OH050524

44 %
56 %
Information about OH050524
Education

Published on February 5, 2008

Author: Biaggia

Source: authorstream.com

KPI-utvecklingen sedan 1980 (Årlig procentuell förändring):  KPI-utvecklingen sedan 1980 (Årlig procentuell förändring) Inflation i varor och tjänster (exkl. olja, energi och boräntor) 12-månadersförändringar i procent:  Inflation i varor och tjänster (exkl. olja, energi och boräntor) 12-månadersförändringar i procent Anm. Inflationsmått beräknade enligt ny metod. Källa: Riksbanken Underliggande inflation, inhemsk inflation samt livsmedelspriser i KPI (Årlig procentuell förändring):  Underliggande inflation, inhemsk inflation samt livsmedelspriser i KPI (Årlig procentuell förändring)

Add a comment

Related presentations

Related pages

AutoPlay Video

AutoPlay Video
Read more

Bild 1 - riksbank.se

Title: Bild 1 Author: Annika Svensson Last modified by: Tomas Lundberg Created Date: 5/13/2005 6:53:22 AM Document presentation format: Bildspel på skärmen
Read more