel van het bestuursrecht, ...
Read more

College-aantekeningen Bestuursrecht 2 ...

... college-aantekeningen en ... van ons bestuur En ... die sancties van het strafrecht naar het bestuursrecht: ...
Read more

Openbaarheid en rechtsbescherming: EUR.nl

Openbaarheid van bestuur. ... Het College van Bestuur en de faculteitsbesturen verstrekken uit eigen beweging ... de sector bestuursrecht van een ...
Read more

Bestuursrecht

Men spreekt hier doorgaans van materieel recht. ... Openbaarheid van bestuur. ... De belangrijkste algemene regels van het bestuursrecht staan in de ...
Read more

Bestuursrecht | Pels Rijcken

Bestuursrecht vormt het hart van de praktijk van veel van de advocaten van Pels Rijcken. ... Openbaarheid van bestuur. Overheidsaansprakelijkheid.
Read more