Open Cultuur Data Masterclass #2 - Intellectueel Eigendom en open licenties

50 %
50 %
Information about Open Cultuur Data Masterclass #2 - Intellectueel Eigendom en open licenties
Education

Published on March 12, 2014

Author: kennisland

Source: slideshare.net

Description

Open Cultuur Data Masterclass #2 - Intellectueel Eigendom en open licenties - Maarten Zeinstra & Lisette Kalshoven

Maarten  Zeinstra  &  Lisette  Kalshoven,  maart  2014 intellectueel  eigendom  &  open   licenties

deel  1:  intellectueel  eigendom

intellectueel  eigendom   auteursrecht   naburige  rechten   persoonlijks-­‐  en  portretrechten   databankenrecht   modellen-­‐  en  tekenrecht   ….

auteursrecht

exclusieve  recht  van  de  maker  voor  het     gebruik  en  distributie  van  het  werk

alleen  originele  uitdrukkingen  of  ideeën  zijn   auteursrechtelijk  beschermd

ga  uit  van  sterAaar  +  70

• “We  zijn  nu  in  Amsterdam”   • Shakespeare’s  Hamlet   • auteurswet   • “Eat  Sleep  Rave  Repeat”  -­‐  Fatboy  Slim   • tekening  op  een  servetje   • foto  van  de  Nachtwacht

neem  aan  dat  alles  na  1870     auteursrechtelijk  beschermd  is

naburige  rechten

publicatie  +50

databankenrecht

databankenrecht  gaat  niet  over  de  inhoud   maar  over  de  ordening

+15  na  elke  substantiële  investering   (tijd,  geld,  moeite)  

tekening-­‐  en  modellenrecht

geregistreerd  +25   niet-­‐geregistreerd  +3

persoonlijkheids-­‐  en  portretrecht

alle  herkenbare  personen

+10  na  de  dood  van  de  geportretteerde

intellectueel  eigendom  is     stapelbaar

bepaal  de  rechten  in  deze  clip  

alle  rechten  voorbehouden

hoeveel  rechten  zijn  er  in  deze  aYeelding?

rechthebbenden

fysiek  bezit  ≠  rechten  bezit  

medewerkers  vs  freelancers  +  stagiaires

deel  2:  open  licenties

intellectueel  eigendom    =     alle  rechten  voorbehouden

naamsvermelding

gelijk  delen

niet-­‐commercieel

geen  afgeleide  werken

publieke  domein  verklaring

Creative  Commons  0

“A  piece  of  data  or  content  is  open  if  anyone   is  free  to  use,  reuse,  and  redistribute  it  —   subject  only,  at  most,  to  the  requirement  to   attribute  and/or  share-­‐alike.” opendefinition.org

hoe  licenseer  je  wat?

metadata

content  in  het  publieke  domein

content  als  rechthebbende

content  als  niet-­‐rechthebbende

Metadata Content Zelf rechthebbende Publiek Domein Zelf rechthebbende Rechthebbende is derde partij

naamsvermelding

naamsvermelding • geef  aan  wat  de  titel  van  het  werk  is   • geef  aan  wie  de  auteur  is   • geef  aan  of  het  object  gewijzigd  is   • geef  aan  welke  licentie  van  toepassing  is  (en  link  er  naar  toe  -­‐   verplicht!)     • geef  aan  waar  je  het  object  vandaan  hebt  (en  link  ernaartoe)

naam van de foto hij is aangepast bron van de foto maker van de foto type licentie

vragen?

Maarten  Zeinstra         mz@kl.nl     @MZeinstra   Lisette  Kalshoven         lk@kl.nl       @LNKalshoven Dank!  

Add a comment

Related presentations

Related pages

Reader Open Cultuur Data Masterclass 2015

Hoofdstuk+1.+Intellectueel+Eigendom+en+open+licenties! ... 2.0/deed.en_GB'en ... de!eerste!Masterclass!Open!Cultuur! Data!en!het!Baas!van ...
Read more

Opereren binnen de kaders van het auteursrecht | Open ...

Open Cultuur Data maakt zich ... van de Masterclass Open Cultuur Data plaats. Deze keer diepten we het onderwerp intellectueel eigendom en open licenties ...
Read more

20140228 Open Cultuur Data Reader 2014 LK

... (Intellectueel&Eigendom&en&open&licenties) ... Open&Zorg&Data&en&Open&Cultuur Data,&datasets&en ... Masterclass&Open&CultuurData&en&het&Baas&van ...
Read more

Reader Open Cultuur Data | Kennisland

... (Intellectueel Eigendom en open licenties) ... In hoofdstuk 2 worden technologie, hergebruik en ... Cultuur en Wetenschap. Open Cultuur Data is ...
Read more

Inhoud - DEN | Home

•Lees het hoofdstuk ‘Intellectueel eigendom en open licenties’ ... Deelnemers van de Open Cultuur Data Masterclass. ... 2. Brief en contract ...
Read more

Microsoft en Open Source

Microsoft en Open Source APRIL ... • Behoudt het intellectueel eigendom dat heeft bijgedragen aan de innovatie en de groei in ... Open Source licenties.
Read more