Oifigeach margaíochta(final) 130214

44 %
56 %
Information about Oifigeach margaíochta(final) 130214
Marketing

Published on February 19, 2014

Author: Fiontar

Source: slideshare.net

Description

Post Gaeilge ar fáil mar Oifigeach Margaíochta

Folúntas/Vacancy Oifigeach Margaíochta & Taighde (37.5 uaire sa tseachtain) Tuarastal £22,581 sa bhliain (NJC Scála 6 – Pointe 26) Freagrach don Phríomhfheidhmeannach Aidhm an phoist: Beidh freagracht fhor-iomlán ag an té a cheaptar Clár Ealaíon Gaeilge Chultúrlann Uí Chanáin a chur chun cinn. Sonraíocht Duine – Critéir Riachtanacha Céim sa Mhargaíocht nó cáilíocht 3ú Leibhéil ábhartha eile & 2 bhliain taithí ábhartha. Ardchaighdeán líofachta sa Ghaeilge inmhianaithe. Tá sé de cheart ag An Ghaeláras cur leis na critéir ar mhaithe le gearrliostáil. Lánsonraíocht ar fáil ó Chultúrlann Uí Chanáin, 028 7126 4132, ailish@culturlann-doire.ie. Marketing & Research Officer (37.5 hrs per week) Salary £22,581 per annum (NJC Scale 6 – Point 26) Aim of post: The successful candidate will have overall responsibility for promoting the Irish Language Arts Programme of Cultúrlann Uí Chanáin. Person specification – Essential criteria A degree in Marketing or a related discipline and 2 years relevant experience. A high standard of fluency in the Irish language is desirable. An Gaeláras reserves the right to enhance the criteria for the purposes of shortlisting. Full specification available from Cultúrlann Uí Chanáin 028 7126 4132, ailish@culturlann-doire.ie. Iarratais scríofa le C.V. reatha chuig: Applications in writing enclosing current CV should be sent to: An Príomhfheidhmeannach, Cultúrlann Uí Chanáin, 37 Mórshráid Shéamais, Doire BT48 7DF faoi 12 nóin Dé hAoine 7ú Márta 2014 by 12 noon Friday 7th March 2014. Maoinithe ag Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann Funded by the Arts Council of NI

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...