OI Introducció Bases de Dades (13/14)

60 %
40 %
Information about OI Introducció Bases de Dades (13/14)
Education

Published on February 26, 2014

Author: jordiregincos

Source: slideshare.net

Description

Introducció a les Bases de Dades (per enginyers no informàtics)

Introducció Bases de Dades Sistemes d'informació Curs 2013/14

Però... ...ens cal realment organitzar la informació? Quin benefici en traiem? I a quin cost? Organització Informació / Introducció BD (2/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Algunes pinzellades per començar Organització Informació / Introducció BD (3/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Ordenem? ● Fitxer amb 1.000 fitxes ● Com el podem organitzar? – Nombre mínim, màxim i mitjana de fitxes a consultar per trobar-ne una? Depèn de si hi ha la fitxa? Ordenat? Desordenat? ? amb índex? ... i si el fitxer té 1.000.000 de fitxes? Organització Informació / Introducció BD (4/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Pintem un índex ben simple? Idea d'arbres binaris Programa exemple amb la idea d'arbre binari: cerca dicotòmica Organització Informació / Introducció BD (5/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Però... com ordenem / indexem? http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ficherosclasicoscatalogo.JPG Creative Commons Reconeixement i Compartir Igual 3.0 No adaptada Alex Gorzen http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shelves-of-file-folders.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic Organització Informació / Introducció BD (6/28) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ficherosclasicoscatalogo.JPG Creative Commons Reconeixement i Compartir Igual 3.0 No adaptada Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

1 ordenació física n ordenacions lògiques Exemple: Llibres a la biblioteca UdG - Ordenació física? - Ordenacions lògiques? Anem al catàleg Organització Informació / Introducció BD (7/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Organització Informació / Introducció BD (8/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

estem modelant (part d)el món... http://www.projectcartoon.com/cartoon/2 (CC Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) ... però del món dels nostres 'clients' Organització Informació / Introducció BD (9/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Models de dades Realitat Conceptual Model Entitat InterRelació (ER) Lògic Model relacional Els 3 móns Real Conceptual Representacions Organització Informació / Introducció BD (10/28) Físic Model físic Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Models de dades Model Entitat InterRelació (ER) Taules Autors Llibres Model Relacional Fitxers Autors Llibres Índexs ... Model físic Organització Informació / Introducció BD (11/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Models de dades ● Conceptes importants: ● Entitats (conjunts d'objectes) i interrelacions entre objectes ● ● ● Atributs (propietats dels objectes i de les interrelacions) Claus (identifiquen cada objecte de la mateixa entitat) Informalment... agafem exemple BD biblioteca: ● Quines entitats hi veieu? Quins atributs tenen? ● Quines interrelacions entre entitats hi veieu? ● Com es pot identificar cada membre de cada entitat? Formats vectorials ↔ Formats imatge (SVG) Scalable Vector Graphics ↔ (PNG) Portable Network Graphics Exemple real (svg) (png): Esquema conceptual de MediaWiki Organització Informació / Introducció BD (12/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Independència ● Redundància ● Inconsistència ● Organització Informació / Introducció BD (13/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Poder fer canvis en un dels models sense haver de “tocar” els altres ? Independència Organització Informació / Introducció BD (14/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Mateix atribut i instància d'una entitat a diversos llocs de la Base de Dades? Redundància Qüestions: - Definir mateix atribut i entitat - Quins problemes pot tenir? - En quins casos pot estar justificat? Organització Informació / Introducció BD (15/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Diferents dades pel mateix atribut i la mateixa instància d'una entitat a la Base de Dades? Inconsistència Jordi Regincós Jordi Regincós Isern JORDI REGINCÓS ...i tenim un greu problema. Quina és la bona? Organització Informació / Introducció BD (16/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Organització Informació / Introducció BD (17/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

I... què és una Base de Dades? Organització Informació / Introducció BD (18/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Definició de Base de Dades Definició clàssica: conjunt de fitxers interrelacionats, amb estructures complexes i compartits entre diversos processos que hi estan accedint simultàniament Definició actual: Representació d’un conjunt d'instàncies d'entitats i les seves interrelacions, que pot ser accedida simultàniament per usuaris de tipus molt divers. La representació serà única, però ha de permetre utilitzacions diverses i simultànies Organització Informació / Introducció BD (19/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

I quina eina tenim per tot això? Sistemes Gestors de Bases de Dades SGBD DBMS Data Base Management Systems Organització Informació / Introducció BD (20/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Sistemes Gestors de Bases de Dades ● Objectius ● ● ● Integrar la informació de l'organització per evitar redundàncies, tot oferint diferents perspectives adaptades als usuaris. Assegurar la independència, la integritat i la seguretat de les dades. Exemples. En coneixeu algun? Organització Informació / Introducció BD (21/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Els SGDB ofereixen ● Clàssicament ● ● Flexibilitat als canvis i independència física i lògica de les dades ● Reduir la redundància ● Garanties de la integritat de les dades ● La concurrència entre usuaris ● ● Consultes no predefinides i complexes Eines de seguretat Actualment ampliat amb ● Plantejament d'Orientació a Objectes, Gestió documental, informació temporal, dades multimèdia... Organització Informació / Introducció BD (22/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

... I ja ajuntant-ho tot, podem parlar de Sistemes d'Informació Organització Informació / Introducció BD (23/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Sistemes d'Informació ● ● ● Visió més àmplia de les Bases de Dades Possible definició: Conjunt de maquinari, programari, persones, procediments i dades que té per objectiu proporcionar informació de qualitat. Hi entrarien temes (que no estudiarem) com: ● Data-Warehouse ● ERP (Enterprise Resource Planning) ● DSS (Decission Suport System) ● ... Organització Informació / Introducció BD (24/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Organització Informació / Introducció BD (25/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Exercici ● Escriure en un tweet en què es diferencia una Base de Dades d'un Sistema d'Informació – – ● No oblideu posar-hi el hashtag (HT) #OI2014UdG Teniu 130 caràcters per fer-ho (10 se'ls menja el HT). Feu servir BD per Base de Dades i SI per Sistema d'Informació... i imaginació i capacitat de síntesi... Pengeu l'enllaç del tweet al Moodle, a l'activitat corresponent. Botó secundari i “copiar enllaç” Organització Informació / Introducció BD (26/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Proper tema: Disseny Bases de Dades model Entitat/Interrelació Organització Informació / Introducció BD (27/28) Jordi Regincós Isern, UdG, 2013

Jordi Regincós Isern, Universitat de Girona http://jordi.regincos.cat jordi.regincos@udg.edu Aquesta obra, excepte on s'indiqui el contrari, està subjecta a una llicència de Reconeixement-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons

Add a comment

Related presentations

Related pages

Anàlisi i disseny de bases de dades - Inici. XTEC

Introducció a les bases de dades ... Oi que un SGF permet gestionar diferents arxius? De la mateixa manera, un SGBD permet gestionar diferents bases ...
Read more

Ateneu - Materials i recursos per a la formació ...

D124 - Introducció a les bases de dades: usos didàctics . Mòdul 3 - Pràctica 1 << Pràctica 1; Pràctica 2; ... Ara ja sabem què és una taula, oi?
Read more

OI Disseny BD, model ER (13/14) - HubSlide

Transcripts - OI Disseny BD, model ER (13/14) 1. Disseny de Base de Dades: Model Entitat/Interrelació (ER) Curs 2013/14; 2. Model Entitat/InterRelació ...
Read more

Model relacional. Àlgebra relacional. Normalització 1

Introducció ... Oi que aquesta representació té moltes similituds amb la ... Sistemes Gestors de Bases de Dades Relacionals 9 Model relacional. Àlgebra ...
Read more

Ateneu - Materials i recursos per a la formació ...

... Introducció a les bases de dades: usos ... En el mòdul anterior hem vist com un programa de Base de Dades relacional com és l'Open Base ens ...
Read more

Bases de dades by NoûsCamins Formació - issuu

Curs de programes de bases de dades. Guia didàctica adaptable de certificats de professionalitat. ...
Read more

//c7-t1 VIDEO1 pag 10, 13, 14, 18 - srv.fje.edu

Gestió de bases de dades UF2: Llenguatge SQL: DML i DDL ... A1-Introducció al llenguatge de manipulació de dades ... 13, 14, 18 Author: Mª PAZ DE ...
Read more