Ogradzanie

50 %
50 %
Information about Ogradzanie

Published on June 10, 2008

Author: astanis

Source: slideshare.net

Description

projekt wykonany w ramach projektu miasto vol.1

Płoty Projekt MIASTO Realizowany w ramach zajęć fakultatywnych prowadzonych przez mgr Agatę Stanisz Iwona Sagan-Walczak V rok Etnologii Wieczorowej UAM Poznań, maj-czerwiec 2006 roku

Wstęp 1. Przestrzeń i miejsce to dwa kluczowe pojęcia opisane przez Yi-Fu Tuana w książce pod tym samym tytułem  . Przestrzeń symbolizuje wolność, miejsce to bezpieczeństwo. Pomiędzy nimi przebiega jakaś granica, po przekroczeniu której zmieniają się odczucia i relacje z rzeczywistością. Konkretnym, poddającym się obserwacji, a zarazem symbolicznym obrazem takiej granicy jest jakaś postać „odgrodzenia się”- ogrodzenie, mur, płot, drzwi, brama. Są to obiekty wytworzone przez konkretnych ludzi w określonym celu „ochrony” i „oddzielenie” tego co zewnętrzne od tego co wewnętrzne. Wprawdzie funkcja „odgrodzenia” wydaje się niezmienna, a sposób budowania podlega tendencjom mody, to jednak końcowa postać ma charakter wybitne indywidualny, i wydaje się wprost nacechowana osobistym nastawieniem do świata. Z tego punktu widzenia daje się wyróżnić określoną perspektywę badawczą: „Poznawanie zewnętrznego w stosunku do nas świata, środowiska, przestrzeni jest złożonym i wieloczynnikowym procesem, w którym postrzeganie to tylko jedno z ogniw wyprzedzających rozpoznawanie, porównywanie, klasyfikowanie, ocenianie i wartościowanie. Proces ten wpływa na nasze zachowanie, modyfikuje je, a nawet warunkuje.  Tuan Yi-Fu., Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa 1987.

Przestrzeń i miejsce to dwa kluczowe pojęcia opisane przez Yi-Fu Tuana w książce pod tym samym tytułem  . Przestrzeń symbolizuje wolność, miejsce to bezpieczeństwo. Pomiędzy nimi przebiega jakaś granica, po przekroczeniu której zmieniają się odczucia i relacje z rzeczywistością. Konkretnym, poddającym się obserwacji, a zarazem symbolicznym obrazem takiej granicy jest jakaś postać „odgrodzenia się”- ogrodzenie, mur, płot, drzwi, brama. Są to obiekty wytworzone przez konkretnych ludzi w określonym celu „ochrony” i „oddzielenie” tego co zewnętrzne od tego co wewnętrzne. Wprawdzie funkcja „odgrodzenia” wydaje się niezmienna, a sposób budowania podlega tendencjom mody, to jednak końcowa postać ma charakter wybitne indywidualny, i wydaje się wprost nacechowana osobistym nastawieniem do świata. Z tego punktu widzenia daje się wyróżnić określoną perspektywę badawczą: „Poznawanie zewnętrznego w stosunku do nas świata, środowiska, przestrzeni jest złożonym i wieloczynnikowym procesem, w którym postrzeganie to tylko jedno z ogniw wyprzedzających rozpoznawanie, porównywanie, klasyfikowanie, ocenianie i wartościowanie. Proces ten wpływa na nasze zachowanie, modyfikuje je, a nawet warunkuje.

 Tuan Yi-Fu., Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa 1987.

Wstęp 2. Badanie sposobu percepcji i waloryzacji przestrzeni przez ludzi, a także czynników go warunkujących jest ważne, jeżeli chce się zrozumieć zachowanie przestrzenne jednostek i grup społecznych. Sfera behawioralna stanowi istotne, ale nie jedyne pole badań w sferze percepcji i waloryzacji przestrzeni , Drugim, nie mniej istotnym zagadnieniem jest sfera semiotyczna przestrzeni, czyli jej znaczenie dla postrzegającego podmiotu, a więc treść, którą przestrzeń komunikuje zarówno w sferze dosłownej, denotacyjnej, jak i przenośnej, konotacyjnej. Trzeci wreszcie, najbardziej złożony problem dotyczy wpływu w określony sposób postrzeganej przestrzeni na samopoczucie jednostek i grup społecznych.   Malikowski U., Solecki S., Socjologia miasta. Wybór tekstów. Rzeszów 2001, s.323 (wyróżnienia moje I S-W)

Badanie sposobu percepcji i waloryzacji przestrzeni przez ludzi, a także czynników go warunkujących jest ważne, jeżeli chce się zrozumieć zachowanie przestrzenne jednostek i grup społecznych.

Sfera behawioralna stanowi istotne, ale nie jedyne pole badań w sferze percepcji i waloryzacji przestrzeni ,

Drugim, nie mniej istotnym zagadnieniem jest sfera semiotyczna przestrzeni, czyli jej znaczenie dla postrzegającego podmiotu, a więc treść, którą przestrzeń komunikuje zarówno w sferze dosłownej, denotacyjnej, jak i przenośnej, konotacyjnej.

Trzeci wreszcie, najbardziej złożony problem dotyczy wpływu w określony sposób postrzeganej przestrzeni na samopoczucie jednostek i grup społecznych. 

 Malikowski U., Solecki S., Socjologia miasta. Wybór tekstów. Rzeszów 2001, s.323

(wyróżnienia moje I S-W)

Tezy Postać „odgrodzenia się” jest wyrazem preferowanej szczelności wznoszonych granic i jest bezpośrednim rysem indywidualnej potrzeby bezpieczeństwa, a więc ustanowieniem osobistej (psychologicznej i kulturowej) relacji pomiędzy miejscem a przestrzenią. Granica i jej fizykalny wyraz – ogrodzenie – nie posiada jedynie fizycznego przedstawienia, ale także swoją treść zarówno w wymiarze zaistniałego faktu, jak i w wymiarze symbolicznym. Parkan, płot, mur nie tylko ‘są jakieś’, one ‘komunikują określone treści’, funkcjonując w wymiarze temporalnym ‘opowiadają o czymś’.

Postać „odgrodzenia się” jest wyrazem preferowanej szczelności wznoszonych granic i jest bezpośrednim rysem indywidualnej potrzeby bezpieczeństwa, a więc ustanowieniem osobistej (psychologicznej i kulturowej) relacji pomiędzy miejscem a przestrzenią.

Granica i jej fizykalny wyraz – ogrodzenie – nie posiada jedynie fizycznego przedstawienia, ale także swoją treść zarówno w wymiarze zaistniałego faktu, jak i w wymiarze symbolicznym.

Parkan, płot, mur nie tylko ‘są jakieś’, one ‘komunikują określone treści’, funkcjonując w wymiarze temporalnym ‘opowiadają o czymś’.

Symbolizowanie Dla C.G. Junga SYMBOL, to najlepszy możliwy wyraz czegoś nieznanego.  Człowiek wplata symbole w opowieść swojego życia wyrażając w ten sposób swoje niewyrażalne dążenia, tęsknoty, pewności, obawy i lęki. Szczególnie istotne dla ‘opowieści’ wydają się być materialne ekstensje ‘ja’ – przedłużenia dążeń do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa oraz oznaczenia granic swojego istnienia. Nawet proste wskazanie obecności symboli w codziennym życiu, daje wiele do myślenia o podstawach budowania czyjegoś stylu życia.  Sharp D. Leksykon pojęć i idei C.G. Junga, Wydawnictwo wrocławskie, Wrocław 1998, s. 105 i 156

Dla C.G. Junga SYMBOL, to najlepszy możliwy wyraz czegoś nieznanego. 

Człowiek wplata symbole w opowieść swojego życia wyrażając w ten sposób swoje niewyrażalne dążenia, tęsknoty, pewności, obawy i lęki. Szczególnie istotne dla ‘opowieści’ wydają się być materialne ekstensje ‘ja’ – przedłużenia dążeń do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa oraz oznaczenia granic swojego istnienia. Nawet proste wskazanie obecności symboli w codziennym życiu, daje wiele do myślenia o podstawach budowania czyjegoś stylu życia.

 Sharp D. Leksykon pojęć i idei C.G. Junga, Wydawnictwo wrocławskie, Wrocław 1998, s. 105 i 156

Odgrodzenie Oznaczenie granic jest od zarania związane z terytorialnością rozumianą jako wskazanie miejsca specjalnego, zwykle związanego poczuciem lub prawem własności. Jest także wyrazem indywidualności stojącej za faktem wzniesienia granicy. Niekoniecznie wyrazem osobowym – także instytucjonalnym. Dla niniejszej prezentacji został wybrany tylko aspekt osobowy wznoszenia specyficznych granic określanych mianem ‘ogrodzenia’ i to w przypadku ogrodzenia domu typu jednorodzinnego. Da się wyróżnić trzy rodzaje ogrodzenia: Mur Płot Żywopłot

Oznaczenie granic jest od zarania związane z terytorialnością rozumianą jako wskazanie miejsca specjalnego, zwykle związanego poczuciem lub prawem własności. Jest także wyrazem indywidualności stojącej za faktem wzniesienia granicy. Niekoniecznie wyrazem osobowym – także instytucjonalnym. Dla niniejszej prezentacji został wybrany tylko aspekt osobowy wznoszenia specyficznych granic określanych mianem ‘ogrodzenia’ i to w przypadku ogrodzenia domu typu jednorodzinnego. Da się wyróżnić trzy rodzaje ogrodzenia:

Mur

Płot

Żywopłot

Ogrodzenie terenu przeznaczonego pod budowę domu wydaje się być pierwszym momentem przejścia między „przestrzenią” a „miejscem” – to już jest miejsce.

Ogrodzenie -> zagrodzenie -> odgrodzenie -> wyodrębnienie miejsca z przestrzeni.

Ciekawe, że w perspektywie rzadko ustawione słupy „tworzą” płot...

Ogrodzenie budowlane, nie tylko odgradza . Ono chroni miejsce tworzenia domu.

Wyraźnie odgrodzone to „co wewnątrz”, od tego „co na zewnątrz”. Wydaje się, że szczególnej ochronie podlega „bezbronny” – dom, który nie ma jeszcze swojej tożsamości.

Parkanowa siatka przerośnięta ligusterem. „Żywość” i „Płotowość”.

Mur, jest chyba jednym z tych wyrazów czyjejś tożsamości, które zdają się jednoznacznie komunikować „kto tutaj mieszka” i gdzie zaczyna się „ja”.

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 1. Zwraca uwagę kompletność ogrodzenia i złożenie drewna z kamieniem . Drewno – jako jedno z najstarszych i najważniejszych materiałów używanych przez człowieka jest pierwotnie często utożsamiane z materią w ogóle lub z prima materia . Dlatego też pozostaje w ścisłym związku symbolicznym z kompleksem znaczeń „siła życiowa”, „macierzyńskość”, „nasienie i ochrona”. Kamień – ze względu na jego twardość i niezmienność, kamień często łączono z boskimi mocami i pojmowano jako wyraz skoncentrowanej siły. Jednakże mimo jego twardości w kamieniu widziano często nie coś sztywnego i martwego, lecz coś dającego życie (patrz mitologia grecka: powstanie ludzi po potopie).

Dom nr 1. Zwraca uwagę kompletność ogrodzenia i złożenie drewna z kamieniem .

Drewno – jako jedno z najstarszych i najważniejszych materiałów używanych przez człowieka jest pierwotnie często utożsamiane z materią w ogóle lub z prima materia . Dlatego też pozostaje w ścisłym związku symbolicznym z kompleksem znaczeń „siła życiowa”, „macierzyńskość”, „nasienie i ochrona”.

Kamień – ze względu na jego twardość i niezmienność, kamień często łączono z boskimi mocami i pojmowano jako wyraz skoncentrowanej siły. Jednakże mimo jego twardości w kamieniu widziano często nie coś sztywnego i martwego, lecz coś dającego życie (patrz mitologia grecka: powstanie ludzi po potopie).

 

 

 

 

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 2. Granica nie jest wyznaczona przez ogrodzenie, lecz inny kolor kostki brukowej i umiejscowienie (wyeksponowanie) skrzynki na listy w kształcie puszki. Dom jest dostępny, otwarty od strony ulicy. Jest to wyjątkowe rozwiązanie nie tylko na tej ulicy, lecz w kilku najbliższych kwartałach. Puszka (skrzyneczka) – niejednokrotnie symbol opieki (ochrony) kobiecego łona lub symbol ukrytej tajemnicy.

Dom nr 2. Granica nie jest wyznaczona przez ogrodzenie, lecz inny kolor kostki brukowej i umiejscowienie (wyeksponowanie) skrzynki na listy w kształcie puszki. Dom jest dostępny, otwarty od strony ulicy. Jest to wyjątkowe rozwiązanie nie tylko na tej ulicy, lecz w kilku najbliższych kwartałach.

Puszka (skrzyneczka) – niejednokrotnie symbol opieki (ochrony) kobiecego łona lub symbol ukrytej tajemnicy.

 

 

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 3. kryje się za ogrodzeniem z cegieł (wytworzonego kamienia) i drewnianych sztachet. Płot jest szczelny – drewno nie tylko odgradza, ale także zasłania. Ten efekt jest spotęgowany wysokością płotu. Dominuje kolor czerwony i ceglasto czerwony. Tak czerwony dom jest w całej dzielnicy tylko jeden. Czerwień – barwa ognia i krwi i podobnie jak one, jest ambiwalentna pod względem symbolicznym; pozytywnie: barwa życia, miłości, ciepła, natchnionej namiętności, płodności; negatywnie: barwa wojny, niszczącej siły ognia, przelewu krwi, nienawiści.

Dom nr 3. kryje się za ogrodzeniem z cegieł (wytworzonego kamienia) i drewnianych sztachet. Płot jest szczelny – drewno nie tylko odgradza, ale także zasłania. Ten efekt jest spotęgowany wysokością płotu. Dominuje kolor czerwony i ceglasto czerwony. Tak czerwony dom jest w całej dzielnicy tylko jeden.

Czerwień – barwa ognia i krwi i podobnie jak one, jest ambiwalentna pod względem symbolicznym; pozytywnie: barwa życia, miłości, ciepła, natchnionej namiętności, płodności; negatywnie: barwa wojny, niszczącej siły ognia, przelewu krwi, nienawiści.

 

 

 

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 4. reprezentuje częste zestawienie ‘ściany’ roślin i krzewów z siatką ogrodzeniową, dając efekt mniej lub bardziej uformowanego ‘żywopłotu’, który faktycznie jest częścią (przedłużeniem) ogrodu. Ogród – symbol raju ziemskiego i niebiańskiego, symbol ładu kosmicznego. W swym odosobnieniu, jako refugium przed światem, ogród jest symbolicznie bliski oazie i wyspie. Ogród otoczony murem, do którego prowadzi tylko wąska brama, sugeruje także trudności i przeszkody, które trzeba pokonać przed osiągnięciem wyższego poziomu rozwoju psychicznego. W podobnym sensie ogród otoczony żywopłotem symbolizuje także – z punktu widzenia mężczyzny – intymne sfery ciała kobiecego.

Dom nr 4. reprezentuje częste zestawienie ‘ściany’ roślin i krzewów z siatką ogrodzeniową, dając efekt mniej lub bardziej uformowanego ‘żywopłotu’, który faktycznie jest częścią (przedłużeniem) ogrodu.

Ogród – symbol raju ziemskiego i niebiańskiego, symbol ładu kosmicznego. W swym odosobnieniu, jako refugium przed światem, ogród jest symbolicznie bliski oazie i wyspie. Ogród otoczony murem, do którego prowadzi tylko wąska brama, sugeruje także trudności i przeszkody, które trzeba pokonać przed osiągnięciem wyższego poziomu rozwoju psychicznego. W podobnym sensie ogród otoczony żywopłotem symbolizuje także – z punktu widzenia mężczyzny – intymne sfery ciała kobiecego.

 

 

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 5. posiada ogrodzenie niejednolite. Użyto różnych materiałów. Od strony fasady otynkowane słupy stanowią oparcie kutym z żelaza kratom, by przejść ‘za rogiem’ w jednolity – także tynkowany mur. Centralnym elementem jest furtka – nie brama. Żelazo – szeroko rozpowszechniony symbol siły, trwałości, nieugiętości. Mur – ma różne znaczenia w zależności od branych pod uwagę cech: ‘wyniesienia ponad zwyczajny poziom’; jako ściana zamykająca przestrzeń jest ‘ściana płaczu’; mur może być także symbolem świata jako ‘jaskini’; wsobności; niemożliwości wyjścia na zewnątrz; jako ogrodzenie, mur rozpatrywany od środka ma również charakter zależny od funkcji i odczucia – ochrony i bezpieczeństwa. Z tego punktu widzenia, jest symbolem matki.

Dom nr 5. posiada ogrodzenie niejednolite. Użyto różnych materiałów. Od strony fasady otynkowane słupy stanowią oparcie kutym z żelaza kratom, by przejść ‘za rogiem’ w jednolity – także tynkowany mur. Centralnym elementem jest furtka – nie brama.

Żelazo – szeroko rozpowszechniony symbol siły, trwałości, nieugiętości.

Mur – ma różne znaczenia w zależności od branych pod uwagę cech: ‘wyniesienia ponad zwyczajny poziom’; jako ściana zamykająca przestrzeń jest ‘ściana płaczu’; mur może być także symbolem świata jako ‘jaskini’; wsobności; niemożliwości wyjścia na zewnątrz; jako ogrodzenie, mur rozpatrywany od środka ma również charakter zależny od funkcji i odczucia – ochrony i bezpieczeństwa. Z tego punktu widzenia, jest symbolem matki.

 

 

 

 

 

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 6. posiada ogrodzenie będące jakby jego ‘zapowiedzią’. Słupy ‘bez kantów’ sugerują miękkość, w której osadzone są ciężkie, ozdobne, żelazne kraty. Zastanawia żółć cegły użytej do budowy ogrodzenia. Żółć – barwa bliska symbolicznemu znaczeniu złota, światła i słońca; podobnie jak złoto często symbol wieczności i przemienienia. Jako kolor jesieni, często spotykamy żółć jako barwę dojrzałości. Znajdujemy także negatywne znaczenie żółci: jako barwę zawiści lub hańby (ubrania Żydów, heretyków, prostytutek). Obok swego znaczenia symbolicznego posiada także znaczenie imitacyjne – złota.

Dom nr 6. posiada ogrodzenie będące jakby jego ‘zapowiedzią’. Słupy ‘bez kantów’ sugerują miękkość, w której osadzone są ciężkie, ozdobne, żelazne kraty. Zastanawia żółć cegły użytej do budowy ogrodzenia.

Żółć – barwa bliska symbolicznemu znaczeniu złota, światła i słońca; podobnie jak złoto często symbol wieczności i przemienienia. Jako kolor jesieni, często spotykamy żółć jako barwę dojrzałości. Znajdujemy także negatywne znaczenie żółci: jako barwę zawiści lub hańby (ubrania Żydów, heretyków, prostytutek). Obok swego znaczenia symbolicznego posiada także znaczenie imitacyjne – złota.

 

 

 

 

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 7. Ogrodzenie budowane z betonowych prefabrykatów, cegły i potężnych – zgrubnie obrobionych desek. Deski w przeciwieństwie do sztachet, są tutaj ułożone względem siebie poziomo (po dłuższym boku). Same zaś (po krótszym boku) zamontowano pionowo. Poziom – termin odnosi się do aspektu symboliki przestrzennej rządzącego strukturą zwykłego utożsamiania ducha z wysokością. I tak hierarchia ułożonych nad sobą poziomów odpowiada hierarchii uduchowienia lub kontaktu z absolutem. We wszystkich epokach obserwujemy symboliczne uporządkowanie poziomów na osi pionowej, przy czym każdy z nich na odpowiednią wartość duchową.

Dom nr 7. Ogrodzenie budowane z betonowych prefabrykatów, cegły i potężnych – zgrubnie obrobionych desek. Deski w przeciwieństwie do sztachet, są tutaj ułożone względem siebie poziomo (po dłuższym boku). Same zaś (po krótszym boku) zamontowano pionowo.

Poziom – termin odnosi się do aspektu symboliki przestrzennej rządzącego strukturą zwykłego utożsamiania ducha z wysokością. I tak hierarchia ułożonych nad sobą poziomów odpowiada hierarchii uduchowienia lub kontaktu z absolutem. We wszystkich epokach obserwujemy symboliczne uporządkowanie poziomów na osi pionowej, przy czym każdy z nich na odpowiednią wartość duchową.

 

 

 

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 8. Tak jak w przypadku domu nr. 1, ogrodzenie zostało zbudowane z kamienia i tak samo nie jest ono zbyt wysokie. Natomiast nie występują tutaj drewniane sztachety, lecz stalowe pręty zakończone ostrzem (grotem). Pręt – w istocie każdy pręt jest wektorem – odcinkiem mającym kierunek, długość i sens, które to elementy są dlań konstytutywne (pomijając ewentualne symbole dodatkowe na jego zakończeniu, mające określić lub wzmocnić jego sens główny). Pręt sam w sobie, jako laska czy berło, jest symbolem władzy. Włócznia, samo jej drzewce (bez ostrza, dawane jako nagroda w wojsku rzymskim), signum, kaduceusz, tyrs, trójząb, a nawet pochodnia, są formami wywodzącymi się z pręta bądź z nim związanymi. Ostrze (grot) – symbol osiąganego celu, ale także mocy – destrukcji i tworzenia.

Dom nr 8. Tak jak w przypadku domu nr. 1, ogrodzenie zostało zbudowane z kamienia i tak samo nie jest ono zbyt wysokie. Natomiast nie występują tutaj drewniane sztachety, lecz stalowe pręty zakończone ostrzem (grotem).

Pręt – w istocie każdy pręt jest wektorem – odcinkiem mającym kierunek, długość i sens, które to elementy są dlań konstytutywne (pomijając ewentualne symbole dodatkowe na jego zakończeniu, mające określić lub wzmocnić jego sens główny). Pręt sam w sobie, jako laska czy berło, jest symbolem władzy. Włócznia, samo jej drzewce (bez ostrza, dawane jako nagroda w wojsku rzymskim), signum, kaduceusz, tyrs, trójząb, a nawet pochodnia, są formami wywodzącymi się z pręta bądź z nim związanymi.

Ostrze (grot) – symbol osiąganego celu, ale także mocy – destrukcji i tworzenia.

 

 

 

 

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 9. Jego ogrodzenie jest o tyle charakterystyczne, że zostało zostało zbudowane praktycznie ze słupów o kształcie walca. Natomiast kraty w nich osadzone są prawie niewidoczne. Ogrodzenie to linia słupów. Nawet furtka jest tak wkomponowana, że niewidoczna na pierwszy rzut oka. Gdyby słupy były w takiej samej odległości od siebie, jak jest wyznaczony rytm ogrodzenia, trzeba by wcześniej wiedzieć gdzie jest wejście. Słup – symbol granicy, miejsca przejścia między TU i TAM. Oznaczenie rozróżnienia tego co znane i swojskie, od tego co nieznane i obce. Słupy Heraklesa wyznaczały granice świata cywilizacji helleńskiej.

Dom nr 9. Jego ogrodzenie jest o tyle charakterystyczne, że zostało zostało zbudowane praktycznie ze słupów o kształcie walca. Natomiast kraty w nich osadzone są prawie niewidoczne. Ogrodzenie to linia słupów. Nawet furtka jest tak wkomponowana, że niewidoczna na pierwszy rzut oka. Gdyby słupy były w takiej samej odległości od siebie, jak jest wyznaczony rytm ogrodzenia, trzeba by wcześniej wiedzieć gdzie jest wejście.

Słup – symbol granicy, miejsca przejścia między TU i TAM. Oznaczenie rozróżnienia tego co znane i swojskie, od tego co nieznane i obce. Słupy Heraklesa wyznaczały granice świata cywilizacji helleńskiej.

 

 

 

 

 

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 11. Ogrodzenie zbudowane z licowanej (klinkier) cegły ze stalowymi kutymi kratami (przewaga różnej długości prętów). Zachowana konsekwencja elementów ogrodzenia w zakomponowaniu wejścia (furtki). Natomiast tylko tył domu został dodatkowo osłonięty od wewnątrz matami z trzciny. Żelazne elementy ogrodzenia zostały na zewnątrz. Trzcina – ponieważ łatwo chwieje się na wietrze, jest symbolem niestałości i słabości; jednakże ze względu na jej elastyczność jest także symbolem giętkości (i przetrwania opartego na tej cesze).

Dom nr 11. Ogrodzenie zbudowane z licowanej (klinkier) cegły ze stalowymi kutymi kratami (przewaga różnej długości prętów). Zachowana konsekwencja elementów ogrodzenia w zakomponowaniu wejścia (furtki). Natomiast tylko tył domu został dodatkowo osłonięty od wewnątrz matami z trzciny. Żelazne elementy ogrodzenia zostały na zewnątrz.

Trzcina – ponieważ łatwo chwieje się na wietrze, jest symbolem niestałości i słabości; jednakże ze względu na jej elastyczność jest także symbolem giętkości (i przetrwania opartego na tej cesze).

 

 

 

 

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 12. Ogrodzenie klinkierowe z drewnianymi – prześwitująco ustawionymi sztachetami w kolorze zielonym od strony frontu domu. Boki ogrodzenia wykonane z siatki – od wewnątrz zasłonięte drewnianymi (pełnymi) pergolami także w kolorze zielonym. Zieleń – barwa królestwa roślin, przede wszystkim roślin wschodzących na wiosnę, barwa wody życia, świeżości, barwa pośrednia między czerwienią piekielnego ognia i błękitu nieba. Jako barwa dorocznej odnowy natury zieleń jest poza tym barwą nadziei, długiego życia i nieśmiertelności. W alchemii oznaczenie rozpuszczalników, które są w stanie rozpuścić nawet złoto. W znaczeniu negatywnym barwa trucizny i groźnego blasku istot demonicznych.

Dom nr 12. Ogrodzenie klinkierowe z drewnianymi – prześwitująco ustawionymi sztachetami w kolorze zielonym od strony frontu domu. Boki ogrodzenia wykonane z siatki – od wewnątrz zasłonięte drewnianymi (pełnymi) pergolami także w kolorze zielonym.

Zieleń – barwa królestwa roślin, przede wszystkim roślin wschodzących na wiosnę, barwa wody życia, świeżości, barwa pośrednia między czerwienią piekielnego ognia i błękitu nieba. Jako barwa dorocznej odnowy natury zieleń jest poza tym barwą nadziei, długiego życia i nieśmiertelności. W alchemii oznaczenie rozpuszczalników, które są w stanie rozpuścić nawet złoto. W znaczeniu negatywnym barwa trucizny i groźnego blasku istot demonicznych.

 

 

 

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 13. Mur odgradzający dom od ulicy – tynkowany – posiada wyjątkowe aplikacje w kształcie stylizowanego wschodzącego słońca. Wszystkie rodzaje poszczególnych części ogrodzenia posiadają ten element. Słońce – u wszystkich ludów jeden z najważniejszych symboli, często oprócz czci boskiej przedstawia się je jako widzialną personifikację światła i zarazem najwyższej kosmicznej inteligencji (mądrości), ciepła, ognia i życiodajnej zasady. Ponieważ słońce wszystkie rzeczy oświetla tym samym światłem i przez to dopiero czyni poznawalnymi, jest także symbolem sprawiedliwości. Obok innych znaczeń posiada także walor siły i płodności.

Dom nr 13. Mur odgradzający dom od ulicy – tynkowany – posiada wyjątkowe aplikacje w kształcie stylizowanego wschodzącego słońca. Wszystkie rodzaje poszczególnych części ogrodzenia posiadają ten element.

Słońce – u wszystkich ludów jeden z najważniejszych symboli, często oprócz czci boskiej przedstawia się je jako widzialną personifikację światła i zarazem najwyższej kosmicznej inteligencji (mądrości), ciepła, ognia i życiodajnej zasady. Ponieważ słońce wszystkie rzeczy oświetla tym samym światłem i przez to dopiero czyni poznawalnymi, jest także symbolem sprawiedliwości. Obok innych znaczeń posiada także walor siły i płodności.

 

 

 

 

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 14 posiada ogrodzenie z najbardziej ‘mocnymi’ atrybutami kamienia, żelaza, pręta i ostrza. Jak się zbliżyć do niego? Kamień – ze względu na jego twardość i niezmienność, kamień często łączono z boskimi mocami i pojmowano jako wyraz skoncentrowanej siły. Jednakże mimo jego twardości w kamieniu widziano często nie coś sztywnego i martwego, lecz coś dającego życie (patrz mitologia grecka: powstanie ludzi po potopie). Żelazo – szeroko rozpowszechniony symbol siły, trwałości, nieugiętości Pręt – w istocie każdy pręt jest wektorem – odcinkiem mającym kierunek, długość i sens, które to elementy są dlań konstytutywne (pomijając ewentualne symbole dodatkowe na jego zakończeniu, mające określić lub wzmocnić jego sens główny). Pręt sam w sobie, jako laska czy berło, jest symbolem władzy. Włócznia, samo jej drzewce (bez ostrza, dawane jako nagroda w wojsku rzymskim), signum, kaduceusz, tyrs, trójząb, a nawet pochodnia, są formami wywodzącymi się z pręta bądź z nim związanymi. Ostrze (grot) – symbol osiąganego celu, ale także mocy – destrukcji i tworzenia.

Dom nr 14 posiada ogrodzenie z najbardziej ‘mocnymi’ atrybutami kamienia, żelaza, pręta i ostrza. Jak się zbliżyć do niego?

Kamień – ze względu na jego twardość i niezmienność, kamień często łączono z boskimi mocami i pojmowano jako wyraz skoncentrowanej siły. Jednakże mimo jego twardości w kamieniu widziano często nie coś sztywnego i martwego, lecz coś dającego życie (patrz mitologia grecka: powstanie ludzi po potopie).

Żelazo – szeroko rozpowszechniony symbol siły, trwałości, nieugiętości

Pręt – w istocie każdy pręt jest wektorem – odcinkiem mającym kierunek, długość i sens, które to elementy są dlań konstytutywne (pomijając ewentualne symbole dodatkowe na jego zakończeniu, mające określić lub wzmocnić jego sens główny). Pręt sam w sobie, jako laska czy berło, jest symbolem władzy. Włócznia, samo jej drzewce (bez ostrza, dawane jako nagroda w wojsku rzymskim), signum, kaduceusz, tyrs, trójząb, a nawet pochodnia, są formami wywodzącymi się z pręta bądź z nim związanymi.

Ostrze (grot) – symbol osiąganego celu, ale także mocy – destrukcji i tworzenia.

 

 

 

Domy i ich ogrodzenia Dom nr 15, podobnie jak dom poprzedni wykorzystuje w ogrodzeniu te same atrybuty. Wyjątkiem jest zastąpienie kamienia cegłą – równie twardą bo klinkierową. Także żelazo jest użyte z większą prostotą i jednoznaczością. Ogólne wrażenie ‘zmiękcza” przedogródek ze świeżo posadzonymi roślinami. Bok stanowi siatka i pergole (najprostsze) sugerujące tymczasowość tej części ogrodzenia.

Dom nr 15, podobnie jak dom poprzedni wykorzystuje w ogrodzeniu te same atrybuty. Wyjątkiem jest zastąpienie kamienia cegłą – równie twardą bo klinkierową. Także żelazo jest użyte z większą prostotą i jednoznaczością. Ogólne wrażenie ‘zmiękcza” przedogródek ze świeżo posadzonymi roślinami. Bok stanowi siatka i pergole (najprostsze) sugerujące tymczasowość tej części ogrodzenia.

 

 

 

 

 

Domy i ich ogrodzenia mówią Nie ma w tym przesady. Użyte materiały, konstrukcje, wreszcie elementy decydujące o wyglądzie – wykończenia, nie są przypadkowe. Ostatecznie osiągana forma decyduje o komunikowalnej treści. Dzieje się to nawet (a może przede wszystkim) wówczas, gdy dobór i projekt nie do końca są wynikiem świadomego działania w warstwie symbolicznej. Ogrodzenie mówi więcej i znaczeniowo głębiej, niż słowa. I. S-W

Nie ma w tym przesady. Użyte materiały, konstrukcje, wreszcie elementy decydujące o wyglądzie – wykończenia, nie są przypadkowe. Ostatecznie osiągana forma decyduje o komunikowalnej treści. Dzieje się to nawet (a może przede wszystkim) wówczas, gdy dobór i projekt nie do końca są wynikiem świadomego działania w warstwie symbolicznej. Ogrodzenie mówi więcej i znaczeniowo głębiej, niż słowa.

I. S-W

Bibliografia: Cirlot J.E., Słownik symboli, Znak, Kraków 2000. Kowalski P., Leksykon Znaki Świata, PWN, Warszawa 1998. Lurker M., Przesłanie symboli, Znak, Kraków 1994. Malikowski U., Solecki S., Socjologia miasta. Wybór tekstów. Rzeszów 2001 Oesterreicher-Mallo M., Leksykon symboli, Wyd. ROK Co. SA., Warszawa 1992. Sharp D., Leksykon pojęć i idei C.G. Junga, Wydawnictwo wrocławskie, Wrocław 1998. Tuan Yi-Fu., Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa 1987.

Cirlot J.E., Słownik symboli, Znak, Kraków 2000.

Kowalski P., Leksykon Znaki Świata, PWN, Warszawa 1998.

Lurker M., Przesłanie symboli, Znak, Kraków 1994.

Malikowski U., Solecki S., Socjologia miasta. Wybór tekstów. Rzeszów 2001

Oesterreicher-Mallo M., Leksykon symboli, Wyd. ROK Co. SA., Warszawa 1992.

Sharp D., Leksykon pojęć i idei C.G. Junga, Wydawnictwo wrocławskie, Wrocław 1998.

Tuan Yi-Fu., Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa 1987.

Add a comment

Related pages

Ogrodzenia farmerskie z plastiku

Ogrodzenie; ogrodzenie z plastiku; Znajdź nas na Facebooku. MENU. Blog; Cenniki; Galeria; Kontakt; Monta ...
Read more

Ogrodzenia budowlane – ogrodzenia tymczasowe – Kraków

+48 505 041 557 +48 510 296 212. biuro@ogrodzenie.pro. O nas; Produkty. Ogrodzenia ażurowe; Ogrodzenia pełne
Read more

Konsport | Konsport

Ogrodzenie jak żaluzja Model PS 004 to nowocześnie zaprojektowane ogrodzenie, które świetnie podkreśla współczeswny charakter prywatnych posesji
Read more

www.ogrodzenie.biz

www.ogrodzenie.biz
Read more

ogrodzenie : Polnisch » Deutsch | PONS

Übersetzungen für ogrodzenie im Polnisch » Deutsch-Wörterbuch von PONS Online:ogrodzenie, solidne ogrodzenie
Read more

CRH Klinkier - Montaż ogrodzenia (film instruktażowy ...

CRH Klinkier - Specjaliści od klinkieru. Lider w segmencie cegieł, ... Ogrodzenie - Duration: 19:01. Filmowanie ABCFilm 161,419 views. 19:01
Read more

Ogrodzenie - YouTube

ogrodzenie z klinkieru - Duration: 8:33. Klinkier-Bud 110,234 views. 8:33 www.profi-bruk.com.pl początek Wymysłow 505-555-484 - Duration: ...
Read more

LS 2013: Ogrodzenie v 2.0 Objekte Mod für Landwirtschafts ...

Modhoster benutzt Cookies um eine bestmögliche Funktionalität zu gewährleisten. Landwirtschafts Simulator; 2015; 2013; 2011; Eurotruck Simulator ...
Read more

bramy.de

Witamy na bramy.de: Aby zmienić wyświetlaną stronę, wrzuć swoje pliki do folderu /domains/bramy.de/public_html usuwając wcześniej plik index.html
Read more