Onlinehulp In Vlaanderen

50 %
50 %
Information about Onlinehulp In Vlaanderen

Published on April 2, 2009

Author: kavdmeer

Source: slideshare.net

Description

Presentatie van de resultaten van het onderzoek van COMPahs Arteveldehogeschool naar 'Onlinehulp in Vlaanderen', gebruikt op de studiedag 'Onlinehulpverlening: Wanneer afstand nabijheid creëert' (31 maart 09, Gent)

Onlinehulp in Vlaanderen Philippe Bocklandt en Tim Vanhove Studiedag 31 maart 2009

Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 2

Tele-Onthaal Holebifoon Kinderrechtswinkel (Daidalos-Ikaros) Slachtofferchat JAC’s KJT (JAC’s) Zelfmoordlijn Teleblok Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 3

Sterk gelijklopende voornaamste motieven: Nieuwe doelgroepen bereiken Jongeren en kinderen: chat neemt bij hen belangrijke plaats in Mensen met gehoor- of spraakprobleem Mensen die makkelijker schrijven dan spreken Dalende trend bij telefonische oproepen tegengaan (bij sommige organisaties) “We moeten bij de tijd blijven” Aansluiting blijven zoeken bij doelgroep Pc neemt functie van de telefoon over Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 4

Rechtstreekse communicatie: één-op-één en direct contact Anonimiteit, vertrouwelijkheid en veiligheid Elkaar niet zien, geen stem en geen intonatie: afstand én nabijheid Hulpverlenend gesprek Snel benoemen van kernprobleem Vaak grote problemen, maar ook kabbelende chats Gemiddeld gesprek: 64 minuten Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 5

Zoektocht naar degelijke software • Aandacht voor specifieke vorming • Kleinschalig weloverwogen pionieren • Wisselende beantwoorders • Beperkte bereikbaarheid in uren • Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 6

maandag dinsdag woensdag 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Hol jac kjt Krw Slac To Z To donderdag vrijdag zaterdag zondag uren 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 19 20 21 Hol 4 JAC' 31 KJT 3 KRW 3 Slac 10 TO 31 Z 13 Het onlinehulpaanbod = 95 uren per week bereikbaar Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 7

van 3667 in 2006 over 5027 in 2007 tot 5.917 in 2008 Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 8

Organisatie Vrijwilligers Beroepskrachten CPZ 16 (ja, maar niet online) Holebifoon 5 JAC 62 KJT 17 (ja, maar niet online) Kinderrechtswinkel 2 Slachtofferchat 10 1 Tele-Onthaal 88 (ja, maar niet online) totaal 136 65 Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 9

Beantwoorders getuigen tijdens intervisies ... “Het was een heel vol en rijk gesprek, maar ben ik niet té licht geweest ?” “Ik had het gevoel dat de oproeper niet inging op wat ik aangaf. Je vraagt je af: kon ik iets anders, iets méér doen ?” “Aan de telefoon kunt ge iets laten aanvoelen door uw manier van praten. Bij online ga je ergens onder woorden moeten brengen, vertalen in letters, benoemen dat je meeleeft.” “We hebben eens een testje gedaan. Wat we vaststelden : het krijgen van een emoticon was heel anders (dat deed deugd) dan het geven van een emoticon (veel moeilijker).” Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 10

416 oproepers: online-enquete bij een derde van alle oproepers tussen februari en mei 2008 80% vrouwen 70% jonger dan 25 jaar, gemiddeld 23 jaar 43% kende website reeds op voorhand 27% vond ‘via Google’ 18% vond via andere kanalen, zoals school Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 11

Oproepersbevraging Negen op de tien gebruikt internet vrijwel dagelijks 45% meteen online 38% bezet 19% gesloten 9% technische storing 13% is niet alleen tijdens onlinegesprek 36% had al eerder gechat op deze webdienst 20% had nog geen ervaring met hulpverlening Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 12

Getuigenissen door oproepers “Ik vind dat ze je soms helemaal tegenspreken. Maar soms zijn het goeie hulpverleners. Je moet ook lang wachten en ik vind het ook belangrijk dat je weet dat het een jongen of een meisje is hoplelijk vinden jullie dit niet te erg wat ik zeg. “ “Ik vind alles goed. Het is wel bijna altijd bezet ” “de chat valt midden in het gesprek ineens uit. Niet zo’n leuk gevoel” “ik hoop dat ik de persoon kan vertrouwen. Want het was een héél groot geheim ☺ Bedankt & als ik met een robleem zit, kom ik zeker op jullie terug!” “Er wordt AN gepraat. Wij (jongeren) praten tijdens het chatten shat taal. Doot het AN gebruik kreeg ik een ongemakkelijk gevoel. Het komt dat zo onvertrouwt over. Hoe vertrouwder iemand is hoe openen die persoon kan zijn.” Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 13

Sterktes Grote verscheidenheid organisaties Geleidelijk groeiend pionierswerk Laagdrempeligheid en anonimiteit Aandacht voor vorming beantwoorders Zwaktes Bereikbaarheid chatrooms Kwetsbare onlinesoftware Kansen Groot groeipotentieel OHUP-samenwerking Beginnende overheidsaandacht Bedrei- Trage overheidsaandacht gingen (On)betrouwbaarheid internetaanbod Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 14

Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 15

Arteveldehogeschool - Sociaal werk ch@tlas - methodiek onlinehulp eerstelijnswelzijnswerk 16

Add a comment

Related pages

Onlinehulp: hot in Vlaanderen | Weliswaar

Onlinehulp zit in de lift. Hulpvragers maken meer en meer gebruik van online tools en sociale media. Ook hulpverleners zijn vandaag al online aanwezig.
Read more

Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen

How to Cite: Bocklandt, P., (2014). Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 23(4), pp.39–59.
Read more

een BeleIdSkadeR VooR onlInehUlP In VlaandeRen

40 Journal of Social Intervention: Theory and Practice – 2014 – Volume 23, Issue 4 een BeleIdSkadeR VooR onlInehUlP In VlaandeR en Keywords
Read more

Onlinehulp voor welzijn en gezondheid - anno 2015 by ...

in Vlaanderen anno 2015 nieuwe realiteiten leiden tot nieuwe taal "Onlinehulp voor welzijn en gezondheid omvat elke interventie waarbij gebruik gemaakt ...
Read more

Home | Flanders' Care

Onlinehulp in Vlaanderen. De laatste jaren wordt steeds meer online gecommuniceerd met hulpvragers. Heel wat organisaties ontwikkelden reeds een ...
Read more

Vlaams Actieplan Onlinehulp :: Onlinehulpverlening ...

Het onlinehulp-onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool ... Wat stelt onlinehulp rond welzijn en gezondheid in Vlaanderen anno 2013 voor ?
Read more

Onlinehulp In Vlaanderen - Travel

1. Onlinehulp in Vlaanderen Philippe Bocklandt en Tim Vanhove Studiedag 31 maart 2009 ; 2.
Read more

Vorming online hulp: ‘Niet alle smileys lachen' wegwijs ...

Arteveldehogeschool - Sociaal werk nodigt u uit op de bijscholing ‘Niet alle smileys lachen' wegwijs in onlinehulp in welzijnswerk kies uit: 8 maart, 21 ...
Read more

e-hulpvlaanderen - Informatie e-hulp, Mediawijsheid en ...

... Mediawijsheid en vormingen in Vlaanderen. e-hulpvlaanderen. ... In dit eboek nemen Tom Vandries & Davy Nijs u mee in de wereld van de onlinehulp.
Read more